Thursday, July 15, 2010

'ကိုခ်မ္းေအး၏ စာတမ္းမ်ားအေပၚ သေဘာတရားေရးရာအရ ေ၀ဖန္သံုးသပ္ခ်က္'

[ျမန္မာျပည္ ႏိုင္ငံေရးသမိုင္းကို သိလို နားလည္လိုၾကေသာ ႏိုင္ငံေရးေလ့လာသူ ေက်ာင္းသားမ်ား၊ စာေပ ၀ါသနာ႐ွင္မ်ား အတြက္ အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစရန္ ၁၉၅၇ ခု၊ ၾသဂုတ္လ ၁၅ ရက္တြင္ ဒုတိယ အႀကိမ္အျဖစ္ ပံုႏွိပ္ထုတ္ေ၀တဲ့ 'ခ်မ္းေအးစစ္တမ္းေ၀ဘန္ခ်က္' ရဲ႔ 'နိဒါန္းစာ' ကို စာျမည္းအျဖစ္ မွ်ေ၀ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ အက်ယ္ ဖတ္႐ႈလိုသူမ်ား မူရင္းစာအုပ္ကို ႐ွာေဖြ၍ ဖတ္႐ႈၾကပါကုန္။ စာအုပ္ အတြင္းအဖံုးပါ လိပ္စာ အဆိုအရေတာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး စာေပတိုက္၊ ၉၄(က) ေ႐ႊဂံုတိုင္လမ္း၊ ဗဟန္း၊ ရန္ကုန္ ျဖစ္ပါတယ္။ ယေန႔ ဂ်ာနယ္ေလာကမွာ ေရပန္းစားေနတဲ့ ႏိုင္ငံေရး သက္ၾကားအို အနည္းငယ္ထဲက တဦးရဲ႔ တစိတ္တေဒသ အေၾကာင္းကို သိလိုသူမ်ား သိၾကေစရန္ စာဖတ္သူ (လမင္းတရာ) က လက္ဆင့္ကမ္းပါတယ္။]
'ကိုခ်မ္းေအး၏ စာတမ္းမ်ားအေပၚ သေဘာတရားေရးရာအရ ေ၀ဖန္သံုးသပ္ခ်က္'

'နိဒါန္း'

ကိုခ်မ္းေအး ဆိုသူမွာ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ ပါတီ၀င္တေယာက္ ျဖစ္ခဲ့၍ ၁၉၅၇ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၈) ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႔တြင္း၌ အဘမ္းခံရ၏။ အဘမ္းခံရခ်ိန္တြင္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီမွ သူ႔အား (၉)လ တိတိ တာ၀န္ခ်ထားသည့္ ျပစ္ဒဏ္ကို ေပးထားခ်ိန္ ျဖစ္သည္ဟု သိရ၏။၁၉၅၇ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၅ ရက္ေန႔ ေန႔လည္ ၁၂ နာရီတြင္မူ.. ကိုခ်မ္းေအးအား ေထာင္တြင္းမွ ထုတ္ယူ၍ ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီး ျမန္ေအာင္ သခင္ခ်စ္ေမာင္၏ ႐ံုးခန္းတြင္ သတင္းစာ ကြန္ဖရင့္တရပ္ကို က်င္းပေစခဲ့ ေလသည္။ ထိုကြန္ဖရင့္တြင္ ကိုခ်မ္းေအး တင္ျပေသာ စာတမ္းမ်ားမွာ ေအာက္ပါတို႔ျဖစ္သည္။

(၁) သတင္းစာဆရာမ်ားႏွင့္ ဘာေၾကာင့္ေတြ႔ရသနည္း....?
(၂) ေစ့စပ္ေရးကိစၥ။ (ဗိုလ္လက်္ာ မွတဆင့္ အစိုးရႏွင့္ ေစ့စပ္ခဲ့စဥ္က အျဖစ္အပ်က္မ်ားကို ျပန္လည္ေဖာ္ ျပထားသည္။)
(၃) ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီသို႔ တင္ျပခ်က္ (အဂၤလိပ္ဘာသာအက်ဥ္းခ်ဳပ္ႏွင့္ ျမန္မာဘာသာ အက်ယ္ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ား)
(၄) ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးထံတြင္ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ ေပးပါမည့္အေၾကာင္း ၀န္ခ်ေတာင္းပန္လႊာ....

အဆိုပါ စာတမ္းမ်ားကို ဗမာျပည္အလုပ္သမားလယ္သမားပါတီ ဗဟိုေကာ္မတီသည္ "ႏိုင္ငံေရးျပကြက္ တခု" အျဖစ္လက္ခံ၍ ေ၀ဘန္သံုးသပ္ခဲ့သည္။ ထိုသို႔ ေ၀ဘန္သံုးသပ္ရာတြင္ (က) ကိုခ်မ္းေအးႏွင့္ ၎၏ မိခင္ပါတီျဖစ္သည့္ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီႏွင့္ ဆက္ဆံေရးအပိုင္း (ခ) မာ့က္စ္လီနင္၀ါဒ အေျခခံသံုးသပ္သည့္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျပႆနာပိုင္း ဟူ၍ အဓိကအားျဖင့္ ႏွစ္ပိုင္းေတြ႔ရသည္။

ထိုႏွစ္ပိုင္းတြင္ ပထမပိုင္းျဖစ္ေသာ ကိုခ်မ္းေအးႏွင့္ ၎၏ မိခင္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီတို႔ ဆက္ဆံေရးအပိုင္း သည္ ကၽြန္ပ္တို႔ ပါတီႏွင့္ လံုး၀မသက္ဆိုင္ေပ။ အတိတ္၊ ပစၥဳပၸန္၊ အနာဂတ္ ကာလသံုးပါးစလံုး၏ ဆက္ဆံေရးအတြက္ ကာယကံ႐ွင္တို႔ႏွင္သာ လံုး၀ သက္ဆိုင္ေပသည္။ ကၽြန္ပ္တို႔ ပါတီႏွင့္ကား... ဒုတိယပိုင္း ျဖစ္ေသာ မာ့က္စ္လီနင္၀ါဒ အေျခခံသံုးသပ္သည့္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး အပိုင္းသာ ျဖစ္ေပသည္။ ဤျပႆနာ သည္ အားလံုးႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ ဘံုျပႆနာလည္း ျဖစ္ေခ်သည္။

ကိုခ်မ္းေအး၏ စာတမ္းသည္ ဘယ္အေျခအေနမ်ိဳးတြင္ ဘယ္လို ေပၚေပါက္လာပါသနည္း....?။ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ေတာ့ စစ္ေဆးညႊန္ျပ အပ္ေပသည္။

တိုင္းျပည္တြင္ ျပည္သူတရပ္လံုး လိုလားေတာင့္တေနသည့္ ျပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျပႆနာႏွင့္ ပါတ္သက္၍ လမ္းစဥ္ႀကီး ႏွစ္ရပ္သည္ ထင္ထင္႐ွား႐ွားႀကီး ယွဥ္ၿပိဳင္ တိုက္ခိုက္လ်က္ ႐ွိေနေပသည္။

ပထမလမ္းစဥ္သည္၊ ဖဆပလ ဆို႐ွယ္လစ္တို႔၏ လမ္းစဥ္ျဖစ္သည္။ ထိုလမ္းစဥ္၏ အႏွစ္သာရမွာ "လက္နက္ခ်လ်င္ခ်၊ မခ်လ်င္ အျပတ္ေခ်မႈန္းပစ္မည္" ဟူေသာ အႏွစ္သာရ ျဖစ္ေပသည္။ ထိုလမ္းစဥ္၏ အေျခခံ၀ါဒမွာ (Policy of Force) ေခၚ "လက္နက္အားကိုး အင္အားႀကီး၀ါဒ" ေပၚတြင္ အနယ္ထိုင္ေပသည္။

ဒုတိယလမ္းစဥ္မွာ- ျပည္သူတို႔၏ လမ္းစဥ္ျဖစ္ေပသည္။ ထိုလမ္းစဥ္၏ အႏွစ္သာရမွာ "ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြး၍ ျပႆနာကို ေၾကလည္စြာ ညႇိႏိႈင္းေျဖ႐ွင္းၾကေရး" ပင္ျဖစ္ေပသည္။ ထိုလမ္းစဥ္၏ အေျခခံ၀ါဒမွာ..... (Policy of Negotiation on the Democracy Principle) ေခၚ "တူညီသည့္ ဒီမိုကေရစီ အေျခခံျဖင္ ့ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြး ေျဖ႐ွင္းေရး၀ါဒ" ေပၚတြင္ အနယ္ထိုင္ေပသည္။ ထို၀ါဒသည္ ယေန႔ ကမၻာတ၀ွမ္းလံုးတြင္ နယ္ခ်ဲ႔တို႔၏ "အၾကမ္းဖက္ ေျဖ႐ွင္းေရး၀ါဒ" ေပၚ၌ လႊမ္းမိုးေအာင္ပြဲဆင္ေနေသာ ႏိုင္ငံတကာ ျပည္တြင္းျပည္ပ ၿငိမ္းခ်မ္း၀ါဒႀကီးပင္ ျဖစ္ေပသည္။

ထို႔အျပင္ ဤသို႔ ယွဥ္ၿပိဳင္ တိုက္ခိုက္ေနေသာ လမ္းစဥ္ႀကီး ႏွစ္ရပ္သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျပႆနာကို ေျဖ႐ွင္းရာ၌ အေျခခံ၀ါဒႏွင့္ လမ္းစဥ္သာ မဟာအကြာျခားႀကီး ကြာျခားေနၾကသည္မဟုတ္ေသး။ ျပႆနာကို ခ်ဥ္းကပ္႐ႈျမင္ပံုမွာလည္း ဖဆပလႏွင့္ ျပည္သူ ဧရာမကြာျခားလ်က္ ႐ွိေနေပသည္။

ဖဆပလ ဆို႐ွယ္လစ္တို႔က ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျပႆနာကို ခ်ဥ္းကပ္႐ႈျမင္ရာ၌ တိုင္းျပည္၏ အပူတျပင္း ေသာ့ခ်က္ ႏိုင္ငံေရးျပႆနာႀကီးလို႔ မျမင္၊ ကိုလိုနီေခတ္က သာမန္ သူခိုးဓါးျပ ၿငိမ္၀ပ္ပိျပားေရး ျပႆနာ တရပ္လို႔သာ ျမင္၍ ဤသို႔လည္း အႀကိမ္ႀကိမ္ အထပ္ထပ္ေျပာဆို ေၾကျငာ၍ ခ်ဥ္းကပ္ ႐ႈျမင္ေနၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္လည္း ၎တို႔၏လမ္းစဥ္ အနယ္ထိုင္ရာ အေျခခံ၀ါဒႏွင့္ ခ်ဥ္းကပ္ ႐ႈျမင္ပံုမ်ားအရ၊ တိုင္းျပည္ ဘာျဖစ္ေနေန၊ အႏိုင္တိုက္ေရး- အျပဳတ္တိုက္ေရးကိုသာ တဇြတ္ထိုး ဦးတည္ျခင္း ျဖစ္ေပသည္။

ျပည္သူတို႔ဘက္က ျပႆနာကို ခ်ဥ္းကပ္႐ႈျမင္ပံုမွာ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျပႆနာသည္ ႏိုင္ငံ၏ အေရးႀကီးဆံုး ေသာ ေသာ့ခ်က္ ႏိုင္ငံေရးျပႆနာႀကီးဟု ျမင္ေပသည္။ ထို႔ေၾကာင့္လည္း ျပည္သူတို႔က အစိုးရအဖြဲ႔၏ ျပႆနာ၊ သူပုန္တၿမံဳ၏ကိစၥ၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အစဥ္အလာႏွင့္ ဥပေဒ၊ ေတာ္လွန္ေရးသေဘာတရားႏွင့္ နိသွ်ဥ္းစေသာ လက္ေအာက္ခံျပႆနာမ်ားကို ေက်ာ္လႊား၍ တမ်ိဳးသားလံုး၊ တျပည္ေထာင္လံုး၏ ႏိုင္ငံေရး ျပႆနာႀကီး (၀ါ) ဒီမိုကေရစီ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျပႆနာႀကီး.. (The First and Foremost National Problem of Democratic Peace) ဟူ၍ ျမင္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္လည္း ဗမာျပည္၏ ရာဇ၀င္လမ္းေၾကာင္းတြင္၊ ဘယ္အစိုးရ, ဘယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဥပေဒႏွင့္ ဘယ္ေတာ္လွန္ေရးပါတီတို႔ပင္ ဆက္လက္တည္တန္႔ေစ.. ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကေစ၊ အရင္းအျမစ္ျဖစ္သည့္ တည္ၿငိမ္ေသာ ခိုင္မာေသာ အဓြန္႔႐ွည္ေသာ ဒီမိုကေရစီၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို တည္ေဆာက္ ႏိုင္ၾကရန္အတြက္ ယေန႔ ျဖစ္ေပၚေနေသာ ျပည္တြင္းစစ္ကို "ေၾကလည္ေသာ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးျခင္းျဖင့္သာ" ရပ္စဲေစရမည္ဟု ျပည္သူတို႔က အခိုင္အမာ ယူဆ ယံုၾကည္ေနၾကျခင္း ျဖစ္ေပသည္။

ဤသို႔ ဖဆပလႏွင့္ ျပည္သူတို႔သည္၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလမ္းစဥ္တြင္ ျပဒါးတလမ္း သံတလမ္းလို ကြာျခား ေနၾကသည္။ ယွဥ္ၿပိဳင္တိုက္ခိုက္ေနၾကသည္။

ဖဆပလ ဆို႐ွယ္လစ္တို႔သည္၊ ၎တို႔၏ လမ္းစဥ္ကို တခုတည္းေသာ- တနည္းတည္းေသာ လမ္းစဥ္ျဖင့္ ႀကိဳးတေၾကာတည္း ကိုင္တြယ္ေမာင္းႏွင္လာရာ၊ ယေန႔ဆိုလွ်င္ ၉ ႏွစ္တိုင္တိုင္ ႐ွိေနေပၿပီ။ အက်ိဳးသက္ေရာက္ ခ်က္မ်ားကား ... တမ်ိဳးသားလံုး ေသြးေခ်ာင္းစီးျခင္း။ "မဟာအမွားေတာ္ႀကီးပါတကား....." ဟု ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးႏုက ၀န္ခံလာရသည္ အထိ စီးပြါးပ်က္ကပ္ႀကီး ဆိုက္ေနရျခင္း၊ တမ်ိဳးသားလံုး အက်င့္စာရိတၱ ပ်က္စီးေနရျခင္း၊ သန္းေပါင္းမ်ားစြာေသာ ျပည္သူတို႔သည္ တိရိစၦာန္မ်ားကဲ့သို႔ အိုးမဲ့အိမ္မဲ့ ဘ၀မ်ားတြင္ အျမဲတေစ တထိတ္ထိတ္ တလန္႔လန္႔ ေနၾကရျခင္း၊ ေနာက္ဆံုး အစိုးရေရာ ျပည္သူတို႔ပါ ေႂကြးတင္၍ ကၽြန္ျဖစ္ခါနီးဘ၀သို႔ ဆိုက္ေရာက္လာျခင္းတို႔ျဖင့္ ရင္ဆိုင္ေနၾကရေပသည္။ ဖဆပလအဖြဲ႔ႀကီး၏ ၁၉၄၆- ၁၉၄၇ ခုႏွစ္က တပ္ေပါင္းစု ႏိုင္ငံေရးၾသဇာႏွင့္ ၁၉၅၇ ခုႏွစ္တြင္ လူတစု၏ အၾကမ္းကိုင္ ႏိုင္ငံေရးၾသဇာတို႔ ႏိႈင္းယွဥ္ၾကည့္လွ်င္ မိုယ္းႀကိဳးႏွင့္ အီးသံလို ခရီးမွန္ကြာလြန္းလွသျဖင့္ က်ဆင္း၍ လာေနေပသည္။

ျပည္သူတို႔၏ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေရး ျပည္တြင္းစစ္ရပ္စဲေရး လမ္းစဥ္ကား၊ က်ယ္ျပန္႔လ်က္ ႐ွိေပသည္။ ၾသဇာတက္လ်က္ ႐ွိေပသည္။ ျပည္တြင္းျပည္ပ ကမၻာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လမ္းစဥ္မ်ားႏွင့္လည္း၊ အံကိုက္၍ ခ်ိန္သားက်လ်က္ ႐ွိေနေပသည္။ ထို႔ေၾကာင့္လည္း ရဟန္း႐ွင္လူ ျပည္သူတရပ္လံုး၏ ေထာက္ခံ စည္း႐ံုးလာ မႈမ်ားကို ႏိုင္ငံႏွင့္အ၀ွမ္း တက္ႂကြထင္႐ွားစြာ ခံယူႏိုင္လ်က္ ႐ွိေပသည္။ ထင္႐ွားေသာ သက္ေသမ်ားကား အေထြေထြ ေ႐ြးေကာက္ပြဲႀကီးအတြင္းမွ သန္႔႐ွင္း႐ိုးသားစြာ ထြက္ေပၚလာေသာ ျပည္သူတို႔၏ ဆႏၵမ်ား တိုင္းျပည္ႏွင့္အ၀ွမ္း က်င္းပခဲ့ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ကြန္ဖရင့္ႀကီးမ်ား၊ လူထုအစည္းအေ၀းပြဲႀကီးမ်ား၊ စီတန္း လမ္းေလွ်ာက္ ဆႏၵျပမႈႀကီးမ်ား၊ ဆရာႀကီးသခင္ကိုယ္ေတာ္မိႈင္းကဲ့သို႔ ဂိုဏ္းဂဏ ပါတီမ႐ွိ၊ တမ်ိဳးသားလံုး၏ ဖခင္၊ မိဘေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ားက ဦးစီး၍ က်ယ္ျပန္႔စြာ လႈပ္႐ွားလာေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေတာင္းဆိုမႈမ်ားကို ျပည္သူတို႔၏ ဆႏၵႏွင့္ အညီ လက္နက္ကိုင္ ခုခံေတာ္လွန္ေရးပါတီ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေစ့စပ္ ကမ္းလွမ္းခ်က္မ်ား၊ တဆက္တည္း ေပၚထြက္ေနမႈမ်ား၊ ဤသည္တို႔သည္ ျပည္သူတို႔၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလမ္းစဥ္က မွန္ကန္၍ သဘာ၀က်ေၾကာင္း ေပၚလြင္စြာ သ႐ုပ္ေဖာ္ေနေပသည္။

ထို႔ေၾကာင့္လည္း ဖဆပလဆို႐ွယ္လစ္တို႔သည္ ၎တို႔၏ အျပဳတ္တိုက္ေရး ႏိုင္ငံေရးလမ္းစဥ္အရ မ်က္ျဖဴဆိုက္လာေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ စီးပြါးေရး၊ စစ္ေရး၊ စည္း႐ံုးေရး အၾကပ္အတည္းမ်ားကို သာမန္နည္းလမ္းျဖင့္ ေျဖ႐ွင္းျခင္းငွာ မစြမ္းႏိုင္ေတာ့ရကား၊ ဆရာႀကီး သခင္ကိုယ္ေတာ္မိႈင္း ကဲ့သို႔ေသာ ပုဂၢိဳလ္ႀကီးမ်ား ဦးစီးသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လမ္းစဥ္မ်ားကို၎၊ ျပည္သူ႔ပါတီအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဆႏၵျပလုပ္ငန္းမ်ားကို၎၊ မ႐ွက္မေၾကာက္ ေျပာင္ေျပာင္လင္းလင္းႀကီးပင္၊ ေသနတ္ႏွင့္ပစ္ ၾကာပြတ္ႏွင့္႐ိုက္ စေသာ အၾကမ္းနည္းမ်ားျဖင့္ ပင္လ်င္ မ႐ွက္မေၾကာက္ ႏွိပ္ကြပ္လာရေပသည္။ (မင္းလွ၊ မံု႐ြာ၊ ပုသိမ္ စသည့္)

ဤသို႔အားျဖင့္ မွားယြင္းေနေသာ ႏိုင္ငံေရးလမ္းစဥ္ အဓိကေၾကာင့္ အၾကပ္အတည္း ဆိုက္ေရာက္ လာေသာ ဖဆပလဆို႐ွယ္လစ္ ပါတီအဖို႔၊ တနည္းမဟုတ္လွ်င္ တနည္းအားျဖင့္ ၎တို႔၏ ႏိုင္ငံေရးလမ္းစဥ္ကို အသက္ဆက္ ေပါင္းကူးေပးႏိုင္ရန္ (၀ါ) တက္ႂကြေအာင္ျမင္လာေသာ ျပည္သူတို႔၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လမ္းစဥ္ကို ျပန္လွန္တိုက္ခိုက္ရန္၊ ဘယ္သူကေပးေပး ဘယ္ကေလာက္ပဲ ၾကာၾကာခံႏိုင္သည္ ျဖစ္ေစ၊ ႏိုင္ငံေရး လက္နက္ေကာင္းမ်ား အလြန္အမင္း လိုလားေတာင့္တေနေသာ အခ်ိန္အခါ ျဖစ္ေနေပသည္။ အထူးသျဖင့္ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီအား ၿမိန္ၿမိန္႐ွက္႐ွက္ ထိုးႏွက္ေမႊေႏွာက္ပစ္ႏိုင္ေသာ ႏိုင္ငံေရး လက္နက္ေကာင္းတခု ရႏိုင္ပါဘိလွ်င္မူကား သာလို႔ပင္ ေကာင္းေလျခင္းဟု ပူဆာတမ္းတေနေသာ အခ်ိန္အခါလည္း ျဖစ္ေနေပသည္။

ထိုကဲ့သို႔ေသာ အေထြေထြ ေနာက္ခံကားအေျခအေနတြင္ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီမွ တိုင္းေကာ္မတီ တာ၀န္ခံဆိုသူ ကိုခ်မ္းေအးအား ဘမ္းဆီးရမိေလသည္။ ထို ကိုခ်မ္းေအးမွာ အစိုးရက မဖမ္းဆီးမိမီကပင္လွ်င္ ၎၏ စာတမ္းပါ ၀န္ခံခ်က္အရ၊ ၎၏ ပါတီမွ ၎အား တာ၀န္႐ုပ္သိမ္း၍ ျပစ္ဒဏ္ ၉ လ ခ်ထားျခင္း ခံေနရၿပီး ျဖစ္သည္။ ကိုခ်မ္းေအးအား သူ၏ပါတီမွ သူ႔အား အျပစ္ေပးခဲ့ရသည္မွာလည္း၊ ဗိုလ္လက်္ာမွတဆင့္ အစိုးရႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးခဲ့စဥ္က ပါတီဗဟိုမွ ႏိုင္ငံေရးအေျခခံျဖင့္သာ ေဆြးေႏြးရမည္ဟူေသာ လမ္းစဥ္ကို ေဖာက္ဖ်က္၍ "လက္နက္ခ်ေရးအတြက္သာ" ေဆြးေႏြးခဲ့သည့္ ျပစ္မႈေၾကာင့္ အျပစ္ေပးခံရျခင္း ျဖစ္သည္။ (ကိုခ်မ္းေအး၏ ေစ့စပ္ေရးကိစၥစာတမ္း စာမ်က္ႏွာ ၅ ႏွင့္ ၆ တြင္ ပါ႐ွိခ်က္)

ဤသို႔ ပါတီတာ၀န္မွ အပသို႔ ေရာက္႐ွိေနေသာ ကိုခ်မ္းေအးအား၊ အစိုးရတို႔က ဖမ္းဆီးရမိၿပီး ၂ လခန္႔မွ် ေထာင္သြင္း အက်ဥ္းခ်ထားခဲ့ေလသည္။ ၎ေနာက္ ဤနိဒါန္းအစ အထက္တြင္ ဆိုခဲ့သည့္အတိုင္း ၁၉၅၇ခု၊ ဧၿပီလ ၅ ရက္ေန႔တြင္ ကိုခ်မ္းေအးအား ေထာင္မွ ထုတ္ယူလာၿပီးေနာက္ ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီး ႐ံုးခန္းတြင္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ လက္နက္ခ်ေရးစာတမ္းကို ဆက္သြင္းတင္ျပခဲ့ေလသည္။ ၿပီးေနာက္ လႊတ္လိုက္ေလသည္။

မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ ကိုခ်မ္းေအး၏စာတမ္းတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျပႆနာကို မာ့က္စ္၊ လီနင္၀ါဒ အေျခခံျဖင့္ သံုးသပ္တင္ျပခ်က္မ်ား ပါ႐ွိလာေပရာ၊ မွန္ကန္ေသာ သံုးသပ္ခ်က္မ်ား ျဖစ္ပါက ကၽြန္ပ္တို႔ ပါတီသည္ လိႈက္လွဲစြာ လက္ခံႀကိဳဆိုမည္ အမွန္ပင္ ျဖစ္ေပသည္။ မမွန္ကန္ ေဖာက္ျပန္မွားယြင္းေသာ သံုးသပ္ခ်က္မ်ား ပါ႐ွိလာပါက ကၽြန္ပ္တို႔သည္ အလုပ္သမားလူတန္းစားႏွင့္ ျပည္သူတို႔၏ အက်ိဳးစီးပြါးအတြက္ ၀ါဒတိုက္ပြဲဆင္၍ ေျဖ႐ွင္းပစ္ရန္ တာ၀န္႐ွိေပသည္။

တခ်ိန္တည္းမွာပင္ လမ္းစဥ္ႀကီးႏွစ္ရပ္ တိုက္ပြဲသည္ တျပည္ေထာင္လံုးတြင္ ခ်ိမ့္ခ်ိမ့္သဲမွ် တိုက္ပြဲ ဆင္လ်က္ ႐ွိေနေပသည္။ ကိုခ်မ္းေအး၏ စာတမ္းအား "လက္နက္ခ်ေရး အျပဳတ္တိုက္ေရး" လမ္းစဥ္ကို ကိုင္တြယ္ တိုက္ပြဲ၀င္ေနေသာ ဖဆပလဆို႐ွယ္လစ္ပါတီက ေကာင္းခ်ီးၾသဘာေပး၍ ႀကိဳဆိုကာ သန္းႏွင့္ခ်ီ၍ ႐ိုက္ႏွိပ္ျဖန္႔ေ၀လ်က္လည္း ႐ွိေနေပသည္။ ျပည္သူတို႔ အတြင္းတြင္လည္း စိတ္ဓါတ္စစ္ဆင္ေရး ဟူ၍ ဒလၾကမ္း ေမႊေႏွာက္ ၀ါဒျဖန္႔လ်က္ ႐ွိေနေပသည္။ ႏိုင္ငံေရးသေဘာတရာေရး ႐ႈပ္ေထြးမႈမ်ားကို ဖန္တိီးလုပ္ၾကံရာ တြင္လည္း "ေခတ္သစ္လက္နက္တရပ္" အျဖစ္ အသံုးခ်ရာတြင္ ကိုခ်မ္းေအး၏ စာတမ္းသည္ ဖဆပလ ဆို႐ွယ္လစ္တို႔၏ လမ္းစဥ္အသက္ဆက္ေရးအတြက္ အေကာင္းဆံုး လက္နက္တခု ျဖစ္လာသည္ကိုလည္း ေတြ႔ေနရသည္။

ကိုခ်မ္းေအးက ၎၏စာတမ္းတြင္ အျပစ္႐ွိေၾကာင္း ၀န္ခံလိုပါ၏။ ဤေစတနာ၏ အက်ိဳးတရားသာ ေပၚေပါက္ထင္႐ွားပါေစ၊ ေပးလိုသမွ်ေသာ အျပစ္ကို ခံယူပါ၏- ဟု မည္သို႔ပင္ဆိုေစထားေစ၊ လက္ေတြ႔ ကာယကံ ေျမာက္တြင္မူကား၊ ျပည္သူတရပ္လံုး၏ ယေန႔ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေရး ဒီမိုကေရစီ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလမ္းစဥ္ကို ႀကီးစြာဆန္႔က်င္၍ သေဘာတရားေရးအားျဖင့္လည္း မွားယြင္းေသာ ႐ႈပ္ေထြးမႈႀကီးမ်ားကို ဖန္တီးလိုက္သည္ ျဖစ္ရာ ကၽြန္ပ္တို႔ပါတီသည္ ျပည္သူတို႔၏ တာ၀န္အရ ဤ "ခ်မ္းေအးစစ္တမ္းေ၀ဖန္ခ်က္" ကို တိုင္းျပည္အား ၀ါဒေရးရာ ေ၀ဖန္ခ်က္ အျဖစ္ အခ်ိန္မီ တင္ျပေျဖ႐ွင္းလိုက္ရသည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း။

အလုပ္သမား လူတန္းစား ညီညြတ္ခိုင္မာစြာရပ္တည္ႏိုင္ေရးသို႔.....

ဗဟိုေကာ္မတီ
ဗမာျပည္ အလုပ္သမား-လယ္သမားပါတီ
ဌာနခ်ဳပ္။

[ျမန္မာျပည္ ႏိုင္ငံေရးသမိုင္းကို သိလို နားလည္လိုၾကေသာ ႏိုင္ငံေရးေလ့လာသူ ေက်ာင္းသားမ်ား၊ စာေပ ၀ါသနာ႐ွင္မ်ား အတြက္ အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစရန္ ၁၉၅၇ ခု၊ ၾသဂုတ္လ ၁၅ ရက္တြင္ ဒုတိယ အႀကိမ္အျဖစ္ ပံုႏွိပ္ထုတ္ေ၀တဲ့ 'ခ်မ္းေအးစစ္တမ္းေ၀ဘန္ခ်က္' ရဲ႔ 'နိဒါန္းစာ' ကို စာျမည္းအျဖစ္ မွ်ေ၀ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ အက်ယ္ ဖတ္႐ႈလိုသူမ်ား မူရင္းစာအုပ္ကို ႐ွာေဖြ၍ ဖတ္႐ႈၾကပါကုန္။ စာအုပ္ အတြင္းအဖံုးပါ လိပ္စာ အဆိုအရေတာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး စာေပတိုက္၊ ၉၄(က) ေ႐ႊဂံုတိုင္လမ္း၊ ဗဟန္း၊ ရန္ကုန္ ျဖစ္ပါတယ္။ ယေန႔ ဂ်ာနယ္ေလာကမွာ ေရပန္းစားေနတဲ့ ႏိုင္ငံေရး သက္ၾကားအို အနည္းငယ္ထဲက တဦးရဲ႔ တစိတ္တေဒသ အေၾကာင္းကို သိလိုသူမ်ား သိၾကေစရန္ စာဖတ္သူ (လမင္းတရာ) က လက္ဆင့္ကမ္းပါတယ္။]
No comments: