Saturday, August 23, 2014

အင္းစိန္ေထာင္ထဲက မိႈင္းရာျပည့္ - ေရးသူ ဖိုးေက်ာ့ဆရာႀကီးသခင္ကိုယ္ေတာ္မိႈင္း
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္မ်ိဳးဆက္မ်ား
------------------------------------
၇၄၊ ၇၅၊ ၇၆ ႏိုင္ငံေရးအင္အားစု
ပထမအႀကိမ္၊ မတ္လ၊ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္။


အင္းစိန္ေထာင္ထဲက မိႈင္းရာျပည့္


၁၉၇၄ ခုနွစ္၊ ဇြန္လ (၁၃) ရက္ေန႔တြင္ အလုပ္သမားမ်ား စက္ရံုဆႏၵျပမႈႏွင့္ ေရၾကည္အိုင္မွ အင္းစိန္ေထာင္ထဲ ေရာက္လာေသာ မိမိတို႔ ဂံုနီစက္ရံုမွ အလုပ္သမား (၁၉) ေယာက္မွာ ၁၉၇၆ ခုနွစ္ ေရာက္လာေသာ္လည္း အမႈက စစ္၍ မၿပီးႏိုင္ေသး။

မိမိတို႔ ေနလာခ့ဲရေသာ ေထာင္သက္တမ္းကာလတြင္ အက်ဥ္းသားေတြ ေတာ္ေတာ္စံုသည္။  သခင္စိုးႀကီး၊ ေလာ္စစ္ဟန္၊ အာဇာနည္ကုန္းကို ဥမင္လိႈဏ္ေခါင္းတူးၿပီး မေဟာသဓာဥာဏ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ အႀကီးအကဲမ်ားကို ဗံုးေဖာက္လုပ္ၾကံရန္ ၾကံစည္ခဲ့ေသာ အိုင္စီအက္စ္ ဦးေစာဟန္၊ ပါလီမန္အမတ္ေဟာင္း ဆိုေသာ ထြန္းျမင့္ၾကဴ၊ ေဇာ္ဝမ္း၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားထဲတြင္ မာလာ၊ အာဇာနည္ စန္းစန္း၊ ဘိုးေတာ္စစ္ဆင္ေရးမွ ဘိုးေတာ္တင္ဦး၊ ဘိုးေတာ္ျမစိန္၊ ဆင္ျဖဴေတာ္စစ္ဆင္ေရးမွ သူေဌးေရွာ္ဖီ စသည္ျဖင့္ လူေတာ္ေတာ္စံုသည္။

ထိုထဲတြင္ မိမိတို႔ (၃)ေဆာင္၊ ေအာက္ (၂) ခန္းကို ေရာက္လာေသာအခါ ျမန္မာ့ပင္လယ္ျပင္တြင္ ငါးလာခိုးဖမ္းၾကေသာ ထိုင္းတန္ေကးမွ ပသွ်ဴးမ်ားကိုလည္း ေတြ႔ရသည္။  ၃ - ေဆာင္အေပၚတြင္မူ ႏိုင္ငံေရးသမား၊ ေက်ာင္းသားမ်ား ရွိၾက၏။  ထင္ရွားသူမ်ားမွာ ဦးေထြးျမင့္ (ဝန္ႀကီးေဟာင္း ဦးေက်ာ္ၿငိမ္း ေယာက္ဖ)၊ ဦးရဲထြန္း (ေဒါက္တာဘေမာ္ သမက္)၊ တင္ဝင္း (မာလာ-တင္ဝင္း၊ မာလာက အမ်ိဳးသမီးအေဆာင္)၊ ဦးေက်ာ္ဇံ၊ ထြန္းေအာင္ေက်ာ္တို႔ အဖြဲ႔(ဘဲျဖဴ၊ ဘဲနာ၊ ဘဲမည္း)၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေက်ာ္ေဇာ ထြက္သြားရာတြင္ ကားႏွင့္လိုက္ပို႔ခဲ့သူ ကိုရဲဝင္း၊ ေရႊတိဂံုကုန္းေတာ္ေပၚမွ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ နာယကႀကီး ဗိုလ္ႀကီး(ၿငိမ္း) ဦးေအာင္သန္းတင္၊ ဗိုလ္ျမတို႔အဆက္ တကၠသိုလ္ဆရာ ေအာ္လင္ဒိုး ႏွင့္ ကိုေအးၾကဴ၊ မန္းေငြေအာင္တို႔အဆက္ ဦးေအာင္စိန္သာ၊ ကိုေက်ာ္ခိုင္တို႔အဖြဲ႔၊ လူေတြက စံုသည္။

စာေရဆရာသားမ်ား ျဖစ္ၾကေသာ ဗဟိန္းေအာင္၊ ေဇာ္ၿငိမ္းလတ္၊ ေမာ္ႀကီး၊ သားႀကီးေဇယ်၊ စည္သူျမသန္း စသည္ျဖင့္ စာေရးဆရာ သားေတြကလည္း မနည္း။  ထို႔ေၾကာင့္ သူတို႔ဆီက အေထြေထြ ႏိုင္ငံေရး သတင္းစကားမ်ားကို ၾကားၾကရသည္။  အျပင္တြင္ မိႈင္းရာျပည့္ ဆႏၵျပမႈ ျဖစ္ေတာ့မည္ ဆိုသည္ကိုေတာ့ ေက်ာင္းသားမ်ားဆီက ၾကားရသည္။

ေထာင္ထဲတြင္ မိႈင္းရာျပည့္ အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ စည္းရံုးမႈႏွင့္ မိႈင္းရာျပည့္အထိမ္းအမွတ္ စာေစာင္ငယ္တေစာင္ကို လက္ေရးႏွင့္ အၾကံအဖန္လုပ္ၿပီး ထုတ္ၾကရန္ စိုင္းျပင္းၾက၏။  ကဗ်ာ အမ်ားဆံုး ပါသည္။  မိမိကိုလည္း ကဗ်ာတပုဒ္ ေရးေပးရန္ ေက်ာင္းသားမ်ားက စာေရးကမ္းၿပီး ေတာင္းဆိုလာ၏။  မိမိမွာ ေထာင္ထဲတြင္ ၾကာေနၿပီ ျဖစ္သျဖင့္ ေခါင္းက မေကာင္းေတာ့။  လူက ထံုထိုင္းေနၿပီ။  အသစ္ကဗ်ာေရးရန္ ႀကိဳးစားၾကည့္ေသာ္လည္း ေခါင္းက ထြက္မလာ။  ထိုအခါ ငဝ္စဥ္ကပင္ အလြတ္ရထားဖူးေသာ ဘႀကီးမိႈင္း၏ မဟာေလးခ်ိဳးႀကီးထဲက စာတပုဒ္ကို သတိရၿပီး -

ထဆင္ထူးကို တျမည္ျမည္သင္ခဲ့သမို႔
ထီမထင္ ေက်ာင္းေတာ္သားေတြရဲ႔
အမည္အစဥ္ ေခါင္းအေပၚဖ်ားမွာလ
မင္းတို႔ေဘာ္ဒါက္ု စာရင္းတို႔ကာ ထားလိုက္ၾကေပေတာ့၊
ဟု ဘႀကီးမိႈင္းကဗ်ာကိုပင္ ေရးေပးလိုက္ရ၏။

ေထာင္ထဲတြင္ စကၠဴအခက္အခဲေၾကာင့္ သူတို႔လက္ေရးနွင့္ ေကာ္ပီဘယ္ႏွစ္ေစာင္ ျဖန္႔ေဝၾကသည္မသိ။  တခန္းၿပီး တခန္း လက္ဆင့္ကမ္း ဖတ္ၾကကာ မိမိတို႔ အခန္းကိုလည္း ထိုစာေစာင္(မိႈင္းရာျပည့္) ေရာက္လာ၏။

ေခတ္ေနွာင္းက အဘိုးမိႈင္း၏ ေလးခ်ိဳးႀကီး ကဲ့သို႔ပင္ အမွန္လည္း ထီမထင္ ေက်ာင္းေတာ္သူ ေက်ာင္းေတာ္သား မ်ားသည္  အျပင္တြင္ မိႈင္းရာျပည့္ကို ထီမထင္စြာ ဆင္ႏႊဲခ့ဲၾကေတာ့သည္။  (၁၉၇၆) ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၂၃) ရက္ဟု ထင္သည္။  မိႈင္းရာျပည့္အေရးအခင္းေၾကာင့္ ေထာင္ထဲရွိ ၇၄၊ ၇၅၊ ၇၆ အလုပ္သမား၊ ေက်ာင္းသား၊ ႏိုင္ငံေရးသမားအားလံုးကို ေထာင္ဝင္စာ၊ ရံုးထြက္ပိတ္လိုက္၏။  ေထာင္အာဏာပိုင္မ်ားက အျပင္ႏွင့္ လံုးဝ အဆက္အသြယ္ ျဖတ္ထားသည္။

သို႔ေသာ ေပ်ာ္ေနၾက၏။  အလုပ္သမား၊ ေက်ာင္းသား၊ ႏိုင္ငံေရးသမား အားလံုး တိုင္းတေလွ်ာက္တုန္ေစ (ဆႏၵျပ)၊ ဂိုဏ္းမေပ်ာက္ပံုေသၿပီး၊ ႀကံဳပေလျမန္တိုင္း။

ထဆင္ထူး အီတင္သည္ ထီမထင္ ေရွးသိုက္တႏိႈင္း
မေပၚဖူး ေပၚလာသည္ ေတာ္ပါေပ့ လူ႔တိုင္း
ေကာ္စရာ ထိုသမိုင္းေပထင့္ ဒီမိႈင္းတို႔ေခတ္မွာ……..

ဆႏၵျပမႈေတြ၊ မဆလ ဆန္႔က်င္သူေတြ မေပၚစဖူး ေပၚလာသည္မွာ အမွန္ပင္။  မိႈင္းရာျပည့္ေနာက္တြင္ မီးေမာင္း၊ အေရွၽႊ႔ေလ၊ ေရပူစီးေၾကာင္း စသည္ျဖင့္ လႈပ္ရွားမႈေတြ ဆက္တိုက္ေပၚလာသည္။  သို႔ေသာ အစဥ္အလာ အတိုင္းပင္ အာဏာရွင္ အမ်ိဳးသားဖက္ဆစ္ မဆလ အစိုးရသည္ သူတို႔၏ လက္မရြ႔ံစစ္တပ္ႏွင့္ အေရးအခင္း အားလံုးကို ပစ္သတ္ ႏွိမ္နင္းခဲ့၏။

မိႈင္းရာျပည့္ကို မဆလ အစိုးရက ဆလိုင္းတင္ေမာင္ဦးတို႔ မိသားစုအေရးအခင္းဟု ေသးသိမ္ မွိန္ေပ်ာက္ သြား ေအာင္ ဝါဒျဖန္႔ လုပ္ပစ္လိုက္၏။  တင္ေမာင္ဦးကို ဖမ္းမိေၾကာင္း ၾကားရသည္။  သူ႔အေဖနွင့္ သူ႔ႏွမငယ္အား ေထာင္ဒဏအျပစ္ေပးေၾကာင္း တင္ေမာင္ဦးအား ေသဒဏ္ေပးေၾကာင္း သတင္းကို ၾကားၾကရသည္။

ေထာင္ထဲတြင္ တေန႔ထက္ တေန႔ ေက်ာင္းသား၊ အလုပ္သမား၊ ႏိုင္ငံေရးသမားတို႔ မ်ားမ်ားလာ၏။  မိႈင္းရာျပည့္ ေထာင္ခ်လိုက္ေသာ ေက်ာင္းသားေတြကလည္း မနည္း။  မိမိတို႔လည္း ၃ ေဆာင္ ေအာက္ခန္းမွ အေပၚ (၄)ခန္းသို႔ ေျပာင္းၾကရသည္။  ထိုအထဲတြင္ ေနာင္၌ မိမိနွင့္ အတူ ေနခဲ့ၾကရသူမ်ားမွာ မွတ္မိသေလာက္၊ စႏၵာထူးမင္းဝင္း (ဘုရားနီ - ကဗ်ာဆရာ)၊ တင္ထူးလြင္၊ ေက်ာ္စိန္ဦး၊ သိန္းသန္းဦး၊ ေဇာ္ၿငိမ္းလတ္၊ ေက်ာ္ေဇာ (ကၽြန္ေတာ့္ အဂၤလိပ္စာဆရာ)၊ သန္းေထြး၊ ေအာင္ေက်ာ္ဦး - နွစ္ဦး၊ စံႏု၊ ဘဲျဖဴ- ဘဲနာ အုပ္စု မဟုတ္ေသာ ထြန္းေအာင္ေက်ာ္၊ ခင္ေမာင္စိုး(RFA)၊ ရာေက်ာ္၊ စံေရႊေမာင္ - နွစ္ေမာင္၊ ကိုျမင့္ဦး(ဆလိုင္းတင္ေမာင္ဦး အမႈတြဲ)၊ သန္းထြန္း၊ ပေလာင္တင္ေအာင္၊ ရခိုင္တင္ေအာင္၊ ေအာင္ညြန္႔၊ ျမတ္သာထြန္း၊ ျမစ္ႀကီးနား ျမင့္ေအာင္ႀကီး၊ ေဗဒါ၊ ေက်ာ္ခိုင္၊ ၿငိမ္းေဝသစ္(နာဂေက်ာင္းသား)၊ အိုင္ဗင္၊ ဝင္းလြင္၊ ျမင့္သန္း၊ ေအာင္ညြန္႔၊ ေက်ာ္ဝင္း (ပန္းခ်ီ)၊ အာနီ၊ သတၱိ၊ မာရွယ္ စသူတို႔ ျဖစ္သည္။

ျမတ္ခိုင္ (လွ်ပ္တျပက္) ကမူ မိမိနွင့္ အတူမေနလိုက္ရ၊ ၃ ေဆာင္ ခဏေရာက္လာၿပီး အေဆာင္ေျပာင္းသြားသည္ ထင္၏။

အေရးအခင္းေတြ ဆက္တိုက္ ျဖစ္လာသျဖင့္ အလုပ္သမား၊ ေက်ာင္းသား၊ ႏိုင္ငံေရးသမားေတြမွာ ရံုးမထြက္ရ၊ ေထာင္ဝင္စာမရၾကေတာ့။  သို႔ေသာ္ ေပ်ာ္ေနၾကသည္။  သည္အတိုင္းဆိုလွ်င္ ေနာက္ထပ္လည္း အေရးအခင္းေတြ ဆက္တိုက္ လာေလဦးမည္။  ပါးစပ္ပိတ္ ႏႈတ္ပိတ္ ခံထားၾကရေသာ ျပည္သူမ်ား ငတ္ျပတ္ ဒုကၡေရာက္ေနေသာ ျပည္သူမ်ား ပါဝင္လာၾကရလိမ့္မည္ ဟု အားတက္ေနၾက၏။  သုိ႔ေသာ္ အျပင္တြင္ ဘာသံမွ မၾကားရေတာ့ပဲ ၿငိမ္းသြားၾကျပန္ေလသည္။  မိမိတို႔မွာလည္း ရံုးထြက္။  ေထာင္ဝင္စာ ရၾကျပန္၏။

မိမိတို႔ အမႈ မၿပီးမီ ဆလိုင္းတင္ေမာင္ဦး အေဖနွင့္ သူ႔ႏွမငယ္ကို သာယာဝတီေထာင္သို႔ ေျပာင္းလိုက္ေၾကာင္း သတင္းရသည္။  သူတို႔ ေထာင္ေျပာင္းရာတြင္ မိမိတို႔ အလုပ္သမား၊ သေဘၤာက်င္းစက္ရံုက ေထာင္ (၁၀) ႏွစ္  ခ်ထားသူ ကိုတင္ျမင့္လည္း ပါသြားသည္။  သူတို႔ကို သံေျခက်င္းခတ္၍ ထုတ္သြားေၾကာင္း သတင္းရသည္။

မၾကာပါေခ်။  ဆလိုင္းတင္ေမာင္ဦးကို ၁၉၇၆ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ (၂၆) ရက္၊ စေနေန႔ နံနက္တြင္ အင္းစိန္ေထာင္၌ပင္ ႀကိဳးေပးကြပ္မ်က္လိုက္သည္။

အမွန္မွာ ထိုစဥ္က ၈၈ အေရးအခင္းလို ျဖစ္လာခဲ့လွ်င္ ႏိုင္ငံ ဤမွ်  နာ  မည္မဟုတ္ေပ။  သို႔ေသာ္ အလုပ္သမား၊ ေက်ာင္းသား၊ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား ေလာက္သာ လႈပ္ရွားခဲ့ၾက၏။  ျပည္သူေတြ ပါမလာၾကသျဖင့္ အေရးေတာ္ပံုႀကီးသည္ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းသြားခဲ့ရေလသည္။ဖိုးေက်ာ့

No comments: