Saturday, October 31, 2009

မီးရထားပုဒ္မ
ေရးသူ- လူထုဦးလွခတ္ပုပု ခတ္ျဖဴျဖဴ မပိန္ မ၀ မေျပာ့လြန္း မေတာင့္လြန္းေသာ ဤသူငယ္၏ နာမည္မွာ ေမာင္စိုး၀င္း ျဖစ္သည္။ ဤ ကယားျပည္နယ္သားကေလးသည္ ေထာင္ထဲသို႔ မေရာက္ထိုက္ဘဲလ်က္ ေရာက္လာရသည္။ ဤ အျဖစ္အပ်က္မ်ိဳးကို အစိုးရက အျပစ္မထားသင့္ေပ။ ျပည္သူ႔၀န္ထမ္းအဖြဲ႔မ်ားကလည္း ေစာင့္ေ႐ွာက္သင့္လွ သည္။
သူ၏ အသက္မွာ ၂၁ ႏွစ္ဆိုေသာ္လည္း မ်က္ႏွာကေလးမွာ ႏုေပေသးသည္။ ၁၈ ႏွစ္ေလာက္သာ ႐ွိဦးမည္ဟု ခန္႔မွန္းရသည္။
သူ၏ ဘ၀အျဖစ္အပ်က္ကလည္း လူသားတဦး၏ ခံစားရမႈႏွင့္ အျပည့္ပင္ ျဖစ္သည္။ ကၽြန္ေတာ္ ေမးၾကည့္၍ ေျပာျပသည္မွာ.....

+ + + +
အေဘမွာ စလင္းက ဟု ေျပာပါသည္။ အေမက ေညာင္ေ႐ႊ အင္းေပါ့ခံု ဇာတိ ျဖစ္ပါသည္။ အေဘသည္ လြယ္လင္ လမ္းဘက္ P.W.D. ႐ံုးမွာ ျပာတာလုပ္ပါသည္။
ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမ ၄ ေယာက္အနက္ ၂ ေယာက္ က်န္ပါသည္။ အစ္မမွာ အိမ္ေထာင္ကြဲ ျဖစ္ပါသည္။ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ေလာက္က အေမေသဆံုးပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္ ၁၃ ႏွစ္ အ႐ြယ္က ျဖစ္ပါသည္။
ကၽြန္ေတာ္ အသက္ ၆ ႏွစ္သားမွာ လြယ္လင္ၿမိဳ႔ အာစီအင္ အဂၤလိပ္ ျမန္မာ ေက်ာင္းတြင္ ၂ တန္းထိ ေနရၿပီး၊ ပေဒသရာဇ္မူလ အထက္တန္းေက်ာင္းတြင္ ၅ တန္းအထိ ေနရပါသည္။ ၁၉၄၉ ခုႏွစ္က ၎ေက်ာင္းမွ ထြက္လာပါသည္။ အေမဆံုးၿပီး စိတ္မေကာင္း၍ ထြက္လာျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ အေမ႐ွိစဥ္က ဤဘက္ အဂၤလိပ္ေခတ္မွာ ထမင္းဆိုင္ဖြင့္ထားပါသည္။ အေမက လူမ်ားကိုယံု၍ အေႂကြးလည္း ေပးပါသည္။ ေငြေခ်းလွ်င္ လည္း ေခ်းလိုက္ပါသည္။ အေမဆံုးေသာအခါ ထိုလူမ်ားက ေငြမ်ား ျပန္မေပးၾကေတာ့ပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ ဆိုင္လည္း ေရာင္းပစ္ရ၊ အိမ္လည္းေရာင္းပစ္ရပါသည္။ ထိုသတင္းမ်ား ၾကားသိရသျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္လည္း အလြန္ စိတ္ထိခိုက္ပါသည္။ အေဘကလည္း ကၽြန္ေတာ့္ကို ေက်ာင္းဆက္မထားႏိုင္ေတာ့ပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ ေက်ာင္းက ထြက္လိုက္ရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ အေဘက ေထာက္ပံ့ဦးမည္ဆိုလွ်င္ ကၽြန္ေတာ္ဆက္လက္ၿပီး ပညာသင္ၾကားဦး မည္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။
ေက်ာင္းကထြက္ၿပီးေနာက္ ကၽြန္ေတာ့္ သူငယ္ခ်င္းတဦး႐ွိရာ ေက်ာက္မဲ-နမ့္ဆမ္သို႔ သြားပါသည္။ သူ႔ နာမည္မွာ ေက်ာ္ျမင့္ဟု ေခၚပါသည္။ သူက လမ္းဗိုလ္အလုပ္ လုပ္ပါသည္။ သူက လက္ေထာက္လမ္းဗိုလ္အလုပ္ ကၽြန္ေတာ့္ကို သင္ေပးပါသည္။ တႏွစ္ခန္႔ သင္ရပါသည္။ ထို႔ေနာက္ ကၽြန္ေတာ့္ကို လက္ေထာက္လမ္းဗိုလ္အလုပ္ သူ႔လက္ေအာက္တြင္ လုပ္ရန္ အထက္လူႀကီးမ်ားကို ေျပာၿပီး သြင္းေပးပါသည္။ လခမွာ ၁၃၅ိ ျဖစ္ပါသည္။ အသက္ ၁၇ ႏွစ္ပင္ မျပည့္ေသးပါ။ ထိုအလုပ္ကို သင္သည့္ရက္ပါ ၂ႏွစ္ခြဲခန္႔ လုပ္ၿပီးေနာက္ အေဘတေယာက္ တည္း ေနရသည့္အတြက္ လြမ္းၿပီး အလုပ္ကထြက္ကာ ျပန္ခဲ့ပါသည္။
အေဘလည္း အလုပ္က ထြက္ပါၿပီ။ ကၽြန္ေတာ္ ျပန္ေရာက္ေသာအခါ ကၽြန္ေတာ့ေယာက္ဖႏွင့္ ကၽြန္ေတာ့အစ္မမ်ားထံတြင္ စက္ခ်ဳပ္သင္ခိုင္းပါသည္။ ၆ လ ၾကာမွ် စက္ခ်ဳပ္သင္ၿပီး ကူညီ အလုပ္ လုပ္ပါသည္။ ၀ိုင္းလုပ္ ၀ိုင္းစားပင္ ျဖစ္ပါသည္။
တေန႔တြင္ လူထုပညာေရး႐ံုး၌ စစ္သားစုေဆာင္းေရး ေၾကာ္ျငာကပ္ထားသည္ကို ကၽြန္ေတာ့္သူငယ္ခ်င္း မ်ားက ေတြ႔ခဲ့သျဖင့္ ကၽြန္ေတာ့္ကို လာေျပာရာ ကၽြန္ေတာ္ပါ လိုက္ၾကည့္ပါသည္။ ေၾကာ္ျငာတြင္ စစ္တပ္ထဲ၀င္ လွ်င္ ရမည့္ လစာ၊ ရမည့္ရိကၡာ၊ အ၀တ္အစားစသည္ျဖင့္ တလအတြင္း စစ္သားတေယာက္ ရမည့္တန္ဘိုးကို ေပါင္း၍ ေဖာ္ျပထားေသာ စာရင္းကိုလည္း ေတြ႔ရပါသည္။ ေငြေပါင္းမွာ မနည္းပါ။
သူငယ္ခ်င္းမ်ားက စစ္ထဲ၀င္ခ်င္ၾကပါသည္။ ကၽြန္ေတာ့္ကို ေခၚၾကပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ နယ္မွ လူငယ္မ်ား၏ စိတ္ထဲတြင္ ထိုအခ်ိန္က ေတာ္ေတာ္ကေလး တက္တက္ႂကြႂကြ ျဖစ္ေနၾကပါသည္။ သို႔ျဖစ္ေနျခင္း အေၾကာင္းမွာ တ႐ုတ္ျဖဴမ်ား ကယားျပည္နယ္ထဲသို႔ ၀င္ေနေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လက္နက္ကိုင္ ၍ သူတို႔ကို တိုက္ထုတ္ရန္ ကၽြန္ေတာ္တို႔တြင္ ၀တၱရား႐ွိသည္ဟု ယူဆၾကပါသည္။ ထို႔ျပင္ လက္နက္မ႐ွိက တေန႔ေန႔ တ႐ုပ္ျဖဴေရာက္လာလွ်င္ အေခ်ာင္ အေသခံရမည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ လက္နက္ႏွင့္ ရန္သူကို ခံတိုက္ ယင္း ေသရသည္ကမွ ေကာင္းေသးသည္ဟု သေဘာထားကာ ကၽြန္ေတာ္ပါ စစ္ထဲ၀င္ရန္ လက္မွတ္ထိုးလိုက္ ပါသည္။
အိမ္ျပန္ေရာက္ေသာအခါ ကၽြန္ေတာ္၏ ေယာက္ဖက စစ္ထဲမ၀င္ေစလိုေၾကာင္း၊ စစ္ထဲ၀င္လွ်င္ ဒုကၡေရာက္မည့္အေၾကာင္း ေျပာပါသည္။ အဂၤလိပ္လက္ထက္က သူကိုယ္တိုင္ စစ္သားလုပ္ခဲ့ဘူး၍ ဒုကၡေရာက္ ခဲ့ရပံုမ်ားကိုလည္း ေျပာျပပါသည္။ စစ္သားမ်ား ဒုကၡဆင္းရဲေရာက္ပံုမ်ားကို ကၽြန္ေတာ့ေယာက္ဖက ေျပာျပေသာ္ လည္း တ႐ုတ္ျဖဴအႏၱရာယ္ ကာကြယ္တိုက္ခိုက္လိုေသာ စိတ္ေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္ နည္းနည္းမွ ေနာက္မတြန္႔ပါ။ အခ်ိန္ေရာက္၍ ေခၚေသာအခါ ကေလာသို႔ လိုက္ခဲ့ပါသည္။
ကၽြန္ေတာ္ ယခု ၀င္ေသာတပ္မွာ စတင္ဖြဲ႔စည္းေနေသာ အမွတ္ ၁ ကယားေသနတ္ကိုင္ တပ္ရင္း ျဖစ္ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္ စစ္ထဲ၀င္လိုေၾကာင္း လက္မွတ္စထိုးသည္မွာ ၁၉၅၃ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ ၈ ရက္ေန႔တြင္ ျဖစ္ပါသည္။ ကယားျပည္တြင္ ယခင္က ႐ွိေသာတပ္မွာ အေရးေပၚ ကရင္နီ တပ္ရင္းျဖစ္ပါသည္။ ထိုတပ္မွာ လဲဗီးသေဘာမ်ိဳး ယာယီဖြဲ႔ထားေသာ တပ္ျဖစ္ပါသည္။ ထိုတပ္ကို ကရင္အေရးေတာ္ပံု ေပၚစက ဖြဲ႔သည္ဟု သိရပါသည္။
လြယ္ေကာ္တြင္ ပထမစု၍ရသူေပါင္းမွာ ၈၂ ေယာက္ျဖစ္ပါသည္။ တပ္ထဲ၀င္လိုေၾကာင္း လက္မွတ္ထိုး ၿပီး ရက္ေပါင္း ၂၀ ခန္႔ ၾကာေသာအခါ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို ကေလာသို႔ ပို႔လိုက္ပါသည္။ ကေလာတြင္ တလခြဲခန္႔ေန ကာ ေနာက္ထပ္လာမည့္ ရဲေဘာ္မ်ားကို ေစာင့္ေနၾကရပါသည္။ ေနာက္ထပ္ ၂၉ ေယာက္ ထပ္၍ ေရာက္ပါသည္။
ကယားျပည္နယ္၀န္ႀကီး ေစာ၀ဏၰ အေရးေပၚ ဖြဲ႔စည္းေသာ တပ္မွာ မူလဖြဲ႔စည္း ကတည္းက တပ္ရင္းတရင္း မျပည့္ပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ တပ္ရင္းတရင္း ဖြင့္ခြင့္ ေသေသခ်ာခ်ာ ရေသာအခါ လူမ်ားလိုေနသျဖင့္ ထပ္ျဖည့္ရန္ လူထပ္စုျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ကေလာတြင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို ဗမာ့ေျခလ်င္တပ္ရင္း ၂၁ ၌ တြဲ၍ ထားပါသည္။
ကယားတပ္ရင္း လူေဟာင္းမ်ားသည္ လြယ္ေကာ္ကေနၿပီး ကြတ္ခိုင္ၾကားတြင္ တ႐ုတ္ျဖဴမ်ားႏွင့္ အႀကီးအက်ယ္ တိုက္ၾကရပါသည္။ တ႐ုပ္ျဖဴမ်ား တပ္ပ်က္ သြားၿပီးေနာက္ ကယားတပ္ရင္းသည္ တ႐ုပ္ျဖဴ အႏၱရာယ္ ဆက္လက္ကာကြယ္ရန္ ျမစ္ႀကီးနားသို႔ ေျပာင္းေ႐ႊ႔တာ၀န္ယူရျပန္သည္။ မူလတပ္ရင္း ျမစ္ႀကီးနားသို႔ ေရာက္ေသာအခါ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ကေလာမွ လူစုကိုလည္း ျမစ္ႀကီးနားသို႔ ပို႔ပါသည္။
တပ္ထဲ ၀င္ ၀င္ျခင္း ယူနီေဖာင္းႏွစ္စံု၊ အိပ္ရာစေသာ စစ္သားသံုးပစၥည္းအစံု ထုတ္ေပးပါသည္။ တပ္သားသစ္လခ ၅၆က်ပ္ - ၁၂ ပဲ ရ႐ွိရာ၊ ၅၀ိ ထုတ္ေပး၍ ၆ က်ပ္ - ၁၂ ပဲကို စုထားေပးပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ တပ္တြင္ ကယား၊ ပေဒါင္၊ ဘရဲ႔၊ ေကခို၊ ေကဘား၊ ႐ွမ္း၊ ျမန္မာ၊ ေတာင္သူ အစံုပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ခ်င္းဗိုလ္တေယာက္၊ ကခ်င္ဗိုလ္တေယာက္လည္း ႐ွိပါသည္။
ျမစ္ႀကီးနားေရာက္ေသာအခါမွ ပစၥည္းမ်ား ထုတ္ပါသည္။ ဆံပင္လည္း ညႇပ္ပါသည္။ ထို႔ေနာက္ ေလ့က်င့္ေရး ၄ လနီးပါးမွ် ဆင္းရပါသည္။ ထို႔ေနာက္ စတံုး ဆမားစေသာ တိုက္ကင္းဌာနမ်ားတြင္ တာ၀န္ထမ္းရပါသည္။ စတံုးဆမားမွာ ျမစ္ႀကီးနားက လားမ်ားႏွင့္ ေျခလ်င္သြားရလ်င္ တညအိပ္ႏွင့္ တေန႔ေလာက္ သြားရပါသည္။ တ႐ုတ္နယ္စပ္ဘက္ နီးေနပါၿပီ။ ေႏြရာသီတြင္မူ ဆမားအထိ ကားသြား၍ ျဖစ္ပါသည္။ တ႐ုတ္ျဖဴမ်ားႏွင့္ တိုက္ပြဲေတာ့ မျဖစ္ပါ။ သို႔ရာတြင္ စတံုး႐ြာအနီး၌ တ႐ုတ္ျဖဴ ၁၂ ေယာက္ကို လက္ရ ဘမ္းမိပါသည္။ သူတို႔က ႐ြာမ်ားသို႔ လာၿပီး ႐ိကၡာဆင့္ရာ၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔ တိုက္ကင္းႏွင့္ တိုးမိၿပီး အငိုက္မိ သြားသျဖင့္ အဘမ္းခံရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ သူတို႔တြင္ လားမ်ားလည္း ပါ ပါ သည္။ လားမ်ားက ထြက္ေျပးပါသည္။ ၎ တ႐ုတ္ျဖဴ ၁၂ ေယာက္ကို တပ္ရင္း႐ွိရာ ျမစ္ႀကီးနား ဗိုလ္မႉးမ်ိဳးျမင့္ထံသို႔ ပို႔ၾကပါသည္။ တပ္ရင္းမွတဖန္ မႏၱေလးသို႔ ပို႔ၾကပါသည္။
နယ္စပ္ေဒသတြင္ ၃ လမွ် ေနရၿပီးေနာက္ ျမစ္ႀကီးနားသို႔ ကၽြန္ေတာ္ ျပန္ရပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ လူသစ္မ်ားကို မူလတပ္ရင္း႐ွိ ေအ ဘီ စီ ကုမၸဏီအသီးသီးကို ခြဲၿပီး တာ၀န္ထမ္းေစပါသည္။
ကၽြန္ေတာ္၏ တာ၀န္သစ္မွာ စစ္သားသစ္မ်ား ေရာက္လာလွ်င္ ေလ့က်င့္ေပးရပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္လည္း စစ္သား ႐ိုး႐ိုးပင္ျဖစ္ပါသည္။ အသင့္အတင့္ ပညာအရည္အခ်င္း ႐ွိေသာ္လည္း စစ္မႈထမ္းသက္ နည္းေသး ေသာေၾကာင့္ တရစ္မွ မရေသးပါ။ ထို႔ေနာက္ တပ္က ႐ွင္ျပဳပြဲႀကီးတခု လုပ္ရန္ မႏၱေလးသို႔ ကၽြန္ေတာ္ႏွင့္ အျခား ရဲေဘာ္တေယာက္ကို လႉဘြယ္ပစၥည္း အ၀ယ္လႊတ္ပါသည္။ ထိုကဲ့သို႔ေသာ ေ၀ယ်ာ၀စၥမ်ိဳးကိုလည္း ကၽြန္ေတာ္ လုပ္ရပါသည္။
သူငယ္ခ်င္း ၅ ေယာက္ႏွင့္ ကၽြန္ေတာ္သည္ တပ္ရင္းမွ ခြင့္ ၁၅ ရက္ ယူၿပီး ထြက္လာၾကပါသည္။ အျခား ရဲေဘာ္မ်ားကမူ ေဆြမ်ိဳးမ်ား ႐ွိရာ ႐ွမ္းျပည္ဘက္သို႔ သြားၾကပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္မွာ ရန္ကုန္မေရာက္ဘူး ေသာေၾကာင့္ ရန္ကုန္သို႔ လိုက္ခဲ့ပါသည္။
တေန႔တြင္ ရန္ကုန္တည္းအိမ္မွေနၿပီး မဂၤလာဒံု႐ွိ သူငယ္ခ်င္းတေယာက္ထံ သြားလည္ပါသည္။ အျပန္တြင္ မီးရထားထြက္ခါနီးမွ ေျပးတက္ရသျဖင့္ လက္မွတ္မ၀ယ္ခဲ့ရပါ။
မဂၤလာဒံုမွ ထြက္ၿပီး မိနစ္ ၂၀ ခန္႔ ၾကာေသာအခါ လက္မွတ္စစ္မ်ား တက္လာပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္က အက်ိဳးအေၾကာင္း ေျပာျပၿပီး လက္မွတ္ဘိုးေပးရာ မရပါ။ ကၽြန္ေတာ္ႏွင့္ တတြဲတည္းမွာပင္ အသက္ ၁၃ ႏွစ္အ႐ြယ္ ကေလးကေလးကိုလည္း ဘမ္းပါသည္။ ၈၊၈၊၅၅ ရက္ေန႔က ျဖစ္ပါသည္။ ၁၀၊ဂ၊၅၅ ရက္ေန႔တြင္ ႐ံုးတင္ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္က ရဲေဘာ္တေယာက္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လခထုတ္ စာအုပ္ စသည္မ်ား ဘီလူးမေစ်းေထာင့္ အနီး႐ွိ တည္းအိမ္တြင္ ႐ွိေၾကာင္း ေျပာျပေသာ္လည္း ႐ံုးတင္ေသာအခါ ကူလီတေယာက္ဆိုၿပီး တင္ပါသည္။
တရားသူႀကီးက ဘာမွလည္း ကၽြန္ေတာ့္ကို မေမးပါ။ ဒဏ္ေငြ ၁၅ိ သို႔မဟုတ္ ေထာင္ဒဏ္အလုပ္ၾကမ္းႏွင့္ ၁၅ ရက္ဟု အမိန္႔ခ်လိုက္ပါသည္။ ႐ံုးတြင္ ပုလိပ္တေယာက္အား ကၽြန္ေတာ့္တည္းအိမ္တြင္ ႐ွိေသာ ေငြယူေပးရန္ စာေရးၿပီး လႊတ္ေသာ္လည္း သြားမေပးပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ မေျမႇာ္လင့္ဘဲႏွင့္ ေထာင္ထဲေရာက္လာရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
တည္းအိမ္ကလည္း ကၽြန္ေတာ္ ဘယ္ေရာက္ေနသည္ကို သိမည္မဟုတ္သျဖင့္ စိတ္ပူေနပါလိမ့္မည္။ ခြင့္ရက္ကလည္း ေက်ာ္ၿပီျဖစ္၍ တပ္သို႔ ျပန္သြားေသာအခါ အျပစ္ေပးခံရမလားလည္း မေျပာတတ္ပါ။ တပ္တြင္း အျပစ္ေဟာင္းေတာ့ ဘာမွ မ႐ွိဘူးသျဖင့္ သက္ညႇာစြာ စဥ္းစားလိမ့္မည္ဟု ေျမႇာ္လင့္ရပါသည္။ ေထာင္ထဲ ေရာက္ဘူးသူ တဦးျဖစ္သျဖင့္ တပ္ကသိလွ်င္ ကၽြန္ေတာ့္တက္လမ္းကို ထိခိုက္မည္လား မေျပာတတ္ပါ။ ေတာ္ေတာ္ေတာ့ ခက္ပါသည္။
ဂ်ပန္အေျပး အဂၤလိပ္ျပန္အ၀င္တြင္ မဟာမိတ္ေလယာဥ္ပ်ံမ်ားက ဗံုးၾကဲသျဖင့္ ကၽြန္ေတာ့္အစ္မ တေယာက္ ေသဆံုးၿပီး ကတည္းက ကၽြန္ေတာ္ စိတ္ညစ္ရသည္မွာ ဆက္တိုက္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။ အေမ တခါ ထပ္ဆံုး ျပန္ေသာအခါ ပညာပါ မသင္ႏိုင္ဘဲ ျဖစ္သြားပါသည္။ အေမက သာသနာျပဳ သီလရင္မ်ားႏွင့္ ကၽြန္ေတာ့္ကို မႏၱေလးစိန္ပီတာေက်ာင္းသို႔ ပို႔ရန္ စီစဥ္စိုင္းျပင္းထားၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ အေမ ဆံုးသြားသည့္အတြက္ ၎ ရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ား အားလံုးပ်က္ၿပီး ကၽြန္ေတာ္လည္း ပညာတပိုင္းတစႏွင့္ အလုပ္အမ်ိဳးမ်ိဳး ၀င္လုပ္ကာ အမ်ိဳးမ်ိဳး ၾကံဳေတြ႔ေနရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
ကၽြန္ေတာ္ ရန္ကုန္တြင္ တည္းေနေသာ ေနရာမွာ ဘီလူးမေစ်းအနီးက ကိုေအာင္ဘိုဘိုတို႔အိမ္ ျဖစ္ပါသည္။ တပ္ၾကပ္စာေရး ကိုေအာင္ေဖ၏ညီ ျဖစ္ပါသည္။ ေထာင္ကလြတ္လြတ္ျခင္း သူတို႔ အိမ္ကိုသာ ျပန္ရပါမည္။ သူတို႔ကလည္း စိတ္ပူလွေရာ့မည္။
ကယားျပည္မွာ ယခု ေတာ္ေတာ္သာယာလာပါၿပီ။ တိုးတက္ေျပာင္းလဲမႈလည္း အေတာ္အတန္ ႐ွိပါသည္။ လူထုပညာေရးသမားမ်ားကလည္း ေတာ႐ြာမ်ားအထိသြားၿပီး ပညာဗဟုသုတ တိုးတက္ရာ တိုးတက္ေၾကာင္းမ်ားကို လုပ္ေနၾကပါသည္။ ယခုျဖင့္ လည္ပင္းတြင္ ေၾကးကြင္းမ်ား စြပ္ေလ့႐ွိၾကသည့္ ပေဒါင္အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ေၾကးဂြင္းစြပ္ျခင္း အေလ့ကို စတင္လက္လႊတ္ၾကပါၿပီ။ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ လည္ပင္းကို ဂြင္းႀကီးစြပ္ထားသည့္အတြက္ ဂြင္းမ်ားကို ခၽြတ္ၿပီး ၇ရက္ေလာက္ေတာ့ သူတို႔ခမ်ာ အိပ္ရာထဲမွာ လွဲေနရပါသည္။ လည္ပင္းက ေခါင္းကို မသယ္ႏိုင္သျဖင့္ ေခါင္းမမတ္ႏိုင္ၾကပါ။ ၇ ရက္ေလာက္ၾကာမွ ေခါင္းမတ္ႏိုင္လာၾက ပါသည္။
ကယားအမ်ိဳးသမီးမ်ားလည္း ဒူးတြင္ စြပ္ထားေသာ ႀကိမ္ဂြင္းမ်ားကို ခၽြတ္ၾကပါၿပီ။ ပို၍ ေခတ္ဆန္လာ ၾကပါသည္။ တတ္ႏိုင္ေသာ မိဘမ်ား၏ သားသမီးမ်ားကမူ စာသင္ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ပညာသင္ၾကပါသည္။ ကယားစာ ဟူ၍လည္း ႐ွိပါသည္။ ကရင္စာ သေဘာမ်ိဳးပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ေကဘားလူမ်ိဳး၏ စာမွာမူ ေအ ဘီ စီ ဒီႏွင့္ ျဖစ္ပါသည္။ ဆင္းရဲေသာ ကယားအမ်ိဳးသမီးမ်ားမွာ ေခါင္ေရေရာင္းၾကပါသည္။
ကၽြန္ေတာ္ အိမ္ေထာင္မျပဳေသးပါ။ အေဘ့ထံသို႔ တပ္မွေန၍ တခါတရံ ေငြပို႔ပါသည္။ အေဘ၊ အစ္မႏွင့္ ေယာက္ဖမ်ားက အိမ္ေထာင္ခ်ေပးလိုေၾကာင္း ေျပာၾကပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္က ငယ္ေသး၍ ဤအတိုင္းပင္ ေနပါရေစဦးဟု ျပန္ၾကားထားပါသည္။
ေထာင္ထဲတြင္ အျခားလူမ်ားႏွင့္ ကၽြန္ေတာ္ မေပါင္းပါ။ အလုပ္က ျပန္လွ်င္ အေစာႀကီး အိပ္ပါသည္။ ညတိုင္ သူတို႔ တိုင္ပင္ ေျပာဆိုၾကသည္မ်ားကိုလည္း စိတ္မ၀င္စားပါ။ ၁၅ ရက္ထည္းျဖစ္၍ ကၽြန္ေတာ္ နက္ျဖန္သဘက္ဆိုလွ်င္ လြတ္ပါေတာ့မည္။ လူေပါင္းမွားလွ်င္ ေနာက္တခါ ရက္ၾကာၾကာ ေထာင္ထဲ လာေနရမွာ ေသခ်ာသည့္အတြက္ ကၽြန္ေတာ္ ေ႐ွာင္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

++++ +++ +++

"ေထာင္ထဲသို႔ ၁၅ ရက္ အလည္လာလိုလွ်င္ ဤ မီးရထားပုဒ္မကို က်ဴးလြန္ၿပီး လာခဲ့ပါ" ဟု ေထာင္တြင္း႐ွိ လူမ်ားက ၎တို႔၏ မိတ္ေဆြမ်ားကို ေနာက္ေျပာင္ၿပီး ေျပာေလ့႐ွိၾကပါသည္။ ေထာင္တြင္းသို႔ အျမန္ဆံုး ေရာက္၍ အျမန္ဆံုးထြက္ႏိုင္ေသာနည္း ျဖစ္သည္။ တခါတရံ အေဘက ဒဏ္မေဆာင္ႏိုင္႐ွိေပရာ ၅ ႏွစ္သားကေလးပါ ေထာင္ထဲ ပါလာရေတာ့သည္။

လူထုဦးလွ
[ေလွာင္ခ်ိဳင့္တြင္းမွငွက္ငယ္မ်ား စာအုပ္၊ ဒုတိယႏွိပ္ျခင္းမွ ကူးယူေဖာ္ျပပါတယ္။]

Friday, October 30, 2009

ဦးလွႏွင့္ အတူေနခဲ့ရေသာ ရက္မ်ား
ေရးသူ- အုန္းေမာင္ (ေလထီး)

ဦးလွကို လူခ်င္းစသိခဲ့ရသည္မွာ စစ္ၿပီးကာလတြင္ ျဖစ္သည္။
၁၉၄၅ ခု၊ ႏို၀င္ဘာလ။ ရက္ကိုေတာ့ မမွတ္မိေတာ့။ တေန႔တြင္ ဖတပလဌာနခ်ဳပ္ (ယခုပန္းခ်ီပန္းပု ေက်ာင္း) အေထြေထြအတြင္းေရးမႉး၏ ႐ံုးခန္း၌ သခင္ျမသြင္ (ေဒးဒရဲ) ႏွင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ႐ွိေနၾကစဥ္ လူတေယာက္ ၀င္လာသည္။ ထိုသူမွာ အေမရိကန္ စစ္ကာကီ ယူနီေဖာင္းကို ၀တ္ထားသည္။ အသားျဖဴျဖဴ၊ ကိုယ္လံုးကိုယ္ထည္ ခပ္ေတာင့္ေတာင့္၊ မ်က္ႏွာကမူ အစဥ္ျပံဳးေန၏။
အေထြေထြအတြင္းေရးမႉးက ထိုသူႏွင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ႏွစ္ေယာက္ကို မိတ္ဆက္ေပးသည္။ ထိုသူကား ႀကီးပြါးေရး ဦးလွ ျဖစ္၏။ လြတ္လပ္ေရးအတြက္ မႏၱေလး ဖတပလကို တာ၀န္ယူ စည္း႐ံုးလုပ္ကိုင္ေနသူ ျဖစ္ေၾကာင္းကို ေနာက္ေတာ့ သိရ၏။ မိတ္ဆက္ေပးသျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အျပံဳးခ်င္း ဖလွယ္၍ ႏႈတ္ဆက္ၾကသည္။ ေနာက္ အထက္ျမန္မာႏိုင္ျပည္၏ ႏိုင္ငံေရး၊ စည္း႐ံုးေရး၊ အေျခအေနမ်ားကို ဖတပလ အေထြေထြအတြင္းေရးမႉး ႏွင့္ ဦးလွတို႔ အျပန္အလွန္ ေဆြးေႏြးေနၾကသည္ကို ကၽြန္ေတာ္တို႔က ေဘးမွ နားေထာင္ေနၾကသည္။ ဤကဲ့သို႔ နားေထာင္ရသျဖင့္ အထက္ျမန္မာျပည္၏ ႏိုင္ငံေရး၊ စည္း႐ံုးေရး အေျခအေနမ်ားကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ တစြန္းတစ သိလိုက္ရသည္။
ဤသို႔ျဖင့္ ဦးလွႏွင့္ လူခ်င္း စေတြ႔ခဲ့ရသည္။ စသိခဲ့ရသည္။ဦးလွႏွင့္ လူခ်င္း ခုမွ ေတြ႔ရ၊ သိရေသာ္လည္း ဦးလွ နာမည္ကိုကား စစ္မျဖစ္မီ ကတည္းက ကၽြန္ေတာ္တို႔ ၾကားဖူးေန၏။ ထိုအခါက ဦးလွကို "ႀကီးပြါးေရးဦးလွ" ဟု လူသိမ်ားၾကသည္။ ႀကီးပြါးေရးမဂၢဇင္းကို ကိုယ္တိုင္ ေရးသားထုတ္ေ၀ေသာေၾကာင့္ ႀကီးပြါးေရး ဦးလွဟု ေခၚၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ စစ္ႀကီးမျဖစ္မီက အမ်ိဳးသားစိတ္ကို ႏိႈးဆြေပးေသာ မဂၢဇင္းမ်ားထဲတြင္ ႀကီးပြါးေရးမဂၢဇင္းသည္လည္း တေစာင္တဖြဲ႔အေနႏွင့္ ပါ၀င္ခဲ့သည္။ ႀကီးပြါးေရး မဂၢဇင္းသည္ အမ်ိဳးသားစိတ္ ႏိုးၾကားတက္ႂကြခါစျဖစ္ေသာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ လူငယ္လူ႐ြယ္မ်ား တေလးတစား ဖတ္ခဲ့ရေသာ မဂၢဇင္းတေစာင္လည္း ျဖစ္သည္။
၁၃၀၀ျပည့္ အေရးေတာ္ပံုကာလက မႏၱေလးအာဇာနည္ စ်ာပန အခမ္းအနားသို႔ စာေရးဆရာအသင္း ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ ႀကီးပြါးေရးဦးလွ တက္ေရာက္၍ လြမ္းသူ႔ပန္းေခြခ်သည့္ သတင္းဓါတ္ပံုကိုလည္း သတင္းစာ မ်ားတြင္ ထိုအခ်ိန္က ကၽြန္ေတာ္ ေတြ႔ျမင္ ဖတ္႐ႈခဲ့ရဖူးသည္။
စစ္အတြင္း ဖက္ဆစ္အုပ္စိုးမႈေအာက္တြင္ စာအုပ္စာတမ္းမ်ား ႐ွားပါးေနခ်ိန္၊ ႐ႊံ႔ႏွင့္စစ္သား၊ ပန္းႏွင့္ စစ္သား စေသာ ဘာသာျပန္စာအုပ္မ်ား ႐ွား႐ွားပါးပါး ထြက္လာသည္။ ထိုစာအုပ္မ်ားကို ဘာသာျပန္သူမွာလည္း 'ႀကီးပြါးေရးဦးလွ' ပင္ ျဖစ္၏။ ထို႔ေၾကာင့္ ႀကီးပြါးေရးဦးလွ ဟူေသာ အမည္မွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔အတြက္ အစိမ္းသက္ သက္ မဟုတ္ေပ၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏွင့္ ရင္းႏွီးၿပီးသား အမည္ျဖစ္သည္။
ဦးလွကို လူခ်င္း စသိရေသာ အခ်ိန္တြင္ ဦးလွမွာ စာေရးဆရာတေယာက္ အျဖစ္ျဖစ္သာ မဟုတ္ေသး၊ လြတ္လပ္ေရးအတြက္ ကိုယ္ထိလက္ေရာက္ ႀကိဳးပမ္းေနသူတေယာက္ အျဖစ္ပါေတြ႔ရ သိရသျဖင့္ ဦးလွကို စိတ္ထဲက ေလးစားသြားမိသည္။ တခ်ိန္ထဲတြင္လည္း ကၽြန္ေတာ့္စိတ္ထဲတြင္ ဦးလွႏွင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ လြတ္လပ္ေရးအတြက္ တေလွထဲစီး တခရီးထဲသြား ေနသူမ်ား ျဖစ္သည္ဆိုေသာ အသိက တၿပိဳင္နက္ ၀င္ေရာက္ လာကာ ထိုအသိက ကၽြန္ေတာ္တို႔အား ႐ႊင္လန္းတက္ႂကြေစခဲ့ပါသည္။ ဦးလွႏွင့္ လူခ်င္း သိကၽြမ္းခဲ့ရေသာ္လည္း လူခ်င္း ေတြ႔ရျပဳရ နည္းသည္။ ေတြ႔ရျပဳရနည္းျခင္းမွာ ဦးလွက မႏၱေလး၊ ကၽြန္ေတာ္က ဖ်ာပံုဆိုေတာ့ မၾကာခဏ ေတြ႔ဖို႔ ဆံုဖို႔ မလြယ္ေသာေၾကာင့္ ႏွစ္ေယာက္စလံုး ရန္ကုန္အေရာက္ႏွင့္ ႀကံဳမွသာ ေတြ႔ရ ဆံုရေတာ့သည္။ မွတ္မွတ္ရရ ကၽြန္ေတာ္ ဦးလွႏွင့္ သံုးခါေလာက္ပဲ ေတြ႔လိုက္ရသည္။
ဖဆပလ အလယ္ပစၥယံညီလာခံ (၁၉၄၆) တြင္ တခါ ဦးလွႏွင့္ ေတြ႔လိုက္ရသည္။ ထိုညီလာခံသို႔ ဦးလွက မႏၱေလးဖဆပလ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ႏွင့္ ပါလာ၍ ကၽြန္ေတာ္ကလည္း နယ္ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ႏွင့္ ပါလာခဲ့သျဖင့္ တေယာက္ႏွင့္တေယာက္ ေတြ႔ဆံုလိုက္ရေသးသည္။ စကားေတြ အားရပါးရ ေျပာလိုက္ရေသးသည္။ ဖဆပလ အလယ္ပစၥယံညီလာခံမွာ လြတ္လပ္ေရးႏွင့္ အမိ်ဳးသား ညီညြတ္ေရးအတြက္ အားအေကာင္းဆံုး ညီလာခံ ျဖစ္သျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အားလံုးမွာ ႐ႊင္လန္းတက္ႂကြေနၾကသည္။
ဖဆပလ ဦးစီး အစည္းအေ၀း (၁၉၄၆) သို႔ ဦးလွ တက္ေသးသည္ဟု သိရသည္။ သို႔ေသာ္ ကၽြန္ေတာ္ နယ္ေရာက္ေနသျဖင့္ လူခ်င္းမေတြ႔လိုက္ရ။ ထိုအစည္းအေ၀းမွာ ဖဆပလမွ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီကို ထုတ္ပစ္ေသာ အစည္းအေ၀း ျဖစ္၏။ အစည္းအေ၀းတြင္ ဖဆပလမွ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီကို ထုတ္ပစ္ေၾကာင္း အဆိုကို မဲခြဲရာ ဦးလွက သေဘာမတူသျဖင့္ မဲမေပးပဲ ေနခဲ့သည္ဟု ၾကားသိရသည္။ အမ်ိဳးသားညီညြတ္ေရး ၿပိဳကြဲမွာကို ဦးလွ မလိုလားေပ။ ထို႔ေနာက္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ အာဇာနည္ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ား လုပ္ၾကံသတ္ျဖတ္ ခံရၿပီး၊ ေနာက္တခါ ရန္ကုန္တြင္ ေတြ႔လိုက္ရေသးသည္။ သည္အခါ ဦးလွကို ေတြ႔ရသည္မွာ အရင္တုန္းကလို ႐ႊင္႐ႊင္လန္းလန္း မ႐ွိေတာ့။ ညီညြတ္ေရး ၿပိဳကြဲျခင္း၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းတို႔ က်ဆံုးျခင္း တို႔ေၾကာင့္ သူ စိတ္ထိခိုက္ေနသည္ဟု ကၽြန္ေတာ္ အကဲခတ္မိသည္။ အစဥ္ျပံဳးေနေသာ သူ႔မ်က္ႏွာမွာ ညိႇဳးႏြမ္းေနသည္ကို ေတြ႔ရသည္။
ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ လြတ္လပ္ေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္းေနယင္း၊ ႏိုင္ငံေရး အေျခအေနမ်ားသည္ တခုၿပီးတခု ေျပာင္းလဲသြားသည္။ ဖဆပလ-ကြန္ျမဴနစ္ပါတီကြဲျခင္း၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းတို႔ လုပ္ၾကံသတ္ျဖတ္ခံ ရျခင္း၊ ျပည္တြင္းစစ္ ျဖစ္ပြါးျခင္း စသည္ စသည္မ်ား။ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား အစိတ္စိတ္အႁမြာႁမြာ ကြဲကုန္သည္။ ေတာထဲေရာက္သူေရာက္၊ ေထာင္ထဲ ေရာက္သူေရာက္ႏွင့္ ဟိုတကြဲ သည္တကြဲႏွင့္ အကြဲကြဲ ျဖစ္ကုန္ၾကသည္။
ထိုအခ်ိန္သည္ တျပည္လံုးတြင္ မိုးသက္ေလျပင္းမ်ား တိုက္ခတ္ေနခ်ိန္ ျဖစ္သည္။

(၂)
အေတာ္ၾကာ လူခ်င္းကြဲေနရာမွ ကၽြန္ေတာ္ႏွင့္ ဦးလွ ရန္ကုန္ေထာင္တြင္ မေမွ်ာ္လင့္ပဲ ျပန္ေတြ႔ရ ျပန္သည္။
ဦးလွသည္ ပုဒ္မ ၅ ႏွင့္ အဖမ္းခံေနရ၏။
၁၉၅၀ ခုႏွစ္ေလာက္က ျမန္မာျပည္တြင္ ကမၻာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလႈပ္႐ွားမႈ စတင္ေပၚေပါက္လာေသာအခါ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လႈပ္႐ွားမႈ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ဦးလွသည္ စိတ္ေရာကိုယ္ပါ တက္တက္ႂကြႂကြ ပါ၀င္ေဆာင္႐ြက္လာ သည္ကို ေတြ႔ရျပန္သည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လိုလားေသာ ဦးလွသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ေရးသားသည္၊ ေဟာေျပာသည္။ စည္း႐ံုးလႈပ္႐ွားသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ခရီးသည္အျဖစ္ ကမၻာအႏွံ႔ ေျခဆန္႔ခဲ့သည္။ ဦးလွကိုယ္တိုင္ ေရးသားထုတ္ေ၀ေသာ လူထုသတင္းစာသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေႂကြးေၾကာ္သံ ျဖစ္လာသည္။
ဤကဲ့သို႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ စည္း႐ံုးလႈပ္႐ွားယင္း ဖဆပလအစိုးရက ပုဒ္မ ၅ ႏွင့္ ဖမ္းလိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ဦးလွ ဖမ္းၿပီးေနာက္ ႏွစ္လအၾကာတြင္ ကၽြန္ေတာ့္ကိုလဲ ေတာထဲမွ ဖမ္းမိလာသျဖင့္ ပုဒ္မ ၅ ႏွင့္ ရန္ကုန္ေထာင္တြင္ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားသည္။
ယခုအခါ ႏွစ္ေယာက္စလံုးမွာ ပုဒ္မ ၅ အက်ဥ္းသားမ်ား ျဖစ္ေနၾက၏။ ကံဆံုခ်င္ေတာ့ ဦးလွႏွင့္ ကၽြန္ေတာ္ တေထာင္တည္း၊ တေဆာင္တည္း ေနရ၏။ ပုဒ္မကလည္း တပုဒ္မတည္း အဖမ္းခံေနရ၏။ ကၽြန္ေတာ္ေနရေသာ အေဆာင္မွာ နံပါတ္ ၅ အေဆာင္ျဖစ္၏။ နံပါတ္ ၅ အေဆာင္မွာ မ်ားေသာအားျဖင့္ ပုဒ္မ ၅ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကို ထားေသာေၾကာင့္ ေထာင္အာဏာပိုင္မ်ားက ပုဒ္မ ၅ ေဆာင္ဟု ေခၚၾကသည္။ အက်ဥ္းသားမ်ားကမူ ႏိုင္ငံေရးအေဆာင္ ဟု ေခၚၾကသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေနေသာ နံပါတ္ ၅ ေဆာင္ကို အျခား ႐ိုး႐ိုးအက်ဥ္းသားမ်ားႏွင့္ အဆက္ျဖတ္ထား၏။ ပုဒ္မ ၅ ေဆာင္သို႔ အက်ဥ္းသားမ်ား ကူးလူးဆက္ဆံျခင္း မလုပ္ရ၊ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားႏွင့္ မဆက္သြယ္ရ၊ စကားမေျပာရဟု ေထာင္အာဏာပိုင္မ်ားက စည္းကမ္းထုတ္ထားသည္။ ဤစည္းကမ္းကို မလိုက္နာေသာ အက်ဥ္းသားမ်ားကို အျပစ္ေပးသည္။
ကၽြန္ေတာ္ေရာက္စက ကၽြန္ေတာ္ေနရေသာ နံပါတ္ ၅ အေဆာင္တြင္ ႏိုင္ငံေရးသမား သိပ္မ်ားမ်ား စားစား မ႐ွိေသး။ သခင္ေဖေဌး (အလံနီ)၊ ဗိုလ္စက္စိန္၊ ဗိုလ္ျမင့္သိန္း၊ ဗိုလ္နႏၵ စေသာ ျပည္သူ႔ရဲေဘာ္ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ လူထုဦးလွ၊ ဗန္းေမာ္တင္ေအာင္၊ ကိုေ႐ႊဓါး၊ ဆန္းညြန္ဦး ဦးလွခင္ စေသာ စာေရးဆရာမ်ား၊ သတင္းစာဆရာမ်ား စသည္တို႔ ေလာက္သာ ႐ွိေသးသည္။
သခင္ေဖေဌးမွာ အလံနီပါတီေခါင္းေဆာင္တေယာက္ ျဖစ္ၿပီး မစြမ္းမသန္သူလည္း ျဖစ္သည္။ ပုဒ္မ ၅ ႏွင့္ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားသည္မွာ ၅ ႏွစ္နီးပါး ႐ွိေနၿပီ ျဖစ္သည္။ ဗိုလ္စက္စိန္၊ ဗိုလ္ျမင့္သိန္း၊ ဗိုလ္နႏၵတို႔မွာ ႀကိဳးဒဏ္မွ တသက္တကၽြန္းသို႔ ေျပာင္းေပးထားသူမ်ား ျဖစ္၏။ ဗန္းေမာ္တင္ေအာင္မွာ သူေရးေသာ သူပုန္ႀကီး ႏွင့္ အေမ ၀တၳဳတို႔အတြက္ တရားစြဲထားသျဖင့္ အမႈကို ႐ံုးတြင္ ရင္ဆိုင္ေနရသည္။ ကိုေ႐ႊဓါးႏွင့္ ဆန္းညြန္႔ဦး ဦးလွခင္တို႔မွာ ဗန္းေမာ္တင္ေအာင္၏ အမႈတြဲမ်ား ျဖစ္၏။ ထိုသူမ်ားထဲမွ ကၽြန္ေတာ္ႏွင့္ လူခ်င္းသိသူမွာ လူထုဦးလွ ႏွင့္ သခင္ေဖေဌးတို႔ ႏွစ္ေယာက္ေလာက္သာ ႐ွိ၏။ က်န္လူမ်ားကိုမူ လူခ်င္းမသိခဲ့။ လူခ်င္းမသိေသာ္လည္း နာမည္မ်ားကိုမူ ၾကားဖူးေနသည္။ လူခ်င္းမသိေသာ္လည္း ဘ၀တူခ်င္းမို႔ တေယာက္ႏွင့္တေယာက္ ခင္မင္ ရင္းႏွီးၾကသည္။ တေယာက္ကိုတေယာက္ ကူညီၾကသည္။ ေစာင့္ေ႐ွာက္ၾကသည္။ သူတို႔၏ ကူညီေစာင့္ေ႐ွာင့္မႈ ေၾကာင့္ ေထာင္ထဲ ေနရသည္မွာ သိပ္အခက္အခဲ မေတြ႔လွ။
ကၽြန္ေတာ္ အေဆာင္ေရာက္ေရာက္ခ်င္း ပထမဆံုး ေတြ႔ရသူမွာ ဦးလွႏွင့္ သခင္ေဖေဌး ျဖစ္၏။ ကၽြန္ေတာ္တို႔တေတြ ေတြ႔ေတြ႔ခ်င္း ဖက္လွဲတကင္း ႏႈတ္ဆက္ၾကသည္။ စိတ္ထဲတြင္လဲ ၀မ္းနည္း၀မ္းသာ ျဖစ္ၾကရသည္။ တခ်ိန္က တိုင္းျပည္လြတ္လပ္ေရးအတြက္ တေလွတည္းစီး၊ တခရီးတည္း သြားခဲ့ၾကေသာ ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ ယခုအခါ အက်ဥ္းသား ျဖစ္ေနၾကသည္ကို ေတြ႔ရေသာအခါ ဘ၀၏ဆန္းၾကယ္ပံုကို ေတြးမိၿပီး စိတ္ထဲ အလိုလို ၿပံဳးမိသည္။
ဦးလွမွာ အနည္းငယ္ ၀လာသည္မွ လြဲ၍ အျပင္မွာတုန္းက ေတြ႔ခဲ့သည့္ ႐ုပ္အတိုင္းပင္။ ထူးထူးျခားျခား ေျပာင္းလဲျခင္းမ႐ွိ။ သူ႔အၿပံဳးက နဂိုအတိုင္းပင္ အၿပံဳးမပ်က္။ သူ႔ လႈပ္႐ွားမႈမွာလည္း သြက္လက္ျဖတ္လတ္တုန္း ပင္။ သူတို႔တေတြမွာ ကၽြန္ေတာ့္ထက္ လေသာ္လည္းေကာင္း၊ ႏွစ္ေသာ္လည္းေကာင္း ေထာင္ေစာၿပီး ေရာက္ေနၾကသူမ်ား ျဖစ္သျဖင့္ ကၽြန္ေတာ့္ထက္ ေထာင္သက္ႀကီးသူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ကၽြန္ေတာ့္ထက္ ေထာင္အေတြ႔အႀကံဳ၊ ေထာင္ဗဟုသုတ ႐ွိသူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ သူတို႔က ေက်ာင္းသားေဟာင္း ကၽြန္ေတာ္က ေက်ာင္းသားသစ္လို ျဖစ္ေန၏။ ကၽြန္ေတာ္လို ေက်ာင္းသားသစ္မ်ားလည္း ေန႔စဥ္လိုလို တိုးေနသျဖင့္ တျဖည္းျဖည္းႏွင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အေဆာင္တြင္ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား မ်ားမ်ားလာသည္။ အေဆာင္မွာ တ႐ံုး႐ံုးႏွင့္ စည္ကားေန၏။
ေထာင္ထဲ အေနၾကာလာေသာအခါ လူေတြလည္း တည္တည္ၿငိမ္ၿငိမ္ ျဖစ္လာၾကသည္။ ေထာင္ ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြ ေနနိုင္လာၾကၿပီ။ ေနတတ္လာၾကၿပီ။ တေန႔တာ အခ်ိန္ကို အလဟႆ အျဖစ္မခံ။ ေထာင္တြင္း ေနရတုန္း ေနရခိုက္ ကိုယ့္အတြက္ အက်ိဳး႐ွိမည့္ အလုပ္တခုခုကို လုပ္ယင္းျဖင့္ တေန႔တာ အခ်ိန္ကို ကုန္လြန္ေစခဲ့သည္။ အခ်ိဳ႔က စာေရးစာဖတ္သည္။ အခ်ိဳ႔က က်န္းမာေရးလိုက္စားၾကသည္။ အခ်ိဳ႔က ဗဟုသုတ ႐ွာၾကသည္။ စာသင္ၾကသည္။
ကၽြန္ေတာ္တို႔တေတြမွာ အျပင္ေလာကႏွင့္ အဆက္ ျပတ္ေန၏။ အျပင္ေလာကႏွင့္ အဆက္ အသြယ္မွာ ေထာင္၀င္စာပင္ျဖစ္၏။ ေထာင္၀င္စာ လာေတြ႔သူ ႐ွိမွသာလွ်င္ အျပင္မွ ဟိုသတင္း သည္သတင္းမ်ားကို ၾကားရသည္။ အျပင္ေလာကမွ သတင္းမ်ားကို ဦးလွထံမွ အမ်ားဆံုး ၾကားရသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ဦးလွမွာ မိတ္ေဆြသဂၤဟ ေပါမ်ားသူျဖစ္သျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔အထဲတြင္ ေထာင္၀င္စာ လာေတြ႔သူ အမ်ားဆံုး ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ပင္ ျဖစ္၏။ ဦးလွသည္ သတင္းဦး သတင္းထူးေလးမ်ား ရလာလွ်င္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို သိေစခ်င္ သည္။ ေျပာျပခ်င္သည္။ ထိုအခါ ညည မ်ားတြင္ တခန္းခန္း၌ စုၾကသည္။ စားစရာတခုခုကို လုပ္ကိုင္စားေသာက္ ယင္း ဦးလွေျပာျပေသာ သတင္းမ်ားကို နားေထာင္ၾကသည္။ သတင္းမ်ားက စံုသည္။ ႏိုင္ငံေရးသတင္း၊ မိတ္ေဆြ သဂၤဟမ်ားသတင္း၊ ဟိုသတင္း၊ သည္သတင္း စသည္မ်ားကို ၾကားရေပသည္။
ဦးလွမွာ စာေရးေကာင္းသလို စကားေျပာလည္း ေကာင္းသည္။ သူ စကားေျပာေသာအခါ သူ ျဖတ္သန္း လာခဲ့ေသာ ႏိုင္ငံေရးအေတြ႔အၾကံဳ၊ စာေပအေတြ႔အၾကံဳ မ်ားထဲမွ အျဖစ္အပ်က္ကေလးမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္၍ ေျပာတတ္သည္။ နားေထာင္သူမ်ား မၿငီးေငြ႔ေအာင္လည္း ရယ္စရာ ေမာစရာကေလးမ်ား ညႇပ္၍ ေျပာတတ္သည္။ စကားေျပာရာတြင္ ေဒါသ ကင္းသည္။ အာဃာတ ကင္းသည္။ မာန္မာန မ႐ွိ။ လူတိုင္းကို ခ်ိဳခ်ိဳသာသာ ေပ်ာ့ေပ်ာ့ ေပ်ာင္းေပ်ာင္း ေျပာဆိုဆက္ဆံသည္။ ေျပာစရာ႐ွိ၍ ေျပာရသည့္တိုင္ေအာင္ အေျပာခံရသူ နား၀င္ေအာင္ ခ်ိဳခ်ိဳသာသာ ေျပာတတ္သျဖင့္ အက်ဥ္းသားတိုင္း ဦးလွကို ခင္မင္ၾကသည္။ 'ဦးေလးလွ'၊ 'ဦးေလးလွ' ႏွင့္ ေလးစားၾကသည္။
ဦးလွသည္ ေထာင္ထဲေနရစဥ္ ေထာင္၏ ႏွိပ္စက္ညႇင္းပန္းမႈမ်ားကို မ်က္ျမင္ကိုယ္ေတြ႔ ျမင္ခဲ့ရသည္။ ေထာင္က် အက်ဥ္းသားမ်ား၏ဘ၀သည္ ရင္နာစရာ ေကာင္းသည္။ ဒါေတြကို ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ် ေတြ႔ျမင္ခံစားေနရ ေသာ ဦးလွက အက်ဥ္းသားမ်ားကို စာနာသည္။ ေထာင္ကို ျပဳျပင္ေပးခ်င္သည္။ အက်ဥ္းသားမ်ား၏ ဘ၀ ျပဳျပင္ေရးကို စိတ္၀င္စားသည္။ ထို႔ၾကာင့္ ဦးလွသည္ ေထာင္ထဲမွာေနတုန္း ေထာင္အေၾကာင္း သိေကာင္းစရာမ်ား ကို စူးစမ္း႐ွာေဖြသည္။ အက်ဥ္းသားမ်ားႏွင့္ေတြၿပီး အက်ဥ္းသားမ်ား၏ ဘ၀ကို ေလ့လာသည္။ တခါတခါ သူေတြ႔ေမးေသာ အက်ဥ္းသားမ်ား၏ဘ၀ တေစ့တေစာင္းကို ကၽြန္ေတာ္တို႔အား ေျပာျပတတ္သည္။ ဦးလွေရးေသာ ေလႏွင့္အတူ ၀တၳဳထဲမွ ဇာတ္ေကာင္ ေမာင္ညိဳအေၾကာင္းကို ကၽြန္ေတာ္ႏွင့္ ဗန္းေမာ္တင္ေအာင္ တို႔အား စကားဆံုတိုင္း ေျပာေျပာျပသည္။
"ေမာင္ညိဳက မ႐ွိလို႔ ခိုးစားေပမယ့္ ညစ္ပတ္တဲ့ စိတ္မထားဘူးတဲ့။ သူ မိန္းမ ယူယင္ေတာင္ မိန္းမ ေကာင္းကို ဘယ္ေတာ့မွ မယူဘူးတဲ့၊ မိန္းမပ်က္ကိုပဲ ယူတယ္တဲ့။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ သူက ေထာင္ခဏခဏ က်ေနေတာ့ မိန္းမေကာင္းဆိုယင္ ပ်က္စီးသြားမွာ စိုးရတယ္။ မိန္းမပ်က္ဆိုေတာ့ ေနာက္ထပ္ပ်က္စီးသြားမွာလဲ မစိုးရေတာ့ဘူးတဲ့" ဟု ေမာင္ညိဳ၏ သေဘာက်စရာ စိတ္သေဘာထားကေလးမ်ားကို ေျပာျပသည္။ အဆိုးထဲမွ ေကာင္းကြက္ကေလးမ်ားကို ႐ွာ၍ သူတို႔တေတြ၏ ဘ၀မ်ားကို ေလ့လာသည္။ ဦးလွက ေထာင္က်အက်ဥ္းသား မ်ားႏွင့္ ေျပာဆိုဆက္ဆံရာတြင္ မာန္မာန မထား။ မတူမတန္ သေဘာမ်ိဳး မထား။ ႐ြ႔ံ႐ွာစက္ဆုပ္သည့္ အၾကည့္မ်ိဳးႏွင့္ မၾကည့္။ သူတို႔အေပၚ ေမတၱာ ေစတနာထားသည္။ သူတို႔ကို ၾကင္နာ သနားသည္။ သူတို႔ဘ၀ကို နားလည္ႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးစားၿပီး သူတို႔အေပၚ စာနာစိတ္ ထားသည္။ ထို႔ေၾကာင့္လည္း ဦးလွအား အက်ဥ္းသားမ်ား က ခ်စ္ခင္ေလးစားၾကျခင္း ျဖစ္သည္။
ဦးလွက သူေထာင္ကလြတ္တဲ့ေန႔ ေထာင္ျပဳျပင္ေရး အက်ဥ္းသားဘ၀ ျပဳျပင္ေရးအတြက္ အေထာက္ အကူျဖစ္မည့္ ေထာင္စာအုပ္မ်ားေရးမည္ဟု သူစဥ္းစားထားသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေထာင္ထဲေနရတုန္း ေနရခိုက္ ေထာင္အေၾကာင္းကို စူးစမ္း႐ွာေဖြသည္။ ေထာင္က်အက်ဥ္းသားမ်ားႏွင့္ေတြ႔ၿပီး သူတို႔ဘ၀ကို ေလ့လာသည္။ စူးစမ္းေလ့လာ၍ ရေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို စုစည္း၍ ေထာင္စာအုပ္မ်ားကို ေရးရာ အက်ဥ္းသား၏ဘ၀ကို ေဖာ္ျပေသာ 'ေလႏွင့္အတူ'၊ 'ေလွာင္ခ်ိဳင့္တြင္းမွငွက္ငယ္မ်ား'၊ 'စစ္အခ်စ္ႏွင့္ေထာင္'၊ 'ေထာင္ႏွင့္လူသား' စေသာ စာအုပ္မ်ား ထြက္ေပၚလာခဲ့သည္။ ေထာင္တြင္းအက်ဥ္းသားမ်ား၏ ဘ၀သည္ ေပ်ာ္႐ႊင္စရာဟူ၍ မ႐ွိ၊ ဒုကၡအတိႏွင့္ ၿပီး၏။ ၿငီးေငြ႔စရာေကာင္းသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အက်ဥ္းသားမ်ားသည္ ေလာကငရဲတြင္ ငရဲခံေနရေသာ ငရဲသားမ်ား ပမာဟု သူတို႔ဘ၀ကို သူတို႔ ခိုင္းႏိႈင္းၾကသည္။
ရန္ကုန္ေထာင္သည္ စံျပေထာင္ ျဖစ္လာေသာအခါ စံျပေထာင္ အခြင့္အေရး အခ်ိဳ႔ကို အက်ဥ္းသားမ်ား ရ႐ွိခံစားလာရသည္။ အက်ဥ္းသားမ်ား ေပ်ာ္႐ႊင္မႈအတြက္ ေဘာလံုးကန္ခြင့္၊ ျခင္းခတ္ခြင့္မ်ား ေပးသည္။ အားကစားလတြင္ အားကစားၿပိဳင္ပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ခြင့္ေပးသည္။ အက်ဥ္းသားကိုယ္စားလွယ္မ်ား ပါေသာ အားကစားေကာ္မတီမ်ားဖြဲ႔၍ အားကစားၿပိဳင္ပြဲမ်ား က်င္းပသည္။ တႏွစ္တြင္ အားကစားၿပိဳင္ပြဲမ်ားက်င္းပရာ ဦးလွမွာ အားကစားေကာ္မတီဥကၠဌ ျဖစ္လာ၏။ ထိုႏွစ္က အားကစားၿပိဳင္ပြဲမွာ ေထာင္ရာဇ၀င္တြင္ အႀကီးက်ယ္ဆံုး အစည္ကားဆံုး ၿပိဳင္ပြဲျဖစ္၏။ ဦးလွကလည္း အေပါင္းအသင္း မိတ္ေဆြသဂၤဟ ေပါမ်ားသူ ျဖစ္သျဖင့္ အျပင္မိတ္ေဆြမ်ားထံမွ ေငြအလႉခံသည္။ ဆုပစၥည္းမ်ားအလႉခံရာ အဖိုးတန္ ဆုပစၥည္းမ်ားကို ရ႐ွိခဲ့သည္။ အားကစားေကာ္မတီက အျပင္က ေငြ၊ ပစၥည္း လႉၾကေသာ မိတ္ေဆြဧည့္သည္မ်ားကို ဖိတ္ၾကားခ်င္ သည္။ အျပင္ေလာကမွ အားကစားေမာင္မယ္မ်ားကို ဖိတ္ၾကားခ်င္သည္။ သို႔ေသာ္ ေထာင္အာဏာပိုင္မ်ားက အျပင္က ဧည့္သည္မ်ားလာလို႔ တစံုတခုျဖစ္လွ်င္ သူတို႔ တာ၀န္ျဖစ္မည္။ ဤအတြက္ သူတို႔ တာ၀န္ မယူႏိုင္ဟု ဆိုသည္။ အားကစားေကာ္မတီႏွင့္ ေထာင္အာဏာပိုင္မ်ား အႀကိတ္အနယ္ စကားေျပာရသည္။ ေနာက္ဆံုး ေထာင္အာဏာပိုင္မ်ားက "ခင္ဗ်ားတို႔ တာ၀န္ယူႏိုင္လွ်င္ ဖိတ္ပါ" ဟု ခြင့္ျပဳသည္။
ဤကိစၥကို အားကစားေကာ္မတီက အက်ဥ္းသားမ်ားအား ႐ွင္းျပရာတြင္ ဥကၠဌဦးလွက...
"အားကစားၿပိဳင္ပြဲ ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပႏိုင္ေရးဟာ အက်ဥ္းသားအားလံုးမွာ တာ၀န္႐ွိတယ္။ အျပင္က ဧည့္သည္ေတြကို ဖိတ္ဖို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔က တာ၀န္ယူခဲ့တယ္။ အျပင္ကလူေတြကလည္း ေထာင္သားေတြဆိုေတာ့ ေၾကာက္ၾကမွာပဲ။ အျပင္က လူေတြထင္သလို အက်ဥ္းသားေတြဟာ ေၾကာက္စရာ လူေတြ မဟုတ္ဘူးဆိုတာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ လက္ေတြ႔နဲ႔ ျပရမယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ စည္းကမ္း ႐ွိၾကရမယ္။ တခုခုျဖစ္ရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ရထားတဲ့ အခြင့္အေရးေတြ ဆံုး႐ႈံးမွာပဲ" ဟု ေျပာရာ အက်ဥ္းသားမ်ားက လက္ခုပ္တီး၍ ကတိ ျပဳၾကသည္။
အားကစားၿပိဳင္ပြဲ က်င္းပေသာေန႔တြင္ ဦးလွဖိတ္ၾကားထားေသာ အျပင္က ဧည့္သည္ မိတ္ေဆြမ်ား၊ က်ားဘၿငိမ္း ေခါင္းေဆာင္ေသာ အားကစားေမာင္မယ္မ်ား လာေရာက္ ၾကည့္႐ႈအားေပးၾကသည္။ က်ားဘၿငိမ္းက လက္ေ၀ွ႔ထိုးျပသည္။ ၿပိဳင္ပြဲ၀င္ အက်ဥ္းသား အားကစားေမာင္မယ္မ်ားက ဦးလွကို ခ်ီတက္ အေလးျပဳၾကသည္။
အားကစားၿပိဳင္ပြဲကား စည္စည္ကားကား ၿမိဳင္ၿမိဳင္ဆိုင္ဆိုင္ စည္းကမ္းတက်ႏွင့္ ၿပီးဆံုးသြားသည္။ ေထာင္တြင္း အားကစားၿပိဳင္ပြဲႏွင့္ ပတ္သက္၍ က်ားဘၿငိမ္းက ဤသို႔ ႏႈတ္ဆက္မိန္႔ခြန္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။
"ကၽြန္ေတာ့္မိတ္ေဆြ လူထုဦးလွ ဖိတ္လို႔သာ လာရတယ္။ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေျပာရယင္ ကၽြန္ေတာ္က ေထာင္ထဲလာရတာ ခပ္ေၾကာက္ေၾကာက္ပဲ၊ ဒါေပမယ့္ ေထာင္အားကစားၿပိဳင္ပြဲကို လာေရာက္ၾကည့္႐ႈၾကတဲ့ အက်ဥ္းသားေတြေရာ၊ ၿပိဳင္ပြဲ၀င္တဲ့ အက်ဥ္းသားေတြေရာဟာ ေတာ္ေတာ္ စည္းကမ္း႐ွိၾကပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဆိုရင္ အက်ဥ္းေထာင္ထဲက အားကစားပြဲကို ၾကည့္ေနရတယ္လို႔ေတာင္ မထင္ဘူး။ အျပင္ ၿမိဳ႔နယ္တခုက အားကစားပြဲကို ေရာက္ေနသလားလို႔ေတာင္ ထင္ေနမိပါတယ္......"
အားကစားကြင္းတခုလုံး လက္ခုပ္သံမ်ား ဆူညံသြားေတာ့သည္။

(၃)
ဦးလွသည္ ၁၉၅၇၊ ဇန္န၀ါရီ ၁၄ ရက္တြင္ ရန္ကုန္ေထာင္မွ လြတ္သည္။ ေထာင္ထဲတြင္ ပုဒ္မ ၅ ျဖင့္ ၃ ႏွစ္၊ ၃ လ၊ ၇ ရက္ ေနသြားရသည္။
မလြတ္ခင္တရက္က ဦးလွ လြတ္မည့္သတင္း ရန္ကုန္ေထာင္ထဲတြင္ ပ်ံ႔ႏွံ႔လာသည္။ အက်ဥ္းသားမ်ားက ကၽြန္ေတာ္တို႔ အေဆာင္ကို ဟုတ္မဟုတ္ လာ၍ စံုစမ္းၾကသည္။ ဦးလွကို ကိုယ္တိုင္ ေမးသူကလည္း ေမးၾကသည္။ တကယ္လြတ္မည္ဆိုေသာ သတင္းကို ၾကားရေသာအခါ အက်ဥ္းသားမ်ား၏ မ်က္ႏွာတြင္ ၀မ္းနည္း၀မ္းသာ အမူအရာမ်ားကို ေတြ႔ရသည္။
၀မ္းနည္းျခင္းမွာ ႏွစ္႐ွည္လမ်ား အတူတကြ ေနခဲ့ရေသာ ဘ၀တူတေယာက္ ေလ်ာ့သြား၍ ျဖစ္ၿပီး၊ ၀မ္းသာျခင္းမွာ ေလာကငရဲမွ လြတ္ေျမာက္သြားျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ တကယ္ဆိုလွ်င္ ၀မ္းနည္းျခင္းထက္ ၀မ္းသာျခင္းက ပိုပါသည္။ ထိုညတြင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အေဆာင္က မနက္ျဖန္လြတ္ေတာ့မည့္ ဦးလွအား လက္ဘက္ရည္ပြဲျဖင့္ တည္ခင္းဧည့္ခံ၍ ႏႈတ္ဆက္ပြဲ က်င္းပၾကသည္။ အျခားအေဆာင္မ်ားမွ အက်ဥ္းသားမ်ားက လည္း ကိုယ္စားလွယ္မ်ားလႊတ္၍ ႏႈတ္ဆက္စကား ေျပာေစခဲ့ပါသည္။ အက်ဥ္းသားတေယာက္က ႏႈတ္ဆက္ စကားေျပာၾကားရာတြင္ "ဦးေလးလွ အခုလို လြတ္တာကို ၀မ္းသာပါတယ္၊ ဒါေပမယ့္ ဦးေလးလွတေယာက္ ေလ်ာ့သြားတာေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔အတြက္ တအားေလ်ာ့တာပါပဲ။ ဦးေလးလွကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ မွာခ်င္တာက ေတာ့ အျပင္ေရာက္လို႔ ဇနီးသားမယား၊ ေဆြမ်ိဳးမိတ္သဂၤဟမ်ားနဲ႔ ေတြ႔တယ္ဆိုရင္ အထဲက ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို ေမ့သြားမွာပါ။ အထဲက ကၽြန္ေတာ္တို႔ တေတြကို မေမ့ပါနဲ႔လို႔ မွာခ်င္ပါတယ္"
တယာက္စီ ႏႈတ္ဆက္စကားေျပာၿပီးေနာက္ ဦးလွက ေနာက္ဆံုး ႏႈတ္ဆက္စကားေျပာၾကားရာ-
"လူတေယာက္ ေထာင္ကလြတ္တယ္ဆိုတာ ၀မ္းသာစရာပါ။ ကၽြန္ေတာ္လည္း ၀မ္းသာပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒီက ဘ၀တူ မိတ္ေဆြမ်ားနဲ႔ ခြဲခြါသြားရမွာကိုလည္း ကၽြန္ေတာ္ စိတ္ထိခိုက္ရပါတယ္။ ဘယ္လိုေျပာရ မလဲ ဆိုေတာ့ ဘုရားလက္ထက္က ေမာင္မစၥကေျပာသလိုပဲ ေျပာရမွာပဲ။ ေမာင္မစၥကဆိုတာ တဘ၀ထဲမွာ ေယာက်္ားတလွည့္ မိန္းမတလွည့္နဲ႔ ႏွစ္ဘ၀ ေျပာင္းခဲ့တဲ့သူပါ။ ေယာက်္ားဘ၀မွာလည္း ကေလးတေယာက္ ရပါတယ္၊ မိန္းမဘ၀နဲ႔လည္း ကေလးတေယာက္ ရပါတယ္။ ဒီကေလးေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး လူေတြက ေမာင္မစၥကကို ေယာက်္ားဘ၀မွာ ရတဲ့ကေလးနဲ႔ မိန္းမဘ၀မွာ ရတဲ့ကေလး ဘယ္ကေလးကို ပိုခ်စ္ပါသလဲလို႔ ေမးၾကပါတယ္။ ဒီေတာ့ ေမာင္မစၥက က အခုလိုေျဖပါတယ္။ ေယာက်္ားဘ၀မွာ ရတဲ့ကေလးေရာ၊ မိန္းမဘ၀မွာ ရတဲ့ကေလးေရာ ဟာ- ကိုယ့္သားသမီးခ်ည္းပဲဆိုေတာ့ ႏွစ္ေယာက္စလံုးကို ခ်စ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ မိန္းမဘ၀မွာ ရတဲ့ကေလးက ကိုယ္ကိုယ္တိုင္ လြယ္ၿပီး ေမြးရတဲ့ ကေလးမို႔ မိန္းမဘ၀မွာ ရတဲ့ကေလးကို ပိုခ်စ္ပါတယ္လို႔ ေမာင္မစၥက က ေျဖခဲ့ပါတယ္။
အဲဒီလိုပဲ ဒီက မိတ္ေဆြေတြဟာ ကၽြန္ေတာ္နဲ႔ အတူတူ ႏွစ္႐ွည္လမ်ား ဒုကၡေတြကို အတူတူခံစားခဲ့ရတဲ့ ဘ၀တူေတြမို႔ အျပင္ေရာက္လို႔ ၀မ္းေျမာက္၀မ္းသာ ျဖစ္သည့္တိုင္ေအာင္ အထဲက ဘ၀တူ မိတ္ေဆြမ်ားကိုေတာ့ ကၽြန္ေတာ့္ တသက္တာမွ ေမ့ႏိုင္မွာ မဟုတ္ပါဘူး" ဦးလွ၏ ႏႈတ္ဆက္စကားမ်ားကို အက်ဥ္းသားမ်ားက တသသႏွင့္ စြဲက်န္ရစ္ခဲ့သည္။ ထိုညက ဦးလွ၊ ဗန္းေမာ္တင္ေအာင္၊ ဗိုလ္စက္စိန္ႏွင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ ေနာက္ဆံုးညမို႔ ညည့္အေတာ္နက္သည္အထိ စကားေျပာၾကသည္။
"ေအးေပါ့ဗ်ာ လြတ္တယ္ဆိုေပမယ့္လည္း ဘာနဲ႔တူသလဲဆိုေတာ့ ၾကက္ျခင္းထဲက ၾကက္လိုေပါ့။ ၾကက္ျခင္းထဲက လြတ္ၿပီး ၾကက္ျခံထဲ လႊတ္ထားသလိုေပါ့၊ ၾကက္ျခံက ၾကက္ျခင္ထက္စာယင္ နဲနဲ က်ယ္သေပါ့ ေလ" ဟု ဦးလွက သူေထာင္က လြတ္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ သူ၏ သေဘာထားကို ေျပာျပသည္။
အျပင္ေရာက္လို႔ ေတြ႔သင့္သူမ်ားကို ေတြ႔ၿပီး ရန္ကုန္တြင္တြင္ ၾကာၾကာမေနပဲ မႏၱေလး ျမန္ျမန္ျပန္မည့္ အေၾကာင္းကိုလည္း ေျပာျပေသးသည္။
"အမာလဲ ကၽြန္ေတာ္မ႐ွိတုန္း သတင္းစာကတဘက္၊ သားသမီးတာ၀န္မ်ားက တဘက္နဲ႔ သိတ္ပင္ပန္း ေနတယ္။ အမာ့ကို တလွည့္အနားေပးၿပီး ကၽြန္ေတာ္တလွည့္ တာ၀န္ယူရအုန္းမယ္။ အမာ့ကို ေတာင္ႀကီးလို ေနရာမ်ိဳးသြားၿပီး အနားယူခိုင္းမယ္" ဟုလည္း ေဒၚအမာ၏ အပင္ပန္းခံႏိုင္ပံု၊ ဇြဲသတၱိ႐ွိ႐ွိနဲ႔ အလုပ္ႀကိဳးစားပံုမ်ား ကိုလဲ ေျပာျပလိုက္ေသးသည္။
ေထာင္ကလြတ္သည့္ေန႔တြင္ကား ေထာင္တြင္းမွ မိတ္ေဆြမ်ားက တေယာက္ၿပီးတေယာက္ ဆိုသလို လာေရာက္ ႏႈတ္ဆက္ၾကသည္။ အခ်ိန္က်ေတာ့ ဦးလွသည္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အေဆာင္မွ ထြက္စျပဳသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အားလည္း ဦးလွက တေယာက္ၿပီးတေယာက္ လက္ဆြဲႏႈတ္ဆက္သည္။ အေဆာင္မွ ထြက္သြားၿပီး ေနာက္ အေဆာင္အျပင္သို႔ ေရာက္ေသာအခါ ကၽြန္ေတာ္တို႔အား တခ်က္လွည့္ၾကည့္ၿပီး လက္ကေလးေ၀ွ႔ရမ္းျပ ကာ ဗူး၀ဆီသို႔ တျဖည္းျဖည္း လွမ္းသြားသည္။ ဦးလွသည္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏွင့္ ေ၀းသြားၿပီ ျဖစ္ေသာ္လည္း ဦးလွ၏ ႐ုပ္သြင္သည္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ မ်က္စိထဲတြင္ တေရးေရးႏွင့္ က်န္ရစ္ခဲ့ပါသည္။


(၄)
ဦးလွ ေထာင္မွ လြတ္ၿပီးေနာက္ သူေျပာသည့္အတိုင္း ဘ၀တူမ်ားကိုမေမ့။ ဘ၀တူ အက်ဥ္းသားမ်ားကို မၾကာမၾကာ ေထာင္၀င္စာ လာေတြ႔သည္။ စားစရာ ေသာက္စရာမ်ား လာေပးသည္။ အက်ဥ္းသားမ်ားဖတ္ရန္ အတြက္ စာအုပ္စာတမ္းမ်ား လာေပးသည္။ အက်ဥ္းသားမ်ား နားေထာင္ရန္ ေရဒီယိုတလံုးလည္း လာလႉသည္။ ေထာင္အတြက္ အကူအညီလို၍ ဦးလွထံ အကူအညီေတာင္းလွ်င္ ဦးလွက စိတ္ေရာကိုယ္ပါ အကူအညီ ေပးသည္။ ဦးလွသည္ ဘ၀တူမ်ားအေပၚ သံေယာဇဥ္ ႀကီးမားသည္ဆိုတာကို ဘ၀တူ အက်ဥ္းသားမ်ားက သံသယမ႐ွိ ယံုၾကည္ၾကသည္။
သည့္ေနာက္ ေထာင္တြင္း၌ ဦးလွ ေရးသြားေသာ ေထာင္စာအုပ္မ်ား ဆက္တိုက္ ထြက္လာသည္။ ထြက္လာသည့္ စာအုပ္တိုင္းကိုလည္း စာဖတ္ပရိသတ္က ႏွစ္ၿခိဳက္ၾကသည္။ ဦးလွ၏ ေထာင္၀တၳဳ ေထာင္စာအုပ္ မ်ားမွာ စိတ္ကူးယဥ္ အျဖစ္အပ်က္မ်ား၊ စိတ္ကူးယဥ္ ဇာတ္ေကာင္မ်ား မဟုတ္။ တကယ့္ အျဖစ္အပ်က္မ်ား၊ တကယ္႐ွိေသာ တကယ့္ဇာတ္ေကာင္မ်ား ျဖစ္၏။ ဦးလွေရးေသာ ေထာင္၀တၳဳ စာအုပ္မ်ားကို ဦးလွက ေထာင္ထဲ ပို႔ေပးသျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္ မွန္မွန္ ဖတ္ရသည္။ ေထာင္အေၾကာင္းကို ေထာင္ထဲ ေနသြားဖူးသူက ေရး၍ ေထာင္ထဲမွာ ေနရသူက ဖတ္ရေသာအခါ ပို၍ အရသာ ႐ွိသည္၊ ခံစား၍လည္း ပို၍ရသည္။
သည္လိုႏွင့္ ဦးလွ လြတ္ၿပီး၍ ၉ ႏွစ္ အၾကာတြင္ ကၽြန္ေတာ္လည္း ေထာင္မွ လြတ္လာသည္။ တေယာက္ၿပီး တေယာက္ လြတ္ကုန္ၾကသျဖင့္ ေထာင္ထဲတြင္ ႏိုင္ငံေရးသမား လူေဟာင္းမ်ား မ႐ွိေတာ့။
ဦးလွႏွင့္ ေတြ႔ခ်င္သျဖင့္ ဦးလွ ရန္ကုန္ေရာက္သည္ဟု ၾကားတိုင္း ကၽြန္ေတာ္ ႀကိဳးစား၍ ေတြ႔သည္။ ေလးငါးခါေလာက္ ေတြ႔လိုက္ရေသးသည္။ ေတြ႔ၾကသည့္ အခါ၌လည္း ေရွးျဖစ္ေဟာင္းေတြ ေျပာၾက ဆိုၾကႏွင့္ ေပ်ာ္စရာ ေကာင္းလွသည္။ သည့္ေနာက္ ကၽြန္ေတာ္လည္း အထဲႏွင့္အျပင္ သံသရာ လည္ေနသျဖင့္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ဦးလွႏွင့္ ကၽြန္ေတာ္ မေတြ႔ရေတာ့ေပ။ မေတြ႔ရေသာ္လည္း ဦးလွ သတင္းကိုကား ၾကားေနရ၏။
ကၽြန္ေတာ္ ေနာက္တႀကိမ္ ေထာင္မွ လြတ္လာၿပီးေနာက္ ဦးျမင့္ေဆြ (ျဖဴး) အိမ္တြင္ ဦးလွႏွင့္ ေနာက္ဆံုး ေတြ႔လိုက္ရ၏။ ဦးလွႏွင့္ ေဒၚအမာ ရန္ကုန္ေရာက္တုန္း ဦးျမင့္ေဆြက ဦးလွတို႔ ဇနီးေမာင္ႏွံကို သူ႔အိမ္တြင္ မုန္႔ဟင္းခါး ဖိတ္ေကၽြးသည္။ ကၽြန္ေတာ္ႏွင့္ ဦးအုန္းျမင့္ကိုလည္း ဖိတ္သျဖင့္ သြားရာ ကၽြန္ေတာ္အလြန္ေတြ႔ခ်င္ ေနေသာ ဦးလွႏွင့္ ေဒၚအမာကို မေမွ်ာ္လင့္ဘဲ ေတြ႔ရသည္။ ႏွစ္ေယာက္စလံုး ၀မ္းသာအားရ ျဖစ္ၾကရသည္။ ေတြ႔တုန္းေတြ႔ခိုက္ ေျပာလိုက္ၾကသည့္ စကားေတြမွာလည္း စံုလို႔။ စကား၀ိုင္းတြင္ ဦးလွ ေဒၚအမာတို႔က ေျပာလိုက္၊ ဦးျမင့္ေဆြ၊ ဦးအုန္းျမင့္ႏွင့္ ကၽြန္ေတာ္က ေျပာလိုက္ႏွင့္ စကား၀ိုင္းမွာ ႐ႊင္ေန၏။
"သည္တခါေတာ့ ရန္ကုန္က မိတ္ေဆြ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားႏွင့္ ေတြ႔သြားမယ္လို႔ စိတ္ကူးတာပဲ" ဟု ဦးလွက ရန္ကုန္က မိတ္ေဆြမ်ားႏွင့္ ေတြ႔လိုသည့္ သူ၏ဆႏၵကိုလည္း ေျပာျပသည္။
စကားစျမည္မ်ား ေျပာဆိုၿပီးေနာက္ လူစုခြဲလိုက္သည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ ဦးလွႏွင့္ ေဒၚအမာတို႔အား ကားဆီသို႔ လိုက္ပို႔ၾကသည္။ အျပန္အလွန္ ႏႈတ္ဆက္ၾကသည္။ ကားေပၚမွေန၍ ဦးလွ-ေဒၚအမာတို႔က လက္ကေလးမ်ား ေ၀ွ႔ယမ္း၍ ျပၿပီး အျပံဳးကိုယ္စီျဖင့္ ႏႈတ္ဆက္သြားၾကသည္။ ကၽြန္ေတာ့္မ်က္စိထဲတြင္ ဦးလွ၏အျပံဳးကို တေရးေရးႏွင့္ ျမင္ေယာင္ေန၏။
ဦးလွ၏ အျပံဳးကား ကၽြန္ေတာ့္အတြက္ ဦးလွ၏ ေနာက္ဆံုးအျပံဳးပင္ ျဖစ္ေတာ့၏။ အဘယ့္ေၾကာင့္ ဆိုေသာ္ ဦးလွ-ေဒၚအမာတို႔ႏွင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေတြ႔ၿပီး ေနာက္ ေလးငါးလအၾကာတြင္ ဦးလွ ႐ုတ္တရက္ ေသဆံုး သြားေသာေၾကာင့္ ျဖစ္၏။ ဦးလွေသဆံုးသည့္ သတင္းကို ၾကားလိုက္ရသည့္အခါ ဦးလွႏွင့္ ေတြ႔ဆံု ၾကံဳသိခဲ့ရသည့္ ဦးလွ၏ ႐ုပ္ပံုလႊာ ကားခ်ပ္ကေလးမ်ားသည္ ကၽြန္ေတာ့္မ်က္စိထဲတြင္ တဖ်ပ္ဖ်ပ္ႏွင့္ ေပၚလာသည္။
"ေၾသာ္- ဦးလွလဲ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို ေနာက္ဆံုး လာႏႈတ္ဆက္သလို လာေတြ႔သြားလိုက္ေသးတယ္" ဟု ႏႈတ္မွ အလိုလိုထြက္သြားၿပီး ေနာက္ဆံုးေတြ႔လိုက္ရပံုမ်ားကို မ်က္စိထဲတြင္ ျမင္ေယာင္မိလာသည္။
စိတ္ထဲတြင္ကား ဦးလွေသဆံုး သြားသည့္အတြက္ ႏွေျမာတသေသာ၊ ၀မ္းနည္းေၾကကြဲရေသာ ခံစားမႈ အမ်ိဳးမ်ိဳးကို ခံစားရျပီး အႀကီးအက်ယ္ စိတ္မေကာင္းျဖစ္ခဲ့ရသည္။
သို႔ ဦးလွအတြက္ စိတ္ထဲတြင္ ၀မ္းနည္းေၾကကြဲမႈ ျဖစ္ခဲ့ရေသာ္လည္း၊ စာေပအတြက္လည္းေကာင္း၊ တိုင္းျပည္အတြက္လည္းေကာင္း ဦးလွ၏ အက်ိဳးျပဳခ်က္မ်ားျဖင့္သာ ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ ၀မ္းနည္းေၾကကြဲမႈကို ေျဖသိမ့္ရပါေတာ့သည္။

အုန္းေမာင္(ေလထီး)
[လူထုခ်စ္သမွ်လူထုဦးလွ စာအုပ္၊ ပထမအႀကိမ္၊ ၁၉၈၃ ၾသဂုတ္မွ ကူးယူေဖာ္ျပပါတယ္။]


Thursday, October 29, 2009

ဇာတ္မင္းသားနဲ႔ အလွဴ႔ဒကာ
ေရးသူ- လူထုဦးလွ

(လူထုဦးလွ ရဲ့ ေက်ာင္းကန္အနီးမွ ျမန္မာပံုျပင္မ်ား။ တတိယတြဲ စာအုပ္မွ)

ပစၥည္းအလြန္ခ်မ္းသာတဲ့ သူေဌးႀကီး ဘႀကီးၿဖိဳးမွာ မေအးသန္းဆိုတဲ့ အလြန္လွတဲ့ သမီးတေယာက္႐ွိတယ္။ ဘႀကီးၿဖိဳးဟာ အသက္ အ႐ြယ္ႀကီးလာတဲ့အခါ ပစၥည္းခ်မ္းသာလြန္း လို႔ ေနာင္ဘဝကူးေကာင္းေအာင္ ရဟန္းသံဃာေတာ္ေတြပင့္ၿပီး အလွဴႀကီး (၇) ရက္ေပး တယ္။ လူပရိသတ္ကိုလည္း ထမင္းဟင္း၊ အဝတ္အထည္မ်ား ေကြၽးေမြးေပးကမ္း လွဴဒါန္း တယ္။


အလွဴေပးတဲ့ ရက္ေတြမွာ ႐ြာသူ႐ြာသားေတြ ၾကည့္ရေအာင္ နာမည္ႀကီးဇာတ္ တဇာတ္ကို ငွားၿပီးကေစတယ္။ ဇာတ္အဖြဲ႔ဝင္ေတြဟာ ညကၿပီး ေန႔အခါမွာ ဘႀကီးၿဖိဳးအိမ္ မွာပဲ စတဲခ်ၾကတယ္။ ဒီဇာတ္ဟာ ဒီ႐ြာသူ႐ြာသားေတြ သေဘာက်တဲ့ ဇာတ္ပဲ။
ဒီလိုရက္႐ွည္႐ွည္ ကျပေတာ့ အလွဴ႔႐ွင္ ဘႀကီးၿဖိဳးသမီး မေအးသန္းနဲ႔ ဇာတ္မင္းသားဟာ ခ်စ္ႀကိဳက္သြားၾကတယ္။ အဲဒီ အေၾကာင္းကို ဘႀကီးၿဖိဳးသိေတာ့ အလွဴပြဲၿပီးတဲ့ ေနာက္တေန႔မွာ လက္ထပ္ထိမ္းျမားေပးလိုက္ရတယ္။ ေပးစားၿပီးတဲ့ ေနာက္ ကာလအေတာ္ၾကာေတာ့ ေယာကၡမနဲ႔သမက္ဟာ အေရာတဝင္မ႐ွိဘဲ ခပ္တန္းတန္းေနၾက တယ္။
ဇာတ္ဆန္လြန္းေနတဲ့ မင္းသားဟာ ဘယ္ေနရာ စကားေျပာေျပာ ဇာတ္စကားေတြ ပါေနလို႔ ဘႀကီးၿဖိဳးက မ်က္စိစပါးေမြးစူးပါေရာ။
ဥပမာ မေအးသန္းက မင္းသားကို ထမင္းစား ရေအာင္လို႔ေခၚရင္ မင္းသားက "ေကာင္းၿပီ ႏွမေတာ္ ေမာင္ေတာ္အခုပဲ လိုက္ခဲ့မယ္" လို႔ ျပန္ေျပာတယ္။
တေန႔ေတာ့ ဘႀကီးၿဖိဳးက သူ႔သမက္နဲ႔ စကားစမ္းေျပာၾကည့္မယ္ဆိုၿပီး "သားတို႔ သမီးတို႔ ေနထိုင္စားေသာက္လို႔ ေကာင္းၾကရဲ႔လား၊ က်န္းက်န္းမာမာ ႐ွိၾကရဲ႔လား" လို႔ ေမး လိုက္တယ္။
အဲဒီအခါ မင္းသားက ႐ုတ္တရက္ ဒူးေထာက္ လက္အုပ္ခ်ီၿပီး "မွန္လွပါ ဖခမည္းေတာ္ ပို႔သေသာ ေမတၱာေၾကာင့္ က်န္းခန႔္သာလို႔ မာေတာ္မူေၾကာင္းပါ ဘုရား" လို႔ ေျပာလိုက္တယ္။
ေယာကၡမျဖစ္တဲ့ ဘႀကီးၿဖိဳးဟာ ဒီေျပာသံ ၾကားရေတာ့ ေဒါသထြက္လာလို႔ "ေဟ့ေကာင္ စကားေျပာရင္ ႐ိုး႐ိုးတန္းတန္း ေျပာစမ္း၊ ဒါမင္း ငါ့ကို ေျပာင္တာလား" လို႔ေမးလိုက္တယ္။ မင္းသားက "မွန္လွပါ ငယ္႐ြယ္သူ ကြၽန္ေတာ္မ်ိဳးလို မလိမ္တမာ အမိုက္ေကာင္ကို အျပစ္ေတာ္မယူဘဲ အခ်စ္ေတာ္ထားေတာ္မူပါဘုရား" လို႔ ႏွာသံပါပါ ခပ္ခြၽဲခြၽဲကေလး ျပန္ေျပာလိုက္တယ္။
အဲဒီအခါ ေယာကၡမႀကီးလည္း အလြန္ေဒါသျဖစ္လို႔ အျပင္ဘက္မွာေထာင္ထားတဲ့ ဓားမကို ဆြဲၿပီး ခုတ္မယ္လုပ္တာနဲ႔ သမီးက ဖခင္ကို အတင္းဆြဲထားရတယ္။
ဒါေပမယ့္ မင္းသားက အေျပာဟန္အမူအရာ နဲ႔ "မွန္လွပါ သားေတာ္မလိမၼာတာကို ခြင့္လႊတ္ၿပီး အသက္ခ်မ္းသာ ေပးေတာ္မူပါဘုရား"လို႔ ေျပာၿပီး အိမ္ေပၚက ဆင္းေျပးေတာ့ တယ္။

{မာယာ ႏို၀င္ဘာလ၊ ၂၀၀၀ ခုႏွစ္မွ ျပန္လည္ကူးယူေဖာ္ျပပါတယ္။}

Wednesday, October 28, 2009

ပင္လံုထိပ္ထားဦး ျမတ္ေလးနဲ႔ ေကသီပန္
ေရးသူ- ဥာဏ္ေမာင္ခ်စ္

ေမာင္စိမ္းနီထံက ဆရာဥာဏ္ေမာင္ခ်စ္သို႔-ေမတၱာျဖင့္ ဆိုတဲ့ ေမာင္စိမ္းနီရဲ႔ သေကၤတျပဳ လက္မွတ္နဲ႔ ပိေတာက္ပြင့္သစ္ စာေပအႏုပညာ မဂၢဇင္းကို ရခဲ့ပါတယ္။ ကိုေအာင္ပြင့္က ယူလာေပးခဲ့တာပါ။ ဆရာေမာင္စိမ္းနီ က ေနာက္ထပ္ စာတေၾကာင္းေရးလိုက္ပါေသးတယ္။ သူ႔စာက 'ဆရာခင္ဗ်ာ၊ စာမူမ်ား ခ်ီးျမႇင့္ပါရန္ ေမတၱာရပ္ခံပါ တယ္' တဲ့။ ပိေတာက္ေပးပို႔သူကိုေရာ၊ ယူလာေပးတဲ့သူကိုပါ အားတံု႔အားနာ ျဖစ္မိခဲ့ပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲ ဆိုေတာ့ သူတို႔ႏွစ္ေယာက္ မိမိစာေရးျဖစ္ဖို႔ အဦးဆံုး ႏိႈးေဆာ္အားေပးခဲ့တဲ့ သူေတြ ျဖစ္လို႔ပါပဲ။ မိမိရဲ႔ ပထမဆံုးေဆာင္းပါးျဖစ္တဲ့ 'အညၾတၾကက္ေတာ၊ ငၾသနဲ႔ ေဒါက္တာေရခ်မ္းကို ႐ွာေဖြျခင္း' ဆိုတာကို ပိေတာက္ ပြင့္သစ္က စတင္ ထည့္သြင္း ေဖာ္ျပေပးခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေမာင္ေအာင္ပြင့္နဲ႔ မိမိတို႔ ဇနီးခင္ပြန္းအေနနဲ႔ ယံုၾကည္မႈ ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမေတြ ျဖစ္ခဲ့ၾကတာ ၾကာပါၿပီ။ သူဟာ မိမိကို စာေရးျဖစ္ဖို႔ ၾကံဳဆံုတိုင္း တိုက္တြန္း အားေပးခဲ့ သူပါ။ သူနဲ႔ မိမိဇနီးသည္က ကဗ်ာေမာင္ႏွမပါ။ ဇနီးသည္ ႐ုတ္တရက္ မေမွ်ာ္လင့္ပဲ မိမိကို ႏႈတ္ဆက္ သြားတဲ့အခါ ကိုပြင့္က 'အစ္မကို လြမ္းတဲ့စိတ္ေတြ ေျဖေလ်ာ့ဖို႔ စာသာေရးပါ အကိုရာ' လို႔ အားေပးေဖးမမႈ ျပဳခဲ့ပါတယ္။ မိမိေခါင္းညိတ္ခဲ့ပါတယ္။


ဒီတေခါက္ဆံုၾကေတာ့၊ သူက 'ကိုစိမ္းနီက မွာတယ္ အကိုရ၊ အကို ကိုျမတ္ေလးအေၾကာင္း တခုခု ေရးေပးပါ' တဲ့။ 'ဟာ ကိုပြင့္ က်ေနာ္က ေလေျပေလညႇင္း မတိုက္တတ္ဘူးဗ်။ အကို ျမတ္ေလးက တကယ့္ အႏုပညာသည္ဗ်။ သူ႔ကို Appreciate လုပ္ႏိုင္တဲ့ အစြမ္းအစ က်ေနာ့္မွာ မ႐ွိဘူးဗ်။' လို႔ ခ်က္ခ်င္းျငင္းခ်က္ ထုတ္ခဲ့ပါတယ္။ 'သူနဲ႔ပါတ္သက္ၿပီး အကို ေျပာႏိုင္တာ တခုခုေပါ့၊ အကို ဆရာဗန္းေမာ္တင္ေအာင္ အေၾကာင္း ေတာင္ Appreciate လုပ္ႏိုင္ခဲ့ေသးတာပဲ' လို႔ ေမာင္ေအာင္ပြင့္က အားေပးလႈံ႔ေဆာ္မႈ ျပဳခဲ့႐ွာပါတယ္။ ဒီကေန လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ငါးဆယ္ေလာက္က ႐ုပ္႐ွင္သ႐ုပ္ေဆာင္၊ ဒါ႐ိုက္တာ၊ ေခတ္ေပၚေတးျပဳသူ၊ စာေရးဆရာ၊ အဆိုေတာ္ ျမတ္ေလးရဲ႔ ပံုရိပ္မ်ားကို အေတြးဖန္သားျပင္ေပၚ ျပန္တင္ၾကည့္တဲ့အခါ.....
ပံုရိပ္မ်ားဟာ.......
+++ === +++
လြတ္လပ္ေရးေခတ္ဦး၊ မိမိတို႔အထက္တန္းေက်ာင္းသား ဘ၀တုန္းက 'ကာလေပၚသီခ်င္းမ်ား' ကို 'ဗမာ့အသံ' ကေန ေန႔စဥ္ထုတ္လႊင့္ေပးခဲ့ပါတယ္။ ျမန္မာ့ 'မဟာဂီတသီခ်င္းႀကီးမ်ား' နဲ႔ ရက္ျခားၿပီး ထုတ္လႊင့္ေပး ခဲ့တယ္ ထင္ပါတယ္။ သူ႔ ဦးစားေပးမႈနဲ႔သူ ျဖစ္ပံုရပါတယ္။ အခုခ်ိန္ ျပန္ၾကည့္ေတာ့ ႏွစ္ေပါင္း ေလး ငါးဆယ္ ေလာက္ ႐ွိခဲ့ပါၿပီ။ သာမန္အားျဖင့္ လူတေယာက္ ႀကီးျပင္း ရင့္က်က္၊ အိုးေတြ အိမ္ေတြ၊ မိသားစုေတြနဲ႔ ဘ၀တခု ထူေထာင္ႏိုင္တဲ့ ကာလခ်ိန္တာ တခုပါပဲ။ အဲဒီစဥ္က ျမန္မာ့မဟာဂီတ တီး၀ိုင္းမ်ား၊ အဖြဲ႔မ်ားဟာ ၿမိဳ႔တိုင္း နယ္တိုင္းမွာ ႐ွိေနၾကေသးတဲ့ အခ်ိန္ပါပဲ။ 'ဗမာ့အသံ' ကေန ျမန္မာဂႏၱ၀င္သီခ်င္းမ်ားကို အဖြဲ႔လိုက္ ထုတ္လႊင့္ခြင့္ ရၾကပါတယ္။ မဂၤလာအခမ္းအနားမ်ားမွာ ဂုဏ္ျပဳဧည့္ခံ တီးမႈတ္ေလ့ ႐ွိပါတယ္။ (ဒီကေန႔လို) ၀င္ေၾကးနဲ႔ တီးမႈတ္သီဆိုတာမ်ိဳး မ႐ွိသေလာက္ပါပဲ။ ျမန္မာ့႐ိုးရာ ပြဲလမ္းသဘင္အလိုက္ သီဆိုတီးမႈတ္၊ ဧည့္ခံၾကတာမ်ိဳးပဲ ႐ွိပါတယ္။ ဒါဟာလည္း အခေၾကးေငြနဲ႔ သီဆိုတီးမႈတ္ၾကတာမ်ိဳး မဟုတ္ပါဘူး။ ျမန္မာ့မဟာဂီတကို ခ်စ္ျမတ္ႏိႈးသူ မ်ား အေနနဲ႔ ေဆာင္႐ြက္ၾကတာမ်ိဳးသာ ျဖစ္ပါတယ္။
မိမိတို႔အ႐ြယ္ လူမ်ားဟာ 'ျမန္မာ႐ုပ္႐ွင္' ရဲ႔ အသံတိတ္ေခတ္၊ သံစံုသြင္းေခတ္၊ အသံထြက္႐ုပ္႐ွင္ ေခတ္မ်ားကို ျဖတ္သန္းခဲ့ၾကရပါတယ္။ ျမန္မာ့အသံတိတ္ ႐ုပ္႐ွင္ေခတ္မွာ စႏၵယား၊ တေယာ၊ ဗံု (ေျခာက္လံုးပတ္)၊ အဆိုတို႔ကို အေျခခံထားတဲ့ 'ေနာက္ခံေတးဂီတ၀ိုင္း' က ႐ုပ္႐ွင္ျပကြက္မ်ားနဲ႔ လိုက္ေလ်ာညီေထြ ျဖစ္မယ့္ (ေနာက္ခံေတးဂီတနဲ႔ ပို႔ေပးတဲ့) အဆိုအတီးမ်ားကို တီးခတ္ေပးခဲ့တာကို ေတြ႔ခဲ့ၾကရပါတယ္။ မိမိတို႔ အေနနဲ႔ အဲဒီ ႐ုပ္႐ွင္ေနာက္ခံ ေတးဂီတအဖြဲ႔မ်ားကို 'ျမန္မာ့ကာလေပၚေတးဂီတအဖြဲ႔' မ်ားအျဖစ္ နားလည္ခဲ့ၾကရပါတယ္။
ျမန္မာ့အသံကေန ထုတ္လႊင့္ေနၾကတဲ့ ေတးဂီတ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားဟာ မဟာဂီတ သီခ်င္းႀကီးမ်ားနဲ႔ ကာလေပၚ ေတးသီခ်င္းမ်ားကို အလွည့္နဲ႔ သီဆိုထုတ္လႊင့္ေပးခဲ့ၾကပါတယ္။ ေတးဂီတအဖြဲ႔အစည္းမ်ားဟာ မိမိတို႔ ထုတ္လႊင့္မယ့္ ဂီတပံုစံမ်ားအလိုက္ အဖြဲ႔အစည္းနာမည္ လွလွႏုႏု၊ ကဗ်ာဆန္ဆန္ကေလးမ်ား ေပးထားၾက ပါတယ္။ တခ်ိဳ႔က်ေတာ့လည္း တဦးခ်င္း၀ါနဲ႔ နာမည္ႀကီးသူမ်ားရဲ႔ နာမည္မ်ားနဲ႔ ထုတ္လႊင့္သီဆို ၾကတာမ်ိဳးလည္း ႐ွိပါတယ္။ ဥပမာ တကၠသိုလ္စိုး တူရိယာအဖြဲ႔၊ စႏၵယားလွထြတ္ တူရိယာအဖြဲ႔ စတာမ်ိဳး ႐ွိပါတယ္။
ၿမိဳ႔တိုင္းနယ္တိုင္းမွာ (ေဒသခံ) ျမန္မာ့ဆိုင္း၀ိုင္းမ်ားလည္း ႐ွိပါတယ္။ ေဒသခံ ျမန္မာ့ဆိုင္း၀ိုင္းမ်ားဟာ အလႉပြဲမ်ား၊ နာေရးပြဲမ်ားမွာ တီးခတ္ေလ့ ႐ွိပါတယ္။ အဲဒီစဥ္က ျမန္မာ့မဟာဂီတနဲ႔ ကာလေပၚေတးသီခ်င္းမ်ား၊ ျမန္မာ့ဇာတ္သဘင္ (ကဇာတ္) မ်ားကို အသံသြင္းၿပီး ျဖန္႔ခ်ိတဲ့ ဓါတ္ျပားကုမၸဏီမ်ားလည္း ႐ွိခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီတုန္းက နာမည္ႀကီး ဇာတ္မင္းသားႀကီးမ်ား ျဖစ္ၾကတဲ့ ဦးေအာင္ေမာင္း၊ ေ႐ႊမန္းတင္ေမာင္၊ စိန္ေအာင္မင္း၊ စိန္မဟာသဘင္၊ ေ႐ႊနန္းတင္၊ စိန္မာဒင္၊ ၿမိဳ႔ေတာ္သိန္းေအာင္ စတဲ့ ျမန္မာ့ဇာတ္သဘင္ အဖြဲ႔ႀကီးမ်ားဟာ အနယ္နယ္မွာ လွည့္လည္ ကျပခဲ့ၾကပါတယ္။ အဲဒီ ဇာတ္သဘင္အဖြဲ႔ႀကီးမ်ားမွာ ေ႐ွ႔ပိုင္းျပဇာတ္မ်ားအတြက္ 'ကာလေပၚေတးဂီတအဖြဲ႔' မ်ားလည္း ပါ႐ွိခဲ့ပါတယ္။ ကာလေပၚေတးဂီတအဖြဲ႔မ်ား အသံလႊင့္ၾကတဲ့အခါ 'အဆိုေရာသီခ်င္းပါ' ေပါက္တဲ့ေတးသီခ်င္းမ်ား (ဓါတ္ျပားရေတးသီခ်င္း) မ်ားကို ဓါတ္ျပားကုမၸဏီမ်ားက ဓါတ္ျပားသြင္း ထုတ္လုပ္ ေရာင္းခ်ၾကပါတယ္။ 'ဓါတ္ျပားရ အဆိုေတာ္နဲ႔ သီခ်င္း' ဆိုတာဟာ အဲဒီစဥ္က ကာလေပၚေတးသီခ်င္းထဲမွာ 'အဆင့္တခု' ပါပဲ။ နာမည္ႀကီးအဆိုေတာ္နဲ႔ လူႀကိဳက္မ်ားတဲ့ ေတးသီခ်င္းမ်ား ဆိုတာဟာ အဲဒီအဆင့္က လာခဲ့ရတာပါ။ မိမိတို႔ လူလားေျမာက္လာတဲ့အခ်ိန္မွာ နာမည္ေက်ာ္အဆိုေတာ္မ်ား ျဖစ္လာၾကတဲ့ ကိုျမႀကီး၊ ကိုမင္းေနာင္၊ တြံေတးသိန္းတန္၊ ေမာင္ေမာင္ႀကီး၊ ေမာင္ေမာင္ညြန္႔၊ သန္းေဖေလး၊ တင္တင္ျမ၊ ခ်စ္စံပယ္၊ ခ်ိဳျပံဳး စတဲ့ သူမ်ားဟာ 'ဓါတ္ျပားရအဆိုေတာ္မ်ား' စင္ျမင့္ကို ျဖတ္လာၾကတဲ့ သူေတြပါ။ ျမန္မာ့အသံနဲ႔ ေသာတ႐ွင္ ေတးခ်စ္သူမ်ား၊ ဓါတ္ျပာကုမၸဏီမ်ားက credit ေပးတဲ့ အဆိုေတာ္မ်ား၊ ေတးသီခ်င္းမ်ားဟာ ျမန္မာ့ကာလေပၚဂီတမွာ 'ေခတ္တေခတ္' လို႔ ဆိုရပါလိမ့္မယ္။ ေနာင္မွာ ျမန္မာ့အသံက 'ေသာတ႐ွင္လိုရာ'၊ 'ေတးသံ႐ွင္အႀကိဳက္' စတဲ့ ထုတ္လႊင့္မႈေတြကို ခြဲျခားထုတ္လႊင့္ ေပးခဲ့ပါတယ္။ လြတ္လပ္ေရးေခတ္ (၁၉၄၈-၁၉၆၈) ဒုတိယဆယ္စုႏွစ္ေလာက္ ေရာက္တဲ့အခါ 'အႏွစ္ႏွစ္ဆယ္ေတး' အစီအစဥ္နဲ႔ အသံထုတ္လႊင့္မႈ၊ သီဆို ေဖ်ာ္ေျဖမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာခဲ့ပါတယ္။ ျမန္မာ့ကာလေပၚ ဂီတနယ္မွာ စႏၵရားနီနီ၊ စႏၵရားခ်စ္ေဆြတို႔ကို ကိုယ္စားျပဳတဲ့ ကာလေပၚအဖြဲ႔ေတြ၊ သူတို႔နဲ႔ သီဆိုၾကတဲ့ အဆိုေတာ္ေတြနဲ႔ သူတို႔ရဲ႔ ေတးသီခ်င္းေတြဟာ ျမန္မာ့ကာလေပၚ ဂီတမွတ္တိုင္တခုကို ကိုယ္စားျပဳ စိုက္ထူႏိုင္ခဲ့တယ္လို႔ ဆိုခ်င္ပါတယ္။ ဒါဟာ ၀ါသနာတဦးရဲ႔ ခံစားခ်က္ မွ်သာပါ။
မိမိဟာ၊ အလယ္တန္း၊ အထက္တန္း ေက်ာင္းသားဘ၀မွာ ကတည္းက ျမန္မာ့ဂီတနဲ႔ ေခတ္ေပၚဂီတ မ်ားကို စိတ္၀င္စားမႈ ႐ွိခဲ့ပါတယ္။ မိမိတို႔ ရပ္ကြက္ရဲ႔ ေစတနာ့၀န္ထမ္း မီးသတ္အဖြဲ႔က ေက်ာင္းပိတ္တဲ့ ေသာၾကာ၊ စေနညမ်ားမွာ ရပ္ကြက္ထဲက ေက်ာင္းသားမ်ားကို မီးကင္းေစာင့္ခြင့္ ေပးပါတယ္။ အဲဒီမွာ ညဘက္ဆို မယ္ဒိုလင္ကေလးနဲ႔ တီးၾကဆိုၾကတဲ့ အစ္ကိုတခ်ိဳ႔နဲ႔ ထိေတြ႔ခြင့္ ရပါတယ္။ ဒီအစ္ကိုႀကီးေတြနဲ႔ ႏွစ္တခ်ိဳ႔ အတူတူ ေတြ႔ခြင့္ရခဲ့လို႔ သူတို႔ မၾကာခဏ တီးမႈတ္သီဆိုခဲ့ၾကဘူးတဲ့ ျမန္မာ့ေခတ္ေဟာင္းေတးမ်ားျဖစ္တဲ့ ခ်စ္မိုးေဆြ၊ ခ်စ္ေရစင္၊ ဂုဏ္ျမင့္သူ၊ စံုေတာၿမိဳင္၊ စႏၵကိႏၷရီ၊ မိုးေဒ၀ါ၊ နတ္သွ်င္ေနာင္၊ ေ႐ႊစပါယ္႐ံု၊ ဆုထူး႐ြယ္ စတဲ့ ေခတ္ေဟာင္းသီခ်င္းမ်ားကို နားစြဲေအာင္ နားေထာင္ခဲ့ရပါတယ္။ ဒီသီခ်င္းေတြကို ခ်စ္ခင္ႏွစ္သက္လာခဲ့မိပါတယ္။ ဒီသီခ်င္းေတြ ထုတ္လႊင့္တာနဲ႔ ႀကံဳရင္၊ နားေထာင္ရမွန္းသိတဲ့၊ နားေထာင္တတ္တဲ့ အေလ့အထတခု ရလာခဲ့ပါတယ္။ ျမန္မာ့အသံက ဓာတ္ျပားရ၊ ေသာတ႐ွင္လိုရာ၊ ေတးေရးသူ ေတးဆိုသူအႀကိဳက္၊ ေတးသီခ်င္းမ်ား ထုတ္လႊင့္တဲ့အခါ ေရဒီယိုမ႐ွိလို႔ အိမ္ေခါင္းရင္းက စိန္႔ေက်ာင္းသူမရဲ႔ ေရဒီယိုနဲ႔ သြားနားေထာင္ခဲ့ရပါတယ္။ အဲဒီစဥ္က ထုတ္လႊင့္မယ့္ ဂီတဂ်ယ္နယ္ျဖစ္တဲ့ 'ေတးဗိမာန္' နဲ႔ 'ခ်ိဳေတးသံ' တို႔ကို မုန္႔ဖိုးနဲ႔ ၀ယ္ရပါတယ္။ ဂ်ာနယ္ထဲမွာ တလစာ ထုတ္လႊင့္မယ့္ ဂီတအဖြဲ႔ေတြနဲ႔ သီခ်င္းေတြ ပါ ပါတယ္။ ဆယ္တန္းေလာက္ေရာက္တဲ့အခါ သူငယ္ခ်င္းေတြနဲ႔စုၿပီး သီခ်င္းဆိုတတ္ေနပါၿပီ။ သန္းေဖေလးရဲ႔ 'အေပါင္းသခၤ်ာမင္းသမီးေလး' ကိုေမာင္ေမာင္ႀကီး ရဲ႔ 'အမိုက္မေလးငွက္ငယ္' ကိုမင္းေနာင္ရဲ႔ 'ေမာင္းမကန္ေကသီဦး' ကိုျမႀကီးရဲ႔ 'မိုး' ကိုေစာညိန္းေရးတဲ့ 'ေႏြေႏွာင္းရက္က်န္' တို႔ကို ခံစားလႈပ္႐ွားတတ္လာခဲ့ပါၿပီ။ ဘာေၾကာင့္မွန္းမသိေပမယ့္ ေဆြးေျမ့နာက်င္ရတဲ့ သီခ်င္းေတြနဲ႔ စိန္ေမာင္ျမင့္ရဲ႔ 'အမိုက္မေလးေ႐ႊသမင္' လို ဒႆနဆန္တဲ့ ေတးသီခ်င္းေတြကို ခံစားခ်စ္ခင္ ေနခဲ့မိတာ (ေျပာရရင္) ဒီကေန႔ အထိပါပဲ။
ေျခာက္ဆယ္ခုႏွစ္ ကုန္ခါနီးမွာ မိမိ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ တက္ေရာက္ခြင့္ ရခဲ့ပါတယ္။ ပထမႏွစ္မို႔ ထီးတန္းေကာလိပ္၊ ထီးတန္းေက်ာင္းေဆာင္မွာ ေနခြင့္ရပါတယ္။ ထီးတန္းေက်ာင္းေဆာင္ သဟာယနဲ႔စာဖတ္ အသင္းမွာ အတြင္းေရးမႉး ျဖစ္လာခဲ့ပါတယ္။ အေဆာင္ေန ေက်ာင္းသားမ်ားရဲ႔ သာေရးနာေရးမ်ားကို အမႈေဆာင္ ေက်ာင္းသားမ်ားနဲ႔အတူ ေဆာင္႐ြက္ရပါတယ္။ ေက်ာင္းပိတ္တဲ့ေန႔ ညဦးပိုင္းမ်ားမွာ လိႈင္ျမစ္ကမ္းနားမွာ႐ွိတဲ့ ထီးတန္းဂ်က္တီဆင္းၿပီး ခံစားခ်က္ေတးေတြကို အလွည့္က် ဆိုၾကပါတယ္။ မိမိအလွည့္က်တဲ့အခါ သူငယ္ခ်င္းတေယာက္က 'ခုခ်ိန္ကစၿပီး ဒႆဂီရိက လြမ္းျပပါေတာ့မယ္ ခင္ဗ်ာ' လို႔ ေက်ညာေပးတတ္ၾကပါ တယ္။ မိမိက ခံစားခ်က္ေတးေတြကို ခ်စ္ေပမယ့္ လူက ေဒါသကုမၼာရျဖစ္ေနလို႔ပါ။ ၁၉၅၇ ခုႏွစ္ ႏွစ္ကုန္ခါနီးမွာ မိမိတို႔ က်င္းပတဲ့ ၿမိဳ႔မေမာင္ေမာင္ေလး (စႏၵရား) တို႔ ေတးဂီတအဖြဲ႔ကို ဧည့္ခံဖို႔ ေဖ်ာ္ေျဖခဲ့ပါတယ္။ ဒီပြဲမွာ တက္သစ္စ အဆိုေတာ္အျဖစ္ နာမည္ႀကီးလာတဲ့ ခ်ိဳၿပံဳးက 'ပန္ပိေတာက္တို႔ေႂကြရာေျမ' သီခ်င္းနဲ႔ ဧည့္ခံေဖ်ာ္ေျဖခဲ့ ပါတယ္။ ဒီ သီခ်င္းကို နားေထာင္လိုက္ရတိုင္း ျပန္မေရာက္ေတာ့တဲ့ '႐ြာ' ကို လြမ္းတယ္။ 'ၿမိဳ႔' ကို လြမ္းတယ္။ ဘ၀တခ်ိဳ႔ ေပးထားခဲ့ရတဲ့ 'ကန္႔ေကာ္ေတာ' ကို လြမ္းတယ္။ ဒီေနရာမွာ ေမ့လို႔ မျဖစ္တဲ့ 'အျဖစ္သနစ္' ေတြ ႐ွိတယ္။ ခုႏွစ္သကၠရာဇ္ေတြ ႐ွိတယ္။ 'ညီမေလးမာလာ' ႐ွိတယ္။ 'ေမတၱာအသဲေလးမ်ား' ႐ွိတယ္။ 'ဆံၿမိတ္လည္းေျပ ပန္းလည္းေႂကြ' ႐ွိတယ္။ 'စိန္ပန္းျပာနဲ႔ေ၀းသူ' ႐ွိတယ္။
+++ +++ +++

၁၉၅၆-ခုႏွစ္၊ ႏွစ္ဦးေလာက္က ရန္ကုန္တကၠသိုလ္မွာ စတုတၳအႀကိမ္ေျမာက္ ေက်ာင္းသားပြဲေတာ္ က်င္းပခဲ့ပါတယ္။ မိမိတို႔ ၿမိဳ႔ခံ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသား အစ္ကိုတခ်ိဳ႔ရဲ႔ စီစဥ္မႈေၾကာင့္ ဒီေက်ာင္းသားပြဲေတာ္ကို ႀကံဳေတြ႔ခြင့္ ရလိုက္ပါတယ္။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ မိမိတို႔လို ေတာသူေတာင္သား သားသမီး၊ နယ္ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသား မ်ား အေနနဲ႔ ဒီလိုပြဲေတာ္မ်ိဳးမွာ ပါခြင့္ရတယ္ဆိုတာ ႐ွားပါးတဲ့ အခြင့္အေရး တမ်ိဳးပါပဲ။ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ႀကီးကို ျမင္ခြင့္၊ ေတြ႔ခြင့္ ရလိုက္တာကိုက အခြင့္အေရးႀကီးတခုလို႔ ဆိုရေတာ့မွာပါ။ အဓိပတိ လမ္းမတေလွ်ာက္၊ ဘြဲ႔ႏွင္းသဘင္ခန္းမနဲ႔ သစ္ပုတ္ပင္ႀကီးအထိ အေၾကာင္းအရာ အမ်ိဳးမ်ိဳးကို ျပသထားတဲ့ ျပခန္းမ်ား ႐ွိပါတယ္။ ေက်ာင္းသားပြဲေတာ္ရဲ႔ ဇာတ္႐ံုကို ၀ိဇၨာခန္းမလို႔ေခၚတဲ့ Judson Hall ေ႐ွ႔က ျမက္ခင္းျပင္မွာ တည္ေဆာက္ထား ပါတယ္။ တင္ဆက္မႈ အမ်ိဳးမ်ိဳး ပါ၀င္ပါတယ္။ တပင္တိုင္အက၊ ယိမ္း၊ ႏွစ္ပါးခြင္၊ မင္းသားလတ္၊ တိုင္းရင္းသား ႐ိုးရာအကမ်ား၊ အိုးစည္ဒိုးပတ္ စတဲ့ တင္ဆက္မႈမ်ား ပါ၀င္ပါတယ္။ ဂ်ပ္ဆင္ခန္းမႀကီးထဲမွာ ျပင္ဆင္၀တ္စား ၾကပါတယ္။ ပြဲေတာ္ေကာ္မတီ၀င္မ်ားနဲ႔ လုပ္ငန္းေကာ္မတီ၀င္မ်ားက အစစအရာရာကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ၾကပ္ စီမံၾကပါတယ္။ ဒီအႀကိမ္ ေက်ာင္းသားပြဲေတာ္ရဲ႔ Hot Item က 'ညီမေလးမာလာ' အရိပ္ျပ ျပဇာတ္ (Shadow Play) ပါ။ တညတာ ပြဲေတာ္ရဲ႔ ေနာက္ဆံုး အစီအစဥ္အျဖစ္ တင္ဆက္တာ ျဖစ္ပါတယ္။
'အရိပ္ျပဇာတ္' Shadow Play ဆိုတာက ဒီလိုပါ။ ျမန္မာ့ဇာတ္သဘင္ ပြဲႀကီးမ်ားမွာ ေ႐ွ႔ဆံုးက ကားႀကီးကို ျပည္ဖံုးကားလို႔ ေခၚပါတယ္။ ဇာတ္စင္ေပၚက ျပည္ဖံုးကားေနရာမွာ ႐ုပ္႐ွင္ကားမ်ား အျဖဴေရာင္ ပိတ္ကားက်ယ္ တခု ႐ွိပါတယ္။ အဲဒီ ကားေနာက္မွာ ျပခ်င္တဲ့ ျပကြက္မ်ားကို သ႐ုပ္ေဆာင္သူမ်ားက ဇာတ္ညႊန္းအတိုင္း သ႐ုပ္ေဆာင္ၾကရပါတယ္။ သူတို႔ကို ေနာက္က ဆလိုက္မီးအားေကာင္းေကာင္းနဲ႔ ထိုးေပးပါ တယ္။ သ႐ုပ္ေဆာင္သူမ်ားရဲ႔ အရိပ္မ်ားက ေ႐ွ႔ကပိတ္ကားေပၚမွာ လႈပ္႐ွားသမွ် အရိပ္ထင္ပါတယ္။ သစ္႐ြက္ေႂကြ တာေလးကအစ ျပလို႔ ရပါတယ္။ ဒါကို ႐ဲွဒိုးပေလးလို႔ ေခၚၾကပါတယ္။ ဒီဇာတ္မ်ိဳးမွာ ဇာတ္ေဆာင္ ႏွစ္စု လိုပါတယ္။ တစုက အမူအရာကို သ႐ုပ္ေဆာင္ပါတယ္။ တစုက စကားေျပာခန္း Dialogue ကို သ႐ုပ္ေဆာင္ ပါတယ္။ လိုအပ္တဲ့ ဇာတ္၀င္ခန္းမ်ား (ဥပမာ- ဧည့္ခန္း) ကို ျပင္ဆင္ေပးရတဲ့သူမ်ားဟာ အျမန္ျပင္ဆင္ရတာ ေၾကာင့္ အရမ္းပင္ပန္းၾကပါတယ္။ ဇာတ္ရဲ႔ လိုအပ္တဲ့ သ႐ုပ္ေဖာ္မႈမ်ား ပီျပင္ဖို႔၊ ေတးဂီတပိုင္းက ပ့ံပိုးေပးရပါတယ္။
'ညီမေလးမာလာ' ဟာ ဒီလို ဇာတ္မ်ိဳးပါ။ ညီမေလးမာလာ ဒါ႐ိုက္တာနဲ႔ ဇာတ္ညႊန္းက မင္းလွညြန္႔ၾကဴးနဲ႔ အဖြဲ႔ပါ။ ဇာတ္လမ္းတင္ဆက္သူ Narrator က ႐ုပ္႐ွင္သ႐ုပ္ေဆာင္နဲ႔ ေတးေရး ဒါ႐ိုက္တာ ျမတ္ေလးပါ။ ေတးဂီတအဇြဲ႔က စႏၵယားခ်စ္ေဆြ တူရိယာအဖြဲ႔ပါ။ ညီမေလးမာလာ ဇာတ္သိမ္းသီခ်င္းကို သီဆိုသူက အဆိုေတာ္ ေမာင္ေမာင္ႀကီးပါ။ ညီမေလးမာလာ အရိပ္ျပ ျပဇာတ္ကို ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားနဲ႔ တကၠသိုလ္၀န္းက်င္မွာ ေနထိုင္ၾကတဲ့ ျပည္သူမ်ားဟာ judson ျမက္ခင္းျပင္အျပည့္ လာေရာက္ ၾကည့္႐ႈအားေပးတာကို ေတြ႔ရပါတယ္။ ဇာတ္သိမ္းသီခ်င္းတင္ဆက္သူ ကိုေမာင္ေမာင္ႀကီးရဲ႔ေတးသံ၊ ဇာတ္လမ္းတင္ဆက္သူ သ႐ုပ္ေဆာင္မင္းသားႀကီး ျမတ္ေလးရဲ႔ ေၾကေၾကကြဲကြဲ တင္ဆက္မႈမ်ားေအာက္မွာ 'ညီမေလးမာလာ' အရိပ္ျပ ျပဇာတ္ကို လာေရာက္ၾကည့္႐ႈ ၾကတဲ့ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား၊ ျပင္ပက ဧည့္ပရိသတ္မ်ားဟာ မ်က္ရည္မဆည္ႏိုင္ေအာင္ ခံစား နာက်င္ခဲ့ၾက ရပါတယ္။
ေနာက္တေန႔ ေန႔လည္ပိုင္းေလာက္မွာ မိမိဟာ ကိုေမာင္ေမာင္ညြန္႔၊ ကိုဗေဆြေလး၊ ကိုတင္ထြန္းတို႔နဲ႔ ယူနီယံ စားေသာက္ဆိုင္မွာ လက္ဖက္ရည္ ေသာက္ေနၾကပါတယ္။ ဒီအခ်ိန္မွာ ျမတ္ေလး ႐ုတ္တရက္ေရာက္လာ ၿပီး မိမိတို႔ ၀ိုင္းထဲ လာထိုင္ပါတယ္။ အားလံုးနဲ႔ သူဟာ သူငယ္ခ်င္းေတြလိုပဲ၊ ေနာက္ေနာက္ေျပာင္ေျပာင္ ရင္းရင္းႏွီးႏွီး ေျပာဆိုဆက္ဆံ ေနၾကတာကို ေတြ႔ရပါတယ္။ မိမိက သူတို႔ကို အားက်ေနပါတယ္။ အစ္ကို ဗေဆြေလးက 'ဖိုးျမတ္ ဒီမွာ တို႔ၿမိဳ႔ကေလး က ဥာဏ္ေမာင္' တဲ့။ မင္းတို႔အတြက္ လူငယ္ ေျခတက္ကေလးကြ။ ဒီေကာင္က အဆိုေတာ္ ျဖစ္ခ်င္ေနတာလို႔ အစ္ကို ဗေဆြေလးက ေျပာလိုက္ပါတယ္။ 'ဟုတ္လား၊ ဒါဆိုရင္ မင္း ဖိုးခ်စ္ (စႏၵယားခ်စ္ေဆြ) မူးေအာင္တိုက္ကြ၊ ဒါမွ အဆိုေတာ္ျဖစ္မွာ' လို႔ ျမတ္ေလးက ခပ္တည္တည္တည္နဲ႔ ေျပာပါတယ္။ အားလံုးက ၀ိုင္းရယ္ၾကပါတယ္။ ဒီေတာ့ ျမတ္ေလးက 'ေအး မင္းက... ဗေဆြေလးတို႔ ၿမိဳ႔ကဆိုေတာ့ သတိထားရမွာေပါ့ကြာ' လို႔ ရယ္ရယ္ေမာေမာ ေျပာပါတယ္။ ဒါဟာ၊ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ႀကီး၊ ညီမေလးမာလာနဲ႔ ႐ုပ္႐ွင္မင္းသားႀကီး ျမတ္ေလးတို႔ မိမိဘ၀ထဲ ေရာက္လာၾကပံုမ်ားရဲ႔ 'နိဒါန္းအစ' လို႔ မွတ္တမ္းတင္ရမွာပါ။
++++ ++++ ++++

စတုတၳအႀကိမ္ေျမာက္ ေက်ာင္းသားပြဲေတာ္ႀကီး က်င္းပၿပီးေနာက္တႏွစ္ျဖစ္တဲ့ ၁၉၅၇ ခုႏွစ္မွာ မိမိ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ တက္ေရာက္ခြင့္ ရခဲ့ပါတယ္။ ၁၉၅၈ ခုႏွစ္မွာ ပဲခူး၊ ၁၉၅၉-၁၉၆၁ ခုႏွစ္မွာ မႏၱေလးေဆာင္ စတဲ့ ေက်ာင္းေဆာင္မ်ားမွာ ေနထိုင္ပညာသင္ၾကားခဲ့ရပါတယ္။ မႏၱေလးေဆာင္ သဟာယႏွင့္ စာဖတ္အသင္းရဲ႔ ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ ေဆာင္႐ြက္ခြင့္ ရခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီစဥ္က မႏၱေလးေဆာင္ အေဆာင္မႉးက ဆရာႀကီး ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း (ဒႆန) ပါ။ လက္ေထာက္အေဆာင္မႉးက ဦးေအာင္ၿမိဳင္သန္းပါ။ သဟာယနဲ႔ စာဖတ္အသင္းရဲ႔ အဓိက လုပ္ငန္းတာ၀န္ေတြကေတာ့ အေဆာင္ေန ေက်ာင္းသားမ်ားရဲ႔ ေန႔စဥ္ စားမႈေသာက္မႈ ေတြ အဆင္ေျပေစဖို႔ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ားရဲ႔ ကိုယ္က်င့္ စိတ္က်င့္မ်ား 'ၾကံ့ခိုင္ေရး' အတြက္ အေဆာင္မႉးမ်ားနဲ႔အတူ ၾကပ္မတ္ထိန္းသိမ္းရတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအထဲမွာ အေရးအႀကီးဆံုး ကိစၥကေတာ့ လြတ္လပ္ေရးေခတ္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ရဲ႔ အစဥ္အလာတခုျဖစ္တဲ့ ႏွစ္ကုန္ပိုင္း၊ ေနာက္ႏွစ္ႏွစ္ဆန္းပိုင္း (ေဆာင္းနဲ႔ ေႏြအကူးရက္မ်ားမွာ) မျဖစ္မေန က်င္းပျပဳလုပ္ရတဲ့ အေဆာင္ရဲ႔ Annual Grand Dinner ႏွစ္ပတ္လည္ ညစာစားပြဲႀကီးနဲ႔ ႏႈတ္ဆက္ပြဲကို ခမ္းခမ္းနားနား က်င္းပေပးရတဲ့ တာ၀န္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအခမ္းအနားအတြက္ ႏွစ္စမွာ ကတည္းက ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ ရံပံုေငြ ႐ွာထားၾကရပါတယ္။ အစိုးရ ႐ံုးပိတ္ရက္ႀကီးမ်ားမွာ အေဆာင္က ထမင္းမေကၽြးပါဘူး။ ေက်ာင္းသားတေယာက္ကို ၁ က်ပ္ ၃၄ ျပားႏႈန္းနဲ႔ refund လုပ္ပါတယ္။ ေက်ာင္းသားမ်ားနဲ႔ ညႇိၿပီး ျပန္အမ္းေငြမ်ားကို စုထားရပါတယ္။ ဒီေငြမ်ားနဲ႔ လစဥ္ Special Dinner နဲ႔ ညစာစားပြဲႀကီးမွာ သံုးပါတယ္။ ညစာ စားပြဲႀကီးအတြက္ 'ဖိတ္ၾကားခြင့္' ေပးပါတယ္။ Guest Ticket မ်ား ေရာင္းေပးပါတယ္။ သီးျခားစပြဲ၀ိုင္း စီစဥ္ေပးပါတယ္။ 'ဧည့္လက္မွတ္' ကလည္း ရန္ပံုေငြ ရပါတယ္။ ဒီညစာ စားပြဲႀကီး တက္ေရာက္ဖို႔ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္မွာ႐ွိတဲ့ ေက်ာင္းသားအဖြဲ႔အစည္းမ်ား အားလံုးကို ဖိတ္ၾကားပါတယ္။ မိမိအေဆာင္နဲ႔ (ေမာင္ႏွမေဆာင္) အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားတဲ့ အေဆာင္ S and R E.C. တဖြဲ႔လံုးကိုလည္း ဖိတ္ၾကားရပါတယ္။ ဒီအခမ္းအနားမွာ အေဆာင္မႉးႀကီး၊ S and R အဖြဲ႔ ဥကၠဌနဲ႔ ဧည့္သည္ေတာ္မ်ား(အခ်ိဳ႔) ႏႈတ္ဆက္မိန္႔ခြန္းမ်ား ေျပာၾကပါတယ္။
ညစာစားပြဲႀကီးမွာ ေထာပတ္/အုန္း/ဒံေပါက္ ထမင္းတမ်ိဳးမ်ိဳး၊ အသားဟင္းႏွစ္မ်ိဳး၊ ဟင္းခ်ိဳ၊ အစိမ္းေၾကာ္၊ ဘလေခ်ာင္ေၾကာ္၊ သစ္သီး အခ်ိဳရည္ တိုက္ေကၽြးပါတယ္။ ကံစမ္းမဲ ေဖာက္ေပးပါတယ္။ ညစာထမင္း သံုးေဆာင္ခ်ိန္ကစၿပီး ည ဆယ္နာရီခြဲေလာက္အထိ ေတးသီခ်င္းမ်ားနဲ႔ ဧည့္ခံပါတယ္။ ၁၀ နာရီခြဲ ေနာက္ပိုင္းက စၿပီး မနက္ ၄နာရီေလာက္ထိ ေခတ္ၿပိဳင္ နာမည္ႀကီး အၿငိမ့္ပြဲ (တခုခုနဲ႔) ဧည့္ခံရပါတယ္။ ညစာ စားပြဲ အခမ္းအနား ႀကီးကို မီးနဲ႔ အလွ ဆင္ထားပါတယ္။ မလိုလားအပ္တဲ့ အေႏွာက္အယွက္မ်ား မျဖစ္ေစဖို႔ အေဆာင္ေန ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ U.T.C. တပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ားနဲ႔ S and R EC မ်ားက ေစာင့္ေ႐ွာက္ၾကပါတယ္။
မိမိတို႔ မႏၱေလးဆာင္ ႏွစ္ပတ္လည္ ညစာစားပြဲနဲ႔ ႏႈတ္ဆက္ပြဲႀကီးအတြက္ '႐ႈမ၀' အၿငိမ့္အဖြဲ႔နဲ႔ စႏၵရားခ်စ္ေဆြ (တူရိယာအဖြဲ႔) ေနာင္ 'ေကသီပန္' တူရိယာအဖြဲ႔ကို ေခၚယူ ဧည့္ခံေစပါတယ္။ ဒီစဥ္က စႏၵရားလွထြတ္၊ နီနီ၊ စႏၵယားခ်စ္ေဆြတို႔ အဖြဲ႔ေတြက နာမည္ႀကီးစပါ။ ဒီအထဲမွာ စႏၵရားခ်စ္ေဆြနဲ႔ အစ္ကိုျမတ္ေလးတို႔ ဦးစီးတဲ့ ေကသီပန္ တူရိယာအဖြဲ႔က ပိုၿပီး popular ျဖစ္ ေရပန္းစားပါတယ္။ သူတို႔ ရက္ မေပးႏိုင္မွ အျခားအဖြဲ႔မ်ားကို ေခၚယူၾကတာပါ။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ သူတို႔ဟာ အဲဒီစဥ္က ရန္ကုန္တကၠသိုလ္နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ သာမႈ နာမႈမ်ားနဲ႔ စစ္ဆန္႔က်င္ေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းမ်ားထဲမွာ တက္တက္ႂကြႂကြပါခဲ့ၾကလို႔ပါ။ အထူးသျဖင့္ ၁၉၆၀-ျပည့္ႏွစ္၊ ျမန္မာ့႐ုပ္႐ွင္ေလာကမွာ ေကာလိပ္ဂ်င္ေန၀င္း၊ ျမတ္ေလး၊ ထြန္းေ၀တို႔ ဆိုတာ 'မ႐ွိမျဖစ္တဲ့သူေတြ' ျဖစ္ေနပါၿပီ။ 'စႏၵရားခ်စ္ေဆြ' ဆိုတာကလည္း တကယ့္ စႏၵရားခ်စ္ေဆြ ျဖစ္ေနပါၿပီ။ သူဟာ ၁၉၅၉ မန္းရာျပည့္ပြဲမွာ အေကာင္းဆံုး စႏၵရားဆု ရ႐ွိခဲ့သူ ျဖစ္ပါတယ္။ သူတို႔ ႏွစ္ဦးရဲ႔ အခ်စ္၊ အလြမ္း၊ အမုန္းဖြဲ႔ေတးမ်ားဟာ လူတန္းစားလူမႈဇစ္ျမစ္ကို အေျခခံထားတဲ့ 'အခ်စ္ဖြဲ႔ဒႆန' ေတးမ်ား ျဖစ္ေနလို႔ပါပဲ။ သူတို႔ရဲ႔ ေတးဂီတ၊ အေရးအဖြဲ႔၊ ဆိုဟန္ တီးဟန္မ်ား အားလံုးဟာ အႏွစ္သာရ အသစ္၊ ဟန္သစ္နဲ႔ ေတးသံဖြဲ႔စည္းပံု အသစ္နဲ႔ပါ။ 'ေခတ္ေဟာင္းေတး' နဲ႔ လမ္းခြဲလိုက္တဲ့ 'ေခတ္သစ္ေတး' သီခ်င္းမ်ားပါ။ သီခ်င္းနာမည္မ်ားေလာက္ကို အကဲခတ္ၾကည့္႐ံုနဲ႔ သိ႐ွိႏိုင္ပါတယ္။ 'မခင္ႏွင္းဆီ၊ မခင္ႏွင္းဆီရဲ႔ႏွင္းဆီ၊ မခင္ႏွင္းဆီရဲ႔ႏွင္းဆီဇာတ္လမ္း' စတဲ့ အစ္ကိုျမတ္ေလးရဲ႔ 'မခင္ႏွင္းဆီ(သီခ်င္းတြဲမ်ား)' ဟာ ေခတ္ေပၚေတးသီခ်င္းပိုင္းမွာ အသစ္ပါ။ ေကသီပန္တူရိယာ အဖြဲ႔ ျဖစ္လာတဲ့အခါ စႏၵရားခ်စ္ေဆြရဲ႔ 'ခ်စ္ေရးခက္ခက္၊ ခက္ခက္ကိုမွလိုခ်င္တယ္' ေတးမ်ား၊ ကိုေမာင္ေမာင္ႀကီးရဲ႔ 'ျခားနားခ်က္၊ ေျဖ႐ွင္းခ်က္'၊ ကဗ်ာဆရာ ေမာင္ေလးေအာင္ ေရးၿပီး သန္းေဖေလး သီဆိုတဲ့ 'အေပါင္းသခၤ်ာမင္းသမီးေလး' စတဲ့ ေခတ္ေပၚေတးမ်ားဟာ ေခတ္ၿပိဳင္ေပၚလာၾကတဲ့ လူတန္းစားအခ်စ္နဲ႔ ဒႆနကို ေဖာ္က်ဴးထားတဲ့ ေတးမ်ား ျဖစ္ပါတယ္။ သူတို႔ရဲ႔ ေတးသီခ်င္းမ်ားဟာ အဲဒီစဥ္က ေခတ္ၿပိဳင္ လူငယ္မ်ားရဲ႔ ခံစားခ်က္မ်ားကို ထင္ဟပ္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ အစ္ကိုျမတ္ေလးရဲ႔ 'ပင္လံုထိပ္ထားဦး၊ အင္းလ်ားအမွာ ေတာ္ပံု'၊ ပင္လံုထိပ္ထားဦး ႐ုပ္႐ွင္ကားရဲ႔ ဇာတ္၀င္ေတးမ်ား ျဖစ္ၾကတဲ့ 'ေ၀းၿပီေမႊးေရ' (ကိုေမာင္ေမာင္ႀကီး) ၊ ' ေရေျမဆံုးေစေတာ့' စတဲ့ ေတးသီခ်င္းမ်ားဟာ ေတးျပဳစာဆိုမ်ား ျဖစ္ၾကတဲ့ အစ္ကို ျမတ္ေလးနဲ႔ စႏၵရားခ်စ္ေဆြတို႔ရဲ႔ အႏုပညာနဲ႔ ယံုၾကည္မႈ ဒႆနမ်ားကို ထင္ဟပ္ေနတယ္လို႔ ဆိုရပါမယ္။
အစ္ကိုျမတ္ေလး ေခါင္းေဆာင္တဲ့ ေကသီပန္ တူရိယာအဖြဲ႔ဟာ ၁၉၅၈- ခုႏွစ္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး လႈပ္႐ွားမႈအတြက္ 'အမ်ားစုဆႏၵ၊ ဆယ္ႏွစ္၀ယ္၊ ဆယ္ၾကစို႔၊ ဧရာ၀တီငိုသံဒို႔ၾကားရသည္' စတဲ့ စစ္ဆန္႔က်င္ေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေတးမ်ား ေရးသား စပ္ဆို တင္ဆက္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ၁၉၅၉ မွာ 'ပညာေရးႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲဂုဏ္ျပဳေတး' ၁၉၆၀ ကမၻာစစ္ဆန္႔က်င္ေရး၊ ကမၻာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ 'ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသည္အေပါင္းလကၡဏာ' ေတး၊ ၁၉၆၁ တ႐ုပ္ျဖဴက်ဴးေက်ာ္မႈ ဆန္႔က်င္ေရးေတးမ်ားကို ေရးသား၊ သီဆို တင္ဆက္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒီသီခ်င္းမ်ားဟာ ေျခာက္ဆယ္ခုႏွစ္မ်ားက ေက်ာင္းသားမ်ား၊ ျပည္သူမ်ားအၾကားမွာ မွတ္မွတ္ထင္ထင္ က်န္ရစ္တဲ့ 'သမိုင္း၀င္ေတးသီခ်င္မ်ား' ျဖစ္ခဲ့ပါသည္။
၁၉၆၀- ျပည့္ ပတ္၀န္းက်င္ေလာက္မွာ ျမန္မာဇာတ္သဘင္အဖြဲ႔မ်ားရဲ႔ တင္ဆက္မႈမွာ ေ႐ွ႔ပိုင္းျပဇာတ္မ်ား၊ ေခတ္စားစ ျပဳလာတယ္လို႔ ဆိုခ်င္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ေ႐ႊမန္းတင္ေမာင္နဲ႔ ၿမိဳ႔ေတာ္သိန္းေအာင္ ဇာတ္ႀကီးမ်ားက တင္ဆက္တဲ့ ေ႐ွ႔ပိုင္းျပဇာတ္မ်ားဟာ လူထုမ်ားအၾကား ေျပာစမွတ္ ဆိုမွတ္ ျပဳရပါသည္။ ျမန္မာ့႐ုပ္႐ွင္နယ္ထဲမွာလည္း ျမတ္ေလး၊ ေကာလိပ္ဂ်င္ေန၀င္းနဲ႔ မႏၱေလးဦးေက်ာက္လံုးတို႔ဟာ 'အေျပာ' သ႐ုပ္ေဆာင္မ်ားနဲ႔ လူထုႀကိဳက္သ႐ုပ္ေဆာင္မ်ား ျဖစ္လာၾကပါတယ္။ ဒီဘက္မွ အစ္ကိုျမတ္ေလးက ပိုၿပီးထင္႐ွာသလားလို႔ ယူဆခ်င္ပါတယ္။ ပင္လံုထိပ္ထားဦး ႐ုပ္႐ွင္ကားကို မိမိတို႔ မႏၱေလးေဆာင္ S and R ရံပံုေငြပြဲ ျပသၾကပါတယ္။ လူထုမ်ား၊ ေက်ာင္းသားမ်ားအၾကား လက္မွတ္မ်ား ေရာင္းခ်ရာမွာ အခက္အခဲမ႐ွိပဲ လြယ္လြယ္ကူကူ ေရာင္းခ်လို႔ ရပါတယ္။ ျမသန္းတင့္က 'လိုက္ခဲ့ေတာ့ျမႏၵာ' ၀တၳဳကို ၁၉၅၈ ခုႏွစ္ေလာက္မွာ ေရးသားခဲ့တယ္ ထင္ပါတယ္။ အစ္ကိုျမတ္ေလးက ဒီကာလ၀န္းက်င္မွာပဲ 'ပင္လံုထိပ္ထားဦး' သီခ်င္းကို ေရးစပ္ခဲ့တယ္လို႔ ယူဆခ်င္ပါတယ္။ ၁၉၅၉ ခုႏွစ္မွာ အစိုးရက ႐ွမ္းေစာ္ဘြားမ်ားရဲ႔ ပေဒသရာဇ္အခြင့္အာဏာကို ႐ုတ္သိမ္းခဲ့ပါတယ္။ သ႐ုပ္ေဆာင္နဲ႔ ဒါ႐ိုက္တာ ျမတ္ေလးဟာ ပင္လံုထိပ္ထားဦး ႐ုပ္႐ွင္ကားကို (႐ွမ္းအမ်ိဳးသားလူထုႀကီးရဲ႔ ပေဒသရာဇ္စနစ္ဆန္႔က်င္ေရး လႈပ္႐ွားမႈကို ဇာတ္ေက်ာ႐ိုးအျဖစ္ထားၿပီး) ႐ိုက္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီဇာတ္ေက်ာ႐ိုးကို ပင္လံုထိပ္ထား (တင္တင္မူ) နဲ႔ ျပည္မႀကီးမွ ေရာက္႐ွိလာသူ စာေရးဆရာ ကိုစိုးႏိုင္ (ျမတ္ေလး) တို႔ ၂ ဦးအၾကားက အခ်စ္နဲ႔ ပေဒသရာဇ္စနစ္ အယူအဆမ်ား အားၿပိဳင္ပံုနဲ႔ ထင္ဟပ္ျပ ခဲ့တာပါ။ သ႐ုပ္ေဆာင္သူမ်ားဟာ မိမိတို႔ ဇာတ္႐ုပ္ကို မိမိတို႔ ပိုင္ႏိုင္စြာ သ႐ုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကေၾကာင္း ေဖာ္ျပရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ မင္းသား ျမတ္ေလးရဲ႔ (အေျပာနဲ႔ သ႐ုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို) ႐ုပ္႐ွင္ၾကည့္ ပရိသတ္ႀကီးက မၾကာခဏ လက္ခုပ္တီး ၾသဘာေပးခဲ့ၾကတာကို ေတြ႔ရပါတယ္။ (ပင္လံုထိပ္ထားဦးသီခ်င္းနဲ႔ ႐ုပ္႐ွင္မွာ အစ္ကို ျမတ္ေလးရဲ႔ အႏုပညာ ၀မ္းစာကို အကဲခတ္ႏိုင္ဖို႔ (မွတ္မိသမွ်) ပင္လံထိပ္ထားဦးသီခ်င္းကို ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။ ဒီသီခ်င္းဟာ အႏွစ္ ၅၀ ႐ွိပါၿပီ။ ျဖည့္ၾက၊ ျဖဳတ္ၾကေစလိုပါတယ္။
'ပင္လံုထိပ္ထားဦး' ကို အစ္ကိုျမတ္ေလး ေရးစပ္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီသီခ်င္းကို အသံသြင္းသူနဲ႔ သီဆိုသူကေတာ့ အဲဒီစဥ္က ေကသီပန္ တူရိယာအဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္ စႏၵရားခ်စ္ေဆြ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီသီခ်င္းကို စႏၵရားခ်စ္ေဆြက လြဲၿပီး တျခားဘယ္သူမွ ျပန္ဆိုတာ မၾကားခဲ့ပါဘူး။ စႏၵရားခ်စ္ေဆြရဲ႔ အသံသြင္းေခြမ်ား ႐ွိႏိုင္ပါတယ္။ အခုေတာ့ စႏၵရားခ်စ္ေဆြေရာ၊ အစ္ကိုျမတ္ေလးပါ မိမိတို႔ကို ႏႈတ္ဆက္ သြားခဲ့ၾကပါၿပီ။

"ပင္လံုထိပ္ထားဦး" (သီခ်င္း)
-(ေျခဆင္း- ေမာင္းသံ၊ တခုေသာ ေမာင္းသံ... ၾကားေလတိုင္းမွာျဖင့္၊ ထြက္ကိုပဲ ထြက္ေျပးခ်င္တယ္ေလ....... ။ နား.. ႏွစ္ဖက္ကို စံုကာပိတ္လ်က္.. အတင္း႐ုန္းကန္ ေျပးထြက္ရတာလဲ.. မ်ားပဲ မ်ားပါၿပီပေကာေလ...။ တခုေသာ အသံေနာက္က.. တခုေသာ သ႑ာန္ေရာက္လာ.. ဘ၀င္တုန္ စိတ္မ်ား႐ူးမယ့္ အတိတ္ရန္ဟာေလ... ပင္လံုထိပ္ထားဦးရဲ႔ အရိပ္သ႑ာန္ပါ မေသြ။)
ဗူး ဖ႐ံု သခြါး ပဲ ေျပာင္း စပါးေတြ... ထြန္ေႏွာလာတဲ့ ဂႏိုင္ေတာေျခ.. ျငင္းခုန္ကစားပြဲ အေလာင္းအစား ေတြ.... အလြန္ေပါပါတဲ့ ၿမိဳင္ေမာေျမ...။
(ဗံု႐ွည္)၂ တီးလို႔ လင္းကြင္းသံ စာစာေ၀ (ေမာ)၂ ေျမ
(ထံုေပ)၂ ဟီးသမို႔ သဘင္က်င္းဟန္ ျဖာျဖာေန (သေဘာ)၂ ေတြ....
မနက္ခင္းလင္းလို႔... အိပ္ရာထမေလ.. ႐ွမ္းေတာင္ေျခ ေတာေျခ.. လက္ဖက္ခင္းဆင္းလို႔ လိပ္ျပအကေတြ.. စြမ္းေဆာင္ ဒီေမာေျမ။
တို႔မ်ားေတာင္သူ ေတာင္သား.. ယာသမား အလုပ္သမားေတြ.. အမ်ိဳးသားအေမြအႏွစ္ ခံယူကာ စိုးပိုင္တဲ့ေျမ.. လယ္လုပ္သူတိုင္း လယ္ပိုင္ေစ.. တို႔မ်ား လုပ္သား ေမာ ဘ၀ေတြ အေျခ...
လူသားေတြနဲ႔ ကင္းလြတ္သူေရ..... သင္ မယံုေသာ္လဲ.. ႐ွိပါေစေလ..၊ ဘုရင္ဂုဏ္သေဘာမွာ ေသြးခြဲတဲ့.. ပင္လံုေမာကလ်ာ အေရးပဲမို႔ေလ.. သင္မယံုေသာအခါ တေမးထဲ ေမးေနမယ္ အ႐ွည္.. ကဲ.. သင္မယံုေတာ့လဲ.. ကဲ.. ႐ွိပါေစေလ..။
႐ွမ္းျပည္ေရာက္လို႔လဲ.. အနယ္ထိုင္ေန..
မွန္းေျခမေပါက္လို႔လဲ.. မေနႏိုင္ေပ..
စမ္းေရေသာက္ဖို႔ပဲ.. အေျခဆိုင္သေလ..။
႐ွမ္းျပည္ေရာက္သြား.. စခန္းေျခေအာက္နား.. အပမ္းေျဖ တေထာက္နားေန...။ ထိုအခါက်မွ ေမာမ်ားဘက္ေတာ္သူက ေတာကစား ထြက္ေတာ္မူသတဲ့ေလ... အခါခြင့္ၾကံဳႀကိဳက္ၾကသမို႔.. ဖူးေမွ်ာ္ၾကတာေတြ.. စံုလင္သိုင္းဖြဲ႔ အ႐ိုင္း အကိုညီေတြ.. ျခံဳသင္တိုင္းနဲ႔ ပလိုင္း ကိုယ္စီေ၀...။
အဲဒီအထဲမ်ား.. ကၽြန္ေတာ္ကပဲ ေငးေမာ ျပန္ကာေန.. ဒါကို ပင္.. ေဒါပြတယ္ သတဲ့ေလ.. မဖူးေျမႇာ္ေကာင္းလားလို႔.. ကမၻာရန္တမွ် အေျခ.. အထူးေခၚေထာင္းထားလို႔ အနာဒဏ္ ဘ၀ေစ.. က်ဴးေက်ာ္ ေၾကာင္းတရားနဲ႔ ရာဇမာန္႐ွေန...။
ရန႔ံသင္းကင္းမဲ့တဲ့ ပန္းေဒလီယာအေျခ
ပ်႔ံသင္းႏွင္းတြဲ႔တြဲ႔ ႐ွမ္းျပည္ဆီမွာေလ
ဟန္တင္းကင္းမဲ့မဲ့ နန္းေဗြသီဟာေရ...။
အခန္းဆၿပီးေမွ်ာ္ ေတြးဆေတာ့.. နန္းက်သမီးေတာ္ေလး ဘ၀ပါေပ...။ သူ႔ကိုယ္သူ.. အသြင္တမူျခား.. ဘုရင္တဆူလား မင္းမူျပန္လို႔ေန..။ အေျခအျမစ္ အရင္းခံစ႐ိုက္က ပေဒသရာဇ္အႂကြင္းအက်န္ ဂိုက္ေတြ ထားေနတယ္ေလ..။ အသားဆီ.. အဆန္းခ်ီေတြခ်ဲ႔.. ပါးနီ ႏႈတ္ခမ္းနီေတြနဲ႔ မႈန္းသလို႔ေန.. အဆန္းမတူပါေပ၊ လူ႔ေလာက ဟန္ပန္အေရးနဲ႔ ပ်မ္းမွ်ေၾကးအေျခ.. ဥေရာပ ဆန္ဆန္ေတြးတဲ့ (႐ွမ္း)၂ မေလးေရ...
အတူတလွမ္း မသြားဘဲ.. အသဲစား ခ်ဴၿပီးကာေမႊ
တမူဆန္းျပား.. တလြဲမွား.. အယူသည္းပါေပ..
လူအတန္းစား.. တကတဲ ခြဲျခားသူႀကီးေရ...။

ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ရဲ႔ ေျခာက္ဆယ္စုႏွစ္ ပံုရိပ္မ်ားကို မွတ္တမ္းတင္လ်င္၊ ႐ုပ္႐ွင္သ႐ုပ္ေဆာင္၊ ေတးျပဳစာဆိုျမတ္ေလး၊ စႏၵရားခ်စ္ေဆြ၊ ကိုေလးညြန္႔တို႔ ကိုယ္စားျပဳတဲ့ ေကသီပန္တူရိယာအဖြဲ႔ မပါလွ်င္ မျပည့္စံုႏိုင္ပါဘူး။ ေက်ာင္းသားပြဲေတာ္မ်ား၊ ႏႈတ္ဆက္ညစာစားပြဲႀကီးမ်ား၊ အထိမ္းအမွတ္ အခမ္းအနားမ်ားဟာ ေကသီပန္မပါရင္ မျပည့္စံုဘူးလို႔ ဆိုရပါမယ္။ 'အႏွစ္ႏွစ္ဆယ္ေတး' မွတ္တမ္းမွာ ေကသီပန္ရဲ႔ ေခတ္ေပၚေတးမ်ား၊ အသံဖြဲ႔စည္းမႈမ်ား ကိုယ္စားျပဳထားတဲ့ ဒႆနမ်ားဟာ 'ေခတ္တေခတ္' ကို ကိုယ္စားျပဳခဲ့တယ္လို႔ ဆိုရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ 'ပန္းတိုင္းပြင့္ပါေစ၊ ပင္လံုထိပ္ထားဦး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသည္ အေပါင္းလကၡဏာ၊ မခင္ႏွင္းဆီ သီခ်င္းတြဲမ်ား၊ စႏၵရားခ်စ္ေဆြရဲ႔ ေမ့ကြက္ကို႐ွာ၊ မနက္ျဖန္မွဆက္ငိုမယ္' စတဲ့ ေတးအဖြဲ႔မ်ားနဲ႔ ခံစားခ်က္ေတးမ်ား ဟာ ျမန္မာ့ေခတ္ေပၚေတးဂီတသမိုင္းမွာ ၾကံ့ခိုင္တဲ့မွတ္တိုင္မ်ား ျဖစ္တယ္လို႔ ဆိုရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဥာဏ္ေမာင္ခ်စ္
[ပိေတာက္ပြင္သစ္မဂၢဇင္း၊ အမွတ္(၂၆)၊ စက္တင္ဘာလ၊ ၂၀၀၉ မွ ကူယူေဖာ္ျပပါတယ္။]

Tuesday, October 27, 2009

ဇနီးႏွင့္သားသမီးမ်ားသို႔-ေထာင္တြင္းမွေပးစာမ်ား
ေရးသူ-လူထုဦးလွ


ေဒၚအမာ
လူထုသတင္းစာတိုက္
မႏၱေလး။
ရန္ကုန္ဗဟိုစံျပေထာင္
၃-၂-၅၄


မာ,
ဇႏၷ၀ါရီလ ၂၀ ရက္ေန႔က ရန္ကုန္ကို ေခ်ာေခ်ာေမာေမာ ေရာက္ပါတယ္။ ကိုယ္တို႔ စီးလာတဲ့ ေလယာဥ္ပ်ံကလဲ တရားခံတေယာက္ ပါလာတယ္ဆိုၿပီး ၀ူး၀ူး ၀ါး၀ါး မလုပ္ပါဘူး။ တေလွ်ာက္လံုး သေဘာေကာင္းပါတယ္။ ေလယာဥ္ပ်ံႀကီးက သက္မဲ့ သတၱ၀ါမို႔လား? ရာသီဥတုက ေကာင္းလို႔ဘဲလား? အေၾကာင္း ၂ ခုလံုးေႀကာင့္ဘဲလား? ၂ ခုလံုးေႀကာင့္ ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္ ထင္တယ္၊ ၿငိမ္လိုက္တဲ့ ေလယာဥ္ပ်ံ။


မဂၤလာဒံုေလဆိပ္မွာ ကမၻာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအဖြဲ႔သား ၂၀၀ ေလာက္က ပန္းစည္းေတြ, ဘာေတြနဲ႔ ဆီးႀကိဳေနၾကတယ္။ ၁၉ ရက္ေန႔ကလဲ တႀကိမ္ လာႀကိဳၾကေသးသတဲ့၊ အဲဒီေန႔က ဆိုရင္ လူ ၃၀၀ ေလာက္ ႐ွိတယ္တဲ့၊ ၀မ္းနည္းထိခိုက္တဲ့ မ်က္ႏွာမ်ားနဲ႔ ပန္းစည္းမ်ား ကိုယ့္ကို ေပးၾကတယ္။ ကမၻာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆာင္႐ြက္တဲ့ ကိုယ့္ကို လႊတ္ေပးဘို႔လဲ ေႂကြးေၾကာ္ ၾကတယ္။ စံုေထာက္အရာ႐ွိ ၄, ၅ ေယာက္ကလဲ တာ၀န္အရ လာေစာင့္ေနၾကရတယ္။ ရန္ကုန္က လာႀကိဳၾကတဲ့ လူေတြကို ၾကည့္ၿပီး မႏၱေလးေလဆိပ္မွာ မိဘေဆြမ်ိဳးေတြနဲ႔ မင္းတို႔တေတြ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဘက္ေတာ္သား ၃, ၄ ရာနဲ႔ သတင္းစာဆရာေတြ၊ ဦးမူတို႔လို မိတ္ေဆြေတြ လိုက္ပို႔တာကို ျပန္ျမင္ေနမိေတာ့တယ္။ ခ်မ္းျမသာစည္ ေလဆိပ္ေရာက္ေတာ့ မင္းက ကိုယ့္နားမွာ ထိုင္ၿပီး မွာခ်င္တာေတြ မွာလိုတဲ့အခါမွာ စံုေထာက္အရာ႐ွိတဦးက ဘာမ်ားေျပာမွာပါ လိမ့္ဆိုၿပီး၊ တို႔ ၂ ေယာက္ စကားေျပာတာကို အတင္း၀င္နားေထာင္တာေတြ၊ မင္းဟာ သတၱိေကာင္းတဲ့ မိန္းမျဖစ္ၿပီး၊ ကိုယ့္ကို ရန္ကုန္ပို႔ဘို႔ ေလဆိပ္ကို ေခၚလာတဲ့အခါ မ်က္ရည္က်တာေတြကို ျမင္ေယာင္ေန တယ္။
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဘက္ေတာ္သားေတြက ပန္းစည္းမ်ားနဲ႔ လာေစာင့္ၾကေပမယ္လို႔၊ မဂၤလာဒံု ေလဆိပ္မွာ ရန္ကုန္ရဲအဖြဲ႔၀င္ေတြက စီကလပ္ အက်ဥ္းသားေတြ ႐ံုးထုတ္တဲ့ ေထာင္အခ်ဳပ္ကားအစုတ္ ႀကီးနဲ႔ ကိုယ့္ကို လာႀကိဳေနၾကတယ္။ ကားက အခ်ဳပ္ကား၊ အေဟာင္းႀကီးလဲျဖစ္၊ စုတ္လဲစုတ္တယ္။ ကိုယ့္ မ်က္စိထဲမွာျဖင့္ တို႔မႏၱေလးက အသုဘကားအစုတ္မ်ိဳး ခတ္ဆန္ဆန္ဘဲ။ ဒါေၾကာင့္ ကိုယ္က ဒီကားနဲ႔ေတာ့ မလိုက္ဘူးလို႔ ေျပာရတယ္။ ဒီေတာ့ ရန္ကုန္ရဲအျဖစ္နဲ႔ ႏွစ္ေပါင္းေတာ္ေတာ္ၾကာၾကာ အမႈထမ္းဘူးတဲ့ ကိုယ့္ကို တာ၀န္ခံေခၚေဆာင္လာတဲ့ မႏၱေလးခ႐ိုင္ရဲ၀န္ႀကီး ဦးဘဦးက လာႀကိဳတဲ့ ရဲအုပ္ကို အျပစ္တင္တယ္။ ၀ိုင္ယာလက္ကားတစီးေလာက္ ေခၚခဲ့စရာ ေကာင္းတယ္လို႔ ေျပာတယ္။ ဒါနဲ႔ ဦးဘဦးက တိုက္စီတစီးငွားၿပီး ဘားလမ္းၿမိဳ႔မအခ်ဳပ္ေထာင္ကို ကိုယ့္ကို လိုက္ပို႔တယ္။ ကိုယ္က ဘားလမ္းအခ်ဳပ္အေၾကာင္း ၾကားဘူးထားတာနဲ႔ ရန္ကုန္ေထာင္ကို တိုက္႐ိုက္ ပို႔ေပးႏိုင္မလားလို႔ ဦးဘဦးကို ေမးပါရဲ႔။ ဦးဘဦးက သူ႔တာ၀န္က ကိုယ့္ကို ရန္ကုန္ရဲကို အပ္ဘို႔ ျဖစ္တယ္။ ရန္ကုန္ရဲကမွ တျခားတာ၀န္ေတြကို ဆက္လက္ေဆာင္႐ြက္ရမယ္လို႔ ေျပာျပၿပီး၊ ဘားလမ္းမွာဘဲ ထားခဲ့ပါတယ္။ ဟုတ္မလား မေျပာတတ္ပါ။ သူတို႔ထံုးစံေတြ ကိုယ္လဲ နားမလည္ပါ။
၂၀- ရက္ေန႔ ညတညေတာ့ ငရဲျပည္ အလည္ေရာက္တဲ့ ညပါဘဲ။ ဘားလမ္း ၿမိဳ႔မအခ်ဳပ္ဟာ ဒါေၾကာင့္လဲ နာမည္ႀကီးတာပါဘဲ။ ေမွာင္လိုက္တာက ရစရာ မ႐ွိဘူး။ ၂၄-နာရီ မီးထြန္းထားရတယ္။ ေလေကာင္းေလသန္႔ဆိုတာက ဘလာနတၳိဘဲ။ ေနေရာင္ဆိုတာ ျဖဴသလား မဲသလားသာ ေမးၾကေပ ေတာ့။ ဆူသံညံသံေတြကလည္း စိတ္မခ်မ္းသာစရာဘဲ။ ေရခ်ိဳးဆင္းရဲတာကလဲ ေျပာစရာမ႐ွိဘူး။ အဲဒီ အခ်ဳပ္ခန္းထဲမွာ တခ်ိဳ႔ တရားခံေတြဟာ ၆,လ တႏွစ္႐ွိေနၾကၿပီ။ တဦး၊ ၂ဦးဟာ ၁, ႏွစ္၊ ၂ႏွစ္႐ွိေနၿပီမို႔ အသားအေရေတြဟာ ေသြးေရာင္သားေရာင္ မ႐ွိေတာ့ဘူးတဲ့။ ကိုယ္နဲ႔ေတာ့ မေတြ႔ရပါဘူး။ ကိုယ္နဲ႔တခန္းထဲ အတူေနရတဲ့ ေက်ာင္းသားကေလးတေယာက္က ေျပာျပလို႔ သိရတာဘဲ။ သူကေလးကိုက ဒီအခန္းက်ဥ္းကေလးထဲမွာ ၂လ,၃လ, ႐ွိၿပီဆိုလား? သူကေလးကေတာ့ အုတ္နံရံမွာ ေက်ာင္းသားတံဆိပ္ေတြ ေရးဆြဲတယ္။ ကဗ်ာလကၤာေတြ ေရးျခစ္တယ္၊ ကာတြန္းေတြ ေရးတယ္။ ေန႔စဥ္ သူဒါေတြ လုပ္ေနတာဘဲတဲ့။
တရားခံေတြ ဇြဲႀကိဳးခ် ေသတတ္လြန္းလို႔တဲ့၊ ဘားလမ္းအခ်ဳပ္ခန္းမွာ ျခင္ေထာင္ ေထာင္ခြင့္ မျပဳဘူး။ ျခင္ကလည္းကိုက္၊ ပိုးဟပ္ျဖဴႀကီးေတြကလည္း ေပါ၊ ႏႈတ္ခမ္းေမြးေ႐ွေ႐ွနဲ႔ ေျမႂကြက္အိုႀကီးေတြ ကလဲ ၀င္၀င္လာေတာ့ အိပ္ေပ်ာ္သည္႐ွိ၊ မေပ်ာ္သည္႐ွိ ျခင္ေထာင္နဲ႔ အကာအကြယ္လုပ္ၿပီး လွဲေနတာ အေညာင္းသက္သာမယ္ ဆိုၿပီး ျခင္ေထာင္ ေထာင္ခြင့္ေတာင္းရတယ္။ ဆိုင္ရာပုဂၢိဳလ္ေတြက လာၾကည့္ၿပီး ကိုယ့္ကိုေတာ့ ျခင္ေထာင္ ေထာင္ခြင့္ျပဳပါတယ္။ ေထာင္လို႔ ရေအာင္လဲ ကူညီၾကတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ နဲနဲေတာ္ေသးတာေပ့ါ၊ မဟုတ္ယင္ အေသြးေတြ အသားေတြ လွဴရလို႔ ေတာ္ေတာ္ကုသိုလ္ ရလိုက္ဦးမွာ။ ျခင္ေထာင္ ေထာင္ရေပမယ္လို႔ တညဥ့္လံုး အိပ္လို႔ မေပ်ာ္ပါဘူး။ နဲနဲပါးပါးေမွးရ အေညာင္းဆန္႔ရတာေလာက္ ႐ွိတာပါဘဲ။ ညစ္လဲညစ္ပတ္၊ ဆူလဲဆူ၊ အိမ္သာနံ႔ကလဲနံေတာ့ အိပ္လို႔ ဘယ္ရႏိုင္ပါ့မလဲ? ဒီဘားလမ္းအခ်ဳပ္မွာ အမ်ိဳးသမီးေတြကိုလဲ ခ်ဳပ္ထားတယ္။ မေကာင္းတဲ့ အလုပ္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အဘမ္းခံထားရတဲ့ အမ်ိဳးသမီးကေလးတဦးကေတာ့ စိတ္ကနဲနဲ ေနာက္ေနသတဲ့။ သူကျဖင့္ တညလံုး သီခ်င္းဆိုေနတာဘဲ။ အသံကလဲ ေကာင္းပါရဲ႔၊ သီခ်င္းကလဲ ေကာင္းပါရဲ႔၊ ဒါေပတဲ့ ဘ၀ဆံုး႐ႈံးေနတဲ့ မိန္းကေလးရယ္လို႔လဲသိ၊ စိတ္မေကာင္းတဲ့ အ႐ူးမ,ကေလးမွန္းလဲသိေနေတာ့ သူ႔သီခ်င္းေတြဟာ ကိုယ္ေနရတဲ့ ငရဲခန္းထဲမွာ သာသာယာယာ မျဖစ္လာဘူး၊ ငရဲျပည္က ငရဲပန္းပန္ၿပီး ေတးသီခ်င္းေတြကို ပူပူေလာင္ေလာင္ ဆိုေနတာလို႔ဘဲ ထင္မိတယ္။ အမွန္ကေတာ့ ဟုတ္လဲဟုတ္႐ွာ မွာပါဘဲ။ ရင္ထဲမွာ ပူေလာင္ေန႐ွာမွာပါဘဲ။
၂၁ ရက္ေန႔ ၁၀ နာရီခြဲေလာက္မွာ ဘားလမ္းအခ်ဳပ္ကေနၿပီး ပုလိပ္႐ံုးႀကီး ပထမအထပ္က တရားသူႀကီး ဦးေက်ာ္ေဂါင္ရဲ႔ နံပါတ္ ၈ ႐ံုးကို ရဲအမႈထမ္းမ်ားက လာေခၚသြားတယ္။ ကိုေအးေမာင္ (ဦးေအးေမာင္ ဘီအက္စ္စီ-ဘီအယ္လ္) တေယာက္ကျဖင့္ တရားသူႀကီးေ႐ွ႔မွာ ေခါင္းေပါင္းႀကီး တကားကားနဲ႔ ဘာေတြလုပ္ေန ေျပာေနသလဲ မသိပါဘူး။ ၀တ္လံုလို ၀တ္စားထားေတာ့ ကိုေအးေမာင္ ဟာ ေတာ္ေတာ္ေလးခန္႔တယ္။ အိေျႏၵရတယ္။ အမႈနဲ႔ပါတ္သက္ၿပီး ထံုးစံအတိုင္း ေျပာစရာေတြ ေျပာေနတာ ေပါ့ေလ။ တျခားမိတ္ေဆြ၀တ္လံုေတြလဲ လာၾကတယ္။ သူတို႔လိုက္ပါ ေဆာင္႐ြက္ေပးဘို႔ အသင့္ပါဘဲလို႔လဲ ကိုယ့္ကို ေျပာၾကတယ္။ အမႈက တယ္လဲ မႀကီးက်ယ္လွပါဘူး။ အားလံုး၀ိုင္းမလိုက္ ေလာက္ပါဘူး။ ကိုေအးေမာင္ကိုဘဲ တာ၀န္ေပးပါရေစေတာ့လို႔ ေျပာျပေတာင္းပန္ ရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အမႈကို ကိုေအးေမာင္ဘဲ လိုက္လိမ့္မယ္။ သူကေတာ့ ညီအစ္ကိုအရင္းနဲ႔ မထူးဘူး။ အစြမ္းကုန္ ႀကိဳးစားမွာဘဲ။ သူ႔ဆိုေတာ့ အားလဲ မနာရဘူး။ အစ္ကိုႀကီးဦးေက်ာ္ျမင့္ (တရားလႊတ္ေတာ္ ခ်ဳပ္ တရား၀န္ႀကီးေဟာင္း၊ ၀တ္လံုဦးေက်ာ္ျမင့္) တို႔ဆိုေတာ့ အားနာစရာ ေကာင္းပါတယ္။ အမႈ ရန္ကုန္မေျပာင္းဘို႔ ကိစၥမွာလဲ အစ္ကိုႀကီးဦးေက်ာ္ျမင့္က ကိုေအးေမာင္နဲ႔အတူ တရားလႊတ္ေတာ္ (ဟိုက္ကုတ္) မွာ လိုက္ေပးခဲ့ဲၿပီးၿပီ၊ ပိုက္ဆံေပးလို႔လဲ ယူမွာမဟုတ္ဘူး။
ကိုေအးေမာင္ရဲ႔ ဇြဲနဲ႔ ၀ိရိယကို ကိုယ္သိတယ္။ ေစတနာေတာ့ မင္းသိၿပီးတဲ့ အတိုင္းဘဲ။ ဒါေၾကာင့္ အမႈအတြက္ အစ,စ စိတ္ခ်ေတာ့၊ အေကာင္းဆံုး ျဖစ္ႏိုင္တာ ျဖစ္မွာဘဲ။
တို႔မိတ္ေဆြႀကီး မစၥတာဘိုစ့္တို႔၊ ကိုျမစိန္တို႔၊ မစၥတာဗါးမားတို႔နဲ႔ မႏၱေလးကမိတ္ေဆြ ေ႐ွ႔ေနႀကီးမ်ားကိုလဲ ဒီအေၾကာင္း ေျပာျပလိုက္ပါ။
အဲဒီ ၂၁ ရက္ေန႔က ၈ နံပါတ္ တရားသူႀကီး႐ံုးမွာ မိတ္ေဆြေတြ၊ ေဆြမ်ိဳးေတြနဲ႔ ျပည့္ၾကပ္သြား တာဘဲ။ ထံုးစံအတိုင္း လုပ္စရာေတြ လုပ္ၿပီးသည္ေနာက္ မြန္းလြဲ ၁ နာရီေလာက္မွာ ရဲမွဴးတေယာက္နဲ႔ ရဲအုပ္တေယာက္က ရန္ကုန္ေထာင္ႀကီးကို လိုက္ပို႔ပါတယ္။ ဒီအေၾကာင္းေတြေတာ့ သတင္းစာေတြ ထဲမွာ ဘတ္ရလို႔ မင္းတို႔ သိၿပီးေရာေပါ့။
ေထာင္ေရာက္ေတာ့ ေတာ္ေတာ္စိတ္ခ်မ္းသာရပါတယ္။ အားလံုးကဘဲ ဂ႐ုလဲစိုက္ပါတယ္၊ စားလို႔ ေသာက္လို႔လဲ ေကာင္းပါတယ္။ အသိမိတ္ေဆြေတြလဲ အမ်ားႀကီးဘဲ၊ ဘက္တမင္တန္လဲ ႐ိုက္ရပါတယ္။
ကေလးေတြ ေနေကာင္းလိမ့္မယ္လို႔ ထင္ပါတယ္။
ေနာက္မွ စာေရးဦးမယ္။
ေမာင္လွစာအမွတ္-(၁၇)

ဗဟိုစံျပအက်ဥ္းေထာင္ႀကီး
ရန္ကုန္
၁၃၁၇-ခု ေတာ္သလင္းလၦန္း ၇ ရက္
၂၃-၉-၅၅

မြန္စီယာ ႏွင့္ မဒမ္ တို႔-
မင္းတို႔ အစ္ကို- ကိုတင္ေမာင္ ေထာင္၀င္စာလာတဲ့ေန႔က ေမာင္စိုး၀င္းနဲ႔ ေမာင္ခ်စ္ခင္တို႔ ျပင္သစ္စာသင္ေနေၾကာင္း၊ ေတာ္ေတာ္တတ္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဘတ္စာအုပ္အခ်ိဳ႔ မွာလို႔၀ယ္ပို႔လိုက္ရ ေၾကာင္း၊ 'ဖါသာ' ဘုန္းေတာ္ႀကီးတပါးက သင္ေပးေနေၾကာင္းမ်ား ေျပာျပသြားပါတယ္။ ေဖေဖ့အတြက္ ဒီသတင္းဟာ သတင္းေကာင္းတခု ျဖစ္ပါတယ္။ ၀မ္းသာေနပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ မင္းတို႔ ညီအစ္ကို ၃ ေယာက္ကို ေဖေဖက မြန္စီယာ၊ ညီအစ္မႏွစ္ေယာက္ကို မဒမ္လို႔ ေခၚလိုက္ပါတယ္။
ျပင္သစ္စာဟာ ကမၻာမွာ အလွပဆံုးစာလို႔ ဆိုေလ့ေျပာေလ့ ႐ွိၾကတယ္။ ေဖေဖတို႔ တိုင္းျပည္မွာ ဗမာထဲက ျပင္သစ္စာ ေတာ္ေတာ္တတ္တဲ့လူေတြ ဗမာ႐ွင္ဘုရင္ လက္ထက္ကတည္းက ေတာ္ေတာ္ မ်ားမ်ား ႐ွိၾကတယ္။ ျပင္သစ္နဲ႔ ဆက္သြယ္မႈက မ်ားခဲ့တာကိုး။ ျပင္သစ္ျပည္ကိုလည္း ပညာေတာ္သင္ လႊတ္ခဲ့ၾကတယ္။ မင္းတုန္းဘုရင္ႀကီး လက္ထက္ကတည္းက ျပင္သစ္ျပည္ကို ပညာေတာ္သင္ေတြ လႊတ္ခဲ့ပါတယ္။ ဂ်ပန္နဲ႔ ဗမာဘုရင္ေတြဟာ ပညာေတာ္သင္ လႊတ္တဲ့ေနရာမွာ တၿပိဳင္တည္းလိုဘဲ။ အေနာက္ႏိုင္ငံေတြမွာ ပညာေတာ္သင္ ေက်ာင္းသားခ်င္း ေတြ႔ၾကတဲ့ မွတ္တမ္းေတြ ဘာေတြ ႐ွိတယ္။ ဒါေပမယ့္ တို႔ျပည္ကေတာ့ နယ္ခ်ဲ႔လက္လွမ္းနဲ႔နီးလို႔ ဘုရင္ပါ အဘမ္းခံရေတာ့ ဂ်ပန္ျပည္လို စက္မႈလက္မႈ ေလာကဓာတ္ပညာ ႀကီးပြါးတိုးတက္ဘို႔ အခြင့္အေရး မရလိုက္ဘူး။ တို႔ ျဗိတိသွ်ကၽြန္ျဖစ္ ေနခိုက္မွာ ဂ်ပန္ဟာ ႀကီးပြါးတိုးတက္ခဲ့တာပဲ။ စက္မႈေတြ ထြန္းကားၿပီး အေနာက္နယ္ခ်ဲ႔သမားေတြကို အန္တုႏိုင္ခဲ့တယ္။ သူတို႔ကိုယ္တိုင္လည္း အေနာက္နယ္ခ်ဲ႔သမားေတြနဲ႔ ယွဥ္ၿပိဳင္ၿပီး နယ္ခ်ဲ႔ႏိုင္ခဲ့တယ္။ ေနာက္ဆံုးေတာ့ ဒီနယ္ခ်ဲ႔၀ါဒ လက္ကိုင္ထားလို႔လဲ ကေန႔ သူတို႔ကိုယ္တိုင္ အေမရိကန္ကိုလိုနီတပိုင္း ျဖစ္ေနရတယ္။ နယ္ခ်ဲ႔ကၽြဲခ်င္းခတ္ၾကတာနဲ႔ တို႔တိုင္းျပည္လဲ စစ္ေျမျပင္ ႏွစ္ခါ ျဖစ္ၿပီး ျပာပံုအတိ ျဖစ္ရတာဘဲ။
ျပင္သစ္အေၾကာင္း ေျပာေနရာက ဘယ့္ႏွယ္ ဂ်ပန္အေၾကာင္း ေရာက္သြားပါလိမ့္။
ဗမာလူႀကီးထဲက ျပင္သစ္စာ အတတ္ဆံုးတေယာက္ကေတာ့ ေဒါက္တာဘေမာ္ ျဖစ္လိမ့္မယ္။ သူ ေဒါက္တာဘြဲ႔ ရတာကိုက ျပင္သစ္ကကိုးကြဲ႔။ ဗုဒၶဘာသာအဘိဓမၼာအေၾကာင္း စူးစမ္းခ်က္တရပ္ကို ေရးၿပီး တင္ျပလို႔ ရတာတဲ့။ အဓိပတိအျဖစ္နဲ႔ ဂ်ပန္ျပည္ကို သြားတုန္းက ဆိုရင္လဲ အဂၤလိပ္ အေမရိကန္ က ဂ်ပန္ရဲ႔ အဓိကရန္သူမို႔ သူတို႔ေျပာတဲ့ အဂၤလိပ္စကားကို အဓိပတိႀကီးက ဂ်ပန္ျပည္မွာ မသံုးဘူး။ ျပင္သစ္လို မိန္႔ခြန္းေျပာတယ္။ ျပင္သစ္စကားကို ဆက္သြယ္ေရး စကားအျဖစ္နဲ႔ အသံုးျပဳတယ္။ စကားေျပာကလဲေကာင္း၊ ဟန္ပန္အမူအရာကလဲ မင္းသားႀကီး ႐ႈံးတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ဆိုေတာ့ ဂ်ပန္ေတြက သူတို႔ တင္ထားတဲ့ အဓိပတိကို အင္မတန္သေဘာက် ဆိုဘဲ။ ဂ်ပန္စကားလဲ မတတ္ေတာ့ အဂၤလိပ္စကားနဲ႔ ေျပာတာထက္ေတာ့ ျပင္သစ္လိုေျပာတာက ႏိုင္ငံေရးပရိယယ္ေရးရာမွာ ပိုအဆင္ ေျပသေပါ့ကြယ္။ အဲဒီတုန္းက ဂ်ပန္ကလဲ ဆန္စားတယ္၊ ဗမာကလဲ ဆန္စားတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အတူတူဘဲလို႔ ေဆြမ်ိဳး စပ္ၾကၿပီး ဂ်ံဳစားတဲ့ အဂၤလိပ္ အေမရိကန္ေတြကို ဆန္စားတဲ့ လူေတြက အျပဳတ္တိုက္မယ္ လို႔မ်ားေတာင္ ဂ်ပန္ေတြက ၀ါဒျဖန္႔ၾကေသးတယ္ေလ။ ဂ်ပန္စစ္၀ါဒျဖန္႔ပံုဟာ အဲဒီလို အယူအဆေတြ လဲ ပါတာဘဲ။
အခုေနာက္ပိုင္းမွာ ျပင္သစ္စကားနဲ႔ စာတတ္တဲ့လူေတြ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ထြက္လာၾကပါၿပီ။ ေဒါက္တာဂြမ္ေလ်ာင္၊ ကိုခ်စ္ၾကည္၊ သံအမတ္ဦးေဇာ္၀င္းရဲ႔ သမီးေလးနဲ႔ တခ်ိဳ ဗမာသစံ႐ံုးက အရာ႐ွိမ်ားနဲ႔ ဗမာျပည္က ေက်ာက္ကုန္သည္မ်ားဘဲ။
မင္းတို႔ ညီအစ္ကို ျပင္သစ္စာနဲ႔ စကား အေျခခံေတာ္ေတာ္ ရၿပီဆိုရင္ ေနာက္ ၂ ႏွစ္ ၃ ႏွစ္မွာ ေတာ္ေတာ္ေနရာက်လိမ့္မယ္။ ျပင္သစ္စာသင္ေစခ်င္ တတ္ေစခ်င္ တာကေတာ့ ကမၻာ့စာေပနဲ႔ ဗဟု သုတအရပ္ရပ္ကို ႏွ႔ံေစခ်င္တာရယ္၊ ေလာကဓါတ္ ပညာ အဘိဓမၼာပညာရပ္ေတြကို ေလ့လာႏိုင္ဘို႔ အတြက္ရယ္ပါဘဲ။ ျပင္သစ္ျပည္ကို ပညာေတာ္သင္သြားခြင့္ ရဘို႔ေတာ့ တယ္မလိုလားလွဘူး။ ျပင္သစ္ျပည္ အထူးအားျဖင့္ ပါရီၿမိဳ႔ေတာ္ႀကီးဟာ လူငယ္-လူ႐ြယ္ေတြေရာ၊ လူႀကီးေတြပါ အလြန္ပ်က္စီး လြယ္တဲ့ ေနရာျဖစ္တယ္လို႔ တကမၻာလံုးမွာ မေကာင္းတဲ့ ေက်ာ္ေစာသတင္းႀကီး ပ်ံ႔ေနတယ္။ လူေတြဟာ ယဥ္ေက်းတယ္၊ သိမ္ေမြ႔တယ္၊ ဆက္ဆံေရးေကာင္းၾကတယ္။ ဒါေပမယ့္ သူတို႔ဆီမွာ ေသရည္ေသရက္၊ အာ႐ံုငါးပါး၊ ကပြဲေတြနဲ႔ အျခားပ်က္စီးစရာေတြက အလြန္ေပါသတဲ့။ တခ်ိဳ႔ တိုင္းျပည္က ဖြင့္ထားတဲ့ သံ႐ံုးမွာလုပ္ေနၾကတဲ့ အရာ႐ွိေတြေတာင္ ပ်က္စီးၾကလို႔ တိုင္းျပည္ေတာ္ေတာ္ မ်ားမ်ားက ျပင္သစ္ျပည္ဆိုင္ရာ သံ႐ံုးေတြမွာ ဒီျပႆနာဟာ စဥ္းစားစရာေတြ ျဖစ္ေနၾကသတဲ့။ ကုန္ေစ်းႏႈန္းက ႀကီးျမင့္ေတာ့ သံအရာ႐ွိေတြဟာ ရတဲ့ေငြနဲ႔ မေလာက္ၾကဘူးတဲ့။ တခ်ိဳ႔ကေျပာေတာ့ ပါရီရဲ႔ အေတြ႔အၾကံဳနဲ႔ ႐ႈကြက္ျမင္ကြက္ေတြကို ေဘာ္ျပထားတဲ့ စာအုပ္တအုပ္ထြက္ဘူးသတဲ့။ ျပင္သစ္ လူမ်ိဳး တခ်ိဳ႔ကေတာ့ ဒီလူႀကိဳက္မ်ားတဲ့ ပ်က္စီးလမ္းမ်ားႏွင့္ တျခားၾကည့္စရာ ႐ႈစရာေတြဟာ သူတို႔တိုင္းျပည္ကို ႏိုင္ငံျခားသားေတြ လာေစခ်င္တဲ့ အဆြဲဓာတ္တခုဘဲလို႔ ယူဆၾကသတဲ့။ ႏိုင္ငံျခားသားေတြ လာေတာ့ ေပါင္စတာလင္တို႔၊ ေဒၚလာတို႔ဆိုတဲ့ တိုင္းျပည္မက္တဲ့ ႏိုင္ငံျခားအဘိုးတန္ ေငြေတြ လြယ္လြယ္နဲ႔ ရသတဲ့။ ခက္လဲခက္ပါဘိေတာ့တယ္။ ဒီ၀ါဒမ်ိဳး တို႔ဆီ မေရာက္ေသးတာ ေတာ္ေသးေတာ့တယ္။ တို႔ဆီမေရာက္ေသးေပမဲ့ တို႔နဲ႔ အိမ္နီးနာခ်င္း ယိုးဒယားျပည္ကိုေတာ့ ေရာက္ ေနၿပီ။
ယိုးဒယားျပည္မွာ အေနာက္ႏိုင္ငံေတြရဲ႔ မေကာင္းတဲ့ ယဥ္ေက်းမႈေတြ ၀င္ေနပံုဟာ ေၾကာက္ စရာဘဲ။ ၀တ္လစ္စလစ္ အကေတြဟာ ဘုရားပြဲေတြမွာေတာင္ ႐ံုထိုးၿပီး က,ေနၾကၿပီတဲ့။ တခ်ိဳ႔႐ံုေတြဟာ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းထဲမွာတဲ့၊ အဲဒီအထိ ဆိုးေနၾကၿပီေလ။ ဒါေၾကာင့္ တႏိုင္ငံနဲ႔တႏိုင္ငံ ယဥ္ေက်းမႈဖလွယ္ ၾကတဲ့အခါ ဒီလို ယဥ္ေက်းမႈမ်ိဳးေတြပါ သိမ္းက်ံဳးယူငင္ ဆြဲမသြင္းလာၾကဘို႔ အလြန္အေရးႀကီးတာေပါ့ ကြယ္။ ယိုးဒယားျပည္ရဲ႔ၿမိဳ႔ေတာ္ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႔ဆိုတာ အေ႐ွ႔ႏိုင္ငံမ်ားရဲ႔ ပါရီၿမိဳ႔လို႔ အခုတြင္ေနၿပီေလ။ ဒီေလာက္အထိ ဂုဏ္သတင္း ျမင့္ေနၿပီေပါ့။ ေခတ္ေဟာင္း အခါတုန္းကေတာ့ ဒီဘြဲ႔ထူးကို တ႐ုတ္ျပည္မွာ အႀကီးဆံုးျဖစ္တဲ့ ႐ွံဟဲၿမိဳ႔က ယူတယ္။ အခုေတာ့ ႐ွံဟဲၿမိဳ႔မွာ ျပည့္တန္ဆာနဲ႔ ၀တ္လစ္ စလစ္အကဆိုရင္ ေဆးေဖာ္ခ်င္လို႔ေတာင္ စုလို႔ရမယ္ မထင္ေတာ့ဘူး။ ေခတ္ႀကီးက အဓမၼေျပာင္းသြား ၿပီ။
တို႔အေ႐ွ႔ဘက္ အာ႐ွတိုက္မွ အဆိုး၀ါးဆံုး တေနရာကေတာ့ ဂ်ပန္ျပည္ဘဲ။ မူလကတည္းက ျပည့္တန္ဆာလုပ္ငန္းဟာ ဥပေဒ၀င္ ျဖစ္တဲ့အျပင္ အခု စီးပြါးေရးၾကပ္တည္းၿပီး ႏိုင္ငံျခားသား စစ္တပ္ေတြ ႐ွိေနေတာ့ မ႐ႈမလွ ဒုကၡေတြ႔ေနၾကတာေပ့ါ။ ဂ်ပန္ျပည္မွာ အေမရိကန္ ေလတပ္စခန္း ေတြက အခုထိ ခ်ဲ႔ေနတုန္းဘဲ။ လယ္သမားေတြက ကန္႔ကြက္ၾကေပမဲ့ သူတို႔ လယ္ေတြမွာဘဲ ေလယဥ္ကြင္းေတြ ခ်ဲ႔ေနၾကတာဘဲ။ ဆႏၵျပကန္႔ကြက္လို႔ ပုလိပ္က ႏွိမ္တာနဲ႔ ေသၾကေၾကၾက ဒဏ္ရာ ရၾကေပါ့ ကြယ္။ (၁) ေျမနည္းရတဲ့အထဲ လယ္ေျမေတြကို စစ္အေျခခံစခန္း` ေလယဥ္ကြင္းေတြ လုပ္တဲ့အတြက္ (၂) ေလယဥ္ပ်ံ တ၀ီ၀ီနဲ႔မို႔ ကေလးေတြ စာသင္ပ်က္လွတဲ့အတြက္ (၃) အရက္မူးၿပီး စစ္သားေတြက ႐ြာေတြ ၀င္ရမ္းတဲ့အတြက္ (၄) ေလယဥ္ပ်ံကြင္းနဲ႔နီးတဲ့ ႐ြာေတြက မိန္းကေလးေတြ ပ်က္စီးရလြန္းတဲ့ အတြက္ ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပရျခင္း ျဖစ္သတဲ့။ တိုက်ိဳလို ၿမိဳ႔ႀကီးေတြမွာ ျပည့္တန္ဆာအျဖစ္နဲ႔ ေငြ႐ွာရတဲ့ မိန္းကေလးေတြကို မဆိုထားနဲ႔ အေမရိကန္ေလယဥ္ပ်ံကြင္းနဲ႔ စစ္စခန္းႀကီးေတြ နားမွာ ႐ွိၾကတဲ့ ႐ြာကေလးေတြမွာ ပ်က္စီးရတဲ့ မိန္းကေလးေတြ အေပၚမွာ၊ အေမရိကန္ စစ္သား ေလတပ္သားေတြက သံုးရတဲ့ ေငြကဘဲ တႏွစ္ဆိုယင္ ေဒၚလာတသန္း႐ွိမယ္လို႔ ခန္႔မွန္းရသတဲ့။ အင္း... ေက်းဇူးတင္စရာ ေပါ့ကြယ္။ ႏိုင္ငံျခားေငြ ေဒၚလာေတြ ေပးေပသကိုး၊ ဒုကၡ........ ဒုကၡ......။
ေဖေဖ့စာက နည္းနည္း သေ၀ထိုးေနၿပီလား? အတိုခ်ဳပ္ကေတာ့ ငါ့သားတို႔ ျပင္သစ္စာ သင္တာကို ေဖေဖ သေဘာက်တယ္။ ဒါေပမဲ့ ကိုယ္ိ့သားသမီး ေ႐ႊတံုးေ႐ႊခဲေတြမို႔ မိဘတိုင္းက ပ်က္စီးမွာေတာ့ စိုးတာခ်ည္းပဲ။
ရာဇ၀င္မွာ ပ်က္စီးဘူးတဲ့ သာဓကလဲ ႐ွိတယ္။ ကင္း၀န္မင္းႀကီး ျပင္သစ္သြား ဒိုင္ယာရီဆိုတဲ့ စာအုပ္အထူ အေဟာင္းႀကီး တအုပ္ ေဖေဖ့ စာအုပ္ဘီ႐ိုတခုထဲမွာ ႐ွိလိမ့္မယ္။ ကင္း၀န္မင္းႀကီးဟာ ျပင္သစ္ကို သြားေတာ့ အီတလီျပည္ကို အရင္၀င္ရတယ္။ အီတလီမွာ ေလာကဓါတ္ပညာ ေလ့လာေန တဲ့ ဗမာေက်ာင္းသားေတြနဲ႔လဲ ေတြ႔တယ္။ ဆံုးမစကား ေျပာခဲ့တယ္။ ပါရီေရာက္ေတာ့ ေဖေဖတို႔ ဗမာျပည္က မင္းတုန္းဘုရင္ႀကီးရဲ႔ ၀န္ႀကီးအဖြဲ႔က ေ႐ြးခ်ယ္ၿပီး လႊတ္ထားတဲ့ ေမာင္တ႐ုတ္ျဖဴဆိုတဲ့ လူငယ္ဟာ ပညာေကာင္းစြာ မႀကိဳးစားဘဲ အေပ်ာ္အပါးလိုက္ေနတာကို ေတြ႔ရလို႔ စိတ္မခ်မ္းမသာ ျဖစ္ရတဲ့အေၾကာင္း ေရးသားမွတ္တမ္းတင္ထားတယ္ သားတို႔ရဲ႔။ ကဲ.. အဲဒီေခတ္ ကတည္းက တို႔ဗမာက ျပင္သစ္မွာ ဂ်ပိုးက် ပ်က္စီးဘူးေတာ့ မိဘဆိုတာ သားသမီး ငယ္ငယ္ေတြ ျပင္သစ္မွာ ပညာသင္ဘို႔ဆိုရင္ ဘယ္စိတ္ခ်ႏိုင္ပါ့မလဲ?
ဒါနဲ႔ ျပင္သစ္စာနဲ႔ စကား, ပါကစၥတန္ျပည္မွာ ေခတ္စားပံုနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး လြန္ခဲ့တဲ့ ၃ ႏွစ္ ေလာက္တုန္းက ႏိုင္ငံျခား တိုင္းျပည္တျပည္မွာ ေဖေဖနဲ႔ ေတြ႔ဆံုတဲ့ ပါကစၥတန္နီ မိတ္ေဆြႀကီး တေယာက္ ေျပာျပတာကေလးကို နည္းနည္းေျပာျပခ်င္တယ္။ အဲဒီပုဂၢိဳလ္က ကုန္သည္ႀကီးလဲ ကုန္သည္ႀကီးပါဘဲ။ ပါလီမန္အမတ္လဲ ျဖစ္တယ္။
သူတို႔ တိုင္းျပည္မွာ ပိုက္ဆံႂကြယ္၀ခ်မ္းသာတဲ့ လူေတြဟာ၊ သူတို႔ သားသမီးေတြကို ျပင္သစ္ စာ သင္ေစၾကသတဲ့။ အဲဒီ အထက္တန္းလႊာဆိုတဲ့ လူေတြဟာ ၀တ္ပံုစားပံု ေနပံုထိုင္ပံုကစၿပီး အစစ အလြန္ အေနာက္ႏိုင္ငံ ဆန္သတဲ့။ အထူးအားျဖင့္ ျပင္သစ္ကို တုသတဲ့။ သူတို႔ကိုယ္တိုင္ကလဲ အိမ္မွာ လင္ေရာ မယားပါ ျပင္သစ္လိုေျပာၿပီး ပီတိ ျဖစ္ေနၾကတာဘဲတဲ့။ တို႔ဗမာျပည္မွာ တခ်ိဳ႔ ဗမာလင္မယား ေတြ ဗမာစကားသပိတ္ေမွာက္ၿပီး ဗမာလူမ်ိဳးကို အထင္ေသးၾကတာမ်ိဳး ေနမွာေပါ့ကြယ္။ အဂၤလိပ္လို ေတြးၿပီး ဗမာလို ဘယ္လို ေခၚပါလိမ့္လို႔ အဂၤလိပ္လို " What you call in Burmese" လို႔ ဆိုၿပီး ဆက္စဥ္းစားၾကရတဲ့ လူေတြလိုေပါ့ကြယ္။ ဒါမွ ဂုဏ္႐ွိတဲ့ လူႀကီးလူေကာင္း အတန္းအစား ျဖစ္တာကိုး ကြဲ႔။ တေယာက္နဲ႔တေယာက္လဲ 'ဒါလင္ေရ၊ ဒီးယားေရ' နဲ႔ ေခၚၾကတာေပါ့။ ေဖေဖတို႔ မိတ္ေဆြထဲကကို ဒီလို စံုတြဲေတြ အမ်ားႀကီး ႐ွိတာဘဲ။ တေန႔ေတာ့ အိမ္မွာ ျပင္သစ္စကားေျပာၿပီး ကိုယ့္ဖာသာ ဂုဏ္႐ွိလွၿပီလို႔ ထင္ေနၾကတဲ့ ပါကစၥတန္နီ ဇနီးေမာင္ႏွံ ၂ ဦးဟာ ျပင္သစ္ျပည္ ပါရီၿမိဳ႔ကို သြားလည္ၾက သတဲ့။ ကိုယ့္ၿမိဳ႔ကိုယ့္ျပည္ကို ျပန္လာၾကတဲ့အခါက်ေတာ့ မိတ္ေဆြ သဂၤဟေတြက "ပါရီ ဘယ့္ႏွယ္လဲဗ်ိဳ႔- ျပင္သစ္ျပည္ ဘယ္လိုေနသလဲဗ်ိဳ႔" လို႔ ေမးျမန္းစံုစမ္းၾကသတဲ့။ ဒါကေတာ့ ထံုးစံအတိုင္း ႏိုင္ငံျခားက ျပန္လာတဲ့လူဆိုရင္ ဒီလိုဘဲ ေမးၾက ႏႈတ္ဆက္ၾကတာဘဲ မဟုတ္လား? ပါကစၥတန္နီ သူေဌးလင္မယားက "ဟာ- ျပင္သစ္ျပည္အေၾကာင္းေတာ့ မေျပာပါနဲ႔ေတာ့ဗ်၊ လူေတြ အဆင့္အတန္းက သိတ္ျမင့္တယ္၊ ပညာေရးဘက္က အလြန္ အထက္တန္းက်ပါတယ္။ ပါရီမွာ ကေလးေတြေတာင္ ျပင္သစ္စကား ေျပာၾကတယ္" လို႔ ျပန္ေျပာၾကသတဲ့။
ျပင္သစ္ျပည္မွာ ျပင္သစ္လူမ်ိဳး ကေလးေတြဟာ ျပင္သစ္စကားမေျပာလို႔ ဘာစကားေျပာရ မွာလဲ? သူတို႔ကေတာ့ ျပင္သစ္စကားကို အထင္ႀကီးလြန္းေတာ့ မႊန္ၿပီး အမွန္ကို မျမင္ဘူးေပါ့ကြယ္။
ပါကစၥတန္ျပည္ ကရာခ်ိၿမိဳ႔ေတာ္မွာ သူေဌးအထက္တန္းစားဆိုတဲ့ လူေတြရဲ႔ အမူအရာ အေနအထိုင္နဲ႔ ဘ၀ကို ေဖာ္ျပတဲ့ အျဖစ္အပ်က္ဘဲလို႔ ပါကစၥတန္နီမိတ္ေဆြႀကၤးက ေျပာျပတာဘဲ။ မင္းတို႔လဲ ဒီလိုမ်ား ျဖစ္ကုန္မွျဖင့္ ဒုကၡဘဲ။

သားတို႔သမီးတို႔က်န္းမာၾကပါေစ။
[ ၁၉၅၈ ခုႏွစ္ထုတ္၊ လူထုဦးလွ၏ ဇနီးႏွင့္သားသမီးမ်ားသို႔-ေထာင္တြင္းမွေပးစာမ်ား စာအုပ္မွ ကူးယူေဖာ္ျပပါသည္။]

Friday, October 23, 2009

ေမြးေန႔လက္ေဆာင္
ေရးသူ- ေဒၚအမာ

ကၽြန္မတို႔ ျမန္မာ့အေလ့အထကေတာ့ ကိုယ့္ေမြးေန႔ေရာက္ရင္ ဥပုသ္သီတင္း ေဆာက္တည္တယ္။ သတိ႐ွိယင္ ကိုယ္အသက္႐ွင္ ေနထိုင္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ေတြအတြင္း ရလာတဲ့ အသက္တာမွာ ဘာေကာင္းမႈ၊ ဘာကုသိုလ္ေတြမ်ား ျပဳခဲ့သလဲလို႔ ျပန္လည္စဥ္းစား ပြါးမ်ားတယ္။ ေသျခင္းတရားဆိုတဲ့ မရဏာႏုႆတိကိုလဲ တေန၀င္လို႔ တေနထြက္ယင္ ေသဘက္ကို တရက္နီးတာပဲရယ္လို႔ ဆင္ျခင္တယ္။ ေပးကမ္း စြန္႔ၾကဲ လႉဒါန္းႏိုင္တဲ့ စီးပြါးေရး အေျခအေန ႐ွိယင္ ေပးတယ္၊ ကမ္းတယ္၊ ဆြမ္းကပ္တယ္၊ ဆြမ္းေလာင္းတယ္ေပါ့။ ျမန္မာမွာ ေမြးေန႔ပြဲ က်င္းပတယ္၊ ေမြးေန႔လက္ေဆာင္ေပးတယ္ရယ္လို႔ ထံုးစံမ႐ွိဘူး။ ကၽြန္မတို႔ သမီးခင္ပြန္းလဲ ကိုယ့္ေမြးေန႔တိုင္ယင္ ဒီကေန႔ေတာ့ ေမြးေန႔ပဲ။ ဒါမွမဟုတ္ ဘယ္ေန႔ေတာ့ ျမန္မာလိုေမြးေန႔၊ ဘယ္ေနေတာ့ အဂၤလိပ္လိုေမြးေန႔၊ အခု အသက္ဘယ္ႏွစ္ႏွစ္ ျပည့္ၿပီ စသျဖင့္ တေယာက္ကိုတေယာက္ အသိေပးၿပီး ဥပုသ္ေစာင့္တယ္၊ ဆြမ္းေလာင္း တယ္၊ ဆြမ္းကပ္တယ္၊ ဒီလိုလုပ္တာပါပဲ။ တခါတေလ သားသမီးေတြေတာင္ သူတို႔ အေမအေဖ့ေမြးေန႔ကို သတိမထားမိလိုက္ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ သူက ကၽြန္မကို ေမြးေန႔လက္ေဆာင္ ေပးတယ္ရယ္လို႔လဲ မ႐ွိစဖူးဘူး၊ ကၽြန္မက သူ႔ကို ေမြးေန႔လက္ေဆာင္ ေပးတယ္ရယ္လို႔လဲ မ႐ွိစဖူးဘူး။ အဲဒီလိုေျပာလို႔ မုသားမလြတ္ပဲ ႐ွိေနမယ္။ တႏွစ္တုန္းကေတာ့ ကၽြန္မေမြးေန႔မွာ အလြတ္က်က္ဖို႔ ပါဠိဂါထာေလးတပုဒ္ကို ေရးၿပီး ေမြးေန႔လက္ေဆာင္လို႔ စာေရးေပးလာဖူးတယ္။ ကၽြန္မလဲ ဒီဂါထာေလးကို အိပ္ရာေခါင္းအံုးေအာက္မွာ စာအိတ္ကေလးနဲ႔ သိမ္းထား ပါတယ္။ ခုေတာ့ ႏွစ္ေတြၾကာလို႔ ႐ွိမွ႐ွိေသးရဲ႔လားေတာင္ မေျပာတတ္ဘူး။ ကၽြန္မေျပာခ်င္တာက ကၽြန္မတို႔မွာ ေမြးေန႔လက္ေဆာင္ေပး႐ိုး မ႐ွိဘူးလို႔ ဆိုတာပါပဲ။သူမဆံုးခင္ ေနာက္ဆံုး သူႀကံဳႀကိဳက္သြားရတဲ့ ကၽြန္မေမြးေန႔ (အသက္ ၆၆ ႏွစ္ျပည့္) တုန္းကေတာ့ ကၽြန္မသမီးအငယ္က "ေရာ့ ေမေမ့ဖို႔တဲ့" ဆိုၿပီး ပိုက္ဆံအိတ္တလံုး အဲဒီေန႔မွာ လာေပးပါတယ္။ ဟဲ့ ဘယ္သူေပးတာလဲ ဘယ္ကေပးတာလဲ ေမးေတာ့ "ေဖေဖက ေပးတာ၊ ေမေမ့ေမြးေန႔လက္ေဆာင္တဲ့" လို႔ ျပန္ေျပာပါတယ္။ ကၽြန္မကလဲ ထူးထူးဆန္းဆန္းျဖစ္လို႔ အံ့ၾသၿပီး "နင့္အေဖက ဘာလုပ္တာလဲ" လို႔ သမီးကို ေမးေတာ့ "ေဖေဖက နင့္အေမေပးဖို႔ ပစၥည္းတခုခု ၀ယ္ေပးစမ္းလို႔ ေစာေစာက ခိုင္းတယ္။ ကၽြန္မက အေဖရဲ႔ ဒီေန႔ဥပုသ္ေန႔ႀကီး ေစ်းမဖြင့္ဘူး၊ ဘာ၀ယ္ခ်င္တာလဲ" ေမးေတာ့ "ဘာျဖစ္ျဖစ္ ေကာင္းေကာင္းတခု မ႐ွိ ရွိ တာ ႐ွာ၀ယ္ခဲ့လို႔ ေျပာေနတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေမွာင္ခိုပစၥည္း႐ွိတဲ့ ဆိုင္တဆိုင္မွာ သြား႐ွာေတာ့ ဒီပိုက္ဆံအိတ္ပဲေတြ႔ တယ္။ အဖိုးက မ်ားလိုက္တာ၊ တန္လဲ မတန္ပါဘူး ေမေမရယ္။ ကၽြန္မက မတန္လို႔ မ၀ယ္ခ်င္ဘူး။ ေဖေဖက ၀ယ္သာ၀ယ္ခဲ့ဆိုလို႔ ၀ယ္ခဲ့ရတာ" လို႔ ေျပာျပပါတယ္။ ေ႐ႊခ်ည္နဲ႔ ယက္ထားတဲ့ အ၀တ္စနဲ႔ ခ်ဳပ္ထားတဲ့ လက္တြင္းကိုင္ ပိုက္ဆံအိတ္ကေလးပါ။ ကၽြန္မက ထူးထူးဆန္းဆန္း သူဘာစိတ္ ဘာလက္ေပါက္လို႔ ငါ့ကို ဒါေပးေနတာပါလိမ့္လို႔ အ့့ံၾသလိုက္မိၿပီး ၿပံဳးမိေသးတယ္။ ေနာက္ေတာ့ ေအာ္ ငါ စိတ္ဆင္းရဲခဲ့ရတာေတြ မ်ားလို႔ စိတ္ခ်မ္းသာေအာင္လို႔မ်ား ေအာက္ေမ့ေလသလားလို႔ စဥ္းစားမိတယ္။ တျခား ေထြေထြထူးထူး ဘာမွ မေတြးမိဘူး။ တကယ္ေတာ့ ဒါဟာ သူေနာက္ဆံုးႀကံဳရတဲ့ ကၽြန္မေမြးေန႔ပါ။ ဒါကို သူလဲမသိ ကၽြန္မလဲ မသိေပမယ့္ သူ႔မွာ အဲဒီလို မသိပဲနဲ႔ သိသလို လုပ္သြားတာေတြ ေတာ္ေတာ္မ်ားတယ္။ သူ႔အၾကာင္း ကၽြန္မေရးတဲ့အခါ စံုစံုလင္လင္ ေရးျပပါအုန္းမယ္။ သူက ကၽြန္မကို အဲဒီလို ေမြးေန႔လက္ေဆာင္ ေပးသြားခဲ့ေပမယ့္ ကၽြန္မကေတာ့ သူ႔ကို ဘာတခုမွ မေပးမိပါဘူး။
ခုလို ဦးလွဆံုးသြားေတာ့မွသာ တသက္လံုးက အစဥ္အလာကို ဖ်က္ၿပီး ဦးလွ အသက္ ၇၄ ႏွစ္ျပည့္တဲ့ ၇၅ ႀကိမ္ေျမာက္ေမြးေန႔မွာ ေမြးေန႔လက္ေဆာင္တခု ေပးခ်င္ေနမိတယ္ေလ။ ကၽြန္မေပးခ်င္တဲ့ လက္ေဆာင္က ဦးလွကို ခင္မင္တဲ့မိတ္ေဆြ၊ ေရးေဘာ္ေရာင္းရင္းေတြက ဦးလွအေၾကာင္း ၀ိုင္းၿပီးေရးၾကတဲ့ ေဆာင္းပါးေတြကို စုထုတ္မယ့္ စာအုပ္တအုပ္ပါ။
ဦးလွသာ အသက္႐ွင္လ်က္ ႐ွိေနေသးရင္ေတာ့ သူ႔ေမြးေန႔မွာ သူက ပံုျပင္စာအုပ္ သက္ေစ့ထုတ္ဖို႔ ႀကိဳးစားမွာ အမွန္ပါ။သူက သူ႔သက္ေစ့ ပံုျပင္ေတြ ထုတ္သြားမယ္လို႔ တကယ္ပဲ ႀကံဳး၀ါးေနတာပါ။ ခုသာ သူ႐ွိေသးယင္ သူ႔ ၇၅ ႀကိမ္ေျမာက္ ေမြးေန႔ အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္နဲ႔ ကၽြန္မက တစံုတရာ လူသိ႐ွင္ၾကား လုပ္မယ္ဆိုရင္ သူက သေဘာက်မယ္ မထင္ဘူး။ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ သူနဲ႔ ကၽြန္မ ႏွစ္ေယာက္စလံုး နားလည္ထားတာက၊ သူ႔အတြက္ေရာ ကၽြန္မအတြက္ပါ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာကို ေရးႀကီးခြင့္က်ယ္ မလုပ္ထိုက္ဘူး လို႔ သေဘာရထားၾကလို႔ပါ။ သူ အခုလို ႐ုတ္တရက္ ဆံုးပါးသြားရတဲ့အခါ က်န္ရစ္သူ ကၽြန္မမွာ ႏွစ္ေယာက္ စီစဥ္ထားတဲ့ လုပ္ငန္းအစီစဥ္ေတြ ပ်က္ကုန္တာမ်ိဳး ႐ွိသလို၊ ကၽြန္မတို႔ရဲ႔ အစဥ္အလာ ပ်က္စီးလာေတြလဲ ႐ွိလာပါတယ္။
ဦးလွက က်န္းမာေရးကို ဂ႐ုစိုက္သူပါ၊ ႏို႔ေပမယ့္ လူက ၀လာေတာ့ ဆီးခ်ိဳေရာဂါ ႐ွိလာပါတယ္။ ဒီ ဆီးခ်ိဳေရာဂါကို မ်က္ျခည္မျပတ္ထားၿပီး အစားအေသာက္ကို အတတ္ႏိုင္ဆံုး ဆင္ျခင္ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ အသက္ ၇၀ ေက်ာ္လာေတာ့ ႀကံဳရတဲ့ အိုျခင္းဟာ အသက္ ၆၀ ေက်ာ္ေတာ့ ႀကံဳရတဲ့ အိုျခင္းနဲ႔ မတူ ပိုပိုၿပီး အက်ဘက္က မ်ားလာတာ ျဖစ္ေပမယ့္ အသက္ ၈၀ ေလာက္အထိေတာ့ ေနရလိမ့္မယ္၊ အလုပ္အကိုင္ ( စာေရးတာမ်ိဳး) မ်ားကိုလဲ လုပ္ႏိုင္လိမ့္အုံးမယ္လို႔ သူကလဲ ထင္႐ွာတယ္၊ ကၽြန္မလဲ ထင္တယ္။ သူ႔မွာ ႏွလံုးေရာဂါလဲ မ႐ွိဘူး၊ ေသြးတိုးလဲ မ႐ွိဘူး။ ဒါ့ေၾကာင့္ ေနာက္ ၄-၅ ႏွစ္ ျဖစ္မခ်ည္း အလုပ္ေတြ လုပ္ႏိုင္လိမ့္မယ္လို႔ တြက္ပါတယ္။ ဦးလွက ပရဟိတလုပ္ငန္းေတြကို အသက္ ၇၅ ႏွစ္ေရာက္ယင္ လံုးလံုးေလွ်ာ့ၿပီး စာေရးတာခ်ည္း လုပ္ေတာ့မယ္တဲ့ ေလ။ သူ႔မွာ ပရဟိတလုပ္ငန္းေတြကလဲ တသက္လံုး လုပ္ခဲ့တာဆိုေတာ့ ေလွ်ာ့ေတာ့မယ္ ေလွ်ာ့ေတာ့မယ္ဆိုေပမယ့္ အမွ်င္မျပတ္ႏိုင္တာလဲ ႐ွိ၊ သူက သံေယာဇဥ္မျဖတ္ႏိုင္တာလဲ ႐ွိေနေသးတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ နည္းနည္းခ်င္းေတာ့ ေလွ်ာ့ေန႐ွာပါၿပီ။ ႏို႔ေပမယ့္ လံုးလံုးမလုပ္ပဲ ေနႏိုင္မွာကေတာ့ ခုေလာက္ ကတည္းက ျဖတ္အံုးေတာ့ အသက္ ၇၅ ႏွစ္ေလာက္မွပဲ ျပတ္လိမ့္မယ္တဲ့။
ဦးလွ အသက္ ၆၀ ေက်ာ္လာေတာ့ ကၽြန္မတို႔ ႏွစ္ေယာက္စလံုးကိုပဲ သူမ်ားအေၾကာင္းေတြ ေရးတာလဲ ေရးပါ။ ကိုယ့္အေၾကာင္း ကိုယ့္အတၳဳပၸတိကိုလဲ ေရးၾကပါေတာ့လို႔ စာနဲ႔တိုက္တြန္း၊ လူကိုယ္တိုင္ တိုက္တြန္းသူ ေတြ ႐ွိလာပါတယ္။ ကၽြန္မတို႔ကလဲ တိုက္တြန္းဖန္မ်ားေတာ့ ေရးဖို႔ စိတ္ကူးမိပါတယ္။ ဦးလွ အသက္ ၇၀ ေက်ာ္ေတာ့ ကၽြန္မကပါ တိုက္တြန္းလာၿပီ။ ဒါ့ေၾကာင့္ သူက သူ႔အေၾကာင္းေရးဖို႔ အၾကမ္းဖ်ဥ္း ရာထားခ်က္ ကေလးေတြ လုပ္ေနပါၿပီ။ ႏိုေပမယ့္ ၿပီးေျမာက္ေအာင္ျမင္ မသြား႐ွာဘူး။ ဒါ့ေၾကာင့္ ခုမ်ားျဖင့္ လူဆိုတာ ဘာႀကီးကို ဘယ္လိုလုပ္လိုက္မယ္လို႔ ဘယ္ေလာက္ပဲ စိတ္ကူးစီစဥ္ႀကံစည္ ႀကံဳး၀ါးလို႔ ထားထား၊ တကယ္ခ်ၿပီး လုပ္ၿပီး ျဖစ္သြားမွ ဒီအလုပ္ အေကာင္အထည္ေပၚၿပီး က်န္ရစ္တယ္။ မဟုတ္ယင္ ေသရာပါသြားၿပီး အလကား ျဖစ္ရစ္တာပဲဆိုတဲ့ သင္ခန္းစာႀကီး ရေနၿပီး အလုပ္ေတြကို တြင္ေအာင္လုပ္ခ်င္တဲ့ ေလာဘထြက္လို႔ခ်ည္း ေနပါ ေတာ့တယ္။
ဦးလွမေရးျဖစ္ခဲ့တဲ့ သူ႔အေၾကာင္းကို ကၽြန္မေရးပါလို႔ ေဆာင္းပါး႐ွင္ ေက်ာ္ေခါင္နဲ႔ ေမာင္မိုးသူတို႔က ဒီစာအုပ္ထဲမွာ အတိအလင္း တိုက္တြန္းထားၾကပါတယ္။ ဟုတ္ပါတယ္။ ကၽြန္မ ေရးသင့္တာေပါ့။ တကယ္စဥ္းစား လိုက္ေတာ့ ေရးလဲ ေရးရမွာေပါ့။ ႏို႔ေပမယ့္...... သူ႔အေၾကာင္း ေရးတယ္ဆိုယင္၊ ကၽြန္မနဲ႔ သူနဲ႔က ၄၃ ႏွစ္လံုးလံုး ေပါင္းသင္းလာခဲ့႐ံုမက ေနရာေပါင္း ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ႏွစ္ကိုယ့္တစိတ္ ႐ွိခဲ့ၾကတာမို႔ သူ႔အေၾကာင္းဆိုေပမယ့္ ကိုယ့္အေၾကာင္းေတြလဲ အမ်ားႀကီး ပါလိမ့္မယ္။ သူ႔ အၾကာင္းေရးယင္ ကိုယ့္အေၾကာင္းေတာင္မွ သီးျခားေရးဖို႔ လိုမွ လိုပါေတာ့မလားဆိုတဲ့အထိလဲ ေရာက္သြားႏိုင္တယ္။ အဲဒီမွာ အခက္အခဲက ကိုယ့္အေၾကာင္းကို အလြန္ အေရးနဲတဲ့ ကၽြန္မတို႔အဖို႔ ေရးၾကည့္လိုက္၊ ျပန္ျဖဳတ္လိုက္၊ ေရးမယ္လို႔ စၿပီးမွ ခ်ဳပ္တည္းမႈေတြေၾကာင့္ မပီမျမည္ ျဖစ္ေနလိုက္ဆိုတဲ့ အခက္အခဲေတြလဲ ႐ွိလာပါတယ္။
ေနာက္ၿပီး လူတေယာက္အေၾကာင္း ေရးတာဆိုတာ အဲဒီလူ႔အေၾကာင္းကို ေရးမယ့္လူက ကလပ္ေပၚတင္ ၾကည့္လို႔ ျဖစ္ျဖစ္၊ လက္၀ါးေပၚထားၾကည့္လို႔ ျဖစ္ျဖစ္၊ အဖက္ဖက္က ျခံဳငံုမိေအာင္ ၾကည့္ၿပီးမွ ေရးသလို ေရးရတာမ်ိဳးကိုး။ ခု ဦးလွအေၾကာင္း ကၽြန္မေရးေတာ့မယ္ဆိုေတာ့ ဦးလွက ကၽြန္မနဲ႔ နီးစပ္လြန္း အားႀကီးလို႔ သူ႔ကို တေယာက္ထဲ ခြဲၿပီး ေစ့ေစ့စံုစံု ျခံဳငံုျမင္ရတဲ့ အျမင္မ်ိဳးေရးရေအာင္ မနည္းၾကည့္ယူရပါအုံးမယ္။ ရမွ ရပါ့မလား လို႔လဲ ပူပန္မိတယ္။ သူ႔႐ုပ္ပံုက ကိုယ္နဲ႔ နီးကပ္အားႀကီး၊ ကိုယ့္အေပၚမွာ လႊမ္းမိုးအားႀကီးတာကိုး။
ဦးလွ ဆံုးၿပီးစက ေရးေဘာ္မိတ္ေဆြတဦးက ကၽြန္မကို ဦးလွအေၾကာင္း ေရးပါေတာ့လို႔ တိုက္တြန္းပါ တယ္။ ကၽြန္မက ေရးဖို႔ေနေနသာသာ သူ႔အေၾကာင္းရယ္လို႔ ရင္ထဲ ေရာက္လာတာနဲ႔ မ်က္ရည္ေပါက္ေပါက္ က်လာရတဲ့ အခ်ိန္မ်ိဳးမို႔ ေရးလို႔ မျဖစ္ႏိုင္ေသးပါဘူးလို႔ ေျပာတဲ့အခါ မ်က္ရည္နဲ႔ပဲ ေရးပါ။ ဒါမွ သာေကာင္းမွာပါလို႔ သူက တိုက္တြန္းျပန္ပါတယ္။ ဒါလဲ မျဖစ္ႏိုင္ပါဘူး။ ကၽြန္မတို႔မိတ္ေဆြ ဦးေအးၾကည္က "ေဒၚအမာ မခံႏိုင္ဘူး၊ တငိုထဲငိုေနတာ သနားပါတယ္" လို႔ ေျပာပါသတဲ့၊ ဒီစကား အမွန္ပါ။ သူ႔အေၾကာင္းေရးဖို႔ ကၽြန္မအႀကိမ္ႀကိမ္ စမ္းၿပီးပါၿပီ၊ ကုိယ့္ရင္ထဲမွာ ေဘာင္ဘင္ခတ္႐ံုမက လိႈင္းတံပိုးႀကီးေတြထေနတဲ့ ပရိေဒ၀ ေသာကတန္းလန္းနဲ႔ ဘာစာေကာင္းမွ မထြက္ႏိုင္ပါဘူး။
ကၽြန္မတို႔ ျမန္မာလူမ်ိဳးက ခ်စ္တဲ့ခင္တဲ့ မိတ္ေဆြတေယာက္ ေရာဂါေ၀ဒနာ တခုခုရတယ္ဆိုယင္ ကိုယ္ေသာက္လို႔ ေပ်ာက္ဖူးတဲ့ေဆး၊ သူမ်ားေသာက္လို႔ ေပ်ာက္တယ္ၾကားဖူးတဲ့ေဆးကို အဲဒီေ၀ဒနာသယ္ ေသာက္ပါလို႔ ေပးကိုေပးခ်င္တယ္။ ေဆးၿမီးတို၊ ေဆးၿမီး႐ွည္၊ အဂၤလိပ္ေဆး၊ တ႐ုပ္ေဆး၊ ကုလားေဆး ေပးကို ေပးခ်င္တတ္ပါတယ္။ အဲဒါ ဒီလူမ်ိဳးရဲ႔ ခ်စ္စရာေရာ၊ မုန္းစရာပါ ေရာေထြးေနတဲ့ အက်င့္တခုပါပဲ။ အဲဒီလိုပဲ လူတေယာက္ ေသာကပရိေဒ၀ ေတာက္ေလာင္ေနတယ္ဆိုယင္လဲ ကိုယ္တတ္သေလာက္ မွတ္သေလာက္ တရားေလး ခ်လိုက္ခ်င္တယ္၊ ေနကို မေနႏိုင္ဘူး၊ တရားစကားေလးေတာ့ ေျပာလိုက္ရမွ၊ ကၽြန္မ မွတ္မိေနေသး တယ္၊ ကၽြန္မတူမေလးတေယာက္ အ႐ြယ္ေကာင္းမွာ သားသမီးတအုပ္ႀကီးနဲ႔ မုဆိုးမျဖစ္ၿပီး က်န္ရစ္႐ွာေတာ့ ကၽြန္မက လူတတ္ႀကီး လုပ္ၿပီး "အလိႈင္ေရ အားလဲမငယ္နဲ႔၊ အားလဲမေလွ်ာ့နဲ႔၊ ဒီကေလးေတြ အားလံုး လူျဖစ္ေအာင္ ေမြးရမယ့္ တာ၀န္ကေတာ့ ႀကီးသေပါ့၊ ႏို႔ေပမယ့္ ကိုယ္တက္ရမယ့္ ေတာင္ကို ထိပ္ေမာ့မၾကည့္နဲ႔၊ ေ႐ွ႔တလွမ္းစာပဲ ၾကည့္ၿပီး ျဖည္းျဖည္းခ်င္ တက္ေပေတာ့" လို႔ စာေရးၿပီး ႏွစ္သိမ့္လိုက္တယ္။ စာေရးဆရာ တေယာက္ရဲ႔ စိတ္ကူးထဲ ျမင္သလိုေပါ့ေလ။
ေဟာ ကိုယ္မုဆိုးမ ျဖစ္ရတဲ့ အခ်ိန္က်ေတာ့ လား လား ကိုယ့္မွာ ဥမမယ္ စာမေျမာက္ေသးတဲ့ အ႐ြယ္ သားသမီးေတြလဲ မက်န္ရစ္ပါဘူး။ အားလံုး လူလားေျမာက္ကုန္ၾကပါၿပီ။ ကိုယ့္ေနေရး စားေရးကလဲ ဒီသားသမီးမ်ား ရတတ္သမွ် ႐ွာေကၽြးတာနဲ႔ ျဖစ္တတ္သလို စားလို႔ ရေကာင္းပါတယ္။ ႏို႔ေပမယ့္ ႏို႔ေပမယ့္ ႏွစ္ေယာက္တြဲၿပီး စိတ္တူကိုယ္တူ ဘ၀ခရီးကို ေလွ်ာက္ခဲ့ၾကတာက အၾကာႀကီးမို႔ ခုလို ၿဗဳန္းစားႀကီး လက္တြဲျဖဳတ္ လိုက္တဲ့ အခါေတာ့ ဂယိမ္းဂယိုင္ ျဖစ္သြား႐ံုမကပဲ ၿပိဳလဲက်န္ရစ္ပါတယ္။ ေနာက္ၿပီး ကိုယ္တေယာက္တည္း ဆက္ေလွ်ာက္ရမယ့္ လမ္းကို ၾကည့္လိုက္ေတာ့လဲ သူမ်ားအတြက္ ကိုယ္ထင္ခဲ့တဲ့ ေတာင္တက္လမ္းမ်ိဳး ဘယ္မွာ ဟုတ္လိမ့္မလဲ။ ကၽြန္မတေယာက္တည္း ေခ်ာက္ကမ္းပါးျပတ္မွာ မတ္တတ္ရပ္ေနခဲ့ရတဲ့အျဖစ္၊ ကမ္းပါးျပတ္ မတ္ေစာက္လိုက္ပံုကလဲ အထက္ေမာ့ၾကည့္လို႔ မျဖစ္၊ ေအာက္ငံု႔မၾကည့္ရဲ၊ လမ္းရယ္လို႔မ႐ွိတဲ့ ေက်ာက္ကမ္းပါး မွာ လက္ႏွစ္ဖက္ဆန္႔ၿပီး ကမ္းပါးျပတ္ႀကီးကို ဖက္ရပ္ေနရတဲ့အျဖစ္လို ေၾကာက္႐ြ႔ံအားငယ္စရာ ေကာင္းလိုက္တဲ့ အမ်ိဳး၊ ဒီခရီးမ်ိဳးကို ငါဘယ္ပံုဆက္လွမ္းႏိုင္ိပါ့မလဲလို႔ ေတြးေတာင္ မၾကည့္၀ံ့ေတာ့ဘူး။ ဒါေၾကာင့္ တန္ဟဲ့၊ ေနာက္မ်ားေတာ့ ငါဘယ္သူ႔ကိုမွ တရားမခ် တရားမျပေတာ့ဘူး၊ ေျပာေတာ့သာ လြယ္တာ၊ ႀကံဳရတဲ့အခါေတာ့ ထြက္ေပါက္ ဘယ္႐ွာရမွန္း မသိဘူး၊ သူမ်ားကို တရားခ်တဲ့ငါ့အက်င့္ ေဖ်ာက္မွလို႔ ပိုင္းျဖတ္မိတယ္။ ကိုယ္ကိုယ္တိုင္ ႀကံဳေတြ႔ခံစားရတဲ့အခါေတာ့ တကယ္ပဲ မလြယ္ပါကလား၊ အရင္ကေတာ့ ဘာကေလးမဆို တိုင္တိုင္ပင္ပင္ သူမသိပဲ ကၽြန္မ ဘာမွ လုပ္ေလ့မ႐ွိသလို၊ ကၽြန္မမသိပဲ သူဘာမွ မလုပ္ပါဘူး။ ေဟာအခုေတာ့ ငါ့ေလွငါထိုး ပဲခူးေရာက္ေရာက္ ျဖစ္ရၿပီ၊ ငါ့ျမင္းငါစိုင္း စစ္ကိုင္းေရာက္ ေရာက္ေပါ့။
ဦးလွဆံုးၿပီးတဲ့ေနာက္ သူ႔အသက္ ၇၃ ႏွစ္ျပည့္တဲ့ ဦးလွေမြးေန႔မွာေတာ့ ဦးလွ႐ွိတုန္းကတဲက စီစဥ္ထား တဲ့ အလႉကို ျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ စိတ္ကိုတင္းၿပီး လႉခဲ့ပါတယ္။ ဦးလွရဲ႔ ေမြးဇာတိ႐ြာ ပုဇြန္ေျမာင္း (ေညာင္ေလးပင္နားက) မွာ သူ႔မိဘေတြ လႉထားခဲ့တဲ့ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းက ဘုရားေဆာင္တေဆာင္ ႐ွိပါတယ္။ ဒီဘုရားေဆာင္ႀကီးက ႏွစ္ကာလ ၾကာေညာင္းလို႔ ေဆြးတဲ့အပိုင္းက ေဆြးေနၿပီ။ ဒါကို ရပ္႐ြာလူႀကီးမ်ားက မိဘလက္ငုတ္ အလႉကို ဦးလွတို႔ မိသားစုက ျပင္ဆင္လႉဒါန္းေစခ်င္သတဲ့၊ ဒါ့ေၾကာင့္ ဦးလွကို ဒီကိစၥအေၾကာင္းၾကားတဲ့အခါ ဦးလွက ကၽြန္မသေဘာကို ေမးပါတယ္။ ကၽြန္မက လႉၾကတာေပါ့လို႔ ေျပာေတာ့ ေက်ာင္းျပင္စရိတ္ ႐ြာကလူေတြကို ထုတ္ေပးလိုက္ၿပီး အဲဒီေက်ာင္းေဆာင္ ျပင္ၿပီးလို႔ ေရစက္ခ်တဲ့အခါ ႐ြာကလူေတြကို "မင္းေကၽြးခ်င္ေနတယ္ဆိုတဲ့ မႏၱေလးၾကာဆံဟင္း ေကၽြးၾကတာေပါ့" လို႔ ဦးလွက ေျပာပါတယ္။ ကၽြန္မကလဲ သူ႔႐ြာသြားၿပီး ၾကာဇံဟင္းတိုက္ေကၽြးခ်င္တယ္လို႔ သူ႔ကို အခါခါေျပာခဲ့ၿပီး အခါခါ အခြင့္႐ွာေနတာမို႔ ဒီလိုဆို ဟန္က်တာေပါ့လို႔ သူ႔ကို ခ်က္ခ်င္း စကားျပန္ထားတာ၊ ေက်ာင္းေဆာင္စျပင္ေနဆဲမွာ ဦးလွ အနိစၥေရာက္ သြားတာပါ။ ဒါ့ေၾကာင့္ ကၽြန္မက ေညာင္ေလးပင္မွာ႐ွိတဲ့ သူ႔တူသားေတြကို ဦးလွရဲ႔ ျမန္မာလိုေမြးေန႔ တပို႔တြဲလဆန္း ၁၀ ရက္ေန႔မွာ ေက်ာင္းေရစက္ခ်ႏိုင္ေအာင္ ျပင္ေပးၾကပါလို႔ ေမတၱာရပ္ရတယ္။ အခ်ိန္မီ ၿပီး႐ွာပါရဲ႔။ ဒါ့ေၾကာင့္ ဦးလွ သူ႔႐ြာကို သြားခ်င္တဲ့ ပံုစံအတိုင္း သားသမီးနဲ႔ ေျမးမ်ားကိုသာမက ကၽြန္မအမ နဂါးေဒၚဦးနဲ႔ ညီမ ေဒၚတင္တင္တို႔ကိုပါ ေခၚသြားၿပီး ပုဇြန္ေျမာင္း႐ြာမွာ သူ႔အသက္ ၇၃ ႏွစ္ျပည့္တဲ့ ေမြးေန႔မွာ ေက်ာင္းေရစက္ခ်ခဲ့ပါတယ္။ ဘုန္းႀကီးေတြကို ဆြမ္းကပ္၊ ႐ြာသူ႐ြာသားေတြကို ႐ြာလံုးကၽြတ္ မႏၱေလးၾကာဇံဟင္း မိုးၿဗဲဒယ္နဲ႔ ၂၇ ဒယ္ ခ်က္ၿပီး တိုက္ေကၽြးခဲ့ပါတယ္။ ဦးလွသာ ႐ွိယင္ ၀မ္းပန္းတသာနဲ႔ သူ႔သူငယ္ခ်င္းေတြနဲ႔ ႐ြာသူ႐ြာသားေတြကို "စားၾကကြာ ေသာက္ၾကကြာ" နဲ႔ ဧည့္ခံၿပီး တၿပံဳးၿပံဳး ျဖစ္ေန႐ွာမွာကို ျမင္ေယာင္ယင္း ေရစက္ခ် အမွ်ေ၀ခဲ့ပါတယ္။
အသက္ ၇၄ ႏွစ္ျပည့္တဲ့ ၇၅ ႀကိမ္ေျမာက္ သူ႔ေမြးေန႔မွာေတာ့ ဒီစာအုပ္ (လူထုခ်စ္သမွ် လူထုဦးလွ) ထုတ္ေ၀မယ္။ သူ႔ ေမြးေန႔ လက္ေဆာင္ပဲ၊ သူ႔အေပါင္းအသင္း ေရာင္းရင္းေတြ၊ ခင္မင္သူေတြ၊ ေရးေဘာ္ေတြရဲ႔ ေမြးေန႔ လက္ေဆာင္ပဲလို႔ ကၽြန္မက မွန္းထားမိတယ္။ ေမြးေန႔လက္ေဆာင္ စာအုပ္ျဖစ္ဖို႔ခ်ည္း လံုးပမ္းေနေတာ့ သူ႔ကိုခ်ည္း သတိရေနတုန္းမွာပဲ ႏို၀င္ဘာကထဲကေတာ့ ကၽြန္မေမြးေန႔ တိုင္လာပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ဟင္း၀ယ္ၿပီး သံဃာေတြကို အဲဒီ တန္ေဆာင္မုန္းလျပည့္ေက်ာ္ ၈ ရက္ေန႔ မနက္က သံဃိကဒါန ဆြမ္းေလာင္းတယ္။ ဆြမ္းေလာင္းၿပီးေတာ့ ငါ့အသက္ ကေန႔ ၆၈ ႏွစ္ျပည့္ၿပီ။ ေနာင္ ဘယ္ေလာက္ၾကာၾကာ ေနရအံုးမယ္မသိ။ သူမ်ားေတြ တခ်ိဳ႔ ဒါေလာက္မွ အသက္မ႐ွည္ၾကဘူး။ ငါမေသခင္ က်န္းမာတုန္း ငါလုပ္ႏိုင္သမွ် လုပ္ထားခဲ့မွလို႔ စဥ္းစားေနတုန္း မနက္ ၁၀ နာရီေလာက္မွာ ပန္းခ်ီဦးဘရင္ကေလး ဂ်စ္ကားတစီးနဲ႔ ေပါက္လာၿပီး ခ်ိဳင္းေထာက္ ႀကီးနဲ႔ ဆင္းလာပါတယ္။ သူ႔ေနာက္ကလဲ တျခားပန္းခ်ီဆရာႏွစ္ဦးက ဖံုးထားတဲ့ ႐ုပ္ပံုႀကီးတပံုကို မလို႔။ ဒါ ဦးလွ ပံုတူဆီေဆးကားတဲ့။ သားသမီးအစံုအညီေ႐ွ႔မွာ ဖြင့္ၾကည့္ဖို႔တဲ့။ ဦးဘရင္ကေလးဆိုတာ ကမၻာစစ္ႀကီး ၿပီးစမွာ ဦးလွက လူထုဂ်ာနယ္ စထုတ္မယ္ဆိုေတာ့ လူထုဆိုတဲ့ စာလံုးကို ေရးေပးတဲ့ ဦးလွရဲ႔ အရင္းႏွီးဆံုး ပန္းခ်ီဆရာ တေယာက္ပါ။ ကၽြန္မတို႔ လူထု စာလံုးဟာ ဦးဘရင္ကေလး စာလံုးပါ။
ဦးလွဆံုးေတာ့ ဦးဘရင္ကေလးက ဦးလွပံုကို သူဆြဲမယ္ဆိုၿပီး ဦးလွဓါတ္ပံု ၄-၅ ပံု ကၽြန္မဆီက ယူသြားပါတယ္။ ဦးလွမွာ ပံုတူဆိုလို႔ တပံုမွ မ႐ွိပါဘူး။ ဘယ္ပန္းခ်ီ ဘယ္ကာတြန္းဆရာကမွ သူ႔ပံုတူကို ဆြဲထားဖူးသည္ မ႐ွိဘူး။ သူအနိစၥေရာက္ေတာ့ သူ႔သူငယ္ခ်င္းနဲ႔ ေဆြမ်ိဳးစာေရးဆရာ ဦးသခၤါက ေပဖူးလႊာမဂၢဇင္း မွာ "ေၾသာ္-ကိုလွ" ဆိုတဲ့ ေဆာင္းပါးေရးေတာ့မွ ပန္းခ်ီမုတ္သုန္က ဦးလွပံုတူတခုဆြဲၿပီး ေဖာ္ျပလိုက္လို႔ အဲဒီပံုတူဟာ ဦးလွရဲ႔ ပထမဆံုး ပန္းခ်ီပံုပါပဲ။
ဦးဘရင္ကေလးက ဦးလွကို ႐ုပ္တူေအာင္ ဆြဲဖို႔ေတာ့ လြယ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဦးလွေနပံုထိုင္ပံု၊ သူ႔ဟန္ပန္၊ သူ႔အမူအက်င့္နဲ႔ သူ႔ စိတ္ေနစိတ္ထား ေပၚလြင္ေအာင္ ဒီပံုကို ကၽြန္ေတာ္ အမ်ားႀကီး ႀကိဳးစားၿပီး ဆြဲထားတာပါတဲ့။ ဦးဘရင္ရဲ႔ ပံုတူႀကီးေရာက္လာေတာ့ သမီးအႀကီးကလဲ အလုပ္က မလာေသးဘူး။ သားအငယ္ဆံုးနဲ႔ သမီးအငယ္ကလဲ ပံုႏွိပ္စက္က မျပန္လာၾကေသးဘူး။ ဒါ့ေၾကာင့္ ပန္းခ်ီဆရာရဲ႔ ဆႏၵအတိုင္း ကၽြန္မတေယာက္ထဲမို႔ မဖြင့္ပဲ ထားရတုန္း ဦးဘရင္ကေလးက သူဆြဲခဲ့တဲ့ ပံုကို ကၽြန္မကို ေျပာျပေနပါတယ္။ ဓါတ္ပံုယူသြားၿပီးတဲ့ေနာက္ ၁ ႏွစ္ေလာက္ၾကာမွ ေရာက္လာတဲ့ ပန္းခ်ီကားပါ။ ဦးဘရင္ကေလးက ကၽြန္မဆီက ယူသြားတဲ့ ဓါတ္ပံုေတြရယ္၊ သူ႔ဆီမွာ႐ွိတဲ့ ဦးလွပံုေတြရယ္၊ သူ႔မ်က္စိထဲက မွတ္မိေနပံုေတြရယ္ကို ေပါင္းၿပီး ပထမ စကက္ခ်္ေခၚတဲ့ ပံုၾကမ္းေတြ ထုတ္တယ္။ စိတ္တိုင္းမက်ေသးသမွ် ဆုတ္ပစ္တယ္။ ေနာက္ဆံုး ပံုၾကမ္း ၂ မ်ိဳး စိတ္တိုင္းက်တာရေတာ့မွ ဦးဘီဟန္စိန္နဲ႔ ဦးဘလွစိုးတို႔ကို စံျပအျဖစ္ အထိုင္ခိုင္းျပန္သတဲ့။ ဘီဟန္စိန္နဲ႔ ဦးဘလွစိုးတို႔က ဦးလွလို အားကစားသမား မဟုတ္ခဲ့ေတာ့ ထိုင္သာခိုင္းရတယ္ ကိုယ္လံုးကိုယ္ေပါက္ခ်င္း သိပ္မတူဘူးတဲ့။
ပန္းခ်ီကားကို ၿပီးခါနီးမွာ ရန္ကုန္က ပန္းခ်ီ၀သုန္၊ တင္လွ၀င္းထင္၊ ေမာင္ေက်ာ္ညြန္႔၊ ဦးဘရင္ကေလးရဲ႔ သား ညိဳ၀င္း၊ ေမာင္ေမာင္သိုက္၊ ေမာင္ေက်ာ္ေသာင္းစတဲ့ ပန္းခ်ီဆရာေတြကို ေခၚျပေသးတယ္။ ဦးလွကို ရင္းရင္းႏွီးႏွီးသိၾကတဲ့ သခင္လွေကၽြ နဲ႔ ကိုေအာင္ဘန္းတို႔ကိုလဲ ေခၚျပတယ္။ ၿပီးေတာ့ ကားကို အေ၀ဖန္ခိုင္းတယ္။ မႏၱေလးေရာက္ေတာ့လဲ ပန္းခ်ီဆရာ ဦးေအာင္ခင္၊ ဦးညိဳေလး၊ ဦးေက်ာ္ေမာင္၊ ဦးေက်ာ္ညြန္႔၊ ကိုဦး ေမာင္ေအးေမာင္ နဲ႔ အေပ်ာ္ထမ္းပန္းခ်ီဆရာ ကိုေမာင္ကို နဲ႔ ကိုထြန္းေ၀တို႔ကို အၾကည့္ခိုင္း၊ အေ၀ဖန္ခိုင္းခဲ့ေသး တယ္။ ဦးလွပံုက လူေပါင္းမ်ားစြာ ၾကည့္ေနမွာ၊ ကားအပ္ၿပီးမွ ဘာလိုတယ္ဆိုတာမ်ိဳး မျဖစ္ေစခ်င္ဘူးလို႔ အားမနာတမ္း ျမင္တဲ့ အျပစ္ကို ေျပာၾကစမ္းပါလို႔ ဖိတ္ေခၚခဲ့ အေ၀ဖန္ခံခဲ့ပါတယ္တဲ့။
ဦးလွက ႏိုင္ငံေရးသမား ပံုစံမ်ိဳးမဟုတ္ဘူး။ သူလုပ္တဲ့ ႏိုင္ငံေရးက ၿငိမ္းခ်မ္းဖို႔၊ သာယာဖို႔၊ ခ်စ္ၾကည္ ရင္းႏွီးၾကဖို႔၊ သူ အတြင္းစိတ္က ၿငိမ္းခ်မ္းေရးပဲ၊ ဒါ့ေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္ ပူတဲ့အေရာင္ကို မသံုးဘူး။ အခု ကၽြန္ေတာ္ ေဆးပါး ဆြဲထားတာ။ ေရ႐ွည္သံုးရေအာင္လို႔ တမင္ ဒီလိုဆြဲတာပဲ။ ႏိုင္ငံျခားကားေတြ ေဆးပါးဆြဲယင္ ဒိထက္ပဲ ပါးေသးတယ္။ ခုေဆးေရာင္ဟာ ေနာက္ေတာ့ တေျဖးေျဖးနဲ႔ တက္လာမယ္လို႔ ေျပာေနပါတယ္။
သားသမီးေတြ အစံုေရာက္လာေတာ့ လက္မ ၃၀x၄၀ အ႐ြယ္ကို ေဘာင္သြင္းၿပီး ယူလာတဲ့ သူ႔ကားႀကီးကို ဖြင့္လိုက္တဲ့အခါ စာတအုပ္ကို ေပါင္ေပၚတင္ၿပီး ဖြင့္ထားရင္း ကိုင္ထားတဲ့ ဦးလွရဲ႔ ကိုယ္တပိုင္းပံုႀကီး ေပၚလာတယ္။ ကၽြန္မ ႐ုတ္တရက္ ဘာမွ မေျပာႏိုင္ဘူး။ သူအသက္႐ွိတုန္းက ၾကည့္တတ္တဲ့ အၾကည့္မ်ိဳးနဲ႔ ၾကည္ၾကည္လင္လင္ ၾကည့္ေနတဲ့ သူ႔မ်က္ႏွာကိုပဲ အသက္မ႐ႉမိပဲ ၾကည့္ေနမိတယ္။ ၾကည့္ယင္းက ကၽြန္မေမြးေန႔ မွာ တိုက္တိုက္ဆိုင္ဆိုင္ ေရာက္လာတဲ့ ကားႀကီးမို႔ "မာေရ- ဒါမင့္ေမြးေန႔လက္ေဆာင္" လို႔ သူ႐ွိယင္ ေျပာေလမလားလို႔ ေအာက္ေမ့ၿပီး ဟင္းကနဲ ပင့္သက္ေ႐ွႀကီးတလံုး ခ်လိုက္မိပါတယ္။

လူထုေဒၚအမာ။
[လူထုခ်စ္သမွ်လူထုဦးလွ စာအုပ္၊ ပထမအႀကိမ္၊ ၁၉၈၃ ၾသဂုတ္မွ ကူးယူေဖာ္ျပပါတယ္။]

Friday, October 2, 2009

ဘ၀ခ်င္းမတူသည့္တ႐ုတ္ျပည္
ဘာသာျပန္သူ- ေဒၚအမာ

[အေမရိကန္သတင္းစာဆရာႀကီး အဂၢါစႏိုး ေရးသည့္ The Other Side of The River ကို ေဒၚအမာက ဘာသာျပန္ပါတယ္။ ပဌမႏွိပ္ျခင္း၊ ၁၉၆၆ ဇန္န၀ါရီ၊ မ်က္ႏွာဖံုးပန္းခ်ီ- ဖိုးသံေခ်ာင္း]
{မာယာက ထိုစာအုပ္မွာေဖာ္ျပထားတဲ့ ဘာသာျပန္သူရဲ႔ စကားခ်ီးကို စာဖတ္သူတို႔အတြက္ စာအုပ္ အညႊန္းအျဖစ္ မွ်ေ၀ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။}

စကားခ်ီး

အေမရိကန္ သတင္းစာဆရာႀကီး အဂၢါစႏိုး ေရးသားေသာ The Other Side of The River ေခၚ စာအုပ္ႀကီးကို သတင္းစာဆရာႀကီး အဂၢါစႏိုး၏ ခြင့္ျပဳခ်က္အရ "ဘ၀ခ်င္းမတူသည့္ တ႐ုတ္ျပည္" ဟူေသာ အမည္ျဖင့္ ဘာသာျပန္ထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ဤစာအုပ္မွာ တ႐ုတ္ေရးရာ ပါရဂူဟူ၍ ဘြဲ႔ခ်ီးျမႇင့္ျခင္း ခံရသည့္ အေမရိကန္ သတင္းစာဆရာႀကီး အဂၢါစႏိုး ၁၉၆၀ ခုႏွစ္က တ႐ုတ္ျပည္တြင္ ၅လၾကာ ေနထိုင္သြားၿပီး ေရးသားသည့္ စာအုပ္ ျဖစ္သည္။ အဂၢါစႏိုးသည္ တ႐ုတ္ျပည္သို႔ ခ်ီကာဂိုထရီႁဗြန္း သတင္းစာ၏ သတင္းေထာက္ေပါက္စအျဖစ္ႏွင့္ အသက္ ၂၂ ႏွစ္ကတည္းက ေရာက္ေနၿပီး၊ လန္ဒန္ေဒလီးဟဲရဲလ္၏ သတင္းေထာက္၊ နယူးေရာက္ ဆန္းေဒးသတင္းစာ၏ သတင္းေထာက္၊ ဆက္တာေဒးအီဗနင္းပို႔စ္ ႏွင့္ လိုက္မဂၢဇင္းတို႔၏ ေဆာင္းပါး႐ွင္ အျဖစ္ႏွင့္ တ႐ုတ္ျပည္အေၾကာင္း သတင္းေဆာင္းပါးေပါင္း ေျမာက္ျမားစြာ ေရးသားခဲ့သူ ျဖစ္သည္။ ၁၉၃၆ ခုႏွစ္တြင္ အဂၢါစႏိုးေရးသားသည့္ တ႐ုတ္ျပည္ေပၚမွၾကယ္နီ ဆိုေသာ စာအုပ္ ထြက္ေပၚလာသည့္အခါ သတင္းစာဆရာအဂၢါစႏိုး၏ အမည္မွာ ကမၻာတြင္ တမဟုတ္ခ်င္း ထင္႐ွားေက်ာ္ၾကား သြားေလသည္။ ဤသို႔ ေက်ာ္ၾကားရျခင္းမွာ ခ်န္ေက႐ွိတ္က တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္မ်ားႏွင့္ တ႐ုတ္ေတာ္လွန္ေရးႀကီးအေၾကာင္း သတင္းမွန္မ်ားကို ကမၻာက မသိ႐ွိႏိုင္ေစရန္ အမ်ိဳးမ်ိဳး သတင္းေမွာင္ခ် ပိတ္ဆို႔၍ ထားခဲ့ရာ ေတာ္လွန္ေရးျဖစ္ေနသည္မွာ ၉ ႏွစ္၊ ၁၀ ႏွစ္ၾကာၿပီ ျဖစ္ေသာ္လည္း တ႐ုတ္မ်ားေသာ္မွ သတင္းမွန္ကို မၾကားသိရဘဲ ျဖစ္ခ်ိန္တြင္ အဂၢါစႏိုးက ခ်န္ေက႐ွိတ္၏ တပ္မ်ား အထပ္ထပ္ကို ျဖတ္ေက်ာ္၍ သူပုန္ေတာ္လွန္ေရးသမားတို႔၏ နယ္ေျမသို႔ ခက္ခဲစြာ ေဖာက္ထြင္း၀င္ေရာက္ၿပီး တ႐ုတ္ ေတာ္လွန္ေရးႀကီးႏွင့္ ပတ္သက္၍ သိသင့္သိထိုက္သည္မ်ားကို 'တ႐ုတ္ျပည္ေပၚမွၾကယ္နီ' ဆိုေသာ အမည္တပ္၍ ၁၉၃၇ ခုႏွစ္က စာအုပ္တအုပ္ ေရးသား ထုတ္ေ၀ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ေလသည္။ (ယခု ထိုစာအုပ္ကို ေၾကးမံုအယ္ဒီတာ ကိုတင္ေထြးက ဘာသာျပန္၍ ပင္မေရစီးမွ ထုတ္ေ၀လ်က္ ႐ွိသည္။)
အဂၢါစႏိုးသည္ တ႐ုတ္ျပည္တြင္ ဒုတိယကမၻာ စစ္ႀကီးၿပီးသည္အထိ ေနၿပီး အေမရိကန္သို႔ ျပန္သြားခဲ့သည္။ ၁၉၄၉ ခုႏွစ္တြင္ တ႐ုတ္ေတာ္လွန္ေရး ေအာင္ျမင္သျဖင့္ တ႐ုတ္အေမရိကန္ဆက္ဆံေရး ပ်က္ျပားေသာေၾကာင့္ တ႐ုတ္ျပည္သို႔ လာၾကည့္ခ်င္ေသာ္လည္း အခြင့္မရဘဲ ႐ွိခဲ့ရာ ၁၉၆၀ ခုႏွစ္ကမူ အလြန္ခက္ခဲသည့္ၾကားမွ မျဖစ္မေန ၾကံဖန္၍ တ႐ုတ္ျပည္တြင္ ဆို႐ွယ္လစ္စနစ္ တည္ေဆာက္ေနသည္မ်ားကို ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က် လာ၍ ၅လမွ် ေလ့လာၾကည့္႐ႈသြားၿပီး ဤစာအုပ္ကို ေရးသားထုတ္ေ၀ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
တ႐ုတ္ျပည္အေၾကာင္း စာေရးဆရာေပါင္း ေျမာက္ျမားစြာက ေရးၾကသည့္ စာအုပ္ေတြ ႐ွိၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ထိုစာအုပ္ေတြႏွင့္ အဂၢါစႏိုး၏ 'ဘ၀ခ်င္းမတူသည့္တ႐ုတ္ျပည္' တို႔ ကြာျခားမႈ ႐ွိေပသည္။ ႐ွိပံုမွာ မစၥတာစႏိုးသည္ မလြတ္ေျမာက္မီက တ႐ုတ္ျပည္အေၾကာင္းကို ေခ်းခါးအူမ သိသူျဖစ္သည္ဆိုက မမွား၊ ေခတ္ေဟာင္းတ႐ုတ္ျပည္၏ အေၾကာင္းကို ႏိႈက္ႏိႈက္ထြင္းထြင္း သိျမင္ခဲ့သူ ျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ တ႐ုတ္စကားႏွင့္ စာကို အေတာ္အတန္ ေျပာႏိုင္ ေရးႏိုင္သူလည္း ျဖစ္သည္။ တ႐ုတ္လူမ်ိဳး၊ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံႏွင့္ တ႐ုတ္ေတာ္လွန္ေရးအေပၚ သံေယာဇဥ္ ႐ွိသူလည္း ျဖစ္သည္။ ကြန္ျမဴနစ္တေယာက္ မဟုတ္သည့္ အေမရိကန္ သတင္းစာဆရာတဦးလည္း ျဖစ္သည္။ အမွန္ကို ေရးရဲ ေရး၀ံ့၍ အေရးေကာင္း အတင္ျပေကာင္းသူလည္း ျဖစ္သည္။
ယေန႔ တ႐ုတ္ျပည္ ဆို႐ွယ္လစ္စနစ္ တည္ေဆာက္ေနသည္ ဆိုရာ၌ ဘယ္ေနရာတြင္ ဘာေတြ လုပ္ေနၾကျခင္း ျဖစ္သည္၊ လူေတြ မည္သို႔ ႐ွိၾကသည္၊ လူေတြ အယူအဆ၊ အျမင္အသိႏွင့္ အေနအထိုင္မ်ား မည္သို႔ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေနသည္။ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ ေကဒါေတြ ဘယ္အခဏ္းက ဘယ္လို ႐ွိသည္၊ တ႐ုတ္ျပည္၏ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး၊ လူမႈေရး၊ စီးပြါးေရး၊ စစ္ေရး အားလံုးေဒါင့္ေစ့ေအာင္ ၾကည့္ခဲ့ ျမင္ခဲ့ၿပီးမွ အလြန္က်ယ္၀န္းသည့္ အေျခအေနေတြကို ေဒါင့္ေစ့ေအာင္ ျပန္လည္တင္ျပ သတင္းေပးေရးဆိုသည့္ ႀကီးမားသည့္ တာ၀န္တရပ္ကို အဂၢါစႏိုးက ႏိုင္ႏိုင္နင္းနင္းယူၿပီး ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္ ထမ္းေဆာင္လိုက္ျခင္း ျဖစ္ေလသည္။
ထို႔ေၾကာင့္ တ႐ုတ္ျပည္တြင္ ဆို႐ွယ္လစ္စနစ္ ဘယ္ပံု တည္ေဆာက္ေနသနည္းဟု သိလိုလွ်င္ ဤစာအုပ္ကို ဖတ္ရလိမ့္မည္။ ထိုင္၀မ္ျပႆနာကို တ႐ုတ္က ဘယ္လိုေျဖ႐ွင္းေနသလဲ သိလိုလွ်င္ ဤစာအုပ္ကို ဖတ္ရလိမ့္မည္။ တ႐ုတ္လုပ္ေနသည့္ အႏုျမဴလက္နက္၊ ေဟာင္ေကာင္ႏွင့္ မေကာက္ ျပႆနာ၊ တ႐ုတ္ႏွင့္ ဆိုဗီယက္သေဘာတရားကြဲလြဲမႈ စသည့္ျပႆနာေတြကို သိလိုလွ်င္ ဤစာအုပ္ကိုပင္ ဖတ္ရပါလိမ့္မည္။
ဤစာအုပ္မွာ အႀကီးႀကီးျဖစ္၍ သတင္းစာ၌ ရက္ေပါင္းမ်ားစြာ ဆက္လက္ေဖာ္ျပခဲ့ရေပသည္။
အဂၢါစႏိုး၏ စာအုပ္ကို စာေရးဆရာဂၽြန္ဂန္သာက "ကၽြန္ေတာ္ သိသေလာက္ေျပာရရင္ တ႐ုတ္ျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ႏိုင္ငံ ျဖစ္သြားၿပီးသည့္ေနာက္ ေလးနက္တည္ေသာ အေမရိကန္ သတင္းစာဆရာတေယာက္က မ်က္ျမင္ကိုယ္ေတြ႔ သတင္းေပးေရးသားသည့္ ျပည့္စံုကံုလံုေသာ စာအုပ္ဟူ၍ ဤတအုပ္သာ ေတြ႔ဘူးပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏွင့္ ဆန္႔က်င္ဘက္ ျဖစ္၍ေနသည့္ ကမၻာေအ႐ွ႔ဖ်ားမွ ႏိုင္ငံႀကီး၏ အျဖစ္အပ်က္မ်ားကို အမွန္အတိုင္း ေရးသားတင္ျပလာသူ ႐ွိသည္ဆိုလွ်င္ ထိုအျဖစ္အပ်က္မွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔အတြက္ ေကာင္းဘို႔ျဖစ္ျခင္းဟူ၍ ဆိုရန္႐ွိသျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔တေတြသည္ ဤစာအုပ္ကို အထူးအေလးေပး ဖတ္႐ႈထိုက္လွပါသည္" ဟူ၍ ေရးသား ေ၀ဖန္ထားပါသည္။
"အုတ္တံတိုင္းဟူသည္ ၂ဖက္မ်က္ႏွာ ႐ွိသည္ခ်ည္း" ဟူေသာ စာအုပ္ကို ေရးသည့္ အဂၤလိပ္သတင္းစာ ဆရာ ဖိလစ္ဂရင္းကမူ "တ႐ုတ္ျပည္အေၾကာင္း တစံုတခု သိလိုသည္၊ သိသည္ဟု ေျပာခ်င္သည္ဆိုလ်င္ ဤစာအုပ္ကို လက္လႊတ္၍မျဖစ္" ဟု တိုက္တြန္းထားေလသည္။
အို၀င္လတ္တီမိုးဆိုသည့္ ပုဂၢိဳလ္ကမူကား "ဘ၀ခ်င္းမတူသည့္တ႐ုတ္ျပည္ စာအုပ္မွာ အဂၢါစႏိုး၏ ထက္ျမက္လွေသာ ကေလာင္ျဖင့္ ထိုႏိုင္ငံႏွင့္ ထိုလူမ်ိဳးကို ခ်စ္သည့္စိတ္၊ ထိုႏိုင္ငံက အေျခအေနအရပ္ရပ္ကို သိ႐ွိမႈ၊ စာေရးသူ၏ ႐ိုးသားျဖဴစင္ေသာ ေစတနာ၊ တဦးက တဦးကို ယံုၾကည္နားလည္မႈတို႔ျဖင့္ ယေန႔ တ႐ုတ္ျပည္ တြင္ အုပ္စိုးေနသူမ်ားႏွင့္ ရင္းႏွီးစြာေဆြးေႏြးခြင့္မ်ား ရျခင္းတို႔ စုေပါင္း၍ လြတ္လပ္စြာ ေရးသားေတြးေခၚႏိုင္သည့္ အေမရိကန္ သတင္းစာဆရာတဦးက ေရးသားသည့္ စာအုပ္ႀကီးပါေပ" ဟူ၍ ေ၀ဖန္ထားသည့္ စာအုပ္လည္း ျဖစ္ပါသည္။
နယူးေရာ့ ဟဲရဲထရီႁဗြန္း သတင္းစာ၏ စာအုပ္ေ၀ဖန္ေရးခန္းကမူကား "ဤစာအုပ္ႀကီးတြင္ အဂၢါစႏိုးသည္ တ႐ုတ္ျပည္က ပုဂၢိဳလ္ေတြ အေၾကာင္းကိုလည္းေရးသည္၊ ျပႆနာေတြ အေၾကာင္းကိုလည္း ေရးသည္၊ ဥပမာ ႐ွံစီျပည္နယ္မွ လယ္သမား၊ ပီကင္းကဆရာ၀န္၊ ဆိုက္ကားသမား၊ အသက္ ၂၂ ႏွစ္သာ ႐ွိေသးသည့္ အင္ဂ်င္နီယာေက်ာင္းသား၊ စသည္တို႔ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုခြင့္ရေအာင္ ဖန္တီးေပးထားေလသည္။ တဦးႏွင့္တဦး သိနားလည္မႈမွာ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးျခင္းမွ စတင္ျခင္း ျဖစ္ရာ ဤစာအုပ္ႏွင့္ ဤအခြင့္အေရး ရေစျခင္းမွာ ေနရာက်လွသည္" ဟု ေရးသားထားပါသည္။
နယူးစ္၀ိဂ်ာနယ္ စာအုပ္ေ၀ဖန္ေရးခန္းမွ ေ၀ဖန္ပံုမူကား "ဤ စာအုပ္မွာ ေတာ္လွန္ေရးၿပီးကတည္းက တ႐ုတ္နီျပည္ကို ကိုယ္ေတြ႔မ်က္ျမင္ သြား၍ ၾကည့္ၿပီး စံုလင္စြာ သတင္းေပးသည့္ အေမရိကန္တဦး၏ ပထမဆံုး စာအုပ္ျဖစ္ၿပီး တ႐ုတ္ျပည္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေမရိကန္တို႔ အထင္အျမင္ လြဲမွားေနပံုမ်ား၊ အေမရိကန္၏ သေဘာထားမမွန္ဘဲ ျဖစ္ေနပံုမ်ားကို ေခ်မႈန္းတိုက္ဖ်က္သလို ႐ွိေလသည္" ဟူ၍ ေ၀ဖန္ေရးသားျခင္း ခံရသည့္ စာအုပ္ႀကီး ျဖစ္ပါသည္။

ေဒၚအမာ(ဘာသာျပန္သူ)

႐ႈေဒါင့္
ေရးသူ- မမိုးသူ [ဒိုင္အို]


{ညီရင္းအကိုစာ၀ိုင္းက ၁၉၇၁ မွာ ထုတ္ခ့ဲတဲ့၊ ပန္းခူးပြဲ ကဗ်ာစာအုပ္ေလးကို စက္မႈတကၠသိုလ္မွာ တက္တုန္းက ၀ယ္ယူသိမ္းထားခဲ့တာ၊ ခု အဲဒီထဲက လမင္းတရာႀကိဳက္တဲ့ ကဗ်ာတပုဒ္ကို ေ႐ြးထုတ္ေဖာ္ျပလိုက္ပါတယ္။ ၃၈ ႏွစ္ေတာင္ ၾကာခဲ့ေလၿပီ။}ေ႐ႊသမင္တို႔႐ြာ၊ က်ားအိုနာက
အစာ႐ွာရန္ တလည္လည္။

ထိုးမည့္ဆင္သည္၊ ေနာက္တလွမ္းခ်ီဆုတ္
သည္ျပယုဂ္ပဲ၊ က်ားစဥ္းလဲ၏
ၿပံဳးျဖဲေနာက္ကြယ္၊ အစြယ္ကိုဖံုး
စကားလံုးလွ၊ ႏု႐ြေသြးေဆာင္
အာေဘာင္ကသန္၊ ဟန္ကဘုရင္ႀကီး
အၿမီးတရမ္းရမ္း၊ ျပင္ဘန္းေစတနာ
သမင္႐ြာကို၊ ျဖာလြန္းလွေခ်
ႏႈတ္ခြန္းေခၽြသည္၊ ေ႐ႊသမင္၀ေျပာ
ေလာကနိဗၺာန္ကို၊ က်ားအိုႀကီးက
တည္ေဆာက္ျပမတဲ့။

စည္းလံုးအားအင္၊ ေၾကးမံုျပင္တြင္
သမင္တို႔နိဗၺာန္၊ သမင္သာဖန္ရမည္
ဆင္တို႔နိဗၺာန္၊ ဆင္သာဖန္ရမည္
ငါတို႔၏နိဗၺာန္၊ ငါတို႔ဖန္ရမည္
ဤသည္ဆန္႔က်င္၊ ေျပာင္းျပန္ျမင္ေသာ္
ေသြးလ်ဥ္ျမစ္ေၾကာင္း စီးေတာ့မည္။

မမိုးသူ [ဒိုင္အို]