Sunday, January 4, 2015

အခ်င္းခ်င္းပဋိပကၡျဖစ္မႈသည္ နယ္ခ်ဲ႔ - သိန္းေဖျမင့္[ျပည္သူ႔အာဏာဂ်ာနယ္၊ အတြဲ (၂)၊ အမွတ္ (၁၆)၊ ၃၁-၈-၄၆]

[ဆရာႀကီး သိန္းေဖျမင့္ နွစ္ ၁၀၀ ျပည့္ အထိမ္းအမွတ္ႏွင့္ ထုတ္ေဝတဲ့ "သိန္းေဖျမင့္ - မဆလ သမၼတပုဆိုးဖိုး နွင့္ ေကာက္သင္းေကာက္စာမ်ား"  စာအုပ္မွ ကူးယူေဖာ္ျပပါတယ္။]အခ်င္းခ်င္းပဋိပကၡျဖစ္မႈသည္ နယ္ခ်ဲ႔

ဖဆပလ ဗဟိုဦးစီးအဖြဲ႔တြင္ ရဲေဘာ္

ရဲေဘာ္တို႔ -
'ယခု  ကၽြန္ေတာ္ ေရြးေကာက္ပြဲစကား ေျပာရပါလိမ့္မယ္' (ရယ္ၾကသည္)။

ဦးစီးအဖြဲ႔ အစည္းအေဝးဖြင့္ပြဲေန႔မွာ က်ဳပ္တို႔ ဥကၠဌ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးက သူ႔မိန္႔ခြန္းထဲမွာ ကၽြန္ေတာ့္အေၾကာင္းလည္း ေျပာသြားပါတယ္။  ကၽြန္ေတာ့္ကို သူက ' ထိမ္းမႏိုင္ သိမ္းမရ လူလို႔ '  ေခၚပါတယ္။

ဆာေဒၚမန္စမစ္ႏွင့္ဗိုလ္ခ်ဳပ္

မႏွစ္က (ဖဆပလ) အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ႀကီးကေနၿပီး အစိုးရအဖြဲ႔ ဖြဲ႔ဖို႔ လူေရြးေတာ့ ကၽြန္ေတာ့္နာမည္လည္း ပါသြားတယ္။  ဘုရင္ခံ ဆာေဒၚမန္စမစ္က ကၽြန္ေတာ္ဟာ ' ထိမ္းမႏိုင္သိမ္းမရလူ '  ဆိုၿပီး ကၽြန္ေတာ္ပါေနတာ ကန္႔ကြက္ခဲ့ပါတယ္။

ခု ကၽြန္ေတာ္တို႔ ခ်စ္တဲ့ ဥကၠဌႀကီးကလည္း ဒီစကားပဲ ေျပာျပန္ၿပီ။  ကၽြန္ေတာ္တို႔ မိတ္ေဆြႏွင့္ ရန္သူ ဘယ့္ႏွယ္ေၾကာင့္ စကားတူ ေျပာတယ္ဆိုတာ ကၽြန္ေတာ္ အစဥးစားရ က်ပ္ေနပါတယ္။ (ရယ္ၾကသည္)

ဘာလဲ ထိမ္းမႏိုင္ သိမ္းမရ

ဘုရင္ခံ ဘယ္အဓိပၸါယ္ႏွင့္ ေျပာေျပာ ကိစၥမရွိပါဘူး။  ဗိုလ္ခ်ဳပ္က ဘာအဓိပၸါယ္နွင့္ ေျပာသလဲ။  (ထိမ္းမႏိုင္ သိမ္းမရ) ဆိုတာ ဘာလဲ။  ကၽြန္ေတာ္ဟာ စည္းမဲ့ကမ္းမဲ့မ်ား ျဖစ္ဖူးသလား။  ျဖစ္ဖူးရင္ ေဖာ္ျပၾကပါ။  ကၽြန္ေတာ္ဟာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္လို႔ဆိုၿပီး မေဝဖန္ဘဲ ျမံဳမေနတတ္ပါဘူး။  ေျပာစရာရွိ ဘာမွမခ်န္ ေျပာတတ္တာဘဲ။  ဥပမာ - ဗိုလ္ခ်ဳပ္က ေလရွည္ႀကီးနဲ႔ စကားေတြ နင္းၿပီးေျပာေနရင္ ' ဗိ်ဳ႔ဆရာႀကီး သိပ္ေလမရွည္နဲ႔ ေတာ္ပါေတာ့လို႔ '  ေျပာတတ္ပါတယ္။  ဒါမ်ိဳးကို (ထိမ္းမႏိုင္ သိမ္းမရ)  လို႔ ဆိုတာလား။  သို႔မဟုတ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ဟာ အခိုက္အတန္႔ အားျဖင့္ ဦးဘေဖ၊ ဦဘခ်ိဳတို႔ရဲ႔ ေခါင္းေဆာင္မႈကို လိုက္ေနတယ္လို႔ ေျပာခဲ့တဲ့ ဟာမ်ိဳးေၾကာင့္ (ထိမ္းမႏိုင္ သိမ္းမရ) လို႔ အဆိုခံရတာလား။

ေမာ္စီတံုးကိုပဲ ကိုးကားမယ္

ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကေတာ့ အေဝအဖန္ မရပ္ႏိုင္ဘူး။ (ၾသဘာသံ)။  ေဝဖန္သင့္ရင္ ေဝဖန္မွာပဲ။  ဒါနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေမာ္စီတံုးကိုပဲ ကိုးကားရမွာပဲ။

ဟိုေန႔က ဥကၠဌက ငါးနာရီခြဲၾကာျတဲ့ မိန္ခြန္းမွာ စာအုပ္ႀကီးငယ္ကေနၿပီး ကိုးကားသြားတယ္။  အဲဒီ စာအုပ္ေတြဟာ ဥကၠဌက ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဆီက ယူထားတဲ့ စာအုပ္ေတြပါပဲ။ (ရယ္သံ)။ ( 'ဥကၠဌက ခင္ဗ်ားတို႔ အပိုင္ေပးတာပဲ' ဟု ၾကားျဖတ္ေျပာသည္။)  စာအုပ္ႀကီးကေတာ့ အပိုင္ေပးထားတာ အငယ္ကေတာ့ ငွားသြားၿပီး ျပန္မေပးဘူး။  (ရယ္ၾကသည္)။  အဲဒီ စာအုပ္အငယ္မွာ ေမာ္စီတုံုးက ဘာဆိုထားသလဲဆိုေတာ့ ဂ်ပန္ဆန္႔က်င္ေရး ညီညြတ္ေရး တပ္ေပါင္းစုထဲမွာ လူတန္းစား အမ်ိဳးမ်ိဳး ပါတယ္။  အဲဒီလူတန္းစား အားလံုးဟာ နယ္ခ်ဲ႔သမားကို တိုက္ေနတဲ့ေနရာမွာ ညီညြတ္ၾကေပမယ့္ အခ်င္းခ်င္း ပဋိပကၡ မရွိေတာ့ဘူးလို႔ မဆိုႏိုင္ဘူး။  မရွိဘဲလည္း မျဖစ္ႏိုင္ဘူး။  ပဋိပကၡ ရွိရမွာပဲတဲ့။  အဲဒီေတာ့ ပဋိပကၡတရားေတြ ျဖစ္တဲ့ အခ်င္းခ်င္း ေဝဖန္ေရး၊ တိုက္ေရးဆိုတာ ရွိရတာပဲ။  သို႔ေပမယ့္ အဲဒီ ပဋိပကၡေတြ  နယ္ခ်ဲ႔သမား ဆန္႔က်င္ေရးဆိုတဲ့ အႀကီးဆံုးေသာ ပဋိပကၡရဲ႔  နယ္နိမိတ္ အတြင္းမွာ ရွိရမယ္။

နယ္ခ်ဲ႔တိုက္ဖ်က္ေရး

ဒီသေဘာကိုပဲ ကၽြန္ေတာ္တို႔ က်င့္သံုးၾကပါတယ္။  (ဖဆပလ) အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ႀကီးဟာ လူတန္းစား အမ်ိဳးမ်ိဳး ပါဝင္ပါတယ္။  ပါတီေပါင္းစံု ပါဝင္ပါတယ္။  အဖြဲ႔ေပါင္းစံု ပါဝင္ပါတယ္။  (ဖဆပလ) အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ႀကီးနဲ႔ နယ္ခ်ဲ႔သမားနဲ႔ အတိုက္အခံ ျဖစ္ျခင္းဟာ အႀကီးဆံုးေသာ ပဋိပကၡ ျဖစ္ပါတယ္။  အဲဒီပဋိပကၡႀကီးရဲ႔ နယ္နမိတ္အတြင္းမွာ (ဖဆပလ) အဖြဲ႔ဝင္အခ်င္းခ်င္း ပဋိပကၡျဖစ္ရမွာဟာ ဓမၼတာသေဘာပဲ ျဖစ္တယ္။  သို႔ေသာ္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အခ်င္းခ်င္း ပဋိပကၡျဖစ္မႈသည္ နယ္ခ်ဲ႔သမားကို တိုက္ဖ်က္ေရးမွာ အေနွၾင့္အယွက္ မျဖစ္ေစရ။  အားေပးျခင္းသာ ျဖစ္ေစရမယ္။

နယ္နမိတ္ျပင္ကို မေရာက္

ဥပမာ - ဇူလိုင္ ၂၆ ရက္ေန႔က (ဖဆပလ) အဖြဲ႔ခ်ဳပ္က သေဘာမတူပဲနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဖိနွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈ ကန္႔ကြက္ပြဲကို လုပ္ခဲ့ၾကတယ္။  အဖြဲ႔ခ်ဳပ္နဲ႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အႀကီးအက်ယ္ ပဋိပကၡ ျဖစ္ခဲ့ၾကတယ္။  နယ္ခ်ဲ႔သမား ဆန္႔က်င္ေရး၊ ညီညြတ္ေရး သေဘာစစ္စစ္နဲ႔ ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ နယ္ခ်ဲ႔သမားကို ဆန္႔က်င္ေရးဆိုတဲ့ အဓိက ပဋိပကၡနယ္နမိတ္အျပင္ကို မေရာက္ေၾကာင္း ထင္ရွားတယ္။  အမွန္မွာ ဒီလို ကၽြန္ေတာ္တို႔က နယ္ခ်ဲ႔သမားကို တိုက္ေတာ့ ဥကၠဌလည္း ေနာက္ဆံုးက်ေတာ့ အလုပ္အားျဖင့္ သေဘာတူလာရတာပဲ။  ဒီေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ ဒီလိုသီးျခားကင္းလြတ္စြာ လုပ္ကိုင္ျခင္းအားျဖင့္ ညီညြတ္ေရး တပ္ေပါင္းစုကို ေႏွာက္ယွက္ရာ မေရာက္ရံုမက အားေတာင္ ေပးတယ္ဆိုတာ ထင္ရွားတယ္။  ကၽြန္ေတာ္တို႔ လုပ္တာဟာ နယ္ခ်ဲ႔သမားတိုက္ေရး မဟုတ္ပဲ ပူးေပါင္းေရး ျဖစ္ေနရင္ေတာ့ ညီညြတ္ေရး တပ္ေပါင္းစုကို ဖ်က္ရာက်လိမ့္မယ္။  စည္းကမ္းေဖာက္ရာက်လိမ့္မယ္။  ဒီသေဘာကို ရည္ရြယ္ၿပီး ကၽြန္ေတာ္တို႔ ပါတီဟာ (ဖဆပလ) အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ထဲမွာလည္း ပါတယ္။  သီးျခားကင္းလြတ္တဲ့ ပါတီအျဖစ္နဲပလည္း တည္ရွိျခင္း ျဖစ္တယ္။

ဖ-ဆ-ပ-လ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ဟာ ဘာျဖစ္ရမလဲ။  အေရးႀကီးဆံုးက တပါတီထဲ ျဖစ္မသြားရဘူး။  အဖြဲ႔ေပါင္းစံုသာ ျဖစ္ရမယ္။  'ေပါင္းစံုမႈ' ကို လက္လႊတ္ဖို႔ ေျပာေနတဲ့ လူေတြဟာ ညီညြတ္ေရး ဖ်က္ေနတဲ့ လူေတြပဲ။  မလႊဲမေရွာင္သာတဲ့ ပဋိပကၡေတြကို သဘာဝက်က် သမေအာင္ လုပ္မေပးပဲ မ်က္စိမွိတ္ၿပီး ပဋိပကၡမရွိေသာ ညီညြတ္ေရးလို႔ ေအာ္ရင္း ပဋိပကၡေတြကို ႀကီးသည္ထက္ ႀကီးေအာင္ လုပ္ရာ ေရာက္လိမ့္မယ္။  အဓိက ျဖစ္တဲ့ နယ္ခ်ဲ႔သမား ဆန္႔က်င္ေရးကို ထိခိုက္ေစလိမ့္မယ္။

ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ ဖ-ဆ-ပ-လ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဖြဲ႔စည္းပံုကို ေရွးက ေပၚဖူးခဲ့တဲ့ ဂ်ီ-စီ-ဘီ-ေအ လိုလည္း မျဖစ္ေစလိုဘူး။  ဂ်ီ-စီ-ဘီ-ေအ အစိပ္စိပ္ အျမႊာျမႊာ ကြဲၿပီးတဲ့ေနာက္ ေဟာသည္က ဘႀကီးဦးဘေဖတို႔က ဟိုကတစိပ္ သည္ကတျမႊာ ေကာက္ၿပီးစပ္ထားတဲ့ ငါးပြင့္ဆိုင္ညီညြတ္ေရး ဂ်ီ-စီ-ဘီ-ေအ နဲ႔လည္း မတူေစခ်င္ဘူး။

ခုတေလာ ဖ-ဆ-ပ-လ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ကို တပါတီထဲ လုပ္ခ်င္တဲ့ လူေတြက မ်ားလာတယ္။  တဖက္က နယ္ခ်ဲ႔သမားကလည္း ဖ-ဆ-ပ-လ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ဟာ တပါတီထဲပါပဲတဲ့ နယ္ခ်ဲ႔သမားရဲ႔ သတင္းစာ (Statesman) ကလည္း ဖ-ဆ-ပ-လ နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး တပါတီ တေခါင္းေဆာင္လို႔ ေရးေနတယ္။  ဦးေစာတို႔ ေဒါက္တာဘေမာ္တို႔ကလည္း ဖ-ဆ-ပ-လ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ႀကီးကို တပါတီအေနနဲ႔ ၾကည့္ၾကတယ္။  သေဘာထားၾကတယ္။

ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဒုတိယဦးစီအဖြဲ႔ အစည္းအေဝးက ဆံုးျဖတ္လိုက္တဲ့ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒထဲမွာလည္း တပါတီထဲ ျဖစ္စသြားဖို႔ အလားအလာေတြ အမ်ားႀကီး ပါတယ္။  ခု ပထမဆံုး  ပါတီေတြဟာ ပါတီအျဖစ္နဲ႔ မပါရဘူးတဲ့။  တဦးစီအေနနဲ႔ ပါရမယ္တဲ့။  ေနာက္တဆင့္ ပါတီေတြဟာ သီးျခားကင္းလြတ္စြာ မလုပ္ရဘူး။  ဖ-ဆ-ပ-လ က ဆံုးျဖတ္သလိုသာ လုပ္ရမယ္။  မလုပ္ရင္ အျပစ္ေပးခံရမယ္လို႔ ဆိုလာၾကျပန္တယ္။  ပါတီရဲ႔ သီးျခားကင္းလြတ္မႈကို ထိပါးယိပါးလုပ္ဖို႔ ၾကံစည္ စိုင္းျပင္းလာၾကတယ္။  ကၽြန္ေတာ္တို႔က မခံလို႔ ဒီအၾကံ မေအာင္ေသးဘူး။  ႏို႔ေပတဲ့ သည္ၾကံစည္မႈက ရွိေနၿပီ။  ေနာက္တဆင့္ ပါတီေတြ ဖ်က္သိမ္းဖို႔ ေတာင္းဆိုလိမ့္မယ္။  ေနာက္တခါ လူထု အဖြဲ႔အစည္းေတြ အဖြဲ႔အစည္းလိုက္ မပါၾကနဲ႔။  တဦးစီအေနနဲ႔ ပါရမယ္လို႔ ဆိုၾကလိမ့္မယ္။  ေနာက္ၿပီးေတာ့ လူထုအဖြဲ႔အစည္းေတြ ဖ်က္ၾကေပေတာ့လို႔ ေတာင္းဆိုလာလိမ့္မယ္။  ေနာက္ဆံုး တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးကေလးမ်ား အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကို ထိခိုက္လာလိမ့္မယ္။  ဒါဟာ တပါတီျဖစ္ေရးရဲ႔ ယုတၱိအဆံုးပဲ ျဖစ္တယ္။

'ေပါင္းစံုမႈ' မူကို ဖ်က္ၿပီး တပါတီတည္းမူကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ မူလကတည္းက ကန္႔ကြက္တယ္။  ဒုတိယဦးစည္းအဖြဲ႔ အစည္းအေဝး မွတ္တမ္းမွာလည္း ကၽြန္ေတာ္ ကန္႔ကြက္ထားတာကို ေတြ႔ရပါလိမ့္မယ္။  ဒီမူကို ေနာက္လာမယ့္ ျပည္လံုးကၽြတ္ညီလာခံက်ေတာ့ တိုက္ဖ်က္ပစ္မယ္ ဆိုတာလည္း အခုထဲက ႏို႔တစ္စာ ေပးထားလိုက္ပါတယ္။ (ၾသဘာသံ)  သည္လိုဆိုျခင္းအားျဖင့္ လက္ရွိစည္းမ်ဥ္းဥပေဒကို ကၽြန္ေတာ္တို႔က တိတ္တိတ္ေဖာက္ဖ်က္မယ္လို႔ ဆိုတာ မဟုတ္ဘူး။  ခုေတာ့ အမ်ားသေဘာကို လိုက္ၿပီး ဒီစည္းမ်ဥ္းကို တေသြမတိမ္း လိုက္နာမွာပဲ။

ဖ-ဆ-ပ-လ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ဟာ အေကာင္အထည္အားျဖင့္ ဘာလဲ။  ကြန္ျမဴနစ္၊ ဆိုရွယ္လစ္နွင့္ တသီးပုဂၢလမ်ား ညီညြတ္ေရးကို ဆိုလိုတယ္။  ဘယ္သူ႔ လက္ေအာက္မွာ ညီညြတ္ၾကမလဲ။  ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းရဲ႔ လက္ေအာက္မွာ ညီညြတ္ရမယ္။

အထူးအဆန္းမဟုတ္

ကၽြန္ေတာ္တို႔နဲ႔ ဆိုရွယ္လစ္ေတြကေတာ့ ခဏခဏ အတိုက္အခံ ျဖစ္တာကို ေတြ႔ရမယ္။  အပဓိက ပဋိပကၡျဖစ္တဲ့ နယ္ခ်ဲ႔သမားတိုက္ပြဲဟာ ျပင္းထန္ေလေလ လြတ္လပ္ေရးနဲပ နီးေလေလ ညီညြတ္ေရးတပ္ေပါင္းစုမွာ ပါၾကတဲ့ လူတန္းစားအသီးသီး ပဋိပကၡျဖစ္မႈ လႈပ္၇ွား လာေလေလ ျဖစ္တယ္။  လြတ္လပ္ေရးနီးေတာ့ လြတ္လပ္ရင္ ငါဘာလုပ္မယ္ဆိုတာဟာ လူတန္းစားအလိုက္ အယူအဆ အမ်ိဳးမ်ိဳး ေပၚတယ္။  ဒီေတာ့ ဆိုရွယ္လစ္ ကြန္ျမဴနစ္ ပဋိပကၡဟာ အထူးအဆန္း မဟုတ္ပါဘူး။  လယ္သမားသမဂၢေပၚလာရင္ လယ္သမားအစည္းအရံုး ေပၚလာတယ္။  ေစ်းသမဂၢေပၚလာရင္ ေစ်းအစည္းအရံုး ေပၚလာတယ္။  ဘတ္စ္ကားသမဂၢ ေပၚလာရင္ ဘတ္စ္ကားအစည္းအရံု ေပၚလာတယ္။  (ဥကၠဌက အျပန္အလွန္ပဲ မဟုတ္လားဟု ၾကားျဖတ္ေမးသည္)  ဒီလို ေပၚလာတာ ကၽြန္ေတာ္တို႔က ဘယ္လို ယူဆသလဲ။  နယ္ခ်ဲ႔သမား တိုက္မယ့္ေနရာမွာ သည့္ျပင္လူတန္းစားေတြ လူေတြလည္း အသစ္ပါဝင္လာၿပီ။  အသစ္သစ္ျဖစ္ေသာ အင္အားစုေတြဟာ အဖြဲ႔အစည္းတန္ဖိုးကို ပိုနားလည္လာၾကၿပီ။  ပိုမို ႏိုးၾကားလာၾကၿပီ။  အဲဒီလိုပဲ ယူဆတယ္။  ဆိုရွယ္လစ္ အားတိုးရင္ လြတ္လပ္ေရးတိုက္ပြဲမွာ မဟာမိတ္ အင္အားတိုးတာပဲလို႔ ယူဆတယ္။ (ၾသဘာသံ)။  ဒါေၾကာင့္လည္း ဆိုရွယ္လစ္ေတြကို ကၽြန္ေတာ္တို႔က (Brother Patriots) ညီအစ္ကိုေတာ္မ်ိဳးခ်စ္မ်ားလို႔ ေခၚတာပဲ။ (ရယ္သံၾသဘာသံ)

ဦးဘေဘ၊ ဦးဘခ်ိဳ၊ ဦးတင္ စသည္တို႔ဟာလည္း လြတ္လပ္ေရးတိုက္ပြဲမွာ တန္ဖိုးအသီးသီး ရွိၾကတာပါပဲ။


ဗိုလ္ခ်ဳပ္ပ်က္စီးဖို႔

သည္အင္အားစုကို ေပါင္းစုၿပီး ေခါင္းေဆာင္ရမယ့္ လူကေတာ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ပါပဲ။  ကၽြန္ေတာ္တို႔ ကြန္ျမဴနစ္ေတြဟာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ပ်က္စီးရာ ပ်က္စီးေၾကာင္း ဘယ္တုံးကမွ မၾကံခဲ့ဘူး။  ဖ-ဆ-ပ-လ ညီလာခံတုန္းက ဗိုလ္ခ်ဳပ္ကို ျဖဳတ္ခ်ၿပီး ကၽြန္ေတာ္တက္မယ္လို႔ ေကာလာဟလ ျဖစ္လိုက္ေသးတယ္။  အမွန္အားျဖင့္ အဲဒီတုန္းက တက္ေရာက္တဲ့ ကိုယ္စားလွယ္ေတြ တဝက္ေက်ာ္ေက်ာ္ဟာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ပရိသတ္ ျဖစ္ေနေတာ့ ၾကံမယ္ဆိုလည္း ၾကံေလာက္တာပဲ။  ႏို႔ေပတဲ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ မၾကံရြယ္ခဲ့ဘူး။  ခုလည္းပဲ သူ႔ကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ ၾကည္ညိဳတုန္းပါပဲ။  ညီညြတ္ေရး တပ္ေပါင္းစံုကို သည္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ပဲ ဗိုလ္လုပ္ဖို႔ ျဖစ္ႏိုင္တယ္။  (ၾသဘာသံ)  ဘာေၾကာင့္လဲ။  ဗိုလ္ခ်ဳပ္ဟာ  နယ္ခ်ဲ႔သမားက အေၾကာက္ဆံုးလူ။  ဘာေၾကာင့္ ေၾကာက္သလဲ။  သူသာလွ်င္ တတိုင္းျပည္လံုးရဲ႔ ေနာက္လိုက္မႈကို ရေအာင္ ယူႏိုင္တဲ့ အေျခအေန ရွိလို႔ပဲ။  သူသာလွ်င္ နယ္ခ်ဲ႔သမားကို တိုက္ပြဲဝင္ရာမွာ  လူထုကို မကြဲမျပား ညီညြတ္စြာ ေခၚေဆာင္သြားဖို႔ အေျခအေန အေကာင္းဆံုး ရွိလို႔ ျဖစ္တယ္။

အခ်စ္ဆံုးလူ

နယ္ခ်ဲ႔သမားက အေၾကာက္ဆံုးလူ ျဖစ္လို႔လည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔က အခ်စ္ဆံုးလူ ျဖစ္တယ္။  (ရယ္သံႏွင့္ၾသဘာသံ)။  ဗိုလ္ခ်ဳပ္ကို ၾကည္ညိဳတယ္ဆိုတာ ဒါကို ေျပာတပဲ။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ဟာ နယ္ခ်ဲ႔သမားကို တိုက္ဖို႔ အေကာင္းဆံုး လက္နက္ တခု ျဖစ္တယ္။  ဒါေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔က ေသြး ေသြး ေပးရတယ္။ (ၾသဘာသံ)။ တိုက္တိုက္ေပးရတယ္။  ေဝဖန္ေပးရတယ္။ (ၾသဘာသံ)။  (ဗိုလ္ခ်ဳပ္ကၾကားျဖတ္၍ 'ေသြးလြန္းရင္ လိပ္သြားမွာကို စိုးရတယ္' ဟု ေျပာသည္။ ျပည္သူ႔အာဏာ သတင္းေထာက္က 'လုပ္တဲ့သံ ေပၚမွာ တည္ပါတယ္' ဟု ေရရြတ္မိသည္။)

ပုထုဇဥ္ဓမၼတာမို႔

ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ဟာ အသက္က ငယ္တယ္။  ႏို႔ေပတဲ့ နာမည္က သိတ္ႀကီးတယ္။  တကမၻာလံုးမွာလည္း ေနရူးတို႔ သည္အရြယ္တုန္းကထက္ သတင္းႀကီးတယ္။  လူထုရဲ႔ အၾကည္အညိဳကိုလည္း မၾကံဳဘူးေအာင္ ခံရတယ္။  သည္လို အေျခအေနမ်ိဳးမွာ ပုထုဇဥ္ဓမၼတာ ငယ္ရြယ္သူ ဓမၼတာ ပ်က္စီးစရာ၊ ေသြးႀကီးစရာ ငါတေကာေကာစရာ အေၾကာင္းရွိပါတယ္။  သူမို႔လို႔ ခုထိ သည္ေလာက္ ခံႏိုင္တာပဲ။  သို႔ေသာ္ (Power can corrupt) လို႔ အဆိုရွိတယ္။  ဒါေၾကာင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ မပ်က္စီးေအာင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔က ေသြးေသြးေပးေနရတယ္။

တကယ့္အင္အားကို အလိုရွိတယ္

ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ ဖ-ဆ-ပ-လ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ႀကီးရဲ႔ တကယ့္အင္အားႀကီးမႈကို အလိုရွိတယ္။  ဖ-ဆ-ပ-လ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ႀကီး ညီညြတ္မႈကို လိုခ်င္တယ္။  သို႔ေသာ္ ဖ-ဆ-ပ-လ ညီညြတ္ေရးသည္ ပထမအခ်က္အားျဖင့္ လူထု အဖြဲ႔အစည္း မ်ားကို အေျခခံ ထားရမယ္။  ေတာင္သူလယ္သမား၊ အလုပ္သမား စတဲ့ လူထုဟာ ေငြအားနဲ႔ေတာ့ မကူႏိုင္ဘူးေပါ့။  သို႔ေပမယ့္ လူအားနဲ႔ ဖိႏိုင္တယ္။  တိုက္ႏိုင္တယ္။  ဖ-ဆ-ပ-လ ဟာ တကယ္ လြတ္လပ္ေရး တိုက္ခ်င္ရင္ သူတို႔သာ တိုက္ေပးႏိုင္တယ္။  ဒုတ္ယအားျဖင့္ ဖ-ဆ-ပ-လ ညီညြတ္ေရးဟာ လူထုႏွင့္ခ်ီၿပီး အံုၾကြဝင္တဲ့ တိုက္ပြဲမ်ားအေပၚမွာ အမွီျပဳရမယ္။  လြတ္လပ္ေရးတိုက္ပြဲဆိုတာ ေကာင္းကင္ေပၚက  ျဗဳန္းကနဲ က်လာၿပီး ဘြားကနဲ ေပၚလာတာ မဟုတ္ဘူး။  လူထုဘဝအတြင္း သီးစားခတိုက္ပြဲ၊ အမေတာ္ေၾကးတိုက္ပြဲ၊ လုပ္ခပိုရဖို႔ တိုက္ပြဲ၊ လုပ္ခ်ိန္ေလွ်ာ့ဖို႔ တိုက္ပြဲ၊ သပိတ္တိုက္ပြဲ၊ ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈတိုက္ပြဲ၊ ရိကၡာတိုက္ပြဲ အဲဒီတိုက္ပြဲေတြ ေန႔စဥ္အမွ်ေသာ တိုက္ပြဲေတြရဲ႔ ေပါင္းဂဏန္း၊ အေျမွာက္ဂဏန္းေတြကို လြတ္လပ္ေရးတိုက္ပြဲလို႔ ေခၚတယ္။  ဒီတိုက္ပြဲေတြ ဝင္ရင္းသာ ဖ-ဆ-ပ-လ ဟာ ညီညြတ္ေရး ရႏိုင္တယ္။ ဖ-ဆ-ပ-လ ခိုင္ျမဲႏိုင္တယ္။

ဒါဟာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ပါတီဝါဒပဲ။   ။(ၾသဘာသံ)
ဒီကၽြန္ေတာ္တို႔ ဝါဒနဲ႔ လုပ္ငန္းစဥ္ကို ဖ-ဆ-ပ-လ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ႀကီးက လက္ခံၿပီး အလုပ္လုပ္ဖို႔ ကၽြန္ေတာ္ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးအျဖစ္ အေရြးခံျခင္း ျဖစ္တယ္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ကိုယ္တိုင္ ပါေနတယ္

အေရြးခံမယ္လုပ္ေတာ့ စိတ္ေတာ့ ထင့္သြားတယ္။  ဘာေၾကာင့္လဲ ဆိုေတာ့ သာမန္အားျဖင့္ ဥကၠဌဆိုတာ (casting vote) ေလာက္သာ ေပးရတာ။  ခုေတာ့ တဖက္ကေနၿပီး သူကိုယ္တိုင္ အဆိုသြင္းၿပီး အႀကီးအက်ယ္ ေထာက္ခံေနလို႔ အခက္တခု ေတြ႔ရတယ္။  ေနာက္ၿပီး လြတ္လပ္ေရး အမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႔ဟာ ဖ-ဆ-ပ-လ က ယာယီ အသိအမွတ္ျပဳတဲ့ အဖြဲ႔ ယာယီကိုယ္စာလွယ္ေတြက မဲေပးႏိုင္တယ္လို႔ ဆံုးျဖတ္ထားတာ ေတြ႔ရတယ္။  ဒီလို ယာယီမဲေတြကလည္း ဟိုဘက္က ပါေသးတယ္။

သို႔ေပမယ့္ တိုက္ရမွာပဲ (ၾသဘာသံ)

ရဲေဘာ္တို႔၊ ပါတီဝင္အေပါင္းတို႔၊ ပါတီလိုလားသူ အေပါင္းတို႔ မဲေပးၾကေပေတာ့ ငါတို႔ အတိုက္မေလ်ာ့ရ။ (ၾသဘာသံ)


[ျပည္သူ႔အာဏာဂ်ာနယ္၊ အတြဲ (၂)၊ အမွတ္ (၁၆)၊ ၃၁-၈-၄၆]No comments: