Sunday, March 21, 2010

မေမ့ႏိုင္တဲ့ ဆရာႀကီးသခင္ကိုယ္ေတာ္မိႈင္း
ေရးသူ-တင္သိန္းေမာင္


ဒီဇိုင္းကိုမ်ိဳး


ျမန္မာျပည္သူေတြက အေရးႀကီးလို႔ ေသြးစည္းၾကရမယ့္ အခ်ိန္မ်ိဳး ၾကံဳရတဲ့ အခါမွာျဖစ္ျဖစ္၊ အားတက္စရာေတြ၊ အားတင္းၾကရမယ့္ အခ်ိန္မ်ိဳးမွာ ျဖစ္ျဖစ္၊ ဆရာႀကီးသခင္ကိုယ္ေတာ္မိႈင္းကို လြမ္းတသသနဲ႔ သတိတရ တမ္းတေလ့ ႐ွိၾကတယ္။
ဘာျဖစ္လို႔ ဒီလို အခ်ိန္အခါမ်ိဳးေတြမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျမန္မာျပည္သူေတြဟာ ဆရာႀကီး သခင္ ကိုယ္ေတာ္မိႈင္းကို လြမ္းတသသ တမ္းတခဲ့ၾက ရတာလဲ။ သတိတရ ႐ွိၾကရတာလဲ။ အေၾကာင္းကေတာ့ ဆရာႀကီးသခင္ကိုယ္ေတာ္မိႈင္းဟာ ျမန္မာျပည္သူေတြ ေမ့မရႏိုင္တဲ့၊ ျမန္မာျပည္သူေတြရဲ႔ အသည္း ႏွလံုးထဲမွာ အျမဲ႐ွိေနတဲ့၊ မ်ိဳးခ်စ္ပုဂၢိဳလ္ႀကီး ျဖစ္လို႔၊ မ်ိဳးခ်စ္စာဆိုႀကီး (တနည္း အမ်ိဳးသားစာေပ၊ ယဥ္ေက်းမႈ ေတာ္လွန္ေရး ေခါင္းေဆာင္ႀကီး) ျဖစ္လို႔၊ ျပည္တြင္းျငိမ္းခ်မ္းေရးဖခင္ႀကီး ျဖစ္လို႔ပါပဲ။


'သာသနာ ေျမပလႅင္၊ အသေရလွေပတဲ့
ေ႐ႊျမေတာင္ သာတဲ့ တိုက္ဆီက
ေနလ ႏွစ္ေဆာင္ ပါေတာ္မူတဲ့ အခိုက္ကို ျဖင့္
ကတိုက္က႐ိုက္ အျမန္ျမင္လိုက္ေတာ့
မခံခ်င္ မာန္၀င့္တဲ့ အစြမ္းရယ္ႏွင့္'

ဒီလို အ႐ွင္ႏွစ္ပါး ပါေတာ္မူသြားၿပီး ျမန္မာေတြ သူ႔ကၽြန္ဘ၀ က်ေရာက္သြားရတဲ့ အခ်ိန္က စၿပီးလို႔ ဆရာႀကီးဟာ တိုင္းျပည္နဲ႔ လူမ်ိဳးလြတ္လပ္ေရးအတြက္ တစိုက္မတ္မတ္ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့တဲ့ ပုဂၢိဳလ္ႀကီး ျဖစ္ပါတယ္။
ပထမဆံုး ဆရာႀကီး ေဆာင္႐ြက္ခဲ့တဲ့ အလုပ္ကေတာ့ ထက္ျမက္တဲ့ သူ႔ရဲ႔ကေလာင္ကို ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရး ႀကိဳးပမ္းမႈအတြက္ အသံုးခ်ျခင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီကေလာင္နဲ႔ ဆရာႀကီးက ျမန္မာေတြကို သူ႔ကၽြန္ဘ၀ေရာက္ေပမယ့္ ကၽြန္စိတ္မေမြးဖို႔၊ သခင္စိတ္ေမြးဖို႔ လႈံ႔ေဆာ္ေပးခဲ့ပါတယ္။

'တရား မဆိတ္ မညံ၊ ဓမၼကၡန္ အလင္းေတြနဲ႔
ငါးကိုယ္ ငါးတန္ ပုဂံ သနင္းရယ္လို႔
ၾကငွန္းန၀င္း သာခိုက္တြင္မွ အထိုက္အေလ်ာက္
ျမန္ေျမ ကမၻာမွာေနာ္ကြယ္
နန္းခင္းရာ႐ိုက္ စိုက္ေဆာက္စံေနရာေလ့။
သ႐ုပ္လွစ္ရမွာျဖင့္၊ သမုဒၵရာဇ္ပါတဲ့
အုတ္႐ွစ္ကို တူနဲ႔ ထုသလိုေပါ့
ဇမၺဴ႔ ေခတၱရာ ေ႐ႊျပည္ပ်က္စဥ္က
အထက္ အညာဆန္လို႔မို႔
ရတနာ ပုဂံ ဂုဏ္တမြတ္ကယ္ႏွင့္
ယုန္လႊတ္ေခၚ သာတဲ့ကၽြန္းတြင္မွ
ကြန္းေထာက္ ဗိုလ္၀င္ခံလို႔မို႔
ဗဟိုပလႅင္ပ်ံမွာ ကနက္ကဒဏ္ထီးေတြနဲ႔
ေတာင္ျပည္မွာ ေအာင္စည္တီးရန္ဘို႔'

ဆိုၿပီး ကိုယ့္ထီးကိုယ့္နန္း ေနရတဲ့ေခတ္ကို အမႊန္းတင္ေပးခဲ့တယ္။ အမ်ိဳးသားေရး ေသြးထိုး စိတ္ဓါတ္ကို လႈ႔ံေဆာ္ေပးခဲ့တယ္။ ျမန္မာတို႔ရဲ႔ ဇာတိေသြး၊ ဇာတိမာန္ကို ထုတ္ေဖာ္ေပးခဲ့တယ္။ တိုင္းျပည္နဲ႔ လူမ်ိဳး သူတပါး လူမ်ိဳးျခားေအာက္ က်ေရာက္ေနတဲ့ အခ်ိန္မ်ိဳးမွာ ဒီလို ဇာတိေသြး၊ ဇာတိမာန္ကို ေဖာ္ထုတ္တာ၊ မ်ိဳးခ်စ္စိတ္၊ အမ်ိဳးသားေရး စိတ္ကို ေဖာ္ထုတ္တာဟာ လြတ္လပ္ေရး တိုက္ပြဲရဲ႔ အေျခခံ လုပ္ငန္းျဖစ္တယ္။ ဒါကို ဆရာႀကီးက စံနမူနာျပခဲ့တယ္။
ျမန္မာေတြ အမ်ိဳးသားေရး ႏိုးၾကားလာၿပီး ျဗိတိသွ်ကိုလိုနီအစိုးရနဲ႔ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး တိုးေပးဖို႔ အေရးဆိုၾကတဲ့အခါ ဆရာႀကီးက ထက္ထက္သန္သန္ ေထာက္ခံ အားေပးခဲ့တယ္။ အဂၤလန္သြား အေရးဆိုၾကတဲ့ ဦးဘေဖ၊ ဦးပုနဲ႔ ဦးထြန္း႐ွိန္တို႔ကို ဒီလို ေကာင္းခ်ီးေတြ ေပးခဲ့တယ္။

'ေၾသာ္ ေျပအမႈေပမို႔၊ ေငြခ႐ုငယ္ႏွင့္ ေဇယတုပါကြဲ႔
သေျပႏုခ်ိန္ တင္ရန္ ပန္းေတြကလည္း
မ်ားလိုက္ပါ ဘိသနဲ႔
ေဖ-ပု-႐ွိန္ အဂၤလန္ နန္းေျမသြားတို႔မွာျဖင့္
အားေျမႇာက္ဖြယ္ ၾကံလြယ္ ဖန္လြယ္ႏွင့္
အႏၱရာယ္ ရန္စြယ္ေမာင္းပါလို႔
ျမန္နယ္ကို ျပန္လြယ္ေၾကာင္းေတြႏွင့္
ဆုေတာင္းခါ ပတၱနာ ဆင္တဲ့ျပင္
ဆရာအ႐ွင္ မင္းတို႔ ကိုယ္ရင္မိႈင္းမွာျဖင့္'
ဆိုၿပီး သမိုင္းမွတ္တမ္းထိုးခဲ့တယ္။

၁၉၂၀ ျပည့္ႏွစ္မွာ ပထမ ေက်ာင္းသားသပိတ္ႀကီး ေပၚခဲ့တယ္။ ဒီ ေက်ာင္းသားသပိတ္ကို ဂ်ီစီဘီေအ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ႀကီးနဲ႔ ျပည္သူတရပ္လံုးက ေထာက္ခံအားေပးၾကတယ္။ ဒီသပိတ္ဟာ ကိုလိုနီပညာေရး စနစ္ကို ပထဆံုးဆန္႔က်င္တိုက္ခိုက္တဲ့ သပိတ္တိုက္ပြဲ ျဖစ္တယ္။ ဒီလို ေက်ာင္းသားထုရဲ႔ တိုက္ပြဲေခၚသံကို ဆရာႀကီးက

'ေၾသာ္.. ေ၀းခရီးေပမယ့္ အေရးႀကီးလွ်င္ျဖင့္
ေသြးနီးရာပါစျမဲမို႔
ဆရာလည္းကြာ ပထမ အရင္ ကနဦးဆီက
ျမန္မာ့တခြင္မွာ သမတ႐ွင္ဘုရင္ မလူးခင္ပ
ထဆင္ဒူးကို တျမည္ျမည္ သင္ခဲ့သမို႔
ထီမထင္ ေက်ာင္းေတာ္သားေတြရဲ႔
အမည္အစဥ္ ေခါင္းအေပၚ ဖ်ားမွာလ
မင္းတို႔ ဆရာကို
စာရင္းတို႔ကာ ထားလိုက္ေပေတာ့'
လို႔ တံု႔ျပန္ခဲ့တယ္။

ဒီလိုတံု႔ျပန္ၿပီး သူရိယတိုက္အယ္ဒီတာ အလုပ္ကထြက္ကာ အမ်ိဳးသား ေကာလိပ္မွာ ဆရာသြားလုပ္ခဲ့တယ္။ အေရးႀကီးရင္ ေသြးစည္းခဲ့တဲ့ ဆရာႀကီး ျဖစ္တယ္။ မိမိအေရး အမ်ိဳးသားအေရး ယွဥ္လာရင္ မိမိအေရးကို စြန္႔ၿပီး အမ်ိဳးသားအေရးကို အေလးေပး လုပ္ခဲ့တယ္။ အမ်ိဳးသားအေရးကို အျမဲ ဦးထိပ္ထားခဲ့တယ္။ ဒါဟာ ဆရာႀကီးရဲ႔ လုပ္ဟန္ျဖစ္တယ္။
ဒီေနာက္ပိုင္း စံဖဲအေရး၊ ဆရာစံ ေတာင္သူလယ္သမားအေရးေတြမွာလဲ ဆရာႀကီးဟာ စံဖဲ အသက္ကယ္ဆယ္ေရး၊ ဆရာစံလယ္သမား အေရးေတာ္ပံုႀကီး ေထာက္ခံေရးေတြကို ရဲရဲရင့္ရင့္ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့တယ္။
၁၉၂၉-၃၀ ခုႏွစ္ ကမၻာ့စီးပြါးေရးပ်က္ကပ္ေၾကာင့္ ျမန္မာ့ဆန္ေရစပါးေစ်းေတြ ကၽြမ္းစိုက္က်ၿပီး ကိုလိုနီစီးပြါးေရးဘ၀ရဲ႔ ေအာက္ဆံုးအလႊာက ျမန္မာ့လယ္သမားေတြ အႀကီးအက်ယ္ ဒုကၡေရာက္ခဲ့ၾက ရတယ္။ လယ္လုပ္ၿပီး ထမင္းငတ္ခဲ့ၾကရတယ္။ ဆရာစံေခါင္းေဆာင္တဲ့ သာယာ၀တီ လယ္သမား အေရးေတာ္ပံုႀကီး ေပၚခဲ့တယ္။ ဒီ လယ္သမားအေရးေတာ္ပံုႀကီးကို ဆရာႀကီးက သူ႔ကေလာင္နဲ႔ ဂုဏ္ျပဳခဲ့တယ္။

'ေၾသာ္ ျမန္မာျပည္ တ၀ွမ္းတြင္ျဖင့္
သာယာ၀တီစခန္းဆီက အာဇာနည္အစြမ္းေတြ
ဟိုအရင္ ယမန္က
ဗဟိုပလင္ပ်ံမွာ သမတ မတိမ္းေအာင္လို႔တဲ့
ဗိုလ္၀င္ခံကာ ျမန္မာ့ကိန္းေတြႏွင့္
ျမစိမ္းေတာင္ညိဳညိဳက
ေခ်ာင္ခိုကာ ေအာင္ဗဟိုရ္ ႐ြမ္းလိမ့္မတဲ့
ထြန္းလွဲ႔ ေခါင္ပရေမ ေပေနာ္ကြယ္
အစြန္းမႏြဲ႔၊ အၫႊန္းတဲ့ေနၾက
ၾသ လြမ္းဘြဲ႔ေအာင္ေျမ
-------------
ရဂံုစံ ခ်စ္စရာတပည့္တို႔မွာျဖင့္
ဥံဳ အရဟံ သစၥာ ဂတိေတြနဲ႔
ဂဠဳန္ သရဏံ ဂစၦာမိၾကေပေတာ့......'

ဒီလို လယ္သမားအေရးေတာ္ပံုႀကီးကို ဆရာႀကီးက ေမာ္ကြန္းထိုးခဲ့တယ္။
အဲဒီေခတ္ အဲဒီအခါကဆိုရင္ အဂၤလိပ္ ကိုလိုနီအစိုးရရဲ႔ ၿမိဳ႔အုပ္ ၿမိဳ႔ပိုင္ေလာက္ကိုေတာင္ သခင္ေခၚ လက္အုပ္ခ်ီၿပီး ဘုရားထူးရတဲ့ ေခတ္ပါ။ အဲဒီလို ေခတ္မ်ိဳးမွာ ဆရာႀကီးက ဒီလိုစာေတြ ေရးခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဂၤလိပ္ဘုရင္ခံ အဂၤလန္ကို ခြင့္ျပန္တုန္းက ဆာေဂ်ေအေမာင္ႀကီး ေခတၱဘုရင္ခံျဖစ္ေတာ့ ဆရာႀကီး သခင္ကိုယ္ေတာ္မိႈင္းက ေလးခ်ိဳးႀကီးတပုဒ္ေရးၿပီး ဘုရင္ခံကို ေမာင္းထုတ္ခဲ့ဖူးတယ္။

'ဌာနအဂၤလန္ ျပန္႐ွာမဲ့ ခရီးဆီက
သဒၶါစရ ဘုရင္ခံ ဒကာႀကီးကိုျဖင့္
တခါတည္းသာပ အၿပီးထာ၀ရ ျမန္းႂကြျပန္ေစခ်င္
ခ်မ္းခ်မ္းျမျမ မေနလွ်င္ျဖင့္
အခြင့္မေတာ္လွ်င္ဖ်ား
ေၾသာ္ နန္းျမန္မာ့ေ႐ႊပလင္ႏွင့္
မသင့္မေလ်ာ္ တကား'

၀ံသာႏုေခတ္အၿပီး တို႔ဗမာအစည္းအရံုးေခတ္၊ သခင္ေခတ္ ေရာက္တဲ့အခါ လြတ္လပ္ေရး အတြက္ တကယ္စြန္႔စြန္႔စားစား လုပ္ၾကမယ့္ ပညာတတ္လူငယ္ေတြပဲရယ္လို႔ ယံုၾကည္ၿပီး သခင္အသင္းကို ဆရာႀကီး ၀င္ခဲ့တယ္။ သခင္လူငယ္ေတြဟာ အေတြးရဲတယ္။ အလုပ္ရဲတယ္။ ဒါေၾကာင့္ လြတ္လပ္ေရး ေအာင္ပြဲကို သူတို႔ ယူျပမွာပဲလို႔ ဆရာႀကီး ယံုခဲ့တယ္။

'တို႔ဗမာတခြင္ သခင္ ထိုအေက်ာ္အေမာ္ ဂိုဏ္းတြင္ျဖင့္
မိွ်ဳ႔ရတနာသဘင္
အၾကင္ ျဗဟၼစိုရ္ ေဇာ္ကသိုဏ္းေတြႏွင့္
ပလင္ဗဟို တႏိႈင္းေပပ၊
ဇမၺဴသမိုင္း ေပ်ာ္စရာ့အေခ်
အိုကြယ္ သခင္ကိုယ္ေတာ္မိႈင္းရယ္လို႔
လူတိုင္းေခၚၾကေစ'

ဒီလို ဆရာႀကီး သခင္ဘြဲ႔ခံၿပီး သခင္လူငယ္ေတြနဲ႔ ကိုလိုနီဆန္႔က်င္ေရး၊ လံုး၀လြတ္လပ္ေရး တိုက္ပြဲကို ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က် ပါ၀င္ဆင္ႏႊဲခဲ့တယ္။
ဒီလို သခင္အသင္း၀င္ၿပီး တက္တက္ႂကြႂကြ လြတ္လပ္ေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့လို႔ အဂၤလိပ္အစိုးရက ဆရာႀကီး သခင္ကိုယ္ေတာ္မိႈင္းကို သူ႔ရဲ႔ ရန္သူေတာ္စာရင္း (Burma List) မွာ ရန္သူေတာ္ နံပါတ္ (၁) အျဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ့တယ္။ (ဒီစာရင္းမွာ သခင္ဗဟိန္းက နံပါတ္ (၂)၊ သခင္ေအာင္ဆန္းက နံပါတ္ (၅) ျဖစ္ပါတယ္။)
ေျပာရရင္ေတာ့ ဆရာႀကီး သခင္ကိုယ္ေတာ္မိႈင္းဟာ ၀ံသာႏုအေရးေတာ္ပံု၊ ေတာင္သူလယ္ သမား အေရးေတာ္ပံု၊ ၁၃၀၀ ျပည့္ အေရးေတာ္ပံု၊ ဖက္ဆစ္ဆန္႔က်င္ေရးကာလ၊ လြတ္လပ္ေရးႀကိဳးပမ္း မႈ ခရီးတေလွ်ာက္လံုးမွာ ရဲေဘာ္ရဲဘက္၊ တပည့္တပန္းေတြနဲ႔ ေ႐ွ႔တန္းက အစြမ္း႐ွိသမွ် ႀကိဳးပမ္းေဆာင္႐ြက္ခဲ့တဲ့ မ်ိဳးခ်စ္ပုဂၢိဳလ္ႀကီး ျဖစ္ပါတယ္။
ဒီလို ေဆာင္႐ြက္ခဲ့တဲ့ သမိုင္းတလွ်ာက္မွာ ဆရာႀကီးဟာ ရာထူးမမက္၊ အာဏာမမက္၊ ေငြမမက္၊ ဘြဲ႔ထူး ဂုဏ္ထူးေတြမမက္ဘဲ အမ်ိဳးသားေရး လြတ္လပ္ေရးအတြက္ သစၥာ႐ွိ႐ွိ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့တဲ့ ပုဂၢိဳလ္ႀကီး ျဖစ္တယ္။ ကိုလိုနီေခတ္ကစၿပီး ေခတ္အဆက္ဆက္မွာ ဆရာႀကီးဟာ ကပ္ပါးရပ္ပါးစိတ္၊ မင္းကပ္စိုးေျမႇာင္စိတ္ မထားဘဲ၊ ႐ိုးသားတဲ့ သီလ သမာဓိ သိကၡာနဲ႔ ႏိုင္ငံေရးကို ေဆာင္႐ြက္ခဲ့တယ္။

'ဆရာ ကိုယ္ေတာ္မိႈင္းသည္ ကသိုဏ္းအတြက္ န၀င္းအရ မင္းဘုရာ့အာဏာေျမႇာင္ ၿပီး ဘာေကာင္မွ မလုပ္ခ်င္ဘူး'
လို႔လဲ ေရးခဲ့တယ္။

ကိုလိုနီေခတ္မွာ အခြန္အတုပ္ေတြ ႀကီးလြန္းလို႔ ျပည္သူေတြ ဒုကၡေရာက္ေနတဲ့ေခတ္မွာ လူ႔စည္းစိမ္ခံၿပီး ရာထူးယူခ်င္တဲ့စိတ္မ႐ွိေၾကာင္းကို-

'အခြန္အတုပ္အေၾကာင္း ေကာင္းေကာင္းသိလွေသာ၊
တပည့္မတို႔ ကိုးကြယ္ရာ၊ မဟာေယာဂီသည္
ေလကီအခုအခါ အမႈပါ၍
လူ႔ဓမၼတာ အထူးမွတ္ၾကတဲ့
မႉးမတ္တို႔ စည္းစိမ္ကို မဆိုထားဘ္ိ၊
တရားႏွလံုး စြဲသံုးဆင္ခ်င္သျဖင့္
႐ွင္ဘုရင္ေတာင္ လုပ္ခ်င္စိတ္ မေပါက္ေၾကာင္း'

ေရးသားခဲ့ဖူးပါတယ္။ ဒါေတြကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေနာင္လာေနာက္သားေတြ အတုယူစရာ ဆရာႀကီး ထားရစ္ခဲ့တဲ့ အေမြေတြပါ။
ျမန္မာစာေပသမိုင္းနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ပဲ ဆရာႀကီးရဲ႔ အခန္းဟာ အင္မတန္ ႀကီးမားပါတယ္။ ဆရာႀကီး သခင္ကိုယ္ေတာ္မိႈင္းရဲ႔စာေတြဟာ အစဥ္အလာ၊ မင္းဘြဲ႔စိုးဘြဲ႔ စာေတြကေန လမ္းခြဲထြက္လာၿပီး အေၾကာင္းအရာေရာ၊ အေရးအသားပါ သစ္လြင္တဲ့ ျပည္သူ႔ဘက္ေတာ္သား၊ ျပည္သူ႔ကေလာင္အျဖစ္ ရပ္တည္ခဲ့တယ္။
ကိုလိုနီတေခတ္လံုး အမ်ိဳးသားေရး၊ လြတ္လပ္ေရးအတြက္ သူ႔ကေလာင္ကို သစၥာ႐ွိ႐ွိ၊ သတၱိ႐ွိ႐ွိနဲ႔ အသံုးခ်ခဲ့တယ္။ အမ်ိဳးသားေရး၊ လြတ္ေျမာက္ေရး သမိုင္းတာ၀န္ကို ထမ္းေဆာင္ခဲ့တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဆရာႀကီးသခင္ကိုယ္ေတာ္မိႈင္းကို မ်ိဳးခ်စ္စာဆိုႀကီး၊ အမ်ိဳးသားစာေပဖခင္ႀကီး၊ စာေပသစ္ဖခင္ႀကီးလို႔ ခ်ီးက်ဴးပူေဇာ္ၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဆရာႀကီးရဲ႔ စာေပေတြကို ေလ့လာေလ ဒီအခ်က္ခိုင္မာေၾကာင္းကို ေတြ႔ရေလ ျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာစာေပသမိုင္းမွာ ဆရာႀကီးရဲ႔ စာေပေက်းဇူး ေတြ အမ်ားႀကီး ႐ွိတယ္။
ဆရာႀကီးရဲ႔ ကိုယ္က်င့္တရားစင္ၾကယ္မႈ၊ ႐ိုးသားမႈ၊ သစၥာ႐ွိမႈ၊ ကိုယ္က်ိဳးစြန္႔ အနစ္နာခံမႈ ေတြဟာ သမိုင္းအဆင့္ဆင့္မွာ အစမ္းသပ္ အစစ္ေဆးခံၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ ဆရာႀကီးရဲ႔ သီလဂုဏ္ သမာဓိဂုဏ္ေတြကို ေရးသားလို႔ ကုန္ႏိုင္စရာ မ႐ွိပါဘူး။ ဆရာႀကီးရဲ႔ အိုႀကီးအိုမ ဘ၀ေန၀င္ခ်ိန္ မွာေတာင္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ကမၻာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းေတြ တိုင္းျပည္အႏွ႔ံ ကမၻာအႏွ႔ံ ခရီးဆန္႔ၿပီး ေဆာင္႐ြက္ခဲ့တဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဖခင္ႀကီး လဲ ျဖစ္တယ္။
ဆရာႀကီးသခင္ကိုယ္ေတာ္မိႈင္းဟာ ႏိုင္ငံအေရး ျပည္သူ႔အေရးေတြကို ဘယ္ေလာက္ သူ႔စိတ္ႏွလံုးသားထဲ သြင္းထားခဲ့သလဲ ဆိုရင္ ကြယ္လြန္ခါနီး ေနာက္ဆံုးအခ်ိန္မွာေတာင္

'အင္း ဆရာေတာ့ မေသခင္ ဆရာတို႔ တိုင္းျပည္မွာ တကယ့္လြတ္လပ္ေရးနဲ႔ ၿငိမ္းၿငိမ္းခ်မ္းခ်မ္း ညီညီၫြတ္ၫြတ္ ျဖစ္တာကိုပဲ ျမင္သြားခ်င္တာပဲ'

လို႔ ေျပာသြားတယ္။
ဒီလို ႏိုင္ငံအေရး၊ ျပည္သူ႔အေရးေတြကို တသက္တာပတ္လံုး ကိုယ္က်ိဳးစြန္႔ အနစ္နာခံ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့လို႔ အဘိုး သခင္ကိုယ္ေတာ္မိႈင္းကို ျမန္မာျပည္သူေတြက ခ်စ္ၾကတာ၊ မေမ့ႏိုင္ၾကတာ ျဖစ္တယ္။ အေရးႀကီးလို႔ ေသြးနီးၾကရတဲ့ အခါမ်ိဳးမွာ ျဖစ္ျဖစ္၊ အားတင္းစရာနဲ႔ ႀကံဳရတဲ့ အခါမ်ိဳးမွာ ျဖစ္ျဖစ္၊ ဆရာႀကီးကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ လြမ္းတသသနဲ႔ တမ္းတၾကရတာ ျဖစ္ပါတယ္။
ဒီကေန႔ဆိုရင္ (၁၉၉၆) ဆရာႀကီးကြယ္လြန္ အနိစၥေရာက္တာ ႏွစ္ေပါင္း ၃၂ ႏွစ္ ႐ွိပါေတာ့မယ္။ ဆရာႀကီးသာ အသက္ထင္႐ွား ႐ွိမယ္ဆိုရင္ ဒီႏွစ္ (၁၉၉၆) ဟာ ဆရာႀကီး အသက္ ၁၂၀ ျပည့္မယ့္ ေမြးေန႔ ျဖစ္ပါတယ္။
ဆရာႀကီး သခင္ကိုယ္ေတာ္မိႈင္းရဲ႔ အသက္ ၁၂၀ ျပည့္ႏွစ္ (၁၉၉၆) ေမြးေန႔ကို အထိမ္းအမွတ္ျပဳ ေသာအားျဖင့္ ဆရာႀကီး ခင္းခဲ့တဲ့ စာေပလမ္းေၾကာင္းမွာ ေလွ်ာက္လွမ္းၾကတဲ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ ဆရာႀကီးရဲ႔ စံနမူနာအတိုင္း ျပည္သူ႔ဘက္က ရဲရဲ၀ံ့၀ံ့ရပ္တည္ၿပီး ႏိုင္ငံနဲ႔ ျပည္သူ႔အက်ိဳး သယ္ပိုးၾကပါစို႔လို႔ ႏိႈးေဆာ္ခ်င္ပါတယ္။

တင္သိန္းေမာင္
၁၉၉၆ခု၊ စာေပဂ်ာနယ္၊

[စာအုပ္အျဖစ္ထုတ္ေ၀ခဲ့ေသာ ၂၀၀၁ မတ္လထုတ္ မာယာမဂၢဇင္းမွ ျပန္လည္ကူးယူေဖာ္ျပျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။]

No comments: