Friday, July 13, 2018

သူရဲေကာင္း - ေမာင္စိန္ဝင္း(ပုတီးကုန္း)

ေက်ာင္းမွာကထည္းကသူငယ္ခ်င္းသို႕.....


သူရဲေကာင္း
......,,,,,,

ပန္းလိုေႂကြလည္း
ေဝတုန္းအတိုင္းသင္းေနတယ္...
ၾကယ္လိုေႂကြလည္း
ေနတုန္းအတိုင္း လင္းေနတယ္...
ပန္းလိုလည္းသင္း
ၾကယ္လိုလင္းသူ
ရင္တြင္းထာဝရရွိေနမယ္။


ေမာင္စိန္ဝင္း(ပုတီးကုန္း)