Friday, September 26, 2014

ဤမွတ္တမ္းစာအုပ္ငယ္ျဖစ္ေပၚလာရျခင္း (စာအုပ္အမွာစာ)

[နီေမာ္ ေရးတဲ့ - မၿငိမ္းမခ်မ္း မစိမ္းမလန္း သိန္းသန္းကုေဋ ျပည္သူေတြ - စာအုပ္ထဲက အင္တာနက္မိတ္ေဆြေတြ စိတ္ဝင္စားမယ္ထင္တာကို တင္ေပးလိုက္ပါတယ္။]ဤမွတ္တမ္းစာအုပ္ငယ္ျဖစ္ေပၚလာရျခင္း


ဤမွတ္တမ္းစာအုပ္ငယ္ ျဖစ္ေပၚလာရျခင္းသည္ ျမန္မာျပည္ အေရွ႔ေျမာက္ဘက္ တရုတ္ - ျမန္မာနယ္စပ္ေဒသ တနံ႔တလ်ားရွိ တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားသို႔ ၁၉၆၈ ခုႏွစ္မွ စတင္ကာ ေတာခိုဝင္ေရာက္လာၾကေသာ ၿမိဳ႔ျပေဒသရွိ ပညာတတ္ လူတန္းစား လူ႔အလႊာအသီးသီး၏ လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးထဲတြင္ ပါဝင္လႈပ္ရွားခဲ့မႈ အဖံုဖံုကို အမ်ားျပည္သူ သိရွိေစလိုေသာ ေစတနာအရင္းခံေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။

ထိုေခတ္ကာလမ်ားက ကြန္ျမဴနစ္ဝါဒကို ယံုၾကည္ၾကသူတိုင္းလည္း ေတာမခိုျဖစ္ၾကပါ။ သို႔ေသာ္လည္း ႏိုင္ငံေရးကို စိတ္ဝင္စားသူတိုင္းက ေတာတြင္းေနထိုင္မႈဘဝကို စိတ္ဝင္တစား ရွိၾကပါသည္။  ၿမိဳ႔ႀကီးျပႀကီးကို လူတိုင္းမမက္ေမာၾကပါ။  ေတာသဘာဝကို ျမတ္ႏိုးၾကပါသည္။  ကၽြန္မဖခင္ဆိုလွ်င္ ကၽြန္ေတာ့္သမီးဟာ ေက်းလက္ေတာရြာမွာ လူထုလုပ္ငန္း သြားလုပ္ေနတာဟု လူတိုင္းကို ဂုဏ္ယူဝင့္ၾကြားစြာ ေျပာဆိုခဲ့ေၾကာင္း ကၽြန္မျပန္လာေတာ့ သိရပါသည္။

သို႔ျဖစ္ပါေသာေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေရး လုပ္သူတိုင္း ေရာက္ခဲလွေသာ ေတာတြင္းလက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ေရးတရပ္ အတြင္း ၿမိဳ႔ျပမွ ေရာက္ရွိလာသူမ်ား၏ လႈပ္ရွားမႈ အဖံုဖံုအျပင္ ကြန္ျမဴနစ္ေခါင္းေဆာင္ကို ျမင္ေတြ႔သိရွိလိုသူမ်ား အတြက္ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီဥကၠဌ သခင္ဗသိန္းတင္အေၾကာင္းကိုလည္း ကိုယ္တိုင္ၾကံဳသမွ်၊ ဆံုသမွ်ႏွင့္ ေလ့လာသိရွိသေလာက္ကိုလည္း ထည့္သြင္းေရးသားထားပါသည္။

ယခုအခ်ိန္တြင္ ဥကၠဌ သခင္ဗသိန္းတင္လည္း ကြယ္လြန္ေလၿပီ။ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီသည္လည္း ပါတီ၊ တပ္၊ အေျခခံေဒသႀကီးအျဖစ္ ခန္႔ခန္႔ထည္ထည္ တည္ရွိခဲ့ရာမွ ျဖစ္မႈ ပ်က္မႈ သေဘာအရ ၈၉ ခုႏွစ္တြင္ နယ္စပ္အေရးအခင္းေၾကာင့္ ဖရိုဖရဲ ၿပိဳကြဲခဲ့ၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း အမ်ားသိၿပီး ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။  ကြယ္လြန္ၿပီးသူ တေယာက္၏ အေၾကာင္းကို ေရးသားရာတြင္ အမွားကင္းႏိုင္သမွ်ကင္းေအာင္ တာဝန္ယူစိတ္ႀကီးႀကီးနွင့္ ေရးရပါသည္။  ေကာင္းသည္ (သို႔မဟုတ္) ဆိုးသည္၊ သူ၏ သမိုင္းတလွ်ာက္လံုး လုပ္ရပ္မ်ားသည္ မွန္သည္ (သို႔မဟုတ္) မွားယြင္းသည္ဟု ေကာက္ခ်က္ဆြဲကာ မသံုးသပ္လိုေပ။  အထူးသျဖင့္ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီကဲ့သို႔ ၁၉၃၉ ခုနွစ္ ၾသဂုတ္လ ၁၅ ရက္မွ စတင္ကာ အုပ္စိုးသူ အဆက္ဆက္အား နွစ္ေပါင္းၾကာရွည္ျမင့္စြာ ရင္ဆိုင္တိုက္ပြဲဝင္ခဲ့ေသာ တခုတည္းေသာ ေတာတြင္းလက္နက္ကိုင္ပါတီႀကီး၏ ဥကၠဌအျဖစ္ တာဝန္ယူခဲ့သည့္ သခင္ဗသိန္းတင္အေၾကာင္းကို ေရးရန္မွာ မိမိႏွင့္ ေလွ်ာ္ကန္ ထိုက္တန္ပါရဲ႔လားဟု မိမိကိုယ္ကိုမိမိ အႀကိမ္ႀကိမ္ ေမးျမန္းမိခဲ့သည္။  ထို႔ျပင္ မိမိသည္ သမိုင္းပညာရွင္ မဟုတ္သကဲ့သို႔ ဝါရင့္စာေရးဆရာမႀကီးလည္း မဟုတ္သည့္အတြက္ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီအေၾကာင္းကို သံုးသပ္ႏိုင္စြမ္းလည္း မရွိပါေပ။

ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဦးေဆာင္ေသာ လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးတရပ္သည္ ျမန္မာျပည္သမိုင္းတြင္ ဧကန္အမွန္ ရွိခဲ့သည္။ နယ္စပ္ေဒသတြင္ အေျခခ်ခဲ့သည္၆၈ ခုႏွစ္မွ အစျပဳကာ ၈၉ ခုနွစ္ ေမလ ၁၇ ရက္အထိ ေတာတြင္းလက္နက္ကိုင္ ပါတီႀကီးတရပ္၏ အေဆာက္အအံုႀကီးနွင့္ လႈပ္ရွားမႈ ရွိခဲ့သည္။ အုပ္စိုးသူ မဆလ အစိုးရအား တံု႔ျပန္တိုက္ပြဲဝင္မႈအေပၚ စာေရးသူ သိသေရြ႔၊ ထိေတြ႔သေရြ႔ေလးမ်ားကို အမ်ားျပည္သူတို႔ သိေစလိုေသာ ေစတနာႏွင့္ ေရးသားလိုက္ရျခင္းေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ ပကတိ ျဖဴစင္ေသာ စိတ္ရင္းျဖင့္ ေရးသားလိုက္ရေသာေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ ဤစာအုပ္ငယ္ကို ေရးရက်ိဳးနပ္သည္ဟု ထင္ျမင္မိပါသည္။

တကယ္ေတာ့ ၿမိဳ႔ျပမွသည္ ေဝးလံသီေခါင္ေသာ တိုင္းရင္းသားေတာင္တန္းေဒသမ်ားသို႔ စာေရးသူကဲ့သို႔ လူထုလုပ္ငန္း လုပ္ရန္ ေရာက္ရွိလာၾကေသာ ပညာတတ္ေက်ာင္းသား၊ အမႈထမ္းအရာထမ္း၊ အလုပ္သမား၊ လယ္သမား လူတန္းစား အေရအတြက္မွာ ၁၅၀ ဦးမွ် ရွိခဲ့ပါသည္။  ထိုေခတ္ကာလ အေျခအေနႏွင့္ သမိုင္းေရးဝန္းက်င္၊ သမိုင္းအခ်က္အလက္မ်ားအရ ဤအင္အားသည္ နည္းသည္ဟု မဆိုသာပါ။  ဤ ၾကမ္းတမ္းခက္ခဲေသာ လမ္းသို႔ ေလွ်ာက္လွမ္းရန္ ဘဝ၊ ေဆြမ်ိဳးအသိုင္းအဝိုင္း၊ ျမတ္ႏိုးတြယ္တာမႈ၊ ႏုနယ္ပ်ိဳျမစ္မႈႏွင့္အတူ ကိုယ့္ေျမ၊ ကိုယ့္ေရ၊ ကိုယ့္ေဒသ အသီးသီးကို စြန္႔လႊတ္ႏိုင္ေသာ သတၱိ ရွိဖို႔ လိုပါသည္။  အနစ္နာခံမႈအျပင္ အားမာန္ ဇြဲသတၱိေတြလည္း ရွိဖို႔ လိုပါသည္။  အဆံုးစြန္အားျဖင့္ အသက္ကိုပင္ စြန္႔လႊတ္ရန္ စိတ္ပိုင္းျဖစ္ၿပီးေသာ စိတ္ဓါတ္ကို ရရွိရန္ မည္သည့္အရာက လႈ႔ံေဆာ္၍ တြန္းပို႔ခဲ့ပါသနည္း။

ေတာမခိုမီက စာေရးသူသည္ ထိုေခတ္ ထိုကာလက ရန္ကုန္တကၠသိုလ္တြင္ ပညာသင္ၾကားေနေသာ အသက္ ၂၂ နွစ္အရြယ္ ေက်ာင္းသူတဦး ျဖစ္ပါသည္။  ထိုစဥ္အခါက လူလတ္တန္းစား အလႊာတြင္ ပါဝင္၍ အစိုးရအရာရွိႀကီး တဦးျဖစ္ေသာ ဖခင္၏ လစာမွာ မနည္းလွပါ။  သို႔ရာတြင္ လူအေပါင္းမွာ ဆင္းရဲဒုကၡ က်ပ္တည္းမႈ အဝဝ ၾကံဳၾကရသကဲ့သို႔ စာေရးသူတို႔ မိသားစုလည္း ၾကံဳၾကရပါသည္။  ၁၉၈၈ ခုနွစ္အလယ္တြင္ ဦးေနဝင္းကိုယ္တိုင္ ေရဒီယိုမွ ေၾကညာစကားျဖစ္သည့္ မေအာင္ျမင္ေသာ ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္ လမ္းစဥ္ႀကီးကို ဖ်က္သိမ္းကာ ႏႈတ္ထြက္စကား ေျပာသြားခ်ိန္တြင္ ျပည္သူလူထု တရပ္လံုး အဖိအႏွိပ္ခံရလြန္းလို႔ ဇီးျဖဴသီး စေကာထဲလွိမ့္သလို ကာလ ျဖစ္ခဲ့ပါ၏။  ဖိလြန္းရင္ ၾကြရသလို အလုပ္သမား၊ လယ္သမား၊ ေက်ာင္းသားတို႔၏ ၿမိဳ႔ျပတိုက္ပြဲမ်ားသည္ ျပင္းထန္သည္ထက္ ျပင္းထန္ခဲ့ၿပီ ျဖစ္ပါသည္။

မိုးသက္မုန္တိုင္းသည္ ျမဴတိမ္ကင္းစင္ ၾကည္လင္ေသာ မိုးေကာင္းကင္ကို ေမြးဖြားေပးလိုက္သည္။  ဟုတ္ပါသည္။  ျမန္မာျပည္၏ ေက်ာင္းသားသမိုင္းတြင္ ဆႏၵျပ သပိတ္တိုက္ပြဲမ်ားက တိုင္းျပည္အတြက္ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းေတြ ေမြးဖြားေပးခဲ့သည္။  သူရဲေကာင္းအာဇာနည္ေတြ ေပၚထြန္းလာခဲ့ေပၿပီ။

အသက္ ၁၉ ႏွစ္အရြယ္ ကၽြန္မ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ပညာစသင္သည့္ ၁၉၇၃ ခုနွစ္သည္ ႏိုင္ငံေရး မိုးသက္မုန္တိုင္း ျပင္းထန္သည့္ကာလ ျဖစ္ပါသည္။  ၁၉၆၂ ခုႏွစ္ ဂ်ဴလိုင္ ၇ ရက္ အေရးအခင္းအေၾကာင္းကို အင္းလ်ားေဆာင္မွာ ေနစဥ္က တကၠသိုလ္ အကိုႀကီး၊ အစ္မႀကီးမ်ားထံမွ စတင္ ၾကားသိခဲ့ရသည္။  တကၠသိုလ္ေဘာ္ဒါေဆာင္မ်ားမွာ ညတိုင္း ပံုျပင္ ေျပာသည္ကေတာ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေနဝင္းနဲ႔ စစ္တပ္က၊ ေက်ာင္းသားမ်ားကို ပစ္သတ္တာ၊ တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသား သမဂၢ အေဆာက္အဦႀကီးကို ဒိုင္းနမိုက္ႏွင့္ ေဖာက္ခြဲဖ်က္ဆီးပစ္ခဲ့တာ၊ လက္နက္ဆိုလို႔ အပ္တိုတေခ်ာင္းမွ မရွိသည့္ ေက်ာင္းသားမ်ားကို ဓား ဓားခ်င္း၊ လွံ လွံခ်င္း ယွဥ္မယ္လို႔ ႀကိမ္းဝါးခဲ့တာကို ၾကားသိရသည့္အခါ ကၽြန္မတို႔ ေက်ာင္းသားမ်ား မ်က္ရည္လည္ရြဲ ေတာက္တေခါက္ေခါက္၊ အံတႀကိတ္ႀကိတ္ ျဖစ္ခဲ့ရသည္။

အုပ္စိုးသူမ်ားသည္ သပိတ္ေမွာက္ေက်ာင္းသားမ်ားအေပၚ လက္နက္ႏွင့္ မတုန္႔ျပန္ပဲ ႏိုင္ငံေရးျဖင့္သာ တု႔ံျပန္ေစလိုသည္မွာ ကၽြန္မ၏ မျပည့္ဝေသာ ဆႏၵပါ။

ကၽြန္မတို႔သည္ ရန္သူကို အႏိုင္တိုက္ရန္ တကၠသိုလ္ပညာႏွင့္အတူ ႏိုင္ငံေရးပညာကိုပါ သင္ယူခဲ့ရသည္။  ထိုေခတ္က ေခတ္အစားဆံုး လက္ဝဲစာေပ၊ မာက္စ္လီနင္ဝါဒ၊ ေမာ္အေတြးအေခၚတို႔ကို ေလ့လာသင္ယူခဲ့ ၾကသည္။  အတန္းတက္ေနလွ်င္ လက္ဝဲႏိုင္ငံေရးစာအုပ္မ်ားႏွင့္ ကြန္ျမဴနစ္သူရဲေကာင္းမ်ားအေၾကာင္းကို လွ်ိဳ႔ဝွက္စြာ အစုဖြဲ႔ ေလ့လာခဲ့ၾကသည္။  လုပ္သေလာက္ ခံစားရေသာ၊ တိုင္းျပည္ႏိုင္ငံ မသတ္မွတ္ေသာ ကြန္ျမဴနစ္စနစ္ႀကီးကို လြန္စြာႏွစ္ခဲ့ၾကသည္။

ငယ္ရြယ္သူ ကၽြန္မတို႔မွာ ေလ့လာေရး လုပ္ရန္ စုစည္းမိေသာအခါတိုင္း ဘယ္ရဲေဘာ္က စတာလင္ႀကီးႏွင့္တူ သည္။  ဘယ္ရဲေဘာ္က သခင္သန္းထြန္းနွင့္ တူသည္။  ခ်ီေဂြဗားရား၊ ငုယင္ဗန္ထရိြဳင္း ကတ္စထရို တို႔ႏွင့္ တူသည္။  ဘယ္ရဲေဘာ္မက ေခ်ာအိမန္နွင့္ တူသည္ ေျပာၿပီး သူရဲေကာင္းမ်ား၏ စကားေျပာသည့္ ဟန္ပန္အမူအရာမ်ားကို မတူတူေအာင္ အတုခိုးခဲ့ၾကသည္။  နာမည္ဝွက္မ်ားမွည့္လွ်င္လည္း ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ နာမည္ တလံုးလံုး ပါေအာင္ ထည့္ၿပီး မွည့္ေခၚတတ္ၾကသည္။  ေက်ာင္းတက္လွ်င္လည္း အဝတ္အစား ခပ္ႏြမ္းႏြမ္း ဝတ္ကာ ငတ္ငတ္ျပတ္ျပတ္ ေနျပ၍ ဒါကို ႏိုင္ငံေရးဆန္သည္ဟု ကိုယ့္ကိုယ္ကို ေက်နပ္ေနၾကသည္။  ကြန္ျမဴနစ္၏ စံျဖစ္ေသာ ကိုယ္က်င့္သိကၡာကိုလည္း ေစာင့္ေရွာက္ထိန္းသိမ္းႏိုင္ေအာင္ က်ိဳးစားခဲ့ၾကသည္။  အိုယန္ဟိုင္းလို ျပည္သူ႔အတြက္ အသက္စြန္႔ရမည္ဆိုလွ်င္ ႏွလံုးေသြး တခ်က္မွ် အခုန္မပ်က္ ေစေအာင္ ေလ့က်င့္ၾကမည္။  ကၽြန္မတို႔ အားလံုး ကြန္ျမဴနစ္ႏွင့္ပါတ္သက္လွ်င္ ရူးသြပ္ခဲ့ၾကသည္။

၁၉၆၇၊ ၆၈၊ ၇၀၊ ၇၄၊ ၇၅၊ ၇၆၊ ၇၇ ခုႏွစ္. အထက္ပါႏွစ္မ်ားသည္ ေက်ာင္းသားလႈပ္ရွားမႈမ်ား ဆက္တိုက္လုပ္ရွားေသာ ႏွစ္မ်ား ျဖစ္သည္။  ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ဘြဲ႔ႏွင္းသဘင္ ခန္းမႀကီးသည္ သပိတ္ႀကီးသည္ ျဖစ္ကာ အဓိပတိလမ္းမႀကီးမွာ ေတာ္လွန္သူ ေက်ာင္သား ေက်ာင္းသူမ်ား၏ ေသြးခင္းလမ္း ျဖစ္ခဲ့ရသည္။  တနွစ္လံုးမွာ သံုးလမွ်သာ ပညာသင္ရေသာ နွစ္မ်ားရွိသည္။  ေက်ာင္းသားမိဘမ်ားက သြားစရိတ္၊ ျပန္စရိတ္ ေပးရလြန္း၍ မတတ္ႏိုင္ေတာ့။  အလုပ္လက္မဲ့ ပညာတပိုင္းတစ သားသမီးမ်ား တကၠသိုလ္ပိတ္၍ စိတ္ေလလြင့္ေသာ သားသမီးမ်ားကို မိဘမ်ားက ရင္တမမ ထိန္းေက်ာင္းထားရသည္။  တကၠသိုလ္နွင့္ ေက်ာင္းမ်ားက ဖြင့္လိုက္ ပိတ္လိုက္၊ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားက ေထာင္ထဲ ဝင္လိုက္ထြက္လိုက္၊ စိတ္မရွည္သူတခ်ိဳ႔ကလည္း ေက်ာင္းဆက္မတက္ေတာ့ပဲ ဘြဲ႔မရ အလုပ္လက္မဲ့ အိမ္ေထာင္သည္ေတြ ျဖစ္ကုန္ၾကသည္။  မိဘျပည္သူမ်ား၏ စားဝတ္ေနေရးကလည္း တေန႔တျခား ဝါးလံုးေခါင္းထဲ ဆင္ေအာင္းရသကဲ့သို႔ ျဖစ္လာသည္။  မိဘတခ်ိဳ႔ကေတာ့ ေထာင္အတြင္း ေသဆံုးသြားေသာ၊ အေရးအခင္းမ်ားတြင္ ပါဝင္ၿပီးအိမ္ျပန္ေရာက္မလာေတာ့ေသာ၊ ေတာခိုကာ လက္နက္ကိုင္တိုက္ပြဲထဲ ပါဝင္ သြားၾကၿပီး က်ဆံုးသြားၾကေသာ သားသမီးမ်ားအတြက္ သပိတ္သြတ္၊ ဆြမ္းကပ္ကာ အမွ်အတမ္း ေဝၾကရေတာ့သည္။  ၇၆ နွစ္က အင္းစိန္ေထာင္တြင္း တိုက္ပြဲတြင္ ေထာင္အာဏာပိုင္မ်ားက ရိုက္ႏွက္သတ္ျဖတ္ေသာေၾကာင့္ ေက်ာင္းသား သူငယ္ခ်င္းမ်ား က်ိဳး၊ ကန္း ဒဏ္ရာရ ေသေၾကၾကရကုန္သည္။  တခ်ိဳ႔လည္း ေထာင္ကထြက္လာၿပီး စိတ္မူမမွန္ေတာ့ေပ။  ေက်ာင္းသူမ်ားလည္း ေထာင္တြင္းတြင္ ဘဝပ်က္ၾက။  ျပင္ပေလာကမွာလည္း အိေျႏၵသိကၡာပ်က္ၾကရႏွင့္ တတိုင္းျပည္လံုး ႀကိမ္မီးအံုးသကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနေတာ့သည္။  အုပ္စိုးသူ မဆလ တပါတီစနစ္ အာဏာရွင္ေတြကေတာ့ ေဆြစဥ္မ်ိဳးဆက္ ဘဝေပါင္းမ်ားစြာ သံုးမကုန္ေအာင္ ႀကီးပြါးခ်မ္းသာလာၾကကာ လူထုႏွင့္ယွဥ္လွ်င္ လူေနမႈ အဆင့္အတန္း အလြန္တရာျမင့္မားေနေတာ့သည္။

ထိုေခတ္ကာလက အလုပ္သမား၊ ေက်ာင္းသားစသည့္ အလႊာအသီးသီးက သပိတ္တိုက္ပြဲႏွင့္ ၿမိဳ႔ျပမုန္တိုင္းသည္ ျပင္းထန္သည္ထက္ ျပင္းထန္လာေတာ့သည္။  မုန္တိုင္းထဲတြင္ ေရႊၾကာပြင့္လာသကဲ့သို႔ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသား မ်ားႏွင့္  အလႊာအသီးသီးက လူထုအေပါင္းတို႔သည္ ေနဝင္းစန္ယု စစ္အာဏာရွင္မ်ားကို လက္နက္နွင့္ တုန္႔ျပန္တိုက္ဖို႔၊ ဗမာျပည္ ျပည္သူ႔ဒီမိုကေရစီ ရရွိဖို႔အတြက္ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီရွိရာ လြတ္ေျမာက္ေဒသေခၚ တရုတ္ျမန္မာနယ္စပ္ရွိ အေရွ႔ေျမာက္ စစ္ေဒသသို႔ တဖြဲဖြဲ ဝင္ေရာက္လာၾကသည္။  ထိုကာလက တခုတည္းေသာ ပါတီျဖစ္ေသာ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ ေခါင္းေဆာင္မႈ ေအာက္တြင္ ရိုးသား ႀကိဳးစား တက္ၾကြစြာျဖင့္ က်ရာတာဝန္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့ၾကၿပီး ကြန္ျမဴနစ္ေတာ္လွန္ေရးသမား ဘဝကို ခံယူခဲ့ၾကသည္။  ျပည္သူ႔ဘဝ လြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ ငယ္ရြယ္ႏုပ်ိဳေသာဘဝႏွင့္ အသက္ ေသြးေခၽြးကို စေတးခဲ့ၾကသည္။  ျပည္သူလူထုကို အလုပ္အေကၽြးျပဳလိုသည့္ မြန္ျမတ္ေသာ ႏိုင္ငံေရးသမား ဘဝကို ေရာက္ရွိေအာင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ အဆိုအမိန္႔က တြန္းအားေပးခဲ့သည္။

ဤသည္မွာ…….

"ႏိုင္ငံေရးဆိုသည္မွာ ကၽြန္ပ္တို႔ ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ် လူ႔ေလာကတြင္ ေတြ႔ၾကံဳေနရေသာ ကိစၥ ျဖစ္သည္။ တနည္း ႏိုင္ငံေရးဆိုသည္မွာ လူ႔ကိစၥဟု ဆိုရေပမည္။  ကၽြန္ပ္တို႔၏ သြားလာမႈ၊ စားေသာက္မႈ၊ ေနထိုင္မႈ အစုစုတို႔သည္ ႏိုင္ငံေရးျဖစ္သည္။  လူတို႔သည္ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ ကင္းကြာ၍ မျဖစ္ပါ။  ဤမွ် အေရးႀကီးေသာ လူ႔အေရး၊ ႏိုင္ငံအေရးကို လစ္လ်ဴရႈျခင္းသည္ လူ႔တာဝန္ပ်က္ကြက္ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။" ဟု မိန္႔ၾကားခဲ့ဖူးပါသည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ အထက္ပါအဆိုအမိန္႔ကို ႏွစ္သက္ေသာ အဖိႏွိပ္ခံ ျပည္သူအေပါင္းကို ကိုယ္စားျပဳသည့္ အလုပ္သမား၊ ေက်ာင္းသား၊ လယ္သမား စသည့္ ၿမိဳ႔ေန လူတန္းစားတို႔သည္ ထိုကာလ၏ အေျခအေနႏွင့္ သမိုင္းေရးဝန္းက်င္၊ သမိုင္းေၾကာင္းအခ်က္အလက္မ်ားအရ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတိ၏ လက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ေရး နယ္ပယ္ထဲသို႔ ေျခစံုပစ္ ဝင္ေရာက္ခဲ့ၾကေလသည္။

ဆယ္စု ႏွစ္စုေက်ာ္ေသာအခါ နယ္စပ္ေဒသ၏ ေတာတြင္း လက္နက္ကိုင္ အင္အားစုမ်ားထဲတြင္ အင္အားအႀကီးဆံုးေသာ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီသည္ ၈၉ ခုႏွစ္၌ နယ္စပ္ေဒသ တနံတလ်ားတြင္ မိမိျပည္သူ႔တပ္မေတာ္သား တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္မ်ား၏ အာဏာသိမ္းမႈေၾကာင့္ ဖရိုဖရဲ ျပိဳကြဲခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါ၏။  ယခုအခါ၌ ရဲေဘာ္အေပါင္းသည္ မိမိ၏ ဆႏၵအရ ဘဝကို လြတ္လပ္စြာ ေလွ်ာက္လွမ္းႏိုင္သည္ဆိုသည့္ ပါတီဗဟို၏ သေဘာထားအတိုင္း ၉၀ ခုႏွစ္တြင္ စစ္အစိုးရႏွင့္ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲလိုက္ေသာ ကခ်င္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ႏွင့္  ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးေကာင္စီ၏ ေခါင္းေဆာင္မႈ ေအာက္တြင္ နယ္စပ္ေဒသ ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို စာေရးသူတို႔ ေလးႏွစ္ေက်ာ္မွ် တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ျမန္မာျပည္မအတြင္း ေရာက္ရွိေနၿပီ ျဖစ္ပါသည္။

ကၽြန္မတို႔သည္ လက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ေရးထဲမွသည္ ၿမိဳ႔ေပၚရွိ မိမိေနရပ္ေဒသတို႔သို႔ သေျပညိဳပန္းေတြ တေဝေဝႏွင့္ ေအာင္ပန္းကို ဆင္ျမန္းကာ ျပံဳးေပ်ာ္ရႊင္လန္း ဂုဏ္ယူဝင့္ၾကြားစြာ ျပန္လည္ေရာက္ရွိလာျခင္း မဟုတ္ပါေပ။  မည္သူမဆို ကိုယ္ယံုၾကည္စြာျဖင့္ ဆယ္စုႏွစ္ တစုေက်ာ္ ႏွစ္စုေက်ာ္နီးပါး ဆင္ႏႊဲခဲ့ရေသာ ေတာ္လွန္ေရးႀကီးတရပ္ ေအာင္ျမင္ေစလို၍သာ ႏုပ်ိဳေသာဘဝတခုလံုး စြန္႔လႊတ္စေတးကာ ျပည္သူလူထု လြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ ေပးဆပ္ခဲ့ရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။  ေအာင္ပန္းကို မလြတ္တမ္း ဆင္ျမန္းလိုသူခ်ည္းသာ ျဖစ္ေသာ္လည္း ကၽြန္တို႔ အားလံုးမွာ မေသ၍သာ ဘဝကို တစ္က ျပန္စကာ ေရွ႔ခရီးဆက္ေနရျခင္း ျဖစ္ပါ၏။

ဤမွတ္တမ္းစာအုပ္ကိုလည္း ေနာင္လာေနာက္သားတို႔ သိရွိေစရန္ ႏိုင္ငံေရးပါတီႀကီးတခု၏ ျဖစ္ပ်က္မႈသေဘာ၊ ပါတီ၊ တပ္၊ အေျခခံေဒသ ေကဒါမ်ား၊ ေခါင္းေဆာင္မ်ားတို႔၏ ေတာ္လွန္ေရးတြင္းက ရုပ္ပံုလႊာတို႔ကို ကၽြန္တို႔ ထိေတြ႔ သိရွိသမွ်သာ ေရးသားလိုက္ျခင္းျဖစ္ကာ အခ်ိန္အခါ၊ ကာလ၊ ေဒသ ကြဲျပားမႈအရ အျမင္ရႈေထာင့္ အမ်ိဳးမ်ိဳးအရ အေၾကာင္းအရာမ်ားလည္း ကြဲျပားေနမည္ ျဖစ္ပါသည္။  မည္သို႔ ဆိုေစ ေတာ္လွန္ေရးတရပ္၏ နိမ့္ဆင္းျပိဳကြဲမႈ ဖရိုဖရဲျဖစ္မႈကို စိတ္ဝင္စားသူမ်ားအတြက္ အမွန္အကန္ဆံုး အခ်က္အလက္မ်ားျဖင့္ စိစစ္ကာ ေရးသားလိုက္ရျခင္း ျဖစ္သကဲ့သို႔ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီတြင္ ျဖတ္သန္းခဲေသာ၊ လိုလားေသာ ရဲေဘာ္မ်ားကလည္း ကၽြန္မ၏ မွတ္တမ္း ျပည့္စံုမႈ မရွိပါက ေထာက္ျပေဝဖန္ ျဖည့္စြက္ေရးသားၾကပါရန္ ျဖဴစင္ေသာ စိတ္ထားျဖင့္ ေတာင္းဆိုအပ္ပါသည္။

ကၽြန္မတို႔ အားလံုးသည္ အားမာန္တင္း၍ ဘဝေရွခရီး ဆက္ေနရျခင္းသာ ျဖစ္ေပသည္။

စာေရးသူ
နီေမာ္ (၂၀ - ၁ - ၂၀၁၄)


No comments: