Friday, October 2, 2009

ဘ၀ခ်င္းမတူသည့္တ႐ုတ္ျပည္
ဘာသာျပန္သူ- ေဒၚအမာ

[အေမရိကန္သတင္းစာဆရာႀကီး အဂၢါစႏိုး ေရးသည့္ The Other Side of The River ကို ေဒၚအမာက ဘာသာျပန္ပါတယ္။ ပဌမႏွိပ္ျခင္း၊ ၁၉၆၆ ဇန္န၀ါရီ၊ မ်က္ႏွာဖံုးပန္းခ်ီ- ဖိုးသံေခ်ာင္း]
{မာယာက ထိုစာအုပ္မွာေဖာ္ျပထားတဲ့ ဘာသာျပန္သူရဲ႔ စကားခ်ီးကို စာဖတ္သူတို႔အတြက္ စာအုပ္ အညႊန္းအျဖစ္ မွ်ေ၀ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။}

စကားခ်ီး

အေမရိကန္ သတင္းစာဆရာႀကီး အဂၢါစႏိုး ေရးသားေသာ The Other Side of The River ေခၚ စာအုပ္ႀကီးကို သတင္းစာဆရာႀကီး အဂၢါစႏိုး၏ ခြင့္ျပဳခ်က္အရ "ဘ၀ခ်င္းမတူသည့္ တ႐ုတ္ျပည္" ဟူေသာ အမည္ျဖင့္ ဘာသာျပန္ထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ဤစာအုပ္မွာ တ႐ုတ္ေရးရာ ပါရဂူဟူ၍ ဘြဲ႔ခ်ီးျမႇင့္ျခင္း ခံရသည့္ အေမရိကန္ သတင္းစာဆရာႀကီး အဂၢါစႏိုး ၁၉၆၀ ခုႏွစ္က တ႐ုတ္ျပည္တြင္ ၅လၾကာ ေနထိုင္သြားၿပီး ေရးသားသည့္ စာအုပ္ ျဖစ္သည္။ အဂၢါစႏိုးသည္ တ႐ုတ္ျပည္သို႔ ခ်ီကာဂိုထရီႁဗြန္း သတင္းစာ၏ သတင္းေထာက္ေပါက္စအျဖစ္ႏွင့္ အသက္ ၂၂ ႏွစ္ကတည္းက ေရာက္ေနၿပီး၊ လန္ဒန္ေဒလီးဟဲရဲလ္၏ သတင္းေထာက္၊ နယူးေရာက္ ဆန္းေဒးသတင္းစာ၏ သတင္းေထာက္၊ ဆက္တာေဒးအီဗနင္းပို႔စ္ ႏွင့္ လိုက္မဂၢဇင္းတို႔၏ ေဆာင္းပါး႐ွင္ အျဖစ္ႏွင့္ တ႐ုတ္ျပည္အေၾကာင္း သတင္းေဆာင္းပါးေပါင္း ေျမာက္ျမားစြာ ေရးသားခဲ့သူ ျဖစ္သည္။ ၁၉၃၆ ခုႏွစ္တြင္ အဂၢါစႏိုးေရးသားသည့္ တ႐ုတ္ျပည္ေပၚမွၾကယ္နီ ဆိုေသာ စာအုပ္ ထြက္ေပၚလာသည့္အခါ သတင္းစာဆရာအဂၢါစႏိုး၏ အမည္မွာ ကမၻာတြင္ တမဟုတ္ခ်င္း ထင္႐ွားေက်ာ္ၾကား သြားေလသည္။ ဤသို႔ ေက်ာ္ၾကားရျခင္းမွာ ခ်န္ေက႐ွိတ္က တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္မ်ားႏွင့္ တ႐ုတ္ေတာ္လွန္ေရးႀကီးအေၾကာင္း သတင္းမွန္မ်ားကို ကမၻာက မသိ႐ွိႏိုင္ေစရန္ အမ်ိဳးမ်ိဳး သတင္းေမွာင္ခ် ပိတ္ဆို႔၍ ထားခဲ့ရာ ေတာ္လွန္ေရးျဖစ္ေနသည္မွာ ၉ ႏွစ္၊ ၁၀ ႏွစ္ၾကာၿပီ ျဖစ္ေသာ္လည္း တ႐ုတ္မ်ားေသာ္မွ သတင္းမွန္ကို မၾကားသိရဘဲ ျဖစ္ခ်ိန္တြင္ အဂၢါစႏိုးက ခ်န္ေက႐ွိတ္၏ တပ္မ်ား အထပ္ထပ္ကို ျဖတ္ေက်ာ္၍ သူပုန္ေတာ္လွန္ေရးသမားတို႔၏ နယ္ေျမသို႔ ခက္ခဲစြာ ေဖာက္ထြင္း၀င္ေရာက္ၿပီး တ႐ုတ္ ေတာ္လွန္ေရးႀကီးႏွင့္ ပတ္သက္၍ သိသင့္သိထိုက္သည္မ်ားကို 'တ႐ုတ္ျပည္ေပၚမွၾကယ္နီ' ဆိုေသာ အမည္တပ္၍ ၁၉၃၇ ခုႏွစ္က စာအုပ္တအုပ္ ေရးသား ထုတ္ေ၀ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ေလသည္။ (ယခု ထိုစာအုပ္ကို ေၾကးမံုအယ္ဒီတာ ကိုတင္ေထြးက ဘာသာျပန္၍ ပင္မေရစီးမွ ထုတ္ေ၀လ်က္ ႐ွိသည္။)
အဂၢါစႏိုးသည္ တ႐ုတ္ျပည္တြင္ ဒုတိယကမၻာ စစ္ႀကီးၿပီးသည္အထိ ေနၿပီး အေမရိကန္သို႔ ျပန္သြားခဲ့သည္။ ၁၉၄၉ ခုႏွစ္တြင္ တ႐ုတ္ေတာ္လွန္ေရး ေအာင္ျမင္သျဖင့္ တ႐ုတ္အေမရိကန္ဆက္ဆံေရး ပ်က္ျပားေသာေၾကာင့္ တ႐ုတ္ျပည္သို႔ လာၾကည့္ခ်င္ေသာ္လည္း အခြင့္မရဘဲ ႐ွိခဲ့ရာ ၁၉၆၀ ခုႏွစ္ကမူ အလြန္ခက္ခဲသည့္ၾကားမွ မျဖစ္မေန ၾကံဖန္၍ တ႐ုတ္ျပည္တြင္ ဆို႐ွယ္လစ္စနစ္ တည္ေဆာက္ေနသည္မ်ားကို ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က် လာ၍ ၅လမွ် ေလ့လာၾကည့္႐ႈသြားၿပီး ဤစာအုပ္ကို ေရးသားထုတ္ေ၀ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
တ႐ုတ္ျပည္အေၾကာင္း စာေရးဆရာေပါင္း ေျမာက္ျမားစြာက ေရးၾကသည့္ စာအုပ္ေတြ ႐ွိၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ထိုစာအုပ္ေတြႏွင့္ အဂၢါစႏိုး၏ 'ဘ၀ခ်င္းမတူသည့္တ႐ုတ္ျပည္' တို႔ ကြာျခားမႈ ႐ွိေပသည္။ ႐ွိပံုမွာ မစၥတာစႏိုးသည္ မလြတ္ေျမာက္မီက တ႐ုတ္ျပည္အေၾကာင္းကို ေခ်းခါးအူမ သိသူျဖစ္သည္ဆိုက မမွား၊ ေခတ္ေဟာင္းတ႐ုတ္ျပည္၏ အေၾကာင္းကို ႏိႈက္ႏိႈက္ထြင္းထြင္း သိျမင္ခဲ့သူ ျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ တ႐ုတ္စကားႏွင့္ စာကို အေတာ္အတန္ ေျပာႏိုင္ ေရးႏိုင္သူလည္း ျဖစ္သည္။ တ႐ုတ္လူမ်ိဳး၊ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံႏွင့္ တ႐ုတ္ေတာ္လွန္ေရးအေပၚ သံေယာဇဥ္ ႐ွိသူလည္း ျဖစ္သည္။ ကြန္ျမဴနစ္တေယာက္ မဟုတ္သည့္ အေမရိကန္ သတင္းစာဆရာတဦးလည္း ျဖစ္သည္။ အမွန္ကို ေရးရဲ ေရး၀ံ့၍ အေရးေကာင္း အတင္ျပေကာင္းသူလည္း ျဖစ္သည္။
ယေန႔ တ႐ုတ္ျပည္ ဆို႐ွယ္လစ္စနစ္ တည္ေဆာက္ေနသည္ ဆိုရာ၌ ဘယ္ေနရာတြင္ ဘာေတြ လုပ္ေနၾကျခင္း ျဖစ္သည္၊ လူေတြ မည္သို႔ ႐ွိၾကသည္၊ လူေတြ အယူအဆ၊ အျမင္အသိႏွင့္ အေနအထိုင္မ်ား မည္သို႔ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေနသည္။ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ ေကဒါေတြ ဘယ္အခဏ္းက ဘယ္လို ႐ွိသည္၊ တ႐ုတ္ျပည္၏ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး၊ လူမႈေရး၊ စီးပြါးေရး၊ စစ္ေရး အားလံုးေဒါင့္ေစ့ေအာင္ ၾကည့္ခဲ့ ျမင္ခဲ့ၿပီးမွ အလြန္က်ယ္၀န္းသည့္ အေျခအေနေတြကို ေဒါင့္ေစ့ေအာင္ ျပန္လည္တင္ျပ သတင္းေပးေရးဆိုသည့္ ႀကီးမားသည့္ တာ၀န္တရပ္ကို အဂၢါစႏိုးက ႏိုင္ႏိုင္နင္းနင္းယူၿပီး ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္ ထမ္းေဆာင္လိုက္ျခင္း ျဖစ္ေလသည္။
ထို႔ေၾကာင့္ တ႐ုတ္ျပည္တြင္ ဆို႐ွယ္လစ္စနစ္ ဘယ္ပံု တည္ေဆာက္ေနသနည္းဟု သိလိုလွ်င္ ဤစာအုပ္ကို ဖတ္ရလိမ့္မည္။ ထိုင္၀မ္ျပႆနာကို တ႐ုတ္က ဘယ္လိုေျဖ႐ွင္းေနသလဲ သိလိုလွ်င္ ဤစာအုပ္ကို ဖတ္ရလိမ့္မည္။ တ႐ုတ္လုပ္ေနသည့္ အႏုျမဴလက္နက္၊ ေဟာင္ေကာင္ႏွင့္ မေကာက္ ျပႆနာ၊ တ႐ုတ္ႏွင့္ ဆိုဗီယက္သေဘာတရားကြဲလြဲမႈ စသည့္ျပႆနာေတြကို သိလိုလွ်င္ ဤစာအုပ္ကိုပင္ ဖတ္ရပါလိမ့္မည္။
ဤစာအုပ္မွာ အႀကီးႀကီးျဖစ္၍ သတင္းစာ၌ ရက္ေပါင္းမ်ားစြာ ဆက္လက္ေဖာ္ျပခဲ့ရေပသည္။
အဂၢါစႏိုး၏ စာအုပ္ကို စာေရးဆရာဂၽြန္ဂန္သာက "ကၽြန္ေတာ္ သိသေလာက္ေျပာရရင္ တ႐ုတ္ျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ႏိုင္ငံ ျဖစ္သြားၿပီးသည့္ေနာက္ ေလးနက္တည္ေသာ အေမရိကန္ သတင္းစာဆရာတေယာက္က မ်က္ျမင္ကိုယ္ေတြ႔ သတင္းေပးေရးသားသည့္ ျပည့္စံုကံုလံုေသာ စာအုပ္ဟူ၍ ဤတအုပ္သာ ေတြ႔ဘူးပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏွင့္ ဆန္႔က်င္ဘက္ ျဖစ္၍ေနသည့္ ကမၻာေအ႐ွ႔ဖ်ားမွ ႏိုင္ငံႀကီး၏ အျဖစ္အပ်က္မ်ားကို အမွန္အတိုင္း ေရးသားတင္ျပလာသူ ႐ွိသည္ဆိုလွ်င္ ထိုအျဖစ္အပ်က္မွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔အတြက္ ေကာင္းဘို႔ျဖစ္ျခင္းဟူ၍ ဆိုရန္႐ွိသျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔တေတြသည္ ဤစာအုပ္ကို အထူးအေလးေပး ဖတ္႐ႈထိုက္လွပါသည္" ဟူ၍ ေရးသား ေ၀ဖန္ထားပါသည္။
"အုတ္တံတိုင္းဟူသည္ ၂ဖက္မ်က္ႏွာ ႐ွိသည္ခ်ည္း" ဟူေသာ စာအုပ္ကို ေရးသည့္ အဂၤလိပ္သတင္းစာ ဆရာ ဖိလစ္ဂရင္းကမူ "တ႐ုတ္ျပည္အေၾကာင္း တစံုတခု သိလိုသည္၊ သိသည္ဟု ေျပာခ်င္သည္ဆိုလ်င္ ဤစာအုပ္ကို လက္လႊတ္၍မျဖစ္" ဟု တိုက္တြန္းထားေလသည္။
အို၀င္လတ္တီမိုးဆိုသည့္ ပုဂၢိဳလ္ကမူကား "ဘ၀ခ်င္းမတူသည့္တ႐ုတ္ျပည္ စာအုပ္မွာ အဂၢါစႏိုး၏ ထက္ျမက္လွေသာ ကေလာင္ျဖင့္ ထိုႏိုင္ငံႏွင့္ ထိုလူမ်ိဳးကို ခ်စ္သည့္စိတ္၊ ထိုႏိုင္ငံက အေျခအေနအရပ္ရပ္ကို သိ႐ွိမႈ၊ စာေရးသူ၏ ႐ိုးသားျဖဴစင္ေသာ ေစတနာ၊ တဦးက တဦးကို ယံုၾကည္နားလည္မႈတို႔ျဖင့္ ယေန႔ တ႐ုတ္ျပည္ တြင္ အုပ္စိုးေနသူမ်ားႏွင့္ ရင္းႏွီးစြာေဆြးေႏြးခြင့္မ်ား ရျခင္းတို႔ စုေပါင္း၍ လြတ္လပ္စြာ ေရးသားေတြးေခၚႏိုင္သည့္ အေမရိကန္ သတင္းစာဆရာတဦးက ေရးသားသည့္ စာအုပ္ႀကီးပါေပ" ဟူ၍ ေ၀ဖန္ထားသည့္ စာအုပ္လည္း ျဖစ္ပါသည္။
နယူးေရာ့ ဟဲရဲထရီႁဗြန္း သတင္းစာ၏ စာအုပ္ေ၀ဖန္ေရးခန္းကမူကား "ဤစာအုပ္ႀကီးတြင္ အဂၢါစႏိုးသည္ တ႐ုတ္ျပည္က ပုဂၢိဳလ္ေတြ အေၾကာင္းကိုလည္းေရးသည္၊ ျပႆနာေတြ အေၾကာင္းကိုလည္း ေရးသည္၊ ဥပမာ ႐ွံစီျပည္နယ္မွ လယ္သမား၊ ပီကင္းကဆရာ၀န္၊ ဆိုက္ကားသမား၊ အသက္ ၂၂ ႏွစ္သာ ႐ွိေသးသည့္ အင္ဂ်င္နီယာေက်ာင္းသား၊ စသည္တို႔ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုခြင့္ရေအာင္ ဖန္တီးေပးထားေလသည္။ တဦးႏွင့္တဦး သိနားလည္မႈမွာ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးျခင္းမွ စတင္ျခင္း ျဖစ္ရာ ဤစာအုပ္ႏွင့္ ဤအခြင့္အေရး ရေစျခင္းမွာ ေနရာက်လွသည္" ဟု ေရးသားထားပါသည္။
နယူးစ္၀ိဂ်ာနယ္ စာအုပ္ေ၀ဖန္ေရးခန္းမွ ေ၀ဖန္ပံုမူကား "ဤ စာအုပ္မွာ ေတာ္လွန္ေရးၿပီးကတည္းက တ႐ုတ္နီျပည္ကို ကိုယ္ေတြ႔မ်က္ျမင္ သြား၍ ၾကည့္ၿပီး စံုလင္စြာ သတင္းေပးသည့္ အေမရိကန္တဦး၏ ပထမဆံုး စာအုပ္ျဖစ္ၿပီး တ႐ုတ္ျပည္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေမရိကန္တို႔ အထင္အျမင္ လြဲမွားေနပံုမ်ား၊ အေမရိကန္၏ သေဘာထားမမွန္ဘဲ ျဖစ္ေနပံုမ်ားကို ေခ်မႈန္းတိုက္ဖ်က္သလို ႐ွိေလသည္" ဟူ၍ ေ၀ဖန္ေရးသားျခင္း ခံရသည့္ စာအုပ္ႀကီး ျဖစ္ပါသည္။

ေဒၚအမာ(ဘာသာျပန္သူ)

No comments: