Wednesday, January 29, 2014

ေဒၚသန္းစိန္ႀကီးမ်ား သိရင္… ေရးသူ - လွေက်ာ္ေဇာ

ေဒၚသန္းစိန္ႀကီးမ်ား သိရင္


 


ေမေမက က်မတို႔ရွိရာ (ပါတိဌာနခ်ဳပ္) ပန္ဆန္းကို ၁၉၈၀ ေအာက္တိုဘာလထဲမွာ ေရာက္ရွိလာပါတယ္။ ေမေမ ေရာက္လာခ်ိန္ဟာ ပါတီတြင္း အေတြးအေခၚ အရႈပ္အေထြးမ်ား စေပၚေပါက္ေနတာနဲ႔ တန္းတိုးပါေတာ့တယ္။

ပါတီက အေရွ႔ေျမာက္စစ္ေဒသကို စတင္ထူေထာင္တဲ့ ၁၉၆၈ ခုႏွစ္က ဗမာျပည္တြင္း ဝင္လာၾကတဲ့ ပါတီတပ္မ်ား မွာ ထိပ္ဆံုးဦးေဆာင္သူမ်ားသာ ဗမာလူမ်ိဳးေတြ ျဖစ္ၾကပါတယ္။ ဒီရဲေဘာ္ႀကီးေတြဟာ ၁၉၅၀ ခုႏွစ္မ်ားက တရုတ္ျပည္ မာ့က္စ္လီနင္ဝါဒ တကၠသိုလ္မ်ားမွာ သေဘာတရားေရးပညာ ေလ့လာဖို႔ ေစလႊတ္ျခင္း ခံရသူမ်ားပါ။ ၁၉၅၅ ခုႏွစ္ ဘန္ေဒါင္းအစည္းအေဝးက ခ်မွတ္လိုက္တဲ့ မူ ၅ ခ်က္နဲ႔ ေျခခ်ဳပ္မိၿပီး တရုတ္ျပည္မွာ ေသာင္တင္ေန သူမ်ားပါ။

က်န္ အမ်ားတကာ့ အမ်ားစုႀကီးကေတာ့ ရဲေဘာ္ေနာ္ဆိုင္း (ဗိုလ္ေနာ္ဆိုင္း) (၁၉၅၀ -၅၂ က ဖဆပလ အစိုးရက လိုက္တိုက္လို႔ တရုတ္ျပည္ထဲ ေျပးဝင္လာတဲ့ လူမ်ိဳးစု တပ္မ်ားေခါင္းေဆာင္) ဦးစီးတဲ့ ကရင္၊ ကခ်င္ ရဲေဘာ္မ်ား၊ ၁၉၇၆ ခုႏွစ္ ဗိုလ္ေနဝင္း ဖန္တီးခဲ့တဲ့ တရုတ္ - ဗမာ အေရးအခင္းအတြင္း တရုတ္ျပည္ ျပန္ေျပးလာတဲ့ ပင္လယ္ရပ္ျခား တရုတ္အမ်ိဳးသားမ်ား (ဗမာျပည္ေပါက္မ်ားျဖစ္ၿပီး တရုတ္လို ဟြာေခ်ာင္ လို႔ ေခၚပါတယ္)၊ တရုတ္ျပည္ ယဥ္ေက်းမႈေတာ္လွန္ေရးႀကီးအတြင္း တက္ႀကြစြာ ပါဝင္လႈပ္ရွားခဲ့တဲ့ တပ္နီရဲေဘာ္မ်ား၊ တရုတ္-ဗမာ နယ္စပ္ အဲဒီေဒသမ်ားအတြင္း အေစာပိုင္းကတည္းက ရွိေနခဲ့တဲ့ လယ္သမား ေျပာက္က်ားသူပုန္အုပ္စုေလးမ်ား (ဥပမာ - ဝ၊ ကိုးကန္႔၊ အခါ၊ ရွမ္း) စတဲ့ လူမ်ိဳးေပါင္းစံု ပါဝင္ခဲ့ၾကပါတယ္။ အဲဒီ လူမ်ိဳးေပါင္းစံု (အားလံုးနီးပါး လူမ်ိဳးစုေတြ) တပ္ႀကီးနဲ႔ က်မတို႔ရဲ႔ အေရွ႔ေျမာက္စစ္ေဒသႀကီးကို တည္ေဆာက္ခဲ့ၾကတာပါ။

ဗမာျပည္ေတာ္လွန္ေရးႀကီးရဲ႔ အခ်ိဳးအေကြ႔ တကြက္မွာ ျပဳခဲ့ၾကတဲ့ သူတို႔ရဲ႔ ေကာင္းမႈျပဳခ်က္ေတြကို ဗမာျပည္သူ တရပ္လံုးက အျမဲသတိရ ေက်းဇူးတင္ ဂုဏ္ျပဳေနၾကမွာပါပဲ။

၁၉၇၂ ခုႏွစ္ အဲဒီလို နယ္စပ္ေဒသ ဖြင့္လွစ္ၿပီးမွသာ ဗမာရဲေဘာ္ေတြ ၿဖိဳးၿဖိဳးေျဖာက္ေျဖာက္ စတင္ေရာက္ရွိလာၿပီး ၁၉၇၄ - ၇၅ -၇၆ အေရးေတာ္ပံုမ်ား အၿပီးမွာေတာ့ အေတာ္အတန္ ေရာက္လာၾက ပါေတာ့တယ္။

အေရွ႔ေျမာက္စစ္ေဒသ တည္ေထာင္ရာမွာ ႏိုင္ငံတကာ့အကူအညီ အမ်ားအျပား ရခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီ အကူအညီေတြ ေၾကာင့္ေရာ၊ ဗမာျပည္တြင္း ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈ ျပင္းထန္လို႔ေရာ၊ ပဲခူးရိုးမက်အၿပီး ဗဟိုေကာ္မတီ အသစ္ကို ထူေထာင္လိုက္ႏိုင္တာေၾကာင့္ေရာ၊ အင္ဒိုခ်ိဳင္းနားျပည္သူေတြရဲ႔ ေတာ္လွန္ေရးေအာင္ပြဲ အရွိန္အဟုန္ကလည္း ေကာင္းေနေတာ့၊ အဲဒီကာလ ေတာ္လွန္ေရး အေျခအေနဟာ တစံုတရာ ေကာင္းမြန္ေနၿပီး တပါတီလံုးတက္ၾကြ လႈပ္ရွားေနၾကပါတယ္။

၁၉၇၀ ခုႏွစ္မွာ တရုတ္ျပည္က ႏိုင္ငံေရးေပၚလစီေတြ စတင္ ေျပာင္းလဲပါတယ္။ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးနဲ႔ တံခါးဖြင့္ ေပၚလစီ ခ်မွတ္လာပါတယ္။ တရုတ္ျပည္ကလည္း ကမၻာ့ကုလသမဂၢမွာ ရိုးရိုးအဖြဲ႔ဝင္ေတာင္မက ႀကီး ၅ ႀကီးထဲ ပါသြားပါၿပီ။ ဒီမွာတင္ ႏိုင္ငံတကာက ကြန္ျမဴနစ္လႈပ္ရွားမႈနဲ႔ ေတာ္လွန္ေရးေတြကို ေပးေနတဲ့ အကူအညီမ်ားကို စတင္ ေလွ်ာ့ခ်လာပါေတာ့တယ္။ တျခားႏိုင္ငံ ေတာ္လွန္ေရးထဲ ပါဝင္ေနတဲ့ သူတို႔ ႏိုင္ငံသားေတြကိုလည္း စတင္ျပန္လည္ ေခၚယူေနပါၿပီ။

က်မတို႔ ပါတီထဲက ဟြာေခ်ာင္မ်ား၊ တရုတ္ျပည္ ယဥ္ေက်းမႈေတာ္လွန္ေရး အတြင္း ေပၚထြက္လာခဲ့တဲ့ လက္ဝဲ ကူညီေရး တပ္နီလူငယ္မ်ား စတဲ့ တရုတ္အမ်ိဳးသားမ်ား ျပည္ေတာ္ျပန္သြားၾကပါတယ္။ အမ်ားစုႀကီးဟာ က်မတို႔ ပါတီအေပၚ သံေယာဇဥ္ႀကီးမားၾကတုန္းပါ။ ဘာအကူညီလိုလို စိတ္အားထက္သန္စြာ ေပးျမဲပါ။ ပါတီထဲက ထြက္သြားၾကစဥ္ကလည္း အပ္တိုတေခ်ာင္းေတာင္ မယူဘဲ လက္ခ်ည္းဗလာနဲ႔ ထြက္သြားခဲ့ၾကတာပါ။ တရုတ္ျပည္ ျပန္ေရာက္ေတာ့လည္း သူတို႔ခမ်ာ အစက ျပန္စၿပီး ဘဝကို ရုန္းကန္ရပါတယ္။

ဒါေပမယ့္ ဘယ္အဖြဲ႔အစည္းမွာမဆို အႏႈတ္လကၡဏာေဆာင္သူ အခ်ိဳ႔ အနည္းစုလည္း ရွိပါတယ္။ "ျပည္ေတာ္ျပန္ေရး" လိႈင္းထ ကတည္းက အေတြးအေခၚမွား (ဥပမာ - 'ရိုးသားသူ နစ္နာတယ္' ဆိုတဲ့ အယူအဆမ်ိဳး) ေတြ လႊင့္ၿပီး အိမ္အျပန္ အိတ္အျပည့္ပါေရး ႀကိဳးစားသူမ်ားကလည္း သူတို႔ ဒီလို အိမ္ျပန္တာ တရားေၾကာင္း၊ ရႏိုင္သမွ် အခြင့္အေရးယူမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း စတဲ့ အေတြးအေခၚ အယူအဆ အမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ ပါတီတြင္း အေတြးအေခၚ ရႈပ္ေထြးေအာင္ လုပ္ၾကပါတယ္။

အဲဒီလို ပါတီတြင္းျပသနာ စုပံုက်ေနၿပီး ပံုစံေတြ စတင္ ပ်က္လာတဲ့ အခ်ိန္မွာ ေမေမ ေရာက္လာတာပါ။

ေမေမက အဲသလို မေတာ္မတရား ေျပာတာေတြ လုပ္တာေတြ ေတြ႔ရင္ေတာ့ သူက ဒိုးကနဲ ေဒါက္ကနဲ ေျပာခ်တတ္ပါတယ္။ ဗဟိုရံုး ေနထိုင္စားေသာက္ေရး စခန္းထု အစည္းအေဝးေတြမွာသူက အျမင္မေတာ္တာေတြ ထည့္ေျပာတတ္ပါတယ္။ ဥပမာ ျခင္ေထာင္မရွိဘူးလို႔ တင္ျပလာသူကို အရင္ ျခင္ေထာင္ေဟာင္း တင္ျပလာသူကို အသစ္ထုတ္ေပးသင့္တယ္ ဆိုတာမ်ိဳးလိုေပါ့။ သူက သူျဖတ္သန္းခဲ့တဲ့ စစ္တပ္က အဂၤလိပ္စည္းကမ္းေတြနဲ႔ (အဲဒီကာလက) စနစ္တက် လုပ္ခဲ့တာေတြကို သူျမင္သမွ် ျပန္မိတ္ဆက္ေပးတာပါ။ တခ်ိဳ႔က ျပည္ေတာ္ျပန္ ခရီး သယ္ႏိုင္သမွ် သယ္ဖို႔ လုပ္ေနတာပါ။ ဒီအခါ သူ႔ ေျပာဆိုခ်က္ေတြအေပၚ မၾကည္မလင္ ျဖစ္လာၾကပါတယ္။

သူကလည္း "အားလံုး မသိၾကလို႔သာေပါ့ေအ။ သိမ်ားသိလို႔ကေတာ့ ဘယ္ေကာင္းႏိုင္မွာတုန္း" လို႔ က်မတို႔ကို မၾကာခဏ ခနဲ႔တဲ့တဲ့ ေျပာတတ္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ ဗဟိုေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ားက တခ်ိဳ႔ကိစၥေတြ ေပၚရင္ "မင္းတို႔ အေမႀကီး မသိေစနဲ႔ေနာ္" တို႔၊ "အမေလး ေဒၚသန္းစိန္ႀကီးမ်ားသိရင္ ဘာေျပာမလဲ မသိဘူး" တို႔ ေျပာလာၾကတာ ထံုးစံလို ျဖစ္လာပါတယ္။ ေမေမေျပာတာ ေတြကလည္း အမွန္ေတြ ျဖစ္ေတာ့ ဘယ္သူမွလည္း ျပန္မေခ်ပႏိုင္ဘဲ ေမေမေျပာသမွ်ေတြကို ေဖေဖကအစ၊ အားလံုး ၿပံဳးျဖဲျဖဲနဲ႔ ေခါင္းငံု႔ခံေနရပါတယ္။

ေမေမက ပါတီတြင္းမွာ ေနစဥ္ ေတြ႔ရတဲ့ အနိဌာရံုေတြကို အဲသလို ရယ္သလို ေမာသလိုနဲ႔ ေဖန္ေျပာဆိုခဲ့ ေပမယ့္ ပါတီရဲ႔ ေကာင္းကြက္နဲ႔ ပါတီအေပၚ ေက်းဇူးတင္စကားကိုလည္း ဆိုခဲ့ပါေသးတယ္။ ဒီအေၾကာင္းကိုလည္း ထည့္သြင္းေဖာ္ျပ ေျပာဆိုမွသာလွ်င္ ေမေမဟာ ဘာမဆို ဘက္စံု ၾကည့္ျမင္တတ္သူတဦး ျဖစ္ၿပီး ပါတီကို ေကာင္းေစခ်င္လြန္းလို႔၊ ေတာ္လွန္ေရး ေအာင္ျမင္ေစခ်င္လြန္းလို႔ ဒီလို ေဝဖန္ေရးေတြ ေပးသြားတာ ျဖစ္တယ္ ဆိုတာ သိႏိုင္မွာပါ။

၁၉၈၉ ပါတီတြင္း ဖရိုဖရဲ ျဖစ္သြားၿပီးေနာက္ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္မွာ က်မတို႔ မိသားစု တရုတ္ျပည္ကို ေရာက္လာပါတယ္။ က်မတို႔ ေနထိုင္ရတဲ့ဌာနရဲ႔ စာၾကည့္တိုက္မွာ Far Eastern Economic Review (အေရွ႔ဖ်ား စီးပြါးေရးဂ်ာနယ္) စာအုပ္အေဟာင္းေတြ ရွိပါတယ္။ အဲဒါေတြကို က်မတို႔က ယူယူ ၾကည့္ၾကပါတယ္။ တေန႔ေတာ့ ၁၉၈၃ ခုႏွစ္က လုပ္ၾကံသတ္ျဖတ္ခံလိုက္ရတဲ့ ဖိလစ္ပိုင္ အတိုက္အခံေခါင္းေဆာင္ အကီြႏိုရဲ႔ ရုပ္အေလာင္းပံု ပါလာတဲ့ မ်က္ႏွာဖံုးနဲ႔ စာအုပ္ကို ေမေမက ယူၾကည့္ၿပီး "ဒါကေတာ့ ပါတီကို ေက်းဇူးတင္ရမွာပါ၊ ေဖေဖ ပင္စင္ယူၿပီး ကတည္းက တေန႔တေန႔ ေဖေဖကို ဒီလိုမ်ိဳး ေတြ႔ရႏိုင္တယ္ဆိုၿပီး အျမဲ စိတ္တပူပူ တပန္ပန္ ျဖစ္ေနရတာ၊ ပါတီေရာက္မွ စိတ္ေအးရေတာ့တာ" လို႔ ဆိုပါတယ္။

ေၾသာ္ . ဒါေၾကာင့္ပဲ ေမေမဟာ ပါတီထဲမွာ ဒီေလာက္ အစားဆင္း၇ဲ အေနဆင္းရဲရေပမယ့္ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ရႊင္ရႊင္ႀကီး ျဖတ္ေက်ာ္ႏိုင္ခဲ့တာကိုးလို႔ က်မ သေဘာေပါက္မိပါေတာ့တယ္။

'ေဒၚသန္းစိန္ႀကီးမ်ားသိရင္' ဆိုၿပီး တလန္႔လန္႔ တထိတ္ထိတ္ျဖစ္ခဲ့ရတဲ့ ရဲေဘာ္ႀကီးမ်ားကိုလည္းဒီအေၾကာင္း က်မ ေျပာျပခ်င္လိုက္တာေလ။

လွေက်ာ္ေဇာ
ေအာက္တိုဘာ (၄)ရက္၊ ၂၀၁၃

{က်မဆက္၍ ေရးခ်င္ေသာ ေမေမ့အေၾကာင္း အမွတ္ (၅)}

ေမေမရဲ႔ အစားထိုး - 'သား' ေရးသူ - လွေက်ာ္ေဇာ

ေမေမရဲ႔ အစားထိုး - 'သား'

ရဲေဘာ္ထြန္းျမတ္ (ခ) ျမတ္ေက်ာ္

အခ်ိန္က. ၁၉၇၆ ခုနွစ္၊ ဇူလိုင္လ ၁၈ ရက္ နံနက္ပိုင္း
ေနရာက. စမ္းေခ်ာင္း၊ ေျမာင္းျမလမ္း၊ အိမ္အမွတ္ ၃၀။ အေပၚထပ္ ဧည့္ခန္း


အဲဒီေန႔က ေဖေဖက ေမေမ့ကို ကိုေက်ာ္ေဇာဦး ေတာခိုသြားတာ လမ္းမွာ ဖ်ားေနလို႔ က်မတို႔တေတြ သူ႔ကို လိုက္ေခၚမလို႔ ဆိုၿပီး အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျပၿပီး ေျပာဆိုေနပါတယ္။ စစ္တပ္နဲ႔ တိုးရင္ အသတ္ခံရမွာ စိုးလို႔ ေဖေဖပါလိုက္မွ ျဖစ္မယ္တို႔ ဖ်ားေနလို႔ ေဆးလည္း ကုဖို႔လိုလို႔ က်မလည္း ပါရမယ္လို႔ စသျဖင့္ေပါ့ေလ.။ (ေဖေဖက က်န္တဲ့သူေတြ ဒုကၡေရာက္မွာစိုးလို႔ ဒီလိုေျပာတာပါ)

ဒါေပမယ့္ ေမေမက အင္မတန္ ပါးပါတယ္။ ဒီၾကားထဲ က်မတို႔ သားအဖ တေတြ ညတညမွာ ေျမပံုတခ်ပ္နဲ႔ စကားေျပာေနတာ သူေတြ႔ထား ၿပီးပါၿပီ။ ဒါေၾကာင့္ သူက သူပါလိုက္မယ္လို႔ ဆိုလာပါတယ္။ က်မကပဲ  "ေမေမ - အားလံုး ေပ်ာက္သြားရင္ သူတို႔ ခ်က္ခ်င္း သိမွာ၊ ဘယ္သူမွ မလြတ္ႏိုင္ဘူး၊ ေမေမက ဟန္မပ်က္ ေနခဲ့ပါ။ ေမေမ - သူတို႔ကို ၅ ရက္ တပါတ္ ဆြဲထားႏိုင္ရင္ လွလွတို႔ လြတ္ၿပီ၊ လွလွတို႔ ဟိုမွာ အေျခက်ရင္ ေမေမ့ကို ျပန္လာေခၚမယ္" လို႔ ေဖ်ာင္းဖ်ရပါတယ္။

ဒီတင္ ေမေမက "သိပါတယ္၊ သိပါတယ္။ ေမေမ့ကို ဒီလိုပဲ တေန႔ ပစ္သြားၾကမယ္ဆိုတာ တြက္ထားၿပီးသားပါ။ သူတို႔ ပစ္သြားရင္ ငါ့သားေလးနဲ႔ပဲ ေနမယ္လို႔ စဥ္းစားထားတာ..၊ သူက အရင္ ေမေမ့ကို ပစ္သြားတယ္" လို႔ ဆိုၿပီး.. ကြယ္လြန္သြားရွာၿပီ ျဖစ္တဲ့ အငယ္ဆံုးသားေလး တြတ္တြတ္ကို တၿပီး ငိုပါေတာ့တယ္။

တြတ္တြတ္က ၁၉၇၂ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လထဲမွာ သူအသက္ ၂၀ မျပည့္ခင္၊ က်မတို႔ ဘဝထဲက ရုတ္တရက္ ထြက္ခြါ သြားခဲ့ ပါတယ္။ ေမေမရဲ႔ အခ်စ္ဆံုးသား၊ လက္ကတံုး ေတာင္ေဝွးသားပါ။ ဒါေၾကာင့္ ေမေမက ဘာကိစၥနဲ႔ ႀကံဳလာ ႀကံဳလာ သူ႔သားေလးကို တ,တ ၿပီး ငိုတတ္ပါတယ္။

ဒါေပမယ့္ သူ႔မွာ အစားထိုးသားေလး ရထားပါတယ္။

တြတ္တြတ္ဆံုးၿပီး မၾကာခင္မွာပဲ က်မတို႔အိမ္မွာ ေမာင္အစား၊ သားေလးအစားတေယာက္ ေရာက္လာပါတယ္။ ေဖေဖ့ ညီအငယ္ဆံုး ဦးသိန္းေရႊရဲ႔ သား ေမာင္ျမတ္ေက်ာ္ပါ။ ရန္ကုန္မွာ ေက်ာင္းေနဖို႔ပါ။ က်မတို႔မွာ တြတ္တြတ္ ဆံုးသြားၿပီးစ ျဖစ္လို႔ သူေရာက္လာေတာ့ တအိမ္လံုး ဝိုင္းၿပီး ခ်စ္ၾကပါတယ္။ အေမကေတာ့ အသဲဆံုးေပါ့။ ေမာင္ျမတ္ေက်ာ္ကလည္း အလြန္ လိမၼာေရးျခား ရွိပါတယ္။ ေမေမ့ အိမ္အလုပ္ေတြကို တြတ္တြတ္လိုပဲ အျမဲ ကူလုပ္ေပးပါတယ္။

ေမာင္ျမတ္ေက်ာ္ က်မတို႔ အိမ္ကပဲ ၁၀ တန္းေအာင္ၿပီး တကၠသိုလ္ ေရာက္ပါတယ္။ ဒီတင္ ၇၄ - ၇၅ - ၇၆ အေရးအခင္းမ်ားနဲ႔ တန္းတိုးပါတယ္။ အဲဒီကာလ က်မ ေမာင္ႏွစ္ေယာက္ျဖစ္တဲ့ ကိုေအာင္ေက်ာ္ေဇာနဲ႔ ကိုေက်ာ္ေဇာဦးတို႔တေတြ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ေျမေအာက္ကလပ္စည္းနဲ႔ ဆက္စပ္မိၿပီး ေျမေအာက္လႈပ္ရွားမႈမ်ား လုပ္ေနခ်ိန္ပါ။ သူတို႔က ဆက္သားအျဖစ္ ေမာင္ျမတ္ေက်ာ္ကို ဟိုခိုင္း ဒီခိုင္း လုပ္ပါတယ္။ ေမာင္ျမတ္ေက်ာ္ကလည္း အေစာပိုင္းကေတာ့ သူ႔အစ္ကိုေတြ ခိုင္းသမွ် လုပ္ေနေပမယ့္ ေနာက္ပိုင္း သူ႔တက္ၾကြမႈနဲ႔သူ  လႈပ္ရွားမႈေတြထဲမွာ ပါဝင္လာဟန္ ရွိပါတယ္။ ေမေမက ဒါေတြ ရိပ္မိၿပီး သူ႔သားေတြကို ဆူဆူပူပူ လုပ္လာပါတယ္။ ေမာင္ျမတ္ေက်ာ္ကိုလည္း သူ႔မိဘေတြရွိရာ သံုးဆယ္ကို ျပန္ပို႔မယ္လို႔ လုပ္လာပါတယ္။ "ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေနာက္ဘာမွ မခိုင္းေတာ့ပါဘူး" လို႔ သူ႔သားေတြက ကတိေပးမွ သက္သာရာ ရၾကပါတယ္။

က်မတို႔ ေတာခိုဖို႔ ျပင္ဆင္ေတာ့ က်မက ေမာင္ျမတ္ေက်ာ္ပါ တပါတည္း ေခၚသြားဖို႔ ေဖေဖနဲ႔ တိုင္ပင္ပါတယ္။ ေဖေဖက လူသိတ္မ်ားရင္ အႏၱရာယ္ႀကီးတယ္။ အခု ေက်ာင္းေတြလည္း ပိတ္ထားလို႔  လြတ္လြတ္ကၽြတ္ကၽြတ္ ျဖစ္ေအာင္ သူ႔မိဘမ်ားရွိရာ သံုးဆယ္ ျပန္ခိုင္းထားတာ ေကာင္းမယ္ဆိုၿပီး သံုးဆယ္ျပန္ လႊတ္ထားပါတယ္။ အဲဒီကာလက မိႈင္းရာျပည့္လႈပ္ရွားမႈအၿပီး ေက်ာင္းေတြ ပိတ္ထားခ်ိန္ပါ။ ဒါေပမယ့္ က်မတို႔  မထြက္ခင္တရက္မွာပဲ ေမာင္ျမတ္ေက်ာ္ သံုးဆယ္မွာ အဖမ္းခံရပါတယ္။ အဲဒီကေန ေထာင္က်သြားတာ ၁၉၈၀ ခုႏွစ္ အေထြေထြ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္နဲ႔ ျပန္လြတ္လာပါတယ္။

ျပန္လြတ္လာေတာ့ သူက ေမေမနဲ႔ပဲ စမ္းေခ်ာင္းအိမ္မွာ ေနပါတယ္။ သံုးဆယ္ရွိ မိဘမ်ားထံျပန္လည္း ခဏပဲ ျပန္ပါတယ္။ ဘဘတို႔ မမလွတို႔ မရွိေတာ့ဘူး၊ ႀကီးႀကီးကို ေစာင့္ေရွာက္ဖို႔ တာဝန္ က်ေနာ့္မွာ ရွိတယ္ဆိုၿပီး ေနပါတယ္။ (သူက ေဖေဖနဲ႔ ေမေမကို ဘဘနဲ႔ ႀကီးႀကီးလို႔ ေခၚပါတယ္)။ ေမေမက တြတ္တြတ္အစား လက္ကတံုးေတာင္ေဝွးသားအျဖစ္ အေတာ္တြယ္တာပါတယ္။ အဲဒီကာလအတြင္း ေမေမ မက်န္းမမာ ျဖစ္ေတာ့ သူပဲ ျပဳစုရပါတယ္။

၁၉၈၀ ခုႏွစ္ ေမေမ က်မတို႔ေနာက္ လိုက္လာေတာ့လည္း သူ႔ဟာသူ ေနာက္ကလိုက္လာတာ ေမေမနဲ႔ ေရွ႔ဆင့္ ေနာက္ဆင့္ပဲ ပါတီဌာနခ်ဳပ္ ပန္ဆန္းကို ေရာက္လာပါတယ္။

ေဖေဖက က်မတို႔ ေမာင္ႏွမေတြ ပါတီကို ျပန္ေရာက္ၿပီး ကတည္းက ပါတီကို အပ္ပါတယ္။ က်မတို႔အတြက္ ပါတီက တာဝန္ေတြ ခြဲေပးရာမွာ တလံုးမွ ဝင္မေျပာပါဘူး။ က်မတို႔ကိုလည္း ပါတီကို လာဖို႔ ျပင္ဆင္ကတည္းက ဟိုေရာက္ရင္ ပါတီက ဘာတာဝန္ေပးေပး လုပ္ရမယ္။ ေဆးပဲ ကုမယ္လို႔ မေျပာရဘူး။ ပါတီက ေစ်းေရာင္းခိုင္း လည္းေရာင္း၊ ကင္းေစာင့္ခိုင္းလည္း ေစာင့္လို႔ ပညာေပးပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေဖေဖေမေမတို႔ ဗဟိုရံုးမွာ ေနၾကရၿပီး က်မတို႔ ေမာင္ႏွမေတြက ကိုယ္တာဝန္က်ရာဌာနမွာပဲ ေနပါတယ္။ က်မက ေဆးရံုတို႔ ေဆးေက်ာင္းတို႔မွာပဲ ေနၿပီး က်မ ေမာင္ႏွစ္ေယာက္ကေတာ့ တပ္ေတြထဲမွာပဲ ေနပါတယ္။

ေမာင္ျမတ္ေက်ာ္ ပါတီထဲေရာက္လာေတာ့ ဗဟိုရံုးက ေခါင္းေဆာင္ရဲေဘာ္မ်ားက ေဖေဖနဲ႔ ေမေမကို အထူးေထာက္ထားၿပီး ဗဟိုရံုးမွာပဲ တာဝန္ခြဲေပး လိုက္ပါတယ္။ ဗဟိုရံုးမွာ တာဝန္က်ဖို႔ ဆိုတာ မလြယ္ပါဘူး။ အလြန္ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရတဲ့၊ ေျမေအာက္လုပ္ငန္းေတြမွာ အစမ္းသပ္ခံၿပီးသား လူေတြေတာင္ ပါတီကို ေရာက္ေရာက္ခ်င္း ဗဟိုရံုးကို မေရာက္ႏိုင္ပါဘူး။ ေအာက္ေျခစခန္းေတြ၊ ေရွ႔တန္းဌာနေတြမွာ ကာလတပိုင္း ျဖတ္သန္းရပါတယ္။ အဲဒီမွာ ေဖာ္ျပခ်က္ေတြ ေကာင္းမွ ဗဟိုေရာက္တာပါ။ ထို႔အတူ ဗဟိုမွာ ႀကီးျပင္းတဲ့ ဗဟိုေခါင္းေဆာင္ သားသမီး မ်ားဟာလည္း အရြယ္ေရာက္လာရင္ မိဘမ်ားနဲ႔ ခြဲၿပီး ေအာက္ေျခဌာနေတြ၊ ေရွ႔တန္းတပ္ေတြမွာ တာဝန္ သြားထမ္းရတာပါ။ ဒါဟာ ဗဟိုက ခ်မွတ္ထားတဲ့ စည္းကမ္းပါ။

ဒါကို ေမာင္ျမတ္ေက်ာ္ကိစၥမွာ ခၽြင္းခ်က္ ထားပါတယ္။ က်မတို႔ကလည္း ဒီအစီအစဥ္ကို အေတာ္ ေက်းဇူးတင္ ပါတယ္။  ႏို႔မို႔ရင္ က်မတို႔မွာ (ေဖေဖနဲ႔ေမေမ မက်န္းမမာ ျဖစ္တဲ့အခါမ်ားဆိုရင္) တာဝန္၇ွိလို႔သာ လုပ္ကိုင္ေနရေပမယ့္ စိတ္ကို မေျဖာင့္ပါဘူး။ အခုေတာ့ ေဖေဖတို႔ အနားမွာ ေမာင္ျမတ္ေက်ာ္ ရွိေနေတာ့ အလုပ္ေတြ စိတ္ခ်လက္ခ် လုပ္ႏိုင္ၿပီး ခ၇ီးေတြ ဘာေတြ မၾကာခဏ ထြက္ႏိုင္သြားပါတယ္။ ေမာင္ျမတ္ေက်ာ္ကလည္း ဆက္ဆံေရး အလြန္ေျဖာင့္ျဖဴးပါတယ္။ ဗဟိုရံုးက ဌာနအသီးသီးက ရဲေဘာ္မ်ားနဲ႔လည္း ေျပေျပျပစ္ျပစ္ ေျပာဆိုဆက္ဆံၾကလို႔ မေန႔တေန႔ကပဲ ေတာထဲေရာက္လာၿပီး ဒီေန႔ ဗဟိုရံုးလာ အလုပ္တက္ေနတဲ့ သူ႔ကို ဘယ္သူကမွ ထင္ျမင္ခ်က္ရွိတယ္လို႔ မၾကားရပါဘူး။ သူေရာက္ၿပီး မၾကာမီမွာပဲ အားလံုးနဲ႔ အသားက် ေျပလည္သြားပါတယ္။ သူက အလုပ္လုပ္ရာမွာ လက္ေၾကာတင္းတင္း ေပါ့ပါးျဖတ္လတ္သူ ျဖစ္ေတာ့ စခန္း ထုတ္လုပ္ေရး၊ ေမြးျမဴေရးေတြမွာ သူ႔ပဲ အားကိုးလာရပါေတာ့တယ္။

အဲဒီ ဗဟိုစခန္းမွာ ေမေမဟာ ေမာင္ျမတ္ေက်ာ္ အကူအညီနဲ႔ ၾကက္ေမြး၊ စားပင္ေသာက္ပင္ေလးေတြ စိုက္နဲ႔ အေတာ္ ေပ်ာ္ရႊင္ပါတယ္။ ေမာင္ျမတ္ေက်ာ္ အလုပ္စခန္းက ဗဟို အလုပ္ရံုးထဲမွာပဲ ရွိတာေၾကာင့္ သူက အလုပ္အားတာနဲ႔ အိမ္ျပန္ၿပီး ေမေမနဲ႔ ေနပါတယ္။ အိမ္အလုပ္လည္း ကူလုပ္ေပါ့။ ေမာင္ျမတ္ေက်ာ္ အလုပ္မ်ားလို႔ အခ်ိန္တန္လို႔ အိမ္ျပန္မလာရင္ ေမေမက သူ႔အလုပ္စခန္းရွိရာ ေတာင္ကုန္းေလးကို တက္တက္လာတတ္လို႔ က်န္ ရဲေဘာ္မ်ားက အလုပ္မ်ားေနရင္ သူ႔ကို အိမ္ခဏျပန္ အက်ိဳးအေၾကာင္း ေျပာခိုင္းတတ္ပါတယ္။

ဗဟိုရံုးကို တခါတရံမွ ေရာက္ၾကတဲ့ နယ္ေခါင္းေဆာင္တခ်ိဳ႔၊ နယ္ေကဒါတခ်ိဳ႔က ေမာင္ျမတ္ေက်ာ္ကို ေဖေဖေမေမတို႔ သားလို႔ပဲ ထင္ေနပါတယ္။ က်မတို႔ကို သိတ္မသိၾကပါဘူး။ က်မတို႔ကို သိသူမ်ားကလည္း ေမာင္ႏွမအရင္းေတြလို႔ ထင္ေနပါတယ္။

တခါလည္း ေမာင္ျမတ္ေက်ာ္ (ေတာတြင္းအမည္ ရဲေဘာ္ထြန္းျမတ္) အလယ္ပိုင္းဗ်ဴရိုသို႔ ခရီးထြက္ဖို႔ ကိစၥေပၚလာပါတယ္။ ၿမိဳ႔က ေရာက္လာတဲ့ ရဲေဘာ္အမ်ားစုဟာ ရံုးအလုပ္ မလုပ္ခ်င္ၾကပါဘူး။ ေရွ႔တန္းထြက္ဖို႔ပဲ အကြက္ေခ်ာင္းေနၾကတာပါ။ သူလည္း ေရာက္ကတည္းက ေရွ႔တန္းတပ္ သြားရဖို႔ပဲ ေတာင္းဆိုေနတာပါ။ ဗဟိုရံုးေကာ္မတီက သူ႔ကို ရံုးတာဝန္အျပင္ ေဖေဖေမေမတို႔ကို ေစာင့္ေရွာက္ဖို႔ ဒီတာဝန္ကို ေပးထားလို႔၊ သူ႔ကို ရွင္းျပထားလို႔ သူ ေအာင့္အီးေနတာပါ။ အလယ္ပိုင္းကို ဆက္သားလႊတ္ဖို႔ ကိစၥေပၚလာေတာ့ သူက ေတာင္းဆိုၿပီး ဆင္းသြားပါတယ္။ သူက က်မကို ႀကီးႀကီးကိုေတာ့ မေျပာပါနဲ႔။ က်ေနာ္ဟိုမွာ ၁ ႏွစ္ ၂ ႏွစ္ေလာက္ၾကာမယ္ ေျပာသြားပါတယ္။

ဒါေပမယ့္ ေမာင္ျမတ္ေက်ာ္ ၃ - ၄ လနဲ႔ ျပန္ေရာက္လာပါတယ္။ က်မက ဘယ္လို ျဖစ္တာလဲ ေမးေတာ့၊ မသိပါဘူး မမလွရယ္။ က်ေနာ္ ဟိုေရာက္ၿပီး မၾကာပါဘူး။ ဗဟိုက ေၾကးနန္းလာတယ္။ ရဲေဘာ္ထြန္းျမတ္ကို ႀကံဳတဲ့ စစ္ေၾကာင္းနဲ႔ အျမန္ဆံုး ျပန္လႊတ္ပါဆိုလို႔ က်ေနာ္ျပန္လာရတာ။ အလယ္ပိုင္းဗ်ဴရို ရဲေဘာ္မ်ားက ဗဟိုကို စိတ္ဆိုးၾကတယ္။ သူတို႔ လူၾကေတာ့ သိပ္သိတာပဲ။ သိပ္ေစးႏွဲတာပဲလို႔ ဆိုၾကတယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။ သူ႔မိခင္ဌာနကို ေမးေတာ့လည္း သူတို႔ ျပန္ေခၚတာ မဟုတ္ဘူးတဲ့။

ေနာင္ ႏွစ္အတန္ၾကာမွ တရားခံ ေပၚပါတယ္။

၁၉၈၆ ခုႏွစ္မွာ က်မ အေတာ္မက်န္းမမာျဖစ္လို႔ တဖက္ႏိုင္ငံ ေဆးရံုတက္ရပါတယ္။ အဲဒီမွာ ပါတီရဲ႔ ေထာက္ပံ့ေရးဌာနႀကီး တာဝန္ခံလည္းျဖစ္၊ ဒုဥကၠဌလည္းျဖစ္တဲ့ သခင္ေဖတင့္လည္း ေဆးရံုတက္ေနရပါတယ္။ က်မတို႔ တေန႔ ထိုင္စကားေျပာရင္းက ေမေမ့အေၾကာင္းေရာက္သြားရာမွာ သူက "မင္းတို႔ အေမႀကီးက ရဲေဘာ္ထြန္းျမတ္ကို ေတာ္ေတာ္သံေယာဇဥ္ ႀကီးရွာတယ္" လို႔ အစခ်ီၿပီး က်မတို႔တေတြအတြက္ ပေဟဠိျဖစ္ေနတဲ့ ကိစၥကို ေျပာျပပါတယ္။

"ရဲေဘာ္ထြန္းျမတ္ အလယ္ပိုင္းဆင္းသြားရစဥ္က ေဒၚသန္းစိန္လာၿပီး ဒီလိုေျပာတယ္။ အစ္ကိုႀကီးရယ္.. က်မက သားေတြကိုေတာ့ ကိုယ့္အနီးအနားမွာ ထားၿပီး( တကယ္ေတာ့ သူတို႔ ႏွစ္ေယာက္လည္းအေျခခံစခန္းထဲမွာ ျဖစ္ေပမယ့္ ေရွတန္းတပ္ေတြမွာ ေနတာပါ) ဒီတူေလးက်မွ ဟိုေအာက္ဖက္၊ ေပ်ာက္က်ားေဒသ လႊတ္ထားေတာ့ ဒီကေလးတခုခုျဖစ္ရင္ က်မ သူ႔မိဘေတြကို ဘယ္လို ေျပာရမလဲ။ သူ႔ကို ျပန္ေခၚေပးၿပီး က်မသား တေယာက္ ေယာက္ကို အဲဒီ တာဝန္ ေပးပါလို႔ လာေျပာတယ္ေလ။ ဒါေၾကာင့္ ရဲေဘာ္ထြန္းျမတ္ကို ျပန္ေခၚေပးလိုက္ရတာ.." တဲ့။

ကဲ. အဲသေလာက္ ေမေမဟာ ဒီအစားထိုးသားေလးကို ခ်စ္ရွာပါတယ္။ ဒါေတြကို သိလို႔ပဲ ၁၉၈၉ ခုနွစ္ ဗဟိုရံုး အာဏာသိမ္းခံရစဥ္က တရုတ္ျပည္ဘက္ကမ္း ထြက္ေျပးၾကရတဲ့ ဗဟိုရံုးက ရဲေဘာ္ေတြကို ေနရာခ်၊ ထိန္းသိမ္း၊ ေစာင့္ေရွာက္လုပ္ကိုင္ေပးေနတဲ့ ရဲေဘာ္ထြန္းျမတ္ကို ေနရာခ်ေရး တာဝန္ခံေခါင္းေဆာင္ (ႏိုင္ငံေရးဦးေဆာင္အဖြဲ႔ဝင္) ရဲေဘာ္တင္ရီ (ပဲခူးေနဝင္း)  က "ကဲ ကဲ - ရဲေဘာ္ထြန္းျမတ္၊ ဒီအလုပ္ေတြ အသာထား၊ သြား၊ ခင္ဗ်ား အေမႀကီးနားပဲေန၊ ဟိုမွာ တရဴံ႔ရႈ႔ံ ငိုေနတာ၊ ခင္ဗ်ားသြားေစာင့္ေရွာက္ေခ်" ဆိုၿပီး ေမေမ့အနားသြားေနဖို႔ တာဝန္ေပးလိုက္သတဲ့။ ေမေမကလည္း အဲဒီတုန္းက က်မတို႔ ေမာင္ႏွမသံုးေယာက္စလံုး ပန္ဆန္းမွာ က်န္ခဲ့ၿပီး၊ ဘာသတင္းမွ မရလို႔ တငိုငို တယိုယို ျဖစ္ေနတာပဲ။ အဲဒီတုန္းကလည္း ေဖေဖနဲ႔ ေမေမေနာက္ ကိုထြန္းျမတ္ပဲ သားအျဖစ္ လိုက္ပါၿပီး ေစာင့္ေရွာက္ေနထိုင္ခဲ့ရပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ ေမေမ့ဘဝမွာ အခက္အခဲ အၾကပ္အတည္းေတြနဲ႔ ႀကံဳတိုင္း သူရဲ႔ လက္ကတံုးေတာင္ဝွး သားေလးအျဖစ္ ကိုထြန္းျမတ္ကိုပဲ အားကိုးအားထားျပဳၿပီး ဒုကၡေတြကို ေက်ာ္လႊားခဲ့ရပါတယ္။ ၿမိဳ႔ေပၚမွာ သူတေယာက္တည္း က်န္ခဲ့စဥ္ မမာမခ်ာျဖစ္ၿပီး အိပ္ရာထဲ လဲသြားေတာ့ ကိုထြန္းျမတ္ ဘယ္ေလာက္သူ႔ကို ေစာင့္ေရွာက္ေပးခဲ့ေၾကာင္း၊ ထမီကအစ ေလွ်ာ္ေပးခဲ့ေၾကာင္း၊ မစားခ်င္ မေသာက္ခ်င္ ျဖစ္ေနရင္လည္းပူတင္းေလး လုပ္ေကၽြးၿပီး "ႀကီးႀကီး အားရွိေအာင္ စားလိုက္၊ ႀကီးႀကီး အားရွိမွ၊ ေနေကာင္းမွ ဘဘေနာက္ လိုက္ႏိုင္မွာ" လို႔ အားေပးၿပီး ေခ်ာ့ေကၽြးတတ္ေၾကာင္း ေျပာျပတတ္ပါတယ္။ ဒါေတြအတြက္လည္း ေမေမက သူ႔ အစားထိုး သားေလးကို ခ်စ္မဝ ေက်းဇူးတင္မဆံုး ျဖစ္ခဲ့ဟန္ ရွိပါတယ္။


{က်မဆက္၍ေရးခ်င္ေသာ ေမေမ့အေၾကာင္းမ်ား အမွတ္ (၄)}  မွ.


နယ္စြန္နယ္ဖ်ားခရီးသြား (ပီနန္) ေရးသူ - ေအးင္း(လမင္းတရာ)

ကိုယ့္လက္ထဲမွာ အနီေရာင္ မွာ ေရႊစာလံုးနဲ႔ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္လို႔ စာတမ္းခတ္ႏွိပ္ထားတဲ့ ဗမာ pass port ေလး……….။

သူေတာင္းစားကို ဆရာေခၚ၊ ဓါးျပကို ထိုင္ကန္ေတာ့ရတဲ့ အလုပ္လည္း မလုပ္ခဲ့ရဘူး။ လက္မွတ္ေပါင္းမ်ားစြာ၊ ေလွ်ာက္လႊာေပါင္းမ်ားစြာကို ေငြနဲ႔ဖို႔၊ တံစိုးလက္ေဆာင္ေပး၊ မ်က္ႏွာခ်ိဳေသြး၊ အေအာ္အေငါက္ခံ၊ ဟိုက ဒီေျပး..၊ ဒီက ဟိုေျပး စတဲ့ ျဖစ္စဥ္ေတြ မျဖတ္သန္းလိုက္ရဘူး..။

ကိုယ့္ေျပကိုယ့္ရြာမွာ .. ေရႊစကၠဴလိုအဖိုးတန္ေပမယ့္ သူမ်ားႏိုင္ငံ ေလဆိပ္ကို ဝင္ရင္၊ မ်က္ႏွာ အင္မတန္ငယ္ရတဲ့ ေရႊျမန္မာ pass port ေလးကို ကိုယ္က ဂုဏ္ယူဝင့္ၾကြားစြာ အိပ္ကပ္ထဲ ထည့္ၿပီး၊ ပတူနမ္ေစ်းနားကေန ဆမြတ္ပကန္၊ ဆမ္လံုး ရပ္ကြက္ကို ဘတ္စ္ကားနဲ႔ ျပန္လာခဲ့ပါတယ္။

ငါ.. ရၿပီ၊ ငါ…… ရၿပီ၊ ဗမာ pass port ငါရၿပီ……။ pass port  ကိုင္ၿပီး ထိုင္းေရာက္လာတာ မဟုတ္ပဲ၊ ေျပာင္းျပန္ ထိုင္ေရာက္ၿပီးမွ pass port ကို ရတာ..။ ပတ္စ္စပို႔က အသစ္စက္စက္.။ ပတ္စ္စပို႔ရံုးက ထုတ္းေပးတဲ့အတိုင္း…….။

ဒါေလးရဖို႔ ပထမ အရစ္မွာ ပတ္စ္စပို႔ဓါတ္ပံု တပံု၊ ကိုယ္ေပးခ်င္တဲ့ ကိုယ္ႀကိဳက္ရာ ကိုယ့္နာမည္တခုခုနဲ႔ ထိုင္းဘတ္ေငြ ၅ ေထာင္ ေပးရတယ္။ ကိုယ့္ဓါတ္ပံုနဲ႔ ကိုယ့္နာမည္ပါတဲ့ အနီေရာင္ စာအုပ္ေလး လက္ထဲေရာက္ရင္ က်န္ေငြ ၅ ေထာင္ ေပးေခ်ရတယ္။

ထိုင္းေငြ ဘတ္တေသာင္းဟာ အဲဒီကာလ (၁၉၉၀ခုႏွစ္) မွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ေလးရာနဲ႔ ညီမွ်တယ္။ ဗမာေငြ ဘယ္ေလာက္ ရွိလဲ မေျပာတတ္ဘူး။ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္ ျမဝတီကေန မဲေဆာက္ကူးေတာ့ ထိုင္းတဘတ္ = ဗမာ သံုးက်ပ္။

pass port မွာ ထိုင္းလူဝင္မႈႀကည့္ၾကပ္က ထုေပးတဲ့ ေလယာဥ္ကြင္းအဝင္တံုးပါတယ္။ အဝင္တုံးက သတ္မွတ္ရက္ေက်ာ္ရင္ ေသသြားမွာ..။ သူ႔အသက္ကို ဆြဲဆန္႔ဖို႔ လိုတယ္။ ႏိုင္ငံျခားမွာ ေဆးထြက္ကုရမယ္။ ေဆးဆရာအေပါဆံုးက မေလးရွားႏိုင္ငံ ပီနန္က ဆရာဝန္က ေစ်းေပါတယ္။

ဘာလုပ္မလဲ..။ ထိုင္းႏိုင္ငံမွာ ေနထိုင္ခြင့္ ဗီဇာ သက္တမ္း ေျခာက္လကို မေလးရွားႏိုင္ငံက ထိုင္းေကာင္စစ္ဝန္ ရံုးမွာ သြားယူရမယ္။ မီးရထားတတန္၊ ကားတတန္ နဲ႔ သြားရင္ ဖုတ္လိႈက္ဖုတ္လိႈက္ စာအုပ္နီေလး အသက္ရွင္ လာမယ္။ တခ်ိဳ႔ လူခ်မ္းသာ ကိုေ၇ႊဗမာေတြက ေလယာဥ္ပ်ံနဲ႔ ကြာလာလမ္ပူ အထိ သြားၾကတယ္။

ေမာင္ေအးဝင္းကေတာ့ ေပါေခ်ာင္ေကာင္း လမ္းစဥ္၊ ဟြလန္ဖံုး ဘူတာကေန မီးရထားနဲ႔ ပီနန္ကို သြားမယ္။

ဟြလန္ဖံုး (Hwalamphong) ဘူတာက ကိုယ္ေနတဲ့ ေနရာကေနဆို ဟိုဘက္ၿမိဳ႔စြန္ နဲ႔ ဒီဘက္ၿမိဳ႔စြန္။

လက္မွတ္သြားဝယ္တဲ့ေန႔က ဘူတာကို တေယာက္တည္း မသြားရဲလို႔ ဘန္ေကာက္ကို အလည္ေရာက္ေနတဲ့ ကိုယ့္ ငယ္သူငယ္ခ်င္း ေဟမာတိုး ရဲ႔ ေယာက်္ား ကိုေဇာ္ထြန္းကို အေဖာ္ေခၚသြားရတယ္။ ကိုယ္က ေမွာင္ႀကီး မဲႀကီး ႏိုင္ငံ ကေန စစ္ကားႀကီးေတြ တဝီဝီေျပးေနတဲ့ ၾကားက ေျပးလာရတာေလ……..။

ရထားလက္မွတ္ လိုခ်င္ရင္ ဘူတာမွာ ညအိပ္ၿပီး တန္းစီရတယ္။ မွတ္ပံုတင္တို႔ ေထာက္ခံစာတို႔ ျပရတဲ့.. ႏိုင္ငံကလာေတာ့  ေၾကာက္တာေပါ့.။ ထိုင္းမွာက ကိုယ့္ေျပကိုယ့္ရြာနဲ႔ တျခားစီ..။

ဟြလန္ဖံုးဘူတာထဲ ဝင္သြားၿပီး ထိုင္း - အဂၤလိပ္ နွစ္ဘာသာ ေရးထားတဲ့ ဆိုင္းဘုတ္ေတြကို လိုက္ဖတ္တယ္.။ Hadd Yai လို႔ ေရးထားတဲ့ လက္မွတ္ေပါက္မွာ ခရီးစဥ္ေတြ အမ်ားႀကီးထဲက ကိုယ္သြားခ်င္တဲ့ အခ်ိန္နဲ႔ ရက္ကို ေျပာၿပီး ဝယ္လိုက္တာပဲ.။ တေန႔ကို ဘယ္ နွစ္စီးေတာင္ Hadd Yai ကို သြားလဲ မေျပာတတ္ဘူး။

ရထားလက္မွတ္ ဝယ္ရတာ ၅ မိနစ္ေတာင္ မၾကာဘူး။ လက္မွတ္ ဝယ္ၿပီးေတာ့ ကိုေဇာ္ထြန္းနဲ႔ ကိုယ္နဲ႔ ဘူတာထဲက စားေသာက္ဆိုင္တဆိုင္မွာ beer တေယာက္ တလံုးစီ ေသာက္ၾကတယ္။

ဇူလိုင္ ၁၅ ရက္၊ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္၊ တနင္းဂေႏြေန႔ ညေန ၃ း ၁၅ မွာ ရထားထြက္တယ္။ ရိုးရိုးတန္း ထိုင္ခံုတြဲနဲ႔ ကိုယ္လိုက္သြားတယ္။ တြဲကလည္း သန္႔သန္႔ရွင္းရွင္း သက္ေတာင့္သက္သာ ေခ်ာင္ေခ်ာင္ခ်ိခ်ိပဲ။ ကိုယ္က ျပတင္းေပါက္ဖက္က ေနရာထိုင္ခံု မရဘူး။ ရထားဟာ နန္းေတာ္ေဘးက ျဖတ္တယ္ ေျပာလို႔ လွမ္းေမွ်ာ္ၾကည့္ ရေသးတယ္။ ခဏေနေတာ့ အျပင္ဘက္ ပတ္ဝန္းက်င္လည္း ေမွာင္သြားတာမို႔ ျပတင္းေတြလည္း ပိတ္ကုန္တယ္။

ကိုယ္လည္း တေယာက္တည္း ငူငူေငါင္ေငါင္ႀကီး ထိုင္ေန၇တာ ပ်င္းလာတာနဲ႔  စားေသာက္တြဲမွာ ဘီယာေသာက္ရင္း သြားထိုင္ေနလိုက္တယ္။

စားေသာက္တြဲမွာ ဘီယာေသာက္ရင္းဆိုလို႔ . ကိုယ့္ေျပကိုယ့္ရြာမွာ အေကာင္းဆံုး ရထားဆိုတဲ့ မႏၱေလးရထားက စားေသာက္တြဲကို ျပန္စဥ္းစားမိတယ္။ မႏၱေလးရထားမွာ ေရခဲေတြ ေရမွာ ေပါေလာေမ်ာေနတဲ့ သစ္သား စည္ႀကီးထဲမွာ ဘီယာေတြ၊ အခ်ိဳရည္ပုလင္းေတြကို စိမ္ထားတယ္။ စားသံုးသူလက္ထဲ အဲဒီ ပုလင္း စိုစိုရႊဲရႊဲေတြကို ဒီအတိုင္း လာခ်ေပးတယ္။ ရထားကလည္း လႈပ္လိုက္တာမွ ဘီယာကို ခြက္နဲ႔ ပဲ ေသာက္ေသာက္၊ ပုလင္းလိုက္ပဲ ေမာ့ေမာ့၊ ပါးစပ္နဲ႔ ေတာ္ေတာ္တည့္ယူရတယ္။ ရင္ဘတ္ေပၚလည္း စီးက် တတ္သလို၊ ဖန္ခြက္ႏႈတ္ခမ္း၊ ပုလင္းႏႈတ္သီးနဲ႔ သြားနဲ႔ ခိုက္မိလို႔ သြားဖံုးနာရ၊ သြားနာရတာလည္း အႀကိမ္ႀကိမ္……

ထိုင္းမွာက ရထားလမ္းေတြကလည္း ေကာင္း၊ ရထားတြဲေတြကလည္း ေကာင္းေတာ့ သူတို႔ စားေသာက္တြဲေတြမ်ား စားရေသာက္ရတာ အေတာ္ ဇိမ္ရွိတယ္။

ေနာက္တေန႔ မနက္ ရး၀၀ ေလာက္မွာ ထိုင္း - မေလးရွားနယ္စပ္ Hadd Yai ကို ေရာက္သြားတယ္။ Hadd Yai မွာ ပီနန္သြားတဲ့ တကၠစီေတြက မာစီဒီး ကားေတြ။ ဗမာအမ်ိဳးသမီးေလး သံုးေယာက္၊ အမ်ိဳးသား တေယာက္ ေရာက္ႏွင့္ေနတဲ့ ကားေပၚ မွာ ခ၇ီးသည္ တေယာက္ပဲ လိုေတာ့တာမို႔ ကိုယ့္နဲ႔ အဆင္ေျပသြားတယ္။

ပီနန္ကို ဘန္ေကာက္နာရီ ညေန ၄း၀၀ နာရီ မေလးရွားစံေတာ္ခ်ိန္ ၅း၀၀ မွာ ေရာက္သြားတယ္။ ကားေပၚက ခရီးေဖာ္ေတြ Hadd Yai မွာ ထိုင္းအခြန္ရံုးကို ဝင္ေနလို႔ ၁၁ နာရီမွ ထြက္ျဖစ္တာ။ ပီနန္ကို အေရာက္ ေနာက္က်သြားတယ္။ ေနာက္တေန႔ မနက္မွ ဗီဇာ သြားတင္ရမယ္။ကိုယ္က Golden Queen Hotel မွာ တည္းတယ္။

ဟိုတယ္မွာ ပစၥည္း အထုတ္အပိုးေတြ ခ်ၿပီး အနီးအနား ေလွ်ာက္ျဖစ္တယ္။ လာရင္းကိစၥက pass port သက္တမ္း ဆြဲဆန္႔ ရံုပဲဆိုေတာ့ ဘယ္မွ ေထြေထြထူးထူး မသြားေတာ့ပါဘူး။ မေသာက္ရတာ ၾကာၿပီ ျဖစ္တဲ့ မေလးရွား Tiger Beer ကို ဗိုက္ကား ေအာင္ေသာက္၊ ငွက္ေပ်ာဖက္နဲ႔ စားရတဲ့ ခ်စ္တီးထမင္းဆိုင္မွာ ဆိတ္ဦးေဏွာက္ဟင္း၊ ခ်ပ္တနီး၊ မႏုတ္တာနီ နဲ႔ ထမင္းပူပူကို ဟင္းပူပူကို ပဲဟင္းပူပူ ရႊဲေနေအာင္ဆမ္းၿပီး၊ ေခၽြးထြက္၊ ႏွပ္ထြက္ေအာင္ စားလိုက္တယ္။ ဒါပါပဲ……

မနက္ႏိုးေတာ့ ကားသမားလာေခၚလို႔ ဗီဇာ သြားတင္တယ္။ ကားဆရာက ပီနန္ေတာင္ေပၚဘုရား ကို ပို႔ေပးတယ္။ ညေနမွာ ဗီဇာ ရလာတယ္။

ဗီဇာ ၆ လ ရခဲ့ၿပီ။ ဒါေပမယ့္ ၃လ ႏွစ္ရစ္ ခြဲေပးတာမို႔ ေနာက္ သံုးလမွာ တေခါက္ ထပ္ထြက္ရမယ္။ အဲဒီတေခါက္ကေတာ့ ပီနန္ထိ သြားစရာ မလိုပါ..။ ႏွစ္ႏိုင္ငံ နယ္ျခားမွာ အဝင္ အထြက္ တိုင္ပတ္ရံုပါပဲ.။

အသြား ရထားေပၚ တညအိပ္၊ ပီနန္မွာ ႏွစ္ည အိပ္၊ အျပန္ရထားေပၚ တညအိပ္ - ၿပီး၊ ၁၉ ဇူလိုင္၊ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္၊ ၾကာသာပေတးေန႔ မနက္ ၁၀ နာရီ ၂၅ မွာ ဘန္ေကာက္ ျပန္ေရာက္လာတယ္။ နယ္စြန္နယ္ဖ်ားကေန ရထားစီးၿပီ၊ ၿမိဳ႔စြန္ၿမိဳ႔ဖ်ားကို ဘတ္စ္ကားနဲ႔ ျပန္လာတာ ဆမ္းလံုအိမ္ကို ေန႔လည္ ၁၂ နာရီေလာက္မွာ ျပန္ေရာက္လာတယ္။