Friday, May 21, 2010

ေရ႐ွားသည့္အေၾကာင္း
{ျမန္မာသံေတာ္ဆင့္သတင္းစာ(၁၈၇၄) ေခါင္းႀကီးပိုင္း}
ဂိမာန္ေခတ္ေရာက္၊ ေႏြဦးေပါက္မွာ၊ ထုတ္ေသာက္စရာ၊ မရသာေအာင္၊ ဟံသာၿမိဳ႔တေၾကာ၊ ေရမ်ားေကာ၍၊ မေပါ႐ွားစ ျပဳလာသည္။ ေရတြင္း၊ ေရကန္၊ အတန္တန္သည္၊ ေသြ႔ျပန္ေျခာက္ခန္း၊ ႐ႊ႔ံႏုန္းလႊမ္း၍၊ ပင္ပန္းႀကံဳရ၊ ဗိုလ္တေထာင္ေဒသတြင္၊ ေနၾကေသာသူတို႔မွာ ေရမူမၾကည္ ေနာက္က်ိသည္ႏွင့္၊ ေသာက္မွီသံုးရ၊ ႐ႊ႔ံႏုန္းက်ကို၊ မရသာ ရသာ ေသာက္ရ႐ွာသည္ႏွင့္၊ မ်က္ႏွာမလွ ေရဒုကၡေၾကာင့္၊ ႏြမ္းလ်ညိႇဳးေလ်ာ္၊ စိတ္မေပ်ာ္ေအာင္၊ ခုေသာ္ ေတြ႔ႀကီး ေတြ႔ေလသည္။ သို႔စဥ္ေႏြစ၊ ေရာက္ခါမွ်ႏွင့္၊ ဒုကၡစိတ္ေနာက္၊ ႏိႈင္းခ်င့္ေထာက္မူ၊ ထို႔ေနာက္လယ္ဆံုး၊ ေႏြအလံုးမွာ၊ ပိန္ခ်ံဳးႀကံဳက်၊ မိန္မေယာက္်ား၊ လူအမ်ားမွာ၊ ေသာက္စရာ ဗလျပတ္ရန္ ႐ွိေတာ့သည္။ လမ္းေသးလမ္းမ တည္႐ွိၾကေသာ အစိုးရေရတြင္း ႁပြန္အခ်ိဳ႔တို႔မွာလည္း အသံုးမရ က်ိဳးပဲ့ပ်က္စီးၾကသျဖင့္ အခ်ည္းႏွီး အလဟႆသာ ႐ွိေလသည္။ ျမစ္တြင္းေရကို သံုးစြဲရမည္လည္း ေရာဂါေရာက္ရန္ ႐ွိေခ်သည္။
ထိုသို႔ျဖစ္၍ ယခုအစိုးရမင္းတို႔က ယင္းေရႁပြန္ပ်က္စီးသည္မ်ားကို သတၱ၀ါ ကၽြန္ေတာ္မ်ိဳးတို႔အား သနားျခင္း က႐ုဏာမ်ားစြာ ႐ွိေတာ္မူသည္ႏွင့္အညီ၊ အ႐ွည္ခိုင္လံုစြာ ျပင္ဆင္ေတာ္မူၾကပါမူ မ်ားစြာေရ႐ွားရန္မျမင္၊ ၾကည္လင္ေအးျမ၊ ေရေပါေပါခပ္ေမ်ာေမ်ာသံုးရ၍ ေႏြကာလ ဆယ္ငါးေထြ၊ ဆယ့္ငါးျပန္႐ွိေစေတာ့၊ အေထြေထြ ေရႁပြန္ပ်က္ကို ဆက္လက္၍ ျပင္သည့္မႈ၊ ယခုရန္ကုန္ၿမိဳ႔တြင္ ၿမိဳ႔သူၿမိဳ႔သားတို႔ ေသာက္သည့္ျပင္၊ ေနာက္တခြင္ ဘဂၤလားႏွင့္ဘန္ေကာက္၊ ဇင္းမယ္ၿမိဳ႔တေလွ်ာက္က၊ ယြမ္းျပည္ေရာက္သိမ္းခ်ဳပ္၊ တ႐ုတ္တို႔ ႏိုင္ငံပါ၊ တိုင္းရတနာမလပ္ ေမာ္လၿမိဳင္၊ ေရး၊ ထား၀ယ္၊ ရခိုင္နယ္ သိမ္းခပ္၍၊ အရပ္ရပ္ တိုင္းအေပၚက ႏိုင္ငံေတာ္တံဆိပ္ႏွင့္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႔သေဘၤာဆိပ္သို႔၊ ေရသိပ္သည့္ကိစၥေၾကာင့္ လာေရာက္၍ ေသာက္သံုးၾက ေသာ္လည္း ျပဳန္းႏိုင္စရာ အေၾကာင္းသည္ သန္းဥေကၡာင္းမျမင္ေခ်။

ဘဂၤလားၿမိဳ႔နယ္ေျမမ်ား၊ အစားဆန္ေရႏြမ္းလ်၍ ရန္ကုန္ၿမိဳ႔သို႔ ေခၚခဲ့ၾကေသာ ဒုကိၡတလူမ်ားကို တပ္းေသာအလုပ္အကိုင္တို႔ကို မထားဦးဘဲ တန္႔စား၍သင့္တင့္ရာ ေရခပ္ရာအရပ္တြင္ ေရတြင္းေရကန္ ဆင့္ထပ္၍ အစိုးရအ႐ွင္တို႔ ေသာ့အလ်င္ၾကပ္ၿပီးလွ်င္ တသမတ္တည္း ျပဳေတာ္မူပါ ေဒါင္းအငူသေျပရိပ္၊ ဟံသာၿမိဳ႔ေျမထိပ္မွာ၊ ေရမသိပ္ေပါမ်ား၍ သိန္႔ - ၄ လီ ပထ၀ီမပ်က္မျပားခင္ကို တန္႔စားလို႔ တည္မည္ေၾကာင့္၊ အ႐ွည္ကိုႏိႈင္းယွဥ္လ်က္၊ ဥေယ်ာဇဥ္ထည့္လိုက္ေပသည္။

၁၂၃၅ ခု၊ တန္ခူးလဆန္း (၄)ရက္
၁၈၇၄ ခု၊ မတ္လ (၂၁) ရက္၊ စေနေန႔
နံနက္ခင္း ျမန္မာသံေတာ္ဆင့္ သတင္းစာမွ

[ႀကီးပြါးေရးတိုက္ထုတ္ လူထုဦးလွ ရဲ႔ ႏွစ္တရာကေအာက္ျပည္ေအာက္႐ြာ စာအုပ္၊ ပထမအႀကိမ္၊ ၂၀၀၂ မတ္လ မွ ကူးယူေဖာ္ျပပါတယ္]

No comments: