Thursday, March 11, 2010

နန္းစကား မန္းစကား- ျမန္မာတို႔ရဲ႔ ျမန္မာစကား ၂ (အဆက္)
ေရးသူ- လူထုစိန္၀င္း၂၀။ ေမာင္းမဲ
ထိတ္လန္႔႐ြ႔ံေၾကာက္ေစရန္ က်ယ္ေလာင္စူး႐ွေသာ အသံျဖင့္ ျပစ္တင္ေျပာဆိုသည္။ ႀကိမ္းေမာင္းသည္။ (ေငါက္ငမ္း၊ ၿခိမ္းေျခာက္၊ ဆဲေရး စေသာ သကားရပ္မ်ားႏွင့္ အနက္တြဲစပ္ သံုးႏႈန္းထားသည္) လို႔ ျမန္မာအဘိဓာန္ (အက်ဥ္းခ်ဳပ္)က အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုထားပါတယ္။
'ျပစ္တင္ေမာင္းမဲသည္' လို႔ တြဲစပ္သံုးေလ့ ႐ွိၾကေသးေပမယ့္ 'ေမာင္းမဲ' တလံုးတည္းေတာ့ တယ္ၿပီး အသံုးမေလ့ၾကေတာ့ပါဘူး။ ေတာ္ေတာ္တိမ္ျမဳပ္ေနပါၿပီ။
'၀ဂၤ႐ြာတြင္၊ ဆာ၀ါႏွင့္ညား၍၊ သုဘဒ္သားကို၊ ဖြားလတ္ၿပီးမွ၊ ဆာ၀ါကေမာင္းမဲ၊ တတြတ္တြတ္ဆဲေသာ အခါ၊ အသဲကနာ၊ စိတ္ထဲကဆာ၍' လို႔ ဦးပုညက 'ဥပကႏွင့္ ဆာ၀ါေဟာစာ' ထဲမွာ 'ေမာင္းမဲ' တလံုးတည္း သံုးသြားတာ ေတြ႔ရပါတယ္။


၂၁။ ဆိတ္စာ
'ငပိစိမ္းစားကေလး 'ဆိတ္စာ' ေလာက္ေပးပါ' ဆိုတဲ့အေျပာမ်ိဳး အညာေဒသေတြမွာ သံုးတတ္ၾကေသး ေပ မယ့္ ဒီေန႔ေခတ္ စာေပအေရးအသားေတြမွာ တယ္ၿပီး မေတြ႔ရေတာ့ပါဘူး။
ဆိတ္စာ= အနည္းငယ္၊ တဆိတ္စာလို႔ ျမန္မာအဘိဓာန္ကဖြင့္ပါတယ္။
'တေထြတလာ၊ သည္တခါတြင္၊ ဆိတ္စာလြဲေခ်ာ္၊ သနားေတာ္ကို၊ ထိပ္ေပၚတံ့တံ့၊ ခံပါ၀ံ့ဟု' (သူဇာ-၃၆) လို႔လည္း အေထာက္အထား ျပပါတယ္။
ဦးပုညရဲ႔ 'ဥပကႏွင့္ ဆာ၀ါေဟာစာ' မွာလည္း
'ဘယ္ရပ္ဘယ္႐ြာ၊ ဘယ္ခမ္း၀ါက၊ ႂကြလာသတုန္း၊ ဆိုင္းပါအုန္းသည္တြင္၊ ၀င္ပါအုန္း႐ွင္ဘုရား၊ နားပါအုန္းဆိတ္စာ၊ ခရီးပန္းလို႔၊ ညိႇဳးႏြမ္း႐ွာေရာ့မည္' လို႔ ေရးသားထားပါတယ္။

၂၂။ အယ္
ျပည့္ေဖာင္းေသာ၊ အလြန္မ်ားျပားေသာ (ဘန္း) ႀကီးထြားဖြံ႔ၿဖိဳးေသာ၊
'သူ႔ေ႐ႊေျခက်င္းကလည္း အယ္ေနတာပဲ' ေအာ္ျမည္ေသာအသံ။ စသည္ျဖင့္ အဘိဓာန္က ဖြင့္ဆိုပါတယ္။ ဦးပုညရဲ႔ 'ဥပကႏွင့္ ဆာ၀ါေဟာစာ' မွာလည္း
'တေကာင္ႏွင့္တေကာင္၊ နံေဘးခ်င္းေျမႇာင္၊ အယ္ေအာင္ႀကီး မပူးေစႏွင့္၊ တပ္ဦးက ခ်ီတက္ေစ' လို႔ ေရးသားၿပီး 'အယ္' ကို တအားႀကီး မပူးေစႏွင့္၊ သိပ္ႀကီး မပူးေစႏွင့္ ဆိုတဲ့ အဓိပၸါယ္႐ွိေၾကာင္း ျပခဲ့ပါတယ္။
အဲဒီ 'အယ္' ဆိုတဲ့စကားနဲ႔ ခပ္ဆင္ဆင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ မႏၱေလးသူ မႏၱေလးသားေတြ အသံုးေလ့ၾကတဲ့ စကားေတြ ႐ွိပါေသးတယ္။ အဲဒါေတြကေတာ့ 'အတင္း'၊ 'အဓမၼ'၊ 'အာဏာကုန္'၊ 'ဒလၾကမ္း' ဆိုတဲ့ အသံုးေတြပါ။

၂၃။ အတင္း
'သူတပါး၏ အလိုႏွင့္ ဆန္႔က်င္လ်က္ ႏိုင့္ထက္စီးနင္း' လို႔ ဓာန္-၅၈ မွာ ဖြင့္ဆိုထားပါတယ္။
'အတင္းမ်ိဳခ်တာပဲ'၊ 'ဇြတ္အတင္း ဖိေျပာတာပဲ' စသျဖင့္ 'မရမက' လုပ္တဲ့ အဓိပၸါယ္နဲ႔ ေျပာတတ္ၾက ပါတယ္။

၂၄။ အဓမၼ
'မတရားသျဖင့္၊ ႏိုင့္ထက္စီးနင္း၊ ဇြတ္အတင္း'။ ဓာန္ - ၇၂။
ဒီစကားလည္း မႏၱေလးသူ မႏၱေလးသားေတြ ပါးစပ္ဖ်ားမွာ သီးေနတဲ့ စကားပါ။ 'အဓမၼစားတာပဲ' 'အဓမၼ၀တာပဲ' 'အဓမၼဆိုးတာပဲ' စတဲ့ စကားေတြဟာ 'အလြန္အမင္း'၊ 'တရားလြန္' ဆိုတဲ့ အဓိပၸါယ္နဲ႔ ေျပာတတ္ ၾကတာပါ။

၂၅။ အာဏာကုန္
'စြမ္းေဆာင္ႏိုင္သည့္အတိုင္းအတာ ကုန္ဆံုးသည္အထိ အစြမ္းကုန္' ဓာန္ - ၁၅၃။
'ဒီေစ်းက အာဏာကုန္ပဲလား'
'ဒါ အာဏာကုန္ ေလွ်ာ့ထားတာပါ'
'အာဏာကုန္ လိုက္ေလ်ာထားတာပါပဲ' စသျဖင့္ အစြမ္းကုန္ပဲ ဆိုတဲ့သေဘာ ေျပာေလ့႐ွိၾကပါတယ္။

၂၆။ ဒလၾကမ္း (တရၾကမ္း)
'အျပင္းအထန္၊ အင္ႀကီးအားႀကီးႏွင့္' ဓာန္ - ၈၄။
ျပင္းျပင္းထန္ထန္၊ ၾကမ္းၾကမ္းတမ္းတမ္း လုပ္ရပ္မ်ိဳးကို ေျပာေလ့႐ွိပါတယ္။
'ဒလၾကမ္း ေျပးသြားတယ္'
'ဒလၾကမ္း စားတာကိုး၊ နင္မွာေပါ့'
စသျဖင့္ ေျပာတတ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ငယ္ငယ္က မႏၱေလးသၾကၤန္မွာ ေစ်းခ်ိဳေတာ္ တိုက္တန္းႀကီးေ႐ွ႔က 'ဒလၾကမ္း' ေရပက္အဖြဲ႔ဆိုတာ ႐ွိပါတယ္။ မႏၱေလးတၿမိဳ႔လံုးက ဖလားတို႔ ခြက္တို႔နဲ႔သာ ေရပက္ၾကတဲ့ေခတ္မွာ အဲဒီ 'ဒလၾကမ္း' အဖြဲ႔က မီးသတ္ပိုက္ႀကီးေတြနဲ႔ မညႇာမတာႀကီး ပက္ၾကတာေပါ့။ အဲဒါေၾကာင့္ လူေတြက 'ဒလၾကမ္း' အဖြဲ႔လို႔ ေခၚၾကတာပါ။ 'ဒလၾကမ္း' ဆိုတဲ့စကားကို တခါတေလ 'ဒလမန္းၾကမ္း' လို႔လည္း ေျပာတတ္ၾကပါတယ္။

၂၇။ ေဒါင္ေကာင္း ဒုေကာင္း
အရပ္အေမာင္းလည္းေကာင္း၊ အလံုးအထည္လည္း တုတ္ခိုင္သန္စြမ္းတဲ့ ထြားထြားႀကိဳင္းႀကိဳင္း လူစားႀကီးကို ေခၚတာပါ။ စကားလံုးကြက္တိနဲ႔ မ်က္စိထဲကို 'ကြင္းခနဲ ထင္းခနဲ' ျမင္သြားေစတဲ့ စကားလံုးပါ။ ကြယ္ေပ်ာက္သြားမွာ ႏွေျမာစရာ ေကာင္းလွပါတယ္။
ဒီအသံုးကို ဆရာႀကီးေ႐ႊဥေဒါင္းက 'ကိုယ္အေလးခ်ိန္ တူေကာင္းတူလိမ့္မည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ဗႏၶဳလက ေဒါင္ေကာင္း၍ ဦးတင့္တယ္က ဒုေကာင္း၏' လို႔ သံုးစြဲေရးသားခဲ့ပါတယ္။
(ေ႐ႊဥေဒါင္း- လက္ထက္ေတာ္ႀကီး၀တၳဳ၊ စာ- ၈၃)

၂၈။ ေတာ္အိ ေလ်ာ္အိ
'ေပါ့တီးေပါ့ဆ' 'ျဖစ္ကတတ္ဆန္း' လုပ္တတ္တာမ်ိဳးကို ေျပာတဲ့စကားပါ။ ဆရာႀကီး ေ႐ႊဥေဒါင္းေရးပံု ကေလးကို ေလ့လာၾကည့္ပါ။
'ဤကိစၥမ်ိဳးႏွင့္ပတ္သက္၍ အဂၤလိပ္စကားပံု တခုမွာ နည္းယူထိုက္၏ လုပ္သင့္သည္ဆို၍ လုပ္ေသာ အလုပ္တခုကို ေတာ္အိေလ်ာအိ သေဘာမထားဘဲ ေကာင္းေကာင္းျဖစ္ေအာင္လုပ္ရမည္'
(ေ႐ႊဥေဒါင္း - တသက္တာမွတ္တမ္း (ပ) စာ - ၁၇၁)

၂၉။ ေဒါင္းတိေမာင္းတိ
ျမန္မာအဘိဓာန္က 'ေဒါင္းတည္ေမာင္တည္' 'ေဒါင္းဒီေမာင္ဒီ' 'ေဒါင္းတလူ ေမာင္းတလူ' စသျဖင့္ တည္ပုဒ္ျပၿပီး ကိုး႐ိုးကားယား၊ ဖိုသီဖတ္သီ၊ ဖိုး႐ိုးဖားရားလို႔ အဓိပၸါယ္ ေပးထားပါတယ္။
ကၽြန္ေတာ္တို႔ အရပ္ထဲမွာ သံုးၾကတာကေတာ့ 'ေဒါင္းတိေမာင္တိ' ပါ။ အဓိပၸါယ္ကေတာ့ အဘိဓာန္က ဖြင့္ဆိုထားတဲ့အတိုင္း 'ဖိုသီဖတ္သီ' ပါပဲ။
ဆရာႀကီးေ႐ႊဥေဒါင္းက 'ဖီးလိမ္းျပင္ဆင္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ သူ႔ေခတ္ႏွင့္သူ ေ႐ွ႔ဆံုးမွ ေျပးလ်က္႐ွိေသာ စံေဒ၀ီအား မ်က္စိက်လာခဲ့ေသာ ကၽြန္ပ္မွာ 'ေဒါင္းတိေမာင္တိ' ႏွင့္ ေတာ္သလို ၀တ္ဆင္ထားေသာ မိန္းကေလးကို ျမင္ရေသာအခါ မည္သို႔မွ် မထိခိုက္ဘဲ ႐ွိ၏' လို႔ တသက္တာမွတ္တမ္းမွာ သံုးခဲ့ပါတယ္။

၃၀။ ပံ့ပိုး
ဒီေခတ္မွာ 'ပံ့ပိုး' ဆိုတဲ့အသံုး ေတာ္ေတာ္ေလး သံုးေနၾကပါတယ္။ 'ႏိုင္ငံေတာ္၏ ပ့ံပိုးမႈျဖင့္' ဆိုတာမ်ိဳး ေန႔စဥ္သတင္းစာေတြမွာ ေတြ႔ေနရပါတယ္။ ေ႐ွးကအသံုးနဲ႔ အဓိပၸါယ္ျခင္း ကြာျခားလာပါတယ္။ ေ႐ွးကေတာ့ 'ပံ့ပိုး' တိုတာ 'ပိုးေၾကးပန္းေၾကးေပး' တဲ့ သေဘာမ်ိဳးနဲ႔ ကဲ့ရဲ႔သၿဂႋဳဟ္တဲ့အခါမ်ိဳးမွာ သံုးတတ္ပါတယ္။
'သူ႔ဟာမေတြကို သြားပ့ံပိုးေနတာကိုး။ မိဘအတြက္ ဘယ္ေပးႏိုင္လိမ့္မတုန္း' လို႔ မဲ့ကာ ႐ြဲ႔ကာ ေျပာတတ္ ၾကတာပါ။ ျမန္မာအဘိဓာန္ကလည္း- 'အက်ိဳးေမွ်ာ္၍ ေပးကမ္းသည္' 'ကၽြန္ပ္၏ဖခင္သည္ ေဗြဆိုးေဖာက္လ်က္ ဇာတ္က၍ရေသာ ေငြကေလးမ်ားကို ယိမ္းသမအား ပံ့ပိုးေနရသျဖင့္' စသျဖင့္ အဓိပၸါယ္ ဖြင့္ေပးထားပါတယ္။

၃၁။ ေရငယ္
အခုေခတ္မွာ ေရနည္းတယ္၊ ေရက်တယ္၊ ေရစစ္တယ္လို႔သာ အသံုးေလ့ၾကပါတယ္။ 'ေရငယ္' ဆိုတဲ့အသံုး သိပ္မေတြ႔ရေတာ့ပါဘူး။
ဆရာႀကီး ေ႐ႊဥေဒါင္းက- 'အစိုးရသေဘၤာမ်ားသည္ပင္လည္း အလြန္ေရငယ္သည့္ (ဧၿပီလ ၁၅ ရက္ေန႔အထိ) အခ်ိန္အပိုင္းအျခားအတြင္းသာ သြားလာႏိုင္၏။ ျမစ္ေရငယ္ေသာ အခ်ိန္အပိုင္းအျခားကိုမွ ေ႐ြးၿပီး သြားလာရျခင္းမွာ ၎ေဒသတေလွ်ာက္႐ွိ ဧရာ၀တီျဖစ္သည္ အလြန္က်ဥ္းသည္ျဖစ္၍ ျမစ္ေရ အေတာ္အတန္ ႀကီးသည္ဆိုလွ်င္ ေရစီးၾကမ္းသည္ႏွင့္ သေဘၤာခုတ္ႏွင္ဖို႔ အလြန္ခဲယဥ္းေသာေၾကာင့္ ျဖစ္၏' လို႔ တသက္တာ မွတ္တမ္းမွာ ေရးခဲ့ပါတယ္။

၃၂။ ျမင္းခံု
ဒီအသံုးအႏႈန္းကေတာ့ ေခတ္ရဲ႔အေျခအေနအရ ကြယ္ေပ်ာက္သြားရတဲ့ အသံုးအႏႈန္းပါ။ ခုေခတ္ေတာ့ ကုလားထိုင္တို႔၊ ေခြးေျခတို႔ ဆိုတာပဲ ႐ွိပါေတာ့တယ္။ တတ္ႏိုင္သူေတြကေတာ့လည္း ဆိုဖာတို႔ ဘာတို႔ေပါ့ေလ။
ေ႐ွးကေတာ့ ျမန္မာအိမ္မွန္ရင္ ကုလားထိုင္အျပင္ လူမ်ားမ်ားထိုင္လို႔ ရ႐ံုမက ေန႔ခင္းေန႔လည္ အေညာင္းေျပ ေက်ာဆန္႔လ႔ိုလည္းရတဲ့ ခံု႐ွည္မ်ားကိုပါ ထားေလ့႐ွိပါတယ္။ ေနာက္မွီနဲ႔ လက္တင္ပါတဲ့ ခံု႐ွည္ကို 'တန္းလ်ားခံု' လို႔ ေခၚၿပီး ေနာက္မွီနဲ႔ လက္တင္မပါတဲ့ ခံု႐ွည္ကိုေတာ့ 'ျမင္းခံု' လို႔ေခၚတာ ျဖစ္ပါတယ္။
'တန္းလ်ားခံု' တို႔၊ 'ျမင္းခံု' တို႔ကို အိမ္၀င္းထဲက အရိပ္ေကာင္းတဲ့ မန္က်ည္းပင္ႀကီးေတြ ေအာက္ ခ်ထား ၿပီး ေႏြေန႔လည္ခင္းေတြမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အညာသူ အညာသားေတြ တေရးတေမာ 'ငိုက္မ်ဥ္း' ေလ့႐ွိၾကတာပါ။ ညဘက္က်ေတာ့လည္း ပူလြန္း၊ အိုက္လြန္းလို႔ အိမ္ထဲမွာ မေနႏိုင္ေတာ့ အိမ္ေ႐ွ႔တလင္းေျပာင္ေျပာင္မွာ ခံု႐ွည္ေတြ ခ်ခင္းၿပီး လေရာင္ေအာက္မွာ အိမ္နီးခ်င္းေတြနဲ႔ စကား၀ိုင္းေတြ ဖြဲ႔ၾကရပါတယ္။ ကေလးသူငယ္ေတြ အဖို႔လည္း 'ကြပ္ျပစ္' ႀကီးေတြေပၚမွာ 'တံုးလံုးပက္လက္' လွဲေနတဲ့ အဘိုး၊ အဘြားေတြကို နင္းေပး၊ ႏွိပ္ေပးရင္း 'ေ႐ႊယုန္နဲ႔ေ႐ႊက်ား သက္ကယ္ရိတ္သြားတဲ့' ပံုျပင္ေတြကို နားေထာင္ၾကရပါတယ္။
ၿမိဳ႔ျပယဥ္ေက်းမႈနဲ႔ အလွမ္းေ၀းေသးတဲ့ ျမန္မာေက်းေတာေနတို႔ရဲ႔ အိမ္တိုင္းမွာ 'ခံုတန္းလ်ား' နဲ႔ 'ျမင္းခံု' ဆိုတာ မ႐ွိမျဖစ္ ပရိေဘာဂတခုပါပဲ။
'ဦးတိုင္းေက်ာ္သည္ ျမင္းခံုတခုေပၚတြင္ ထိုင္၍ ဖေယာင္းတိုင္မီးေရာင္ျဖင့္ စာေရးလ်က္႐ွိစဥ္ ေျခသံၾကားသျဖင့္ လွည့္ၾကည့္လိုက္သည္တြင္ နက္ေက်ာ္ႀကီးကို ျမင္လိုက္ဟန္တူ၏' လို႔ ဆရာႀကီးေ႐ႊဥေဒါင္းက လက္ထက္ေတာ္ႀကီး ၀တၳဳမွာ ေရးခဲ့သလို 'ျမင္းခံု' ဆိုတာ ျမန္မာအိမ္တအိမ္မွာ 'လိုရာသံုး' ပစၥည္းတခု ျဖစ္ပါတယ္။

၃၃။ ခ်ိဳးကပ္ ခ်င္းကပ္
ဒီစကားကေတာ့ ဒီေခတ္စာေပေတြမွာ အေရးမေတြ႔ရေတာ့ပါဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အညာသားေတြသာ အေျပာေလ့ၾကပါေတာ့တယ္။ အဘိဓာန္က်မ္းမွာလည္း မပါပါဘူး။
အဘိဓာန္က်မ္းမွာ 'ခ်ိဳးကပ္' ဆိုတဲ့စကားကိုသာ ထမင္းအိုး ခ်ိဳးကပ္တာလို႔ အဓိပၸါယ္ေပးထားပါတယ္။ မႏၱေလးသူ မႏၱေလးသားေတြကေတာ့ အႂကြင္းအက်န္ကေလး မျဖစ္စေလာက္ကေလး၊ 'စဥ္းငယ္ကေလး' ဆိုတဲ့သေဘာနဲ႔ ေျပာေလ့႐ွိၾကပါတယ္။
'ဦးသိန္း ဆီလုပ္ငန္းႀကီး လုပ္စဥ္အခါက အျမတ္ယူတဲ့ ႏႈန္းထားဟာ အလြန္နည္းပါတယ္။ အရပ္စကားနဲ႔ ေျပာရရင္ 'ခ်ိဳးကပ္ ခ်ဥ္းကပ္' စားတယ္ဆိုတာမ်ိဳးပါ။ ဒါေပမယ့္ အိုးႀကီးႀကီး ခ်က္သူျဖစ္ေလေတာ့ ခ်ိဳးကပ္တာ လည္း ခ်ိဳးႀကီးႀကီး ကပ္ႏိုင္တာေပါ့' လို႔ လူထုေဒၚအမာက 'မႏၱေလးသူ မႏၱေလးသားမ်ား' စာအုပ္မွာ ေရးခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီစကားနဲ႔ အဓိပၸါယ္တူ အျခားအသံုးတခုကေတာ့ 'မႈတ္လွန္ခြက္လွန္' ဆိုတာပါ။

၃၄။ မႈတ္လွန္ခြက္လွန္
ေ႐ွးက ဆီကို လက္လီေရာင္းတဲ့အခါ မႈတ္နဲ႔ ျခင္တြယ္ညပီး ေရာင္းပါတယ္။ အငယ္ဆံုး ငါးမတ္သား မႈတ္ကေန ႏွစ္က်ပ္ခြဲသားမႈတ္၊ ငါးက်ပ္သားမႈတ္၊ တဆယ္သားမႈတ္ စသျဖင့္႐ွိၿပီး ဆီသည္ရဲ႔ အိုးထဲက ခပ္ၿပီး ၀ယ္သူရဲ႔ ပုလင္းထဲ ပံုးထဲကို ကေတာ့နဲ႔ ေလာင္းထည့္ေပးပါတယ္။
'မႈတ္လွန္ခြက္လွန္ ကေလးပဲ စားရတာပါ၊ အျမတ္ သိပ္က်န္တာ မဟုတ္ပါဘူး' လို႔ ဆီသည္ေတြ ေျပာတဲ့အဓိပၸါယ္က ခပ္ထည့္ေပးလိုက္ၿပီး မႈတ္ကို ျပန္သိမ္းလိုက္တဲ့အခါ မႈတ္မွာ ျပန္ကပ္ပါလာတဲ့ ဆီေတြက အိုးထဲ ျပန္စီးက်သြားပါတယ္။ အဲဒီလို ျပန္က်ရာက ရတဲ့ ဆီကေလးေတြပဲ အျမတ္ရပါတယ္လို႔ ဆိုလိုတာပါ။ မ်ားမ်ားေရာင္းရေလ 'မႈတ္လွန္ခြက္လွန္' အရမ်ားေလ ျဖစ္တာဆိုေတာ့ ဆီသည္ေတြ ဘုရားေတာင္ တည္ႏိုင္ၾကတယ္။ သူတို႔တည္တဲ့ဘုရားကို 'မႈတ္လွန္ခြက္လွန္ဘုရား' လို႔ ေခၚၾကတယ္လို႔ေတာင္ ေျပာၾကတယ္။

၃၅။ ဆြဲေကာင္းငင္ပါ
သိပ္အသံုးမ၀င္လွပါဘူး၊ အေဖာ္သဟဲျဖစ္႐ံု ေလာက္ပါ၊ အသင့္အတင့္ေလာက္ အသံုးက်႐ံုပါ စသျဖင့္ ေျပာခ်င္တဲ့အခါမ်ားမွာ သံုးတဲ့စကားပါ။ အဘိဓာန္က်မ္းမွာ မပါပါဘူး။
'သူက တေယာက္တည္း ပြဲစားအလုပ္ကို လုပ္စားေနတာ။ သူ႔ေမာင္ႏွမေတြထဲမွာ ေမာင္တေယာက္ကို သူ႔အနားမွာ ေခၚထားပါရဲ႔။ ဒါေပမယ့္ အဲဒီေမာင္ ဦးေအးက 'ဆြဲေကာင္းငင္ပါ' ႐ွိ႐ံုပါပဲ' လို႔ လူထုေဒၚအမာရဲ႔ 'မႏၱေလးသူ မႏၱေလးသားမ်ား' စာအုပ္မွာ ေရးသား သံုးႏႈန္းထားပံုေလးပါ။

၃၆။ မိုးက်ကထိန္
အဘိဓာန္က်မ္းမွာ 'မိုးက်လက္ဖက္' ေတာ့ ပါပါတယ္။ 'မိုးက်ကထိန္' ေတာ့ မပါပါဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေက်ာင္းသားဘ၀က တန္ေဆာင္မုန္းလျပည့္ အဖိတ္ေန႔ညမွာ စစ္ကိုင္းေတာင္႐ိုးကို မႏၱေလးသူမနၱေလးသား ေတြရဲ႔ ထံုးစံအတိုင္း သြားၾကေတာ့ တီးၾကမႈတ္ၾက ကၾကခုန္ၾက လုပ္တာ၊ 'ေခ်ာင္လည္ ေခ်ာင္ပတ္'၊ တေခ်ာင္၀င္ တေခ်ာင္ထြက္ လွည့္စားေသာက္ေနတာမ်ိဳးလည္း မဟုတ္ပဲ ေအာက္လင္းဓာတ္မီးႀကီးေတြ ထမ္းၿပီး တေတာင္ဆင္း တေတာင္တက္ ေခ်ာင္ႀကိဳ ေခ်ာင္ၾကားက ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းေတြဆီ ေလွ်ာက္သြားေနတဲ့ လူေတြကို ေတြ႔ရေလ့႐ွိပါတယ္။ အဲဒီလူေတြဟာ လူမသိ သူမသိ၊ ကထိန္ လာခင္းမယ့္သူ မ႐ွိေအာင္ႏြမ္းပါးတဲ့ ေက်ာင္းေတြကို လိုက္႐ွာၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေတြ႔ခဲ့ရင္ လႉဖြယ္ပစၥည္းကေလးေတြ ထုတ္ၿပီး အဲဒီေက်ာင္းမွာ ကထိန္ခင္းၾကတာေပါ့။ အဲဒီလို ကထိန္ခင္းတာကို 'မိုးက်ကထိန္' လို႔ ေခၚတာပါ။
ေဒၚေဒၚကလည္း 'မႏၱေလးသူမႏၱေလးသားမ်ား' စာအုပ္မွာ-
'ဒီမိသားစုက တေန႔ ဆန္တတင္းနဲ႔ ဆြမ္းဟင္းခြက္ ၂၀၀၊ ၃၀၀ ေန႔တိုင္းဆြမ္းေလာင္းတယ္။ တန္ေဆာင္မုန္းလမွာ သကၤန္းအစံု ၁၀၀၀ နဲ႔ ကထိန္မရတဲ့ ေက်ာင္းေတြကို မိုးက်ကထိန္ ခင္းလႉတယ္' လို႔ ေရးၿပီး မိုးက်ကထိန္ရဲ႔ အဓိပၸါယ္ကို ေျပာျပထားပါတယ္။

၃၇။ ခ်သ္ရဲေျပ
အာသာေျပ႐ံုသေဘာ၊ ခ်ဥ္ျခင္းအတပ္ေပ်ာက္႐ံုသေဘာ၊ ျဖစ္ကတတ္ဆန္း လုပ္ရတာမ်ိဳးကို ေျပာတာပါ။` ေဒၚေဒၚရဲ႔ 'မႏၱေလးသူမႏၱေလးသားမ်ား' စာအုပ္မွာပဲ
'ဒါေၾကာင့္ အစစ္ကမူ သူေဌးမ်ားအတြက္၊ အတုကေလးေတြက ဆင္းရဲသားမ်ား 'ခ်ဥ္ရဲေျပ' ၀တ္ဆင္ရန္အတြက္ ျဖစ္လာရတာေပါ့' လို႔ ေရးသားထားပါေသးတယ္။

၃၈။ အလံ႐ွဴး
အလံ႐ွဴးဆိုတာက ထိုးသားေယာင္ေဆာင္ေနတဲ့ ဒိုင္ရဲ႔ဘက္သား 'ကိုယ့္လူသူ႔ဘက္သား' ကို ေခၚတာပါ။ 'ဒလန္' လို႔လည္း သံုးတတ္ၾကပါေသးတယ္။ ဒီေခတ္မွာ 'ဒလွ်ိဳ ဒလန္' (သူလွ်ိဳ ဒလန္) ကို အသံုးမ်ားလို႔ 'အလံ႐ွဴး' အေတြ႔ရ နည္းေနပါၿပီ။

၃၉။ ဆင္ပြဲ ပ၀ါေပ်ာက္သလို
မထူးဆန္းေတာ့တဲ့ ျဖစ္႐ိုးျဖစ္စဥ္၊ ျဖစ္ရပ္မ်ိဳးေတြကို ေျပာတဲ့ အသံုးပါ။ ဒါနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ လူထုေဒၚအမာက-
'ဆင္ပြဲ ပ၀ါေပ်ာက္သလို' ဆိုတဲ့ စကားပံုတခုဟာ အဲဒီ ဆင္ပြဲက ျဖစ္ေပၚလာတာပါ။ ဆင္နဲ႔ လူ ကစားၾကရာမွာ လူက အသက္ေဘးက သီသီကေလးလြတ္ေအာင္ တိမ္းေ႐ွာင္လိုက္ႏိုင္ရင္ ပြဲၾကည့္ေတြက သေဘာက်လြန္းလို႔ ေခါင္းက ပ၀ါကို ခၽြတ္ၿပီး ေျမႇာက္ၾက၊ ဟစ္ၾက၊ ေႂကြးၾက ၾသဘာေပးၾကသတဲ့။ ပ၀ါခၽြတ္ေျမႇာက္တဲ့အခါ ဆင္က်ံဳးေပၚက ေျမႇာက္တာဆိုေတာ့ ကိုယ့္ပ၀ါကိုယ္ ျပန္ဖမ္းမိခ်င္မွ မိတာကိုး။ က်ံဳးထဲက်ခ်င္လည္း က်သြားတာပဲ။ တခ်ိဳ႔က်ေတာ့ ဆင္သမားကို သေဘာက်လြန္းလို႔ ေခါင္းကပ၀ါကိုခၽြတ္ၿပီး ဆင္သမားဆီ ေပါက္ထည့္လိုက္တယ္။ အဲဒီပ၀ါနဲ႔ မင့္ ဆုခ်တယ္ေပါ့။
ဒါေၾကာင့္ ဆင္ပြဲျပန္ရင္ ေခါင္းေပၚမွာ ပ၀ါျပန္ပါလာတဲ့ လူက အနည္းသား။ လူခ်ည္းျပန္ခဲ့ၾကတာပဲ မ်ားတာပဲ။ ဒိေတာ့ အိမ္က လူမ်ားက 'မင္းေခါင္းက ပ၀ါေရာ' လို႔ ဆီးေမးရင္ 'သိၾကားသားမို႔လား။ က်ဳပ္လည္း ပ၀ါေပ်ာက္ခဲ့ၿပီ' လို႔ ေျဖတတ္သတဲ့။
ဒါေၾကာင့္ ျဖစ္႐ိုးျဖစ္စဥ္။ သူသူငါငါ ျဖစ္ေနက် ကိစၥမ်ိဳးနဲ႔ ႀကံဳတဲ့အခါ 'ဆင္ပြဲပ၀ါေပ်ာက္သလိုေပါ့' လို႔ ပံုခိုင္း ေျပာတတ္သတဲ့ေလ စသျဖင့္ 'ေ႐ႊေဒါင္းေတာင္ေဆာင္ပါးမ်ား' စာအုပ္ထဲက 'ဆင္ပြဲ' ဆိုတဲ့ စာမွာ ႐ွင္းလင္းေရးသားထားတာကို တင္ျပလိုက္ရပါတယ္။

လူထုစိန္၀င္း
စာေပဂ်ာနယ္၊ ေအာက္တိုဘာ ၁၉၉၆။
{လူထုစိန္၀င္း ရဲ႔ ေပ်ာက္ကြယ္လုနီပါး ျမန္မာစကားမ်ား- နန္းစကား မန္းစကား ျမန္မာတို႔ရဲ႔ ျမန္မာစကား စာအုပ္၊ ပထမႏွိပ္ျခင္း၊ ၂၀၀၆ ဇန္န၀ါရီ မွ ကူးယူေဖာ္ျပပါတယ္။}


No comments: