Thursday, October 17, 2013

အင္န္ဂ်ီအို ေတြကိုအသံုးျပဳၿပီး ႏိုင္ငံေတြကို ဖိအားေပးျခင္း။ ဗၾသ ဘာသာျပန္တယ္အင္န္ဂ်ီအို ေတြကိုအသံုးျပဳၿပီး ႏိုင္ငံေတြကို ဖိအားေပးျခင္း


ေရးသူ - စႏၵရာဂ်ိန္း။ ဘာသာျပန္ - ဗၾသ


၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ေမလထုတ္ ပိုင္အိုးနီးယား (Pioneer) ဂ်ာနယ္ထဲက စႏၵရာဂ်ိန္း (Sandhya Jain) ေရးတဲ့ “အင္န္ဂ်ီအို ေတြကို အသံုးျပဳၿပီး ႏိုင္ငံေတြကို ဖိအားေပးျခင္း”  (Using NGOs to Coerce Nations) ဆိုတဲ့ ေဆာင္းပါးကို ဗၾသ ဘာသာ ျပန္တာျဖစ္ပါတယ္။


အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားက ဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ားရဲ႕ ေပၚလစီေတြအေပၚ ၾသဇာေညာင္းႏိုင္ဖို႔နဲ႔ အေဆာက္အအံုေတြကို တြန္းလွန္ပစ္တာ လုပ္္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ အင္န္ဂ်ီအိုေတြကို ေငြေၾကးေတြ ေထာက္ပံ့ၾကပါတယ္။ အိႏၵိယမွာ ျပည္ပက ေထာက္ပ့ံတဲ့  အင္န္ဂ်ီ အိုေတြ မလိုအပ္ပါဘူး။

လူထုေတြကို ပုလိပ္နဲ႔ တျခားအာဏာပိုင္ အဖြဲ႕အစည္းေတြရဲ႕ ဖိႏွိပ္မႈရန္ ကကာကြယ္ဖို႔၊ ဆင္းရဲမႈတိုက္ဖ်က္ဖို႔၊ သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ဖို႔ ဆိုတဲ့ အေၾကာင္းျပခ်က္ေတြနဲ႔ လူမႈေရး လုပ္ငန္းေတြလာ ထူေထာင္ၾကတယ္ဆိုတဲ့ အင္န္ဂ်ီအိုေတြကို ျပည္ပႏိုင္ငံေတြက သူတို႔ အႀကံနဲ႔သူတို႔ ေငြေၾကးေတြ ေထာက္ပံ့ၾကတာ ျဖစ္တယ္ဆိုတာကို အေနာက္တိုင္း မဟုတ္တဲ့ ႏိုင္ငံေတြဟာ အေစာႀကီးကတည္းက ေနာေၾကေအာင္ သိနားလည္ေနခဲ့ၾက ပါၿပီ။ ဒီ အဓိပၸာယ္အရ ဆိုရင္ ဒါေတြဟာ ဖိအားေပးေရး ဒီပလိုေမစီ၊ စစ္မဟုတ္တဲ့နည္းနဲ႔ စစ္ျပဳတာတမ်ိဳးသာ ျဖစ္ပါတယ္။

အာရပ္ေႏြဦးကို အေစာဆံုး ပ်က္စီးသြားေစခဲ့တဲ့ အီဂ်စ္မွာ လြန္ခဲ့တဲ့ ရက္သတၱပတ္ အနည္းငယ္တုန္းက ျပည္ပ အင္န္ဂ်ီ အိုေတြကိ ု‘ကိုင္’ ခဲ့ပါတယ္။ ကာတာစင္တာ(Carter Center) အပါ အေမရိကန္ လူမႈေရး အစု႐ွစ္ခုကို လိုင္စင္ေပးဖို႔ ျငင္းပယ္ လိုက္ပါတယ္။ ဒါ သူတို႔ဆီမွာ သမတေ႐ြးေကာက္ပြဲ မတိုင္မီ ေလးတင္မွာပါ။ အီဂ်စ္ႏိုင္ငံရဲ႕ ဥပေဒမွာ အင္န္ဂ်ီအိုေတြကို လိုင္စင္မ႐ွိရင္ လုပ္ကိုင္ခြင့္မျပဳပါဘူး။

ကြမ္ဂို (quango)  လို႔ေခၚၾကတဲ့ အေမရိကန္ အင္န္ဂ်ီအိုေတြကေတာ့ ျပည္ပမွာ ဒီမိုကေရစီတင္ပို႔တယ္ ဆိုတာကို အာ႐ံုထားၾကပါတယ္။ ဒါဟာ အေမရိကန္ အက်ိဳးျပဳတဲ့ အစိုးရေတြ ေဖာ္ထုတ္တာကို ၾကားေကာင္းေအာင္ ေျပာတာပါ။ ၿပီးခဲ့တဲ့ လထဲတုန္းက ယူေအအီး ႏိုင္ငံမွာ အဓိကအားျဖင့္ အေမရိကန္ အစိုးရက ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ထားတဲ့ ဒီမိုကရက္ တစ္ပါတီရဲ႕ ကြမ္ဂိုေတြကို ပိတ္ပစ္လိုက္ပါတယ္။ ဒါဟာ ေဆာ္ဒီအာေရးဗ်ားနဲ႔ တျခားႏိုင္ငံေတြက ကြမ္ဂိုေတြက သူတို႔ ႏိုင္ငံျပည္တြင္းေရးေတြမွာ ၀င္႐ႈပ္ေနၾကလို႔ စည္း၀ါး႐ိုက္ၾကၿပီး  ယူေအအီးကို ပိတ္ပင္ေစလိုက္တာလို႔ ဆိုၾကပါတယ္။

အစိုးရ အမ်ားအျပားကေတာ့ ဒီကြမ္ဂိုေတြဟာ ႏိုင္ငံေတြရဲ႕ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာပိုင္ဆုိင္မႈကို စြက္ဖက္တာလို႔ ႐ႈျမင္ၾက ပါတယ္။  “ဒီမိုကေရစီလႈပ္႐ွားသူ” ဆိုတာေတြကို ေမြး (အရင္ဆိုဗီယက္ျပည္ေထာင္စု ႏိုင္ငံေတြမွာ ေပၚေပါက္ခဲ့တဲ့ အေရာင္ ေတာ္လွန္ေရးေတြကို ျပန္ေတြးၾကည့္လိုက္ပါ) ၿပီး သူတို႔ဟာ အေမရိကန္ အလို႐ွိတဲ့ အေျပာင္းအလဲေတြ ျဖစ္ေပၚေအာင္ အေျခအေနေတြ ဖန္တီးခဲ့ၾကပါတယ္။ ယူေအအီးနဲ႔ တျခား ပင္လယ္ေကြ႕ ႏိုင္ငံေတြရဲ႕ အေမရိကန္နဲ႔ ဂ်ာမန္ေဖာင္ေဒး႐ွင္းေတြရဲ႕ လုပ္ငန္းေတြကို ခ်ံဳ႕ပစ္ဖို႔  ဆံုးျဖတ္ခဲ့တာဟာ အစိုးရေတြက တိုက္႐ိုက္၊ ဒါမွမဟုတ္ သြယ္၀ိုက္ၿပီး ေထာက္ပံ့ေနတဲ့ အဖြဲ႔ အစည္းေတြကို ေဆြးေႏြး သေဘာတူညီထားခ်က္မ်ားနဲ႔ အညီသာ လုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳတဲ့၊ သူတို႔ထင္သလို လုပ္ကိုင္ခြင့္မ႐ွိေတာ့ တဲ့့ စနစ္သစ္တခု ေပၚေပါက္လာေစမယ္နဲ႔ တူပါတယ္။

အင္န္အီးဒီ (NED) အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီျမွင့္တင္ေရးအဖြဲ႔ဟာ ရီဂင္အစိုးရနဲ႔ အင္မတန္နီးစပ္ပါတယ္။ ဒီအဖြဲ႔ကို တည္ေထာင္တ ဲ့သူဟာ အရင္က ပါေမာကၡတဦးလည္းျဖစ္၊ ၀ါ႐ွင္တန္ပို႔စ္ သတင္းစာမွာ ေရးေနသူလည္းျဖစ္၊ ႏိုင္ငံတကာ ေသနဂၤဗ်ဴဟာ ေလ့လာေရးဗဟို (CSIS) အဖြဲ႔၀င္ လည္းျဖစ္တဲ့ အယ္လင္၀န္း စတိန္း (Allen Weinstein) ဆိုသူ ျဖစ္ပါတယ္။ သူဟာ အင္န္အီးဒီကို စေထာင္ကတည္းက အေမရိကန္ ႏိုင္ငံျခားေရး၀ါဒအတြက္ အသံုးျပဳစရာျဖစ္ေစဖို႔ ရည္႐ြယ္ၿပီး ထူေထာင္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ သူတို႔ရဲ႕ လက်္ာအယူသည္းသမားေတြ ပါ၀င္တဲ့  ႏိုင္ငံတကာ ေသနဂၤဗ်ဴဟာ ေလ့လာေရးဗဟို ဆိုတဲ့ ဉာဏ္ႀကီး႐ွင္အဖြဲ႔မွာက အရင္ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးေတြျဖစ္တဲ့ ကစ္စင္းဂါး ၊ ဘေရးဇင္းစကီး စသူေတြ ပါ၀င္ ပါတယ္။ အင္န္အီးဒီရဲ႕ ပထမဆံုး ဒါ႐ိုက္တာျဖစ္တဲ့ ကားလ္ဂါး႐ွမင္ (Carl Garshman) ကေတာ့ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းပဲ ေျပာပါတယ္။  “အင္န္အီးဒီဟာ စီအိုင္ေအအတြက္တပ္ဦး ျဖစ္ေစရမယ္” တဲ့။ အင္န္အီးဒီကို စတင္တည္ေထာင္တဲ့ ၁၉၈၃ခုႏွစ္ က စၿပီး ဒီ အဖြဲ႔ရဲ႕ႏွစ္စဥ္ အသံုးစရိတ္ေတြကို အေမရိကန္ ကြန္ဂရက္လႊတ္ေတာ္က အေမရိကန္ႏိုင္ငံ ေထာက္လွမ္းေရး လုပ္ငန္းဘတ္ဂ်က္ရဲ႕ အစိတ္အပိုင္းတခု အေနနဲ႔ ခြင့္ျပဳခဲ့တာပါ။  သူတို႔ရဲ႕ အလုပ္ကေတာ့ လက္၀ဲဆန္႔က်င္ေရး၊ အလုပ္သမား လႈပ္႐ွားမႈ ဆန္႔က်င္ေရး လုပ္ငန္းေတြကို အေထာက္အကူ ေပးတာ၊ ဗင္နီေဇြးလား၊ ေဟတီစတာတို႔မွာ ေ႐ြးေကာက္ ပြဲေတြကို ၀င္႐ႈပ္တာ၊ အေမရိကန္ အာဏာကို ကဏၬေကာစ ျပဳတဲ့ ႏိုင္ငံေတြကို မတည္ၿငိမ္ေအာင္လုပ္တာ စတာေတြပါပဲ။

၁၉၄၁ ခုႏွစ္မွာ တည္ေထာင္တဲ့ လြတ္လပ္မႈအိမ္ေတာ္ (Freedom House) ဟာလည္း ဒီမိုကေရစီနဲ႔ လူ႔အခြင့္အေရး အတြက္ဆိုၿပီး တည္ေထာင္ခဲ့တာပါပဲ။  သူ႔အလုပ္က အေမရိကန္ရာစုႏွစ္သစ္ စီမံကိန္း (Project for the New American Century) အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးျဖစ္ၿပီး ၀ါ႐ွင္တန္ အစိုးရရဲ႕ စစ္ေရးအရ ရမ္းကားမႈေတြမွာ ပါ၀င္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဘု႐ွ္ အစိုးရက သူ႔ရဲ႕ “အၾကမ္းဖက္မႈတိုက္ဖ်က္ေရး” စစ္ပြဲမွာ ဒီအိမ္ေတာ္ကို အသံုးခ်ခဲ့ပါတယ္။ ဒီ အဖြဲ႔ရဲ႕ရံပံုေငြ  ၆၀% ကို အေမ ရိကန္အစိုးရဟာ ႏိုင္ငံတကာ ျဖစ္ေပၚတိုးတက္ေရးအတြက္ အေမရိကန္ ကိုယ္စားလွယ္ (USAID)၊ ႏိုင္ငံျခားေရးဌာနနဲ႔  NED တို႔က တဆင့္ ေပးပါတယ္။  ဒီလိုနဲ႔ ဒီလြတ္လပ္မႈ အိမ္ေတာ္ဟာ အာရပ္ေႏြဦး လႈပ္႐ွားမႈထဲကို ပစ္၀င္ၿပီး အဲဒီက လူမႈအဖြဲ႕ အစည္းေတြနဲ႔ လူပုဂၢိဳလ္ တဦးခ်င္းေတြကို ေလ့က်င့္ေပးတာ၊ ေငြေၾကး ေထာက္ပံ့တာေတြ လုပ္ပါတယ္။ တျခား သူတို႔ေပး ကမ္းခဲ့တဲ့ လႈပ္႐ွားမႈေတြထဲမွာ အီဂ်စ္က ဧၿပီ ၆ရက ္လႈပ္႐ွားမႈ၊ ဘာရိန္းလူ႕အခြင့္အေရးဌာနနဲ႔ ယီမင္ႏိုင္ငံကေအာက္ေျခ လႈပ္႐ွားသူေတြပါ၀င္ပါတယ္။

ဘု႐ွ္အစိုးရဟာ  အင္န္ဂ်ီအိုေတြကို သူတို႔ရဲ႕ နယ္ခ်ဲ႕ေရး အစီအစဥ္ေတြထဲမွာလဲ ပါခိုင္းပါတယ္။ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္မွာ USAID ေခါင္းေဆာင္  အင္န္ဒ႐ူးနတ္စီးယိုးစ္က ‘အင္န္ဂ်ီအိုေတြနဲ႔ USAIDတို႔ရဲ႕ ပူးတြဲ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေၾကာင့္  အာဖဂန္က ကာဇိုင္း အစိုးရ ျပဳတ္မက်ပဲ တည္ၿမဲခဲ့တယ္၊ ဒါေပမဲ့ အာဖဂန္လူမ်ိဳးေတြက ဒါကို သေဘာမက်ဘူး’ လို႔ေျပာပါတယ္။  အီရတ္မွာက်ေတာ့ သူတို႔က အင္န္ဂ်ီအိုေတြ လုပ္တာဟာ အေမရိကန္အစိုးရေပၚလစီအရ လုပ္တာျဖစ္တယ္လို႔ အမ်ားက ျမင္ေစခ်င္ပါတယ္။ ဒီထက္ပို ေျဗာင္မက်ႏိုင္ေတာ့ဘူး ထင္ပါတယ္။

အခုအထိ ေျပာရရင္ အသံုး၀င္ဆံုး ကရိယာကေတာ့ “ႏိုင္ငံတကာလြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္” (Amnesty International) ဆိုတာႀကီး ပါပဲ။ ဒီအဖြဲ႔ရဲ႕ လက္႐ွိ ဒါ႐ိုက္တာခ်ဳပ္ ဆူဇန္ေနာ့ဆယ္လ္ (Suzanne Nossel)ဟာ အရင္က အေမရိကန္အစိုးရ ႏိုင္ငံျခားေရးဌာနက ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားဆိုင္ရာမွာ ဒုတြဲဘက္ အတြင္းေရးမွဴး ျဖစ္ပါတယ္။ လစ္ဗ်ားမွာ အေမရိကန္က ကုလသမဂၢကို  “လူသားေရးအတြက္ စြက္ဖက္မႈ” လုပ္ခိုင္းတာလို သူမ်ားေတြကို ကိုယ့္အတြက္ လုပ္ခိုင္းၿပီး အေမရိကန္ရဲ႕ ရည္မွန္းခ်က္ေတြ ေအာင္ျမင္ေအာင္ စြမ္းေဆာင္တာမ်ိဳးကို  “ဉာဏ္ရည္အင္အား”  (smart power) အသံုးျ႔ပဳတယ္ ဆိုတဲ့ အသံုးအႏႈန္းကို တီထြင္သူလို႔ နာမည္ရခဲ့ပါတယ္။

ဒီ “ႏိုင္ငံတကာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္” အဖြဲ႔အစည္းဟာ ဆီးရီးယားမွာ ၀ါဒျဖန္႔ခ်ိေရး စစ္မ်က္ႏွာျပင္က ပါ၀င္ခဲ့ ပါတယ္။ ဆီးရီးယားမွာ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ အတြင္း အခ်ဳပ္ေႏွာင့္ခံရစဥ္ ေသဆံုးသူမ်ား ဆိုတဲ့ အစီရင္ခံစာကို ေရးတဲ့ လူက အင္တာဗ်ဴးတခုမွာ  “ႏိုင္ငံတကာလြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္” အဖြဲ႔အစည္းကို ဆီးရီးယားႏိုင္ငံက သူ႔ျပည္တြင္း အ၀င္မခံခဲ့ဘူး၊  ဒါေၾကာင့္ လန္ဒန္နဲ႔ အိမ္နီးနားခ်င္း ႏိုင္ငံေတြ၊ တျခား ေရေသာက္ျမစ္ေတြမွာ အေျချပဳၿပီး ေရးခဲ့တာပါလို႔ ၀န္ခံခဲ့ပါတယ္။ တနည္းေျပာရရင္  အတည္ျပဳလို႔မရတဲ့ သတင္းေတြကို အေျချပဳတာ ျဖစ္ပါတယ္။

အိႏၵိယႏိုင္ငံမွာေတာ့ အေနာက္တိုင္းအင္န္ဂ်ီအိုေတြနဲ႔ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ စိတ္မေပ်ာ္မ႐ႊင္ စခန္းသြားတဲ့ အၾကားကပဲ  ျပည္ေထာင္စုအစိုးရဟာ တမီလ္ႏိုင္ဒူး ေဒသမွာ ႐ူပီး ကုေဋ၁၅၀၀၀ ကုန္က်တဲ ့‘ကူဒန္ကူလမ္’ ၫူကလီယာ ဓာတ္အားေပး စက္စီမံကိန္း တည္ေဆာက္ရာမွာ ထိသြားတာနဲ႔ မ်ိဳးဗီဇ ျပဳျပင္ထားတဲ့ သီးႏွံေတြ ကို ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပတာေတြ ႀကံဳရေတာ့မွ ထိပ္တိုက္ရင္ ဆိုင္ဖို႔ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ပါတယ္။  အိႏၵိယဥပေဒမွာ အင္န္ဂ်ီအိုေတြကို  ႏိုင္ငံေရး ရည္႐ြယ္ခ်က္အတြက္၊ ဒါမွမဟုတ္  တိုင္းျပည္ရဲ႕လံုၿခံဳေရး၊ ေသနဂၤဗ်ဴဟာ အက်ိဳးစီးပြား၊ စီးပြားေရး အက်ိဳးစီးပြားတို႔ကို ထိခိုက္ေစရင္ မယူရ လို႔ပိတ္ပင္ထားပါတယ္။ တကယ္မွာေတာ့ ခရစ္ယံ ဘုရားေက်ာင္းက ဦးစီးၿပီး  ‘ကူဒန္ကူလမ္’စီမံကိန္းကို ကန္႔ကြက္တာဟာ ႏိုင္ငံေရး ရည္႐ြယ္ခ်က္ သက္သက္ပါ။

အင္န္ဂ်ီအိုေတြရဲ႕ အင္အားအေပၚ လူေတြက အာ႐ံုျပဳမိလာတာဟာ ဒီအဖြဲ႕အစည္းေတြရဲ႕ ေၾကာက္ခမန္းလိလိ ရံပံုေငြေတြ၊ ဘာသာ ကူးေျပာင္းလဲေရး အပါ သံသယျဖစ္စရာ အစီအစဥ္ေတြနဲ႔ ျပည္တြင္းေရးရာေတြမွာ ၀င္ေရာက္စြက္ဖက္တဲ့ အကန္႔အသတ္မ႐ွိ အင္အားေတြေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။ မိမိတို႔ ပိုင္အိုးနီးယားဂ်ာနယ္က ပထမဆံုး သတင္းေပးခဲ့တဲ့ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာနက ကိန္းဂဏန္းမ်ားအရ ဆိုရင္ အင္န္ဂ်ီအိုေတြဟာ ၂၀၀၁ ခုႏွစ္ နဲ႔ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ အတြင္း ႐ူပီးေငြက်ပ္ ကုေဋ ၇ေသာင္းထက္မနည္း ရ႐ွိခဲ့ၾကပါတယ္။ ( ဒီေန႔လက္႐ွိေပါက္ေစ်း အရဆိုရင္ အေမရိကန္ ၁ေဒၚလာဟာ အိႏၵိယ႐ူပီး ၆၁.၇၅ နဲ႔ ညီမွ်ပါတယ္- ဘာသာျပန္သူ)။  ေငြအမ်ားဆံုး ေပးသူေတြကေတာ့ အေမရိကန္၊ ဂ်ာမဏီနဲ႔ ၿဗိတိန္တို႔ျဖစ္ၿပီး အမ်ားဆံုး လက္ခံရ႐ွိသူေတြကေတာ့ အေမရိကန္ အေျခစိုက္  “အာ႐ွအတြက္သမၼာက်မ္းစာ” -  ႐ူပီး ၂၃၂.၇၁ ကုေဋ၊  စပိန္ႏိုင္ငံ အေျခစိုက္  “ဗင္းဆင့္ဖယ္ရာေဖာင္ေဒး႐ွင္း”  -  ႐ူပီး ၂၂၈.၆၀ ကုေဋ နဲ႔ အေမရိကန္ အေျခစိုက္  “ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ အျမင္ေတာ္ဌာန” -  ႐ူပီး ၁၉၇.၆၂ ကုေဋတို႔  ျဖစ္ၾကပါတယ္။
ဒီ ကိန္းဂဏန္းေတြကို ဆက္လက္ သ႐ုပ္ခြဲၾကည္လိုက္ရင္ အမ်ားဆံုး (႐ူပီး ၁၄၈၂.၇၁ ကုေဋ) ဟာ အေဆာက္အအံု တည္ေဆာက္ေရး ေတြအတြက္ အသံုးျပဳတာ ျဖစ္ၿပီး သူ႔ေနာက္ကမွ ေက်းလက္ ထူေထာင္ေရးက  ႐ူပီး  ၉၄၄.၃၀ ကုေဋ၊ ကေလးမ်ား ရံပံုေငြက ႐ူပီး ၇၄၂.၄၂ ကုေဋ၊ ေက်ာင္းနဲ႔ တကၠသိုလ္ေကာလိပ္မ်ား တည္ေဆာက္ထိန္းသိမ္းမႈက ႐ူပီး ၆၃၀.၇၈ ကုေဋ၊ ဆင္းရဲတဲ့ ကေလးငယ္ေတြ ပညာသင္စရိတ္ေထာက္ပံ့တာက ႐ူပီး ၄၅၄.၇၀ ကုေဋ ျဖစ္ပါတယ္။

ကဲ - ဘယ္အဖြဲ႕ကပဲ ျဖစ္ျဖစ္ ဒီ အသံုးစရိတ္ေတြထဲက ၅၀ ကေန ၇၀ ရာႏႈန္းကို အေဆာက္အအံု တည္ေဆာက္မႈ အတြက္ သံုးတယ္၊  ဥပမာ ေျမ၀ယ္၊ အေဆာက္အဦေဆာက္၊ ေမာ္ေတာ္ကား၊ ႐ံုးသံုး၊ လက္ကိုင္ဖံုး၊ ကြန္ျပဴတာ၊ ကင္မရာ စတာေတ ြ၀ယ္တာ၊ လစာေပး၊ တိုင္ပင္ခေပး၊ သီးသန္႔၀န္ေဆာင္ခေပး၊ ခရီးသြားစရိတ္ေတြ အတြက္သံုးတယ္ဆိုရင္ ဒါေတြကို အခြန္လႊတ္ ေပးရမွာလား။

“အလွဴအတန္း” အတြက္၊ ဒါမွမဟုတ္  “အမ်ားဆိုင္ရာ ၀န္ေဆာင္မႈ” လို႔မေျပာႏိုင္တဲ့ ဘာသာကူးေျပာင္းမႈ အသံုးစရိတ္ ေတြလည္း အမ်ားႀကီး ႐ွိပါေသးတယ္။ အထူးသျဖင့္  “ကမၻာလံုးဆိုင္ရာအျမင္ေတာ္ဌာန” ဆိုရင္ သူတို႔ ၀က္ဘ္ဆိုက္မွာ ၀န္ခံ ထားသလိုပဲ ခရစ္ယံ ဘာသာသက္သက္ အတြက္ျဖစ္ပါတယ္။ သူတို႔အဖြဲ႔မွာ လုပ္ကိုင္ေနသူ ၀န္ထမ္း ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္းဟာ တျခား ဘာသာ၀င္ေတြ ျဖစ္ေပမဲ့ ေနာက္မွာ ၀င္လာမယ့္ ၀န္ထမ္း အားလံုးဟာ ခရစ္ယံဘာသာကို ယံုၾကည္သက္၀င္တဲ့ အေၾကာင္း စာနဲ႔ ေရးတင္ရမယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ သည့္မတိုင္ခင္ကေလးကပဲ အေမရိကန္မွာ႐ွိတဲ့ သူတို႔၀န္ထမ္းတခ်ိဳ႕ကို တျခားဘာသာထဲ ကူးေျပာင္းလို႔ ျဖဳတ္ပစ္ လိုက္ပါေသးတယ္။

ဒီ အေတြ႕အႀကံဳေတြအရ  အိႏၵိယႏိုင္ငံသား အေျမာက္အျမားဟာ သူတို႔ တိုင္းျပည္အေနနဲ႔ သူ႔ႏိုင္ငံသားေတြရဲ႕ ဘ၀ ဖြံ႕ ၿဖိဳးေရးအတြက္  ျပည္ပအေထာက္အပံ့ေတြ မလိုဘူး၊ လူမႈေရးလုပ္ငန္း အားလံုးကို ျပည္တြင္းက လွဴဒါန္း ေငြနဲ႔ပဲ အဓိပၸာယ္ ႐ွိ႐ွိ ခန္႔ခြဲ လုပ္ကိုင္သြားရင္ျဖစ္တယ္လို႔ ယူဆၾကပါတယ္။ အိႏၵိယႏိုင္ငံ ကိုယ္တိုင္က တျခား အာ႐ွနဲ႔ အာဖရိက ႏိုင္ငံေတြကို အေထာက္အပံုေတြ ေပးသေလာက္ ေပးေနတဲ့အခ်ိန္မွာ အလွဴအတန္းဆိုတဲ့ အမည္ခံၿပီး ႏိုင္ငံေရး ရည္႐ြယ္ခ်က္ေတြကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေနတဲ့ ျပည္ပက ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈကို လက္ခံလို႔ အက်ိဳးမ႐ွိဘူးလို႔ ယူဆၾကပါတယ္။
                                          
ဘာသာျပန္သူ ဗၾသ
ဘာသာျပန္သူမွတ္ခ်က္
၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ေမလထုတ္ ပိုင္အိုးနီးယား (Pioneer) ဂ်ာနယ္ထဲက စႏၵရာဂ်ိန္း (Sandhya Jain) ေရးတဲ့ “အင္န္ဂ်ီအို ေတြကို အသံုးျပဳၿပီး ႏိုင္ငံေတြကို ဖိအားေပးျခင္း”  (Using NGOs to Coerce Nations) ဆိုတဲ့ ေဆာင္းပါးကို ဘာသာ ျပန္တာပါ။  ဒီေန႔ဗမာႏိုင္ငံမွာ အင္န္ဂ်ီအိုေတြ ဒလေဟာ၀င္ၿပီး လုပ္ခ်င္တာ လုပ္ခြင့္ရေနတာမို႔  စဥ္းစားႏိုင္ၾကေအာင္ ကိုယ့္ ထက္အရင္ အင္န္ဂ်ီအိုေတြနဲ႔ ထိေတြ႔ ပတ္သက္ခဲ့ရသူေတြရဲ႕ အေတြ႔အႀကံဳကို မွ်လိုက္တဲ့ သေဘာပါ။