Wednesday, January 29, 2014

ေဒၚသန္းစိန္ႀကီးမ်ား သိရင္… ေရးသူ - လွေက်ာ္ေဇာ

ေဒၚသန္းစိန္ႀကီးမ်ား သိရင္


 


ေမေမက က်မတို႔ရွိရာ (ပါတိဌာနခ်ဳပ္) ပန္ဆန္းကို ၁၉၈၀ ေအာက္တိုဘာလထဲမွာ ေရာက္ရွိလာပါတယ္။ ေမေမ ေရာက္လာခ်ိန္ဟာ ပါတီတြင္း အေတြးအေခၚ အရႈပ္အေထြးမ်ား စေပၚေပါက္ေနတာနဲ႔ တန္းတိုးပါေတာ့တယ္။

ပါတီက အေရွ႔ေျမာက္စစ္ေဒသကို စတင္ထူေထာင္တဲ့ ၁၉၆၈ ခုႏွစ္က ဗမာျပည္တြင္း ဝင္လာၾကတဲ့ ပါတီတပ္မ်ား မွာ ထိပ္ဆံုးဦးေဆာင္သူမ်ားသာ ဗမာလူမ်ိဳးေတြ ျဖစ္ၾကပါတယ္။ ဒီရဲေဘာ္ႀကီးေတြဟာ ၁၉၅၀ ခုႏွစ္မ်ားက တရုတ္ျပည္ မာ့က္စ္လီနင္ဝါဒ တကၠသိုလ္မ်ားမွာ သေဘာတရားေရးပညာ ေလ့လာဖို႔ ေစလႊတ္ျခင္း ခံရသူမ်ားပါ။ ၁၉၅၅ ခုႏွစ္ ဘန္ေဒါင္းအစည္းအေဝးက ခ်မွတ္လိုက္တဲ့ မူ ၅ ခ်က္နဲ႔ ေျခခ်ဳပ္မိၿပီး တရုတ္ျပည္မွာ ေသာင္တင္ေန သူမ်ားပါ။

က်န္ အမ်ားတကာ့ အမ်ားစုႀကီးကေတာ့ ရဲေဘာ္ေနာ္ဆိုင္း (ဗိုလ္ေနာ္ဆိုင္း) (၁၉၅၀ -၅၂ က ဖဆပလ အစိုးရက လိုက္တိုက္လို႔ တရုတ္ျပည္ထဲ ေျပးဝင္လာတဲ့ လူမ်ိဳးစု တပ္မ်ားေခါင္းေဆာင္) ဦးစီးတဲ့ ကရင္၊ ကခ်င္ ရဲေဘာ္မ်ား၊ ၁၉၇၆ ခုႏွစ္ ဗိုလ္ေနဝင္း ဖန္တီးခဲ့တဲ့ တရုတ္ - ဗမာ အေရးအခင္းအတြင္း တရုတ္ျပည္ ျပန္ေျပးလာတဲ့ ပင္လယ္ရပ္ျခား တရုတ္အမ်ိဳးသားမ်ား (ဗမာျပည္ေပါက္မ်ားျဖစ္ၿပီး တရုတ္လို ဟြာေခ်ာင္ လို႔ ေခၚပါတယ္)၊ တရုတ္ျပည္ ယဥ္ေက်းမႈေတာ္လွန္ေရးႀကီးအတြင္း တက္ႀကြစြာ ပါဝင္လႈပ္ရွားခဲ့တဲ့ တပ္နီရဲေဘာ္မ်ား၊ တရုတ္-ဗမာ နယ္စပ္ အဲဒီေဒသမ်ားအတြင္း အေစာပိုင္းကတည္းက ရွိေနခဲ့တဲ့ လယ္သမား ေျပာက္က်ားသူပုန္အုပ္စုေလးမ်ား (ဥပမာ - ဝ၊ ကိုးကန္႔၊ အခါ၊ ရွမ္း) စတဲ့ လူမ်ိဳးေပါင္းစံု ပါဝင္ခဲ့ၾကပါတယ္။ အဲဒီ လူမ်ိဳးေပါင္းစံု (အားလံုးနီးပါး လူမ်ိဳးစုေတြ) တပ္ႀကီးနဲ႔ က်မတို႔ရဲ႔ အေရွ႔ေျမာက္စစ္ေဒသႀကီးကို တည္ေဆာက္ခဲ့ၾကတာပါ။

ဗမာျပည္ေတာ္လွန္ေရးႀကီးရဲ႔ အခ်ိဳးအေကြ႔ တကြက္မွာ ျပဳခဲ့ၾကတဲ့ သူတို႔ရဲ႔ ေကာင္းမႈျပဳခ်က္ေတြကို ဗမာျပည္သူ တရပ္လံုးက အျမဲသတိရ ေက်းဇူးတင္ ဂုဏ္ျပဳေနၾကမွာပါပဲ။

၁၉၇၂ ခုႏွစ္ အဲဒီလို နယ္စပ္ေဒသ ဖြင့္လွစ္ၿပီးမွသာ ဗမာရဲေဘာ္ေတြ ၿဖိဳးၿဖိဳးေျဖာက္ေျဖာက္ စတင္ေရာက္ရွိလာၿပီး ၁၉၇၄ - ၇၅ -၇၆ အေရးေတာ္ပံုမ်ား အၿပီးမွာေတာ့ အေတာ္အတန္ ေရာက္လာၾက ပါေတာ့တယ္။

အေရွ႔ေျမာက္စစ္ေဒသ တည္ေထာင္ရာမွာ ႏိုင္ငံတကာ့အကူအညီ အမ်ားအျပား ရခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီ အကူအညီေတြ ေၾကာင့္ေရာ၊ ဗမာျပည္တြင္း ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈ ျပင္းထန္လို႔ေရာ၊ ပဲခူးရိုးမက်အၿပီး ဗဟိုေကာ္မတီ အသစ္ကို ထူေထာင္လိုက္ႏိုင္တာေၾကာင့္ေရာ၊ အင္ဒိုခ်ိဳင္းနားျပည္သူေတြရဲ႔ ေတာ္လွန္ေရးေအာင္ပြဲ အရွိန္အဟုန္ကလည္း ေကာင္းေနေတာ့၊ အဲဒီကာလ ေတာ္လွန္ေရး အေျခအေနဟာ တစံုတရာ ေကာင္းမြန္ေနၿပီး တပါတီလံုးတက္ၾကြ လႈပ္ရွားေနၾကပါတယ္။

၁၉၇၀ ခုႏွစ္မွာ တရုတ္ျပည္က ႏိုင္ငံေရးေပၚလစီေတြ စတင္ ေျပာင္းလဲပါတယ္။ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးနဲ႔ တံခါးဖြင့္ ေပၚလစီ ခ်မွတ္လာပါတယ္။ တရုတ္ျပည္ကလည္း ကမၻာ့ကုလသမဂၢမွာ ရိုးရိုးအဖြဲ႔ဝင္ေတာင္မက ႀကီး ၅ ႀကီးထဲ ပါသြားပါၿပီ။ ဒီမွာတင္ ႏိုင္ငံတကာက ကြန္ျမဴနစ္လႈပ္ရွားမႈနဲ႔ ေတာ္လွန္ေရးေတြကို ေပးေနတဲ့ အကူအညီမ်ားကို စတင္ ေလွ်ာ့ခ်လာပါေတာ့တယ္။ တျခားႏိုင္ငံ ေတာ္လွန္ေရးထဲ ပါဝင္ေနတဲ့ သူတို႔ ႏိုင္ငံသားေတြကိုလည္း စတင္ျပန္လည္ ေခၚယူေနပါၿပီ။

က်မတို႔ ပါတီထဲက ဟြာေခ်ာင္မ်ား၊ တရုတ္ျပည္ ယဥ္ေက်းမႈေတာ္လွန္ေရး အတြင္း ေပၚထြက္လာခဲ့တဲ့ လက္ဝဲ ကူညီေရး တပ္နီလူငယ္မ်ား စတဲ့ တရုတ္အမ်ိဳးသားမ်ား ျပည္ေတာ္ျပန္သြားၾကပါတယ္။ အမ်ားစုႀကီးဟာ က်မတို႔ ပါတီအေပၚ သံေယာဇဥ္ႀကီးမားၾကတုန္းပါ။ ဘာအကူညီလိုလို စိတ္အားထက္သန္စြာ ေပးျမဲပါ။ ပါတီထဲက ထြက္သြားၾကစဥ္ကလည္း အပ္တိုတေခ်ာင္းေတာင္ မယူဘဲ လက္ခ်ည္းဗလာနဲ႔ ထြက္သြားခဲ့ၾကတာပါ။ တရုတ္ျပည္ ျပန္ေရာက္ေတာ့လည္း သူတို႔ခမ်ာ အစက ျပန္စၿပီး ဘဝကို ရုန္းကန္ရပါတယ္။

ဒါေပမယ့္ ဘယ္အဖြဲ႔အစည္းမွာမဆို အႏႈတ္လကၡဏာေဆာင္သူ အခ်ိဳ႔ အနည္းစုလည္း ရွိပါတယ္။ "ျပည္ေတာ္ျပန္ေရး" လိႈင္းထ ကတည္းက အေတြးအေခၚမွား (ဥပမာ - 'ရိုးသားသူ နစ္နာတယ္' ဆိုတဲ့ အယူအဆမ်ိဳး) ေတြ လႊင့္ၿပီး အိမ္အျပန္ အိတ္အျပည့္ပါေရး ႀကိဳးစားသူမ်ားကလည္း သူတို႔ ဒီလို အိမ္ျပန္တာ တရားေၾကာင္း၊ ရႏိုင္သမွ် အခြင့္အေရးယူမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း စတဲ့ အေတြးအေခၚ အယူအဆ အမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ ပါတီတြင္း အေတြးအေခၚ ရႈပ္ေထြးေအာင္ လုပ္ၾကပါတယ္။

အဲဒီလို ပါတီတြင္းျပသနာ စုပံုက်ေနၿပီး ပံုစံေတြ စတင္ ပ်က္လာတဲ့ အခ်ိန္မွာ ေမေမ ေရာက္လာတာပါ။

ေမေမက အဲသလို မေတာ္မတရား ေျပာတာေတြ လုပ္တာေတြ ေတြ႔ရင္ေတာ့ သူက ဒိုးကနဲ ေဒါက္ကနဲ ေျပာခ်တတ္ပါတယ္။ ဗဟိုရံုး ေနထိုင္စားေသာက္ေရး စခန္းထု အစည္းအေဝးေတြမွာသူက အျမင္မေတာ္တာေတြ ထည့္ေျပာတတ္ပါတယ္။ ဥပမာ ျခင္ေထာင္မရွိဘူးလို႔ တင္ျပလာသူကို အရင္ ျခင္ေထာင္ေဟာင္း တင္ျပလာသူကို အသစ္ထုတ္ေပးသင့္တယ္ ဆိုတာမ်ိဳးလိုေပါ့။ သူက သူျဖတ္သန္းခဲ့တဲ့ စစ္တပ္က အဂၤလိပ္စည္းကမ္းေတြနဲ႔ (အဲဒီကာလက) စနစ္တက် လုပ္ခဲ့တာေတြကို သူျမင္သမွ် ျပန္မိတ္ဆက္ေပးတာပါ။ တခ်ိဳ႔က ျပည္ေတာ္ျပန္ ခရီး သယ္ႏိုင္သမွ် သယ္ဖို႔ လုပ္ေနတာပါ။ ဒီအခါ သူ႔ ေျပာဆိုခ်က္ေတြအေပၚ မၾကည္မလင္ ျဖစ္လာၾကပါတယ္။

သူကလည္း "အားလံုး မသိၾကလို႔သာေပါ့ေအ။ သိမ်ားသိလို႔ကေတာ့ ဘယ္ေကာင္းႏိုင္မွာတုန္း" လို႔ က်မတို႔ကို မၾကာခဏ ခနဲ႔တဲ့တဲ့ ေျပာတတ္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ ဗဟိုေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ားက တခ်ိဳ႔ကိစၥေတြ ေပၚရင္ "မင္းတို႔ အေမႀကီး မသိေစနဲ႔ေနာ္" တို႔၊ "အမေလး ေဒၚသန္းစိန္ႀကီးမ်ားသိရင္ ဘာေျပာမလဲ မသိဘူး" တို႔ ေျပာလာၾကတာ ထံုးစံလို ျဖစ္လာပါတယ္။ ေမေမေျပာတာ ေတြကလည္း အမွန္ေတြ ျဖစ္ေတာ့ ဘယ္သူမွလည္း ျပန္မေခ်ပႏိုင္ဘဲ ေမေမေျပာသမွ်ေတြကို ေဖေဖကအစ၊ အားလံုး ၿပံဳးျဖဲျဖဲနဲ႔ ေခါင္းငံု႔ခံေနရပါတယ္။

ေမေမက ပါတီတြင္းမွာ ေနစဥ္ ေတြ႔ရတဲ့ အနိဌာရံုေတြကို အဲသလို ရယ္သလို ေမာသလိုနဲ႔ ေဖန္ေျပာဆိုခဲ့ ေပမယ့္ ပါတီရဲ႔ ေကာင္းကြက္နဲ႔ ပါတီအေပၚ ေက်းဇူးတင္စကားကိုလည္း ဆိုခဲ့ပါေသးတယ္။ ဒီအေၾကာင္းကိုလည္း ထည့္သြင္းေဖာ္ျပ ေျပာဆိုမွသာလွ်င္ ေမေမဟာ ဘာမဆို ဘက္စံု ၾကည့္ျမင္တတ္သူတဦး ျဖစ္ၿပီး ပါတီကို ေကာင္းေစခ်င္လြန္းလို႔၊ ေတာ္လွန္ေရး ေအာင္ျမင္ေစခ်င္လြန္းလို႔ ဒီလို ေဝဖန္ေရးေတြ ေပးသြားတာ ျဖစ္တယ္ ဆိုတာ သိႏိုင္မွာပါ။

၁၉၈၉ ပါတီတြင္း ဖရိုဖရဲ ျဖစ္သြားၿပီးေနာက္ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္မွာ က်မတို႔ မိသားစု တရုတ္ျပည္ကို ေရာက္လာပါတယ္။ က်မတို႔ ေနထိုင္ရတဲ့ဌာနရဲ႔ စာၾကည့္တိုက္မွာ Far Eastern Economic Review (အေရွ႔ဖ်ား စီးပြါးေရးဂ်ာနယ္) စာအုပ္အေဟာင္းေတြ ရွိပါတယ္။ အဲဒါေတြကို က်မတို႔က ယူယူ ၾကည့္ၾကပါတယ္။ တေန႔ေတာ့ ၁၉၈၃ ခုႏွစ္က လုပ္ၾကံသတ္ျဖတ္ခံလိုက္ရတဲ့ ဖိလစ္ပိုင္ အတိုက္အခံေခါင္းေဆာင္ အကီြႏိုရဲ႔ ရုပ္အေလာင္းပံု ပါလာတဲ့ မ်က္ႏွာဖံုးနဲ႔ စာအုပ္ကို ေမေမက ယူၾကည့္ၿပီး "ဒါကေတာ့ ပါတီကို ေက်းဇူးတင္ရမွာပါ၊ ေဖေဖ ပင္စင္ယူၿပီး ကတည္းက တေန႔တေန႔ ေဖေဖကို ဒီလိုမ်ိဳး ေတြ႔ရႏိုင္တယ္ဆိုၿပီး အျမဲ စိတ္တပူပူ တပန္ပန္ ျဖစ္ေနရတာ၊ ပါတီေရာက္မွ စိတ္ေအးရေတာ့တာ" လို႔ ဆိုပါတယ္။

ေၾသာ္ . ဒါေၾကာင့္ပဲ ေမေမဟာ ပါတီထဲမွာ ဒီေလာက္ အစားဆင္း၇ဲ အေနဆင္းရဲရေပမယ့္ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ရႊင္ရႊင္ႀကီး ျဖတ္ေက်ာ္ႏိုင္ခဲ့တာကိုးလို႔ က်မ သေဘာေပါက္မိပါေတာ့တယ္။

'ေဒၚသန္းစိန္ႀကီးမ်ားသိရင္' ဆိုၿပီး တလန္႔လန္႔ တထိတ္ထိတ္ျဖစ္ခဲ့ရတဲ့ ရဲေဘာ္ႀကီးမ်ားကိုလည္းဒီအေၾကာင္း က်မ ေျပာျပခ်င္လိုက္တာေလ။

လွေက်ာ္ေဇာ
ေအာက္တိုဘာ (၄)ရက္၊ ၂၀၁၃

{က်မဆက္၍ ေရးခ်င္ေသာ ေမေမ့အေၾကာင္း အမွတ္ (၅)}

No comments: