Sunday, January 4, 2015

မိတ္ဆက္စကား - သိန္းေဖျမင့္[ဆရာႀကီး သိန္းေဖျမင့္ နွစ္ ၁၀၀ ျပည့္ အထိမ္းအမွတ္ႏွင့္ ထုတ္ေဝတဲ့ "သိန္းေဖျမင့္ - မဆလ သမၼတပုဆိုးဖိုး နွင့္ ေကာက္သင္းေကာက္စာမ်ား"  စာအုပ္မွ ကူးယူေဖာ္ျပပါတယ္။]
 [စတာလင္ဆုရ အိႏိၵယစာေရးဆရာႀကီး
မုလ္ခ္ရပ္ခ်္အာနန္ ၏ ကူလီ ဝတၳဳကို
ေက်ာ္ေအာင္ဘာသာျပန္ ကူလီစာအုပ္မွ အမွာစာ
၁၉၅၄ ႏိုဝင္ဘာ (ပ) ႏွိပ္၊ ရိုက္ႏွိပ္ ဗမာအမ်ိဳးသမီးပံုႏွိပ္တိုက္
ျဖန္႔ခ်ိ ဗမာအမ်ိဳးသမီးစာေပျဖန္႔ခ်ိေရး]


မိတ္ဆက္စကား


ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ လူဦးေရ သန္း ၆၀၀ ရွိေသာ တရုတ္ျပည္ႀကီးႏွင့္ လူဦးေရ သန္း ၄၀၀ မွ်ရွိေသာ အိႏၵိယျပည္ႀကီးတို႔၏ ၾကားမွာ တည္ရွိသည္။  ဤ ပထဝီ အေနအထားသည္ပင္လွ်င္ ဗမာ့သမိုင္းကို ထိေရာက္စြာ ျပဳျပင္ခဲ့ေပသည္။ ေရွ႔လည္း ျပဳျပင္ျမဲ ျပဳျပင္ေပဦးမည္။

ျမန္မာလူမ်ိဳးတို႔သည္ တရုတ္ျပည္ ကန္စုေဒသမွ ဆင္းသက္လာခဲ့သည္ဟု လူမ်ိဳးေရး အရင္းအျမစ္ဆိုင္ရာ ပညာရွင္မ်ားက အခိုင္အမာ ဆိုၾကသည္။  ျမန္မာလူမ်ိဳးတို႔၏ ဘာသာစကားမွာ၊ တရုတ္ျပည္ ဘာသာစကားစုမ်ားမွ ဆင္းသက္ခဲ့သည္။  ျမန္မာ့ဘာသာစကားသည္ တရုတ္ျပည္တြင္ အဝင္အပါ တိဘက္ဘာသာစကားႏွင့္ ရင္းႏွီးစြာ ဆက္သြယ္ေနေပသည္။

သို႔ေသာ္ ဗမာသည္ မိမိ၏ ေျပာစကားကို ေရးသားေသာအခါ အိႏၵိယျပည္မွ ေရးစာလံုးကို ယူ၍ ခ်ဲ႔ထြင္ျပဳျပင္ အသံုးျပဳခဲ့သည္။  ဗမာ့ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ အေတြးအေခၚမ်ားတြင္ မ်ားစြာ ၾသဇာႀကီးေနေသာ ဗုဒၶဘာသာကို အိႏၵိယျပည္မွ ယူခဲ့ေလသည္။  ဗမာဘုရင္တို႔သည္ အိႏၵယဘုရင္တို႔၏ အဝတ္တန္ဆာကို တုယူ၍ ျပဳျပင္မြမ္းမံၿပီး ဝတ္ဆင္ၾကသည္။  ဗမာဝန္ႀကီး မတ္ႀကီးတို႔သည္ တရုတ္ဝန္ႀကီး မတ္ႀကီးတို႔၏ အဝတ္တန္ဆာမ်ားကို အတုယူ၍ ျပဳျပင္မြမ္းမံၿပီး ဝတ္ဆင္ၾကသည္။  ဗမာသည္ တရုတ္လက္ဖက္ကို စားၿပီး ကုလား ကြမ္းကိုလည္း စားသည္။  ဗမာနီတိက်မ္းမ်ားနွင့္ ဆံုးမစာမ်ားကို ၾကည့္လွ်င္ ဗုဒၵ၏ ေဒသနာမ်ားအျပင္ တရုတ္ပညာရွိ ကြန္ျဖဴးရွပ္ ႏွင့္ ကုလား နီတိဆရာႀကီး စာနက်တို႔၏ ၾသဝါဒမ်ားလည္း ပါဝင္ေနသည္ကို ေတြ႔ရေပမည္။

အခ်ဳပ္အားျဖင့္ ဆိုရလွ်င္ ယေန႔ ဗမာသည္ ကုလား တရုတ္တို႔အား ေရာေမႊၿပီး ဗမာ့ပင္ကိုယ္နွင့္ ျပဳျပင္မြမ္းမံေသာ ဟင္းေလးအိုးႀကီးပင္ ျဖစ္သည္။

မေဝးေသးေသာ အတိတ္နွင့္ မ်က္ေမွာက္ႏိုင္ငံေရး ျဖစ္စဥ္ကို ၾကည့္ပါဦး။  အေနာက္ႏိုင္ငံမွ ဝါဒ သေဘာတရား လိႈင္းလံုးႀကီး အမ်ိဳးမ်ိဳးသည္ ဗမာအား ရိုက္ခတ္ေနလင့္ကစား ေနာက္ဆံုး အဆံုးအျဖတ္ေပးေသာ ၾသဇာမ်ားမွာ ဂႏၵီ၊ ေနရူး၊ ဂ်ီရွီ၊ ရာနာဒီေဗ၊ အဂိြဳင္ဂိုရွ္ စေသာ အိႏၵိယ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ အယူအဆ ဝါဒ သေဘာတရားမ်ားနွင့္ ဆြန္ယက္ဆင္၊ ေမာ္စီတံုး စေသာ တရုတ္ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ား၏ ဝါဒသေဘာတရားမ်ား အယူအဆမ်ားသာ ျဖစ္ခဲ့ ျဖစ္ဆဲ ျဖစ္ေပသည္။

ယင္းသို႔ေသာ အေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္ တရုတ္ျပည္ႏွင့္ အိႏၵိယျပည္တို႔၏ ကံၾကမၼာမ်ားသည္ ဗမာ့ကံၾကမၼာႏွင့္ ပူးကပ္ ဆက္သြယ္ေနသည္။  တရုတ္ျပည္နွင့္ အိႏၵိယျပည္တို႔၏ ျဖစ္ရပ္မ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျဖစ္ရပ္မ်ားကို ျပဳျပင္ႏိုင္သည္။ ေနာက္ဆံုး သတၱဳခ်ၾကည့္လွ်င္ တရုတ္ျပည္ႏွင့္ အိႏၵိယျပည္တို႔၏ ျဖစ္စဥ္သမိုင္းမ်ားသည္  ဗမာ့ျဖစ္စဥ္ကို အဆံုးအျဖတ္ေပးႏိုင္၊ ေပးခဲ့၊ ေပးအ့ံေသာ ၾသဇာမ်ား ျဖစ္ေပသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ဗမာတို႔သည္ တရုတ္ျပည္ႏွင့္ အိနၵိယျပည္အေၾကာင္းကို ကိုယ့္ျပည္ ကိုယ့္အေၾကာင္းမွ် သိအပ္ေပသည္။

ယခုအခါ တရုတ္တို႔၏ အေၾကာင္းကို အေတာ္ပင္ ေလ့လာေနၾကၿပီ။ အိႏၵိယအေၾကာင္းကိုကား ေရွးကလို ထိထိေရာက္ေရာက္ မေလ့လာၾကေတာ့ေပ။  အိမ္နီးနားခ်င္းမို႔ မလႊဲသာ၍ ၾကားရသမွ်ေလာက္ နားေထာင္ေနၾကသည္နွင့္ တူေနသည္။

ဤလို ျဖစ္ေနခ်ိန္တြင္  'ေက်ာ္ေအာင္'  ဘာသာျပန္၍ ထုတ္ေဝလိုက္ေသာ မုလ္ခ္ရပ္ခ်္အာနန္၏ 'ကူလီ' မွာ အိႏၵိယျပည္၏ အေၾကာင္းကို ဗမာမ်ား သိေစရန္ အခြင့္လမ္းတခု ဖြင့္ေပးလိုက္ျခင္း ျဖစ္ေနေပသည္။

စစ္အတြင္းက အိႏၵိယျပည္သို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ သြားၾကၿပီး ေရာက္ေရာက္ခ်င္း ေဒလီၿမိဳ႔မွာ အက်ယ္ခ်ဳပ္ခံေနရစဥ္ ဗဟိုအစိုးရ စံုေထာက္မင္းႀကီး၏ အစစ္အေဆးခံရ၏။  အနားယူခ်ိန္တြင္ စံုေထာက္မင္းႀကီး၏ ဗီရိုတြင္ 'အာနန္' ၏ 'ကူလီ' နွင့္ အျခားဝတၳဳမ်ားကို ကၽြန္ေတာ္ေတြ႔သျဖင့္ ေဟာ္တယ္သို႔ ငွားလိုက္ပါရန္ ေတာင္းပန္ေလသည္။ 'အာနန္' ၏ စာေပမ်ားမွာ ညစ္ညမ္းေသာ စာေပမ်ား ျဖစ္၍ အစိုးရ ပိတ္ပင္ထားေသာေၾကာင့္ မငွားႏိုင္ပါဟု ဆိုေလသည္။

သို႔ျဖင့္ အဂၤလိပ္မ်ား ႀကီးစိုးစဥ္က အာနန္၏ ကူလီကို မဟုတ္တရား အေၾကာင္းျပၿပီး ပိတ္ပင္ထားခဲ့သည္။  တကယ္စင္စစ္ အိႏၵိယတြင္ ၿဗိတိသွ်တို႔၏ ညစ္ညမ္းမႈမ်ားကို လူမသိေအာင္ အာနန္၏ စာအုပ္ကို ပိတ္ပင္ထားျခင္းသာလွ်င္ ျဖစ္သည္။

'ကူလီ' တြင္ မူႏူးသည္ နြားေက်ာင္းသား ဘဝမွ အိမ္ေစခံဘဝသို႔၊ ထိုမွတဖန္ အိမ္ေျပးဘဝသို႔၊ အိမ္ေျပးမွသည္ ေခတ္မမီေသာ တိုင္းရင္းသားပိုင္ အလုပ္ရံုတြင္ ထမင္းစား ကၽြန္ခံဘဝသို႔၊ ယင္းမွသည္ ကူလီဘဝသို႔၊ ကူလီမွသည္ ေခတ္မမီေသာ အဂၤလိပ္ပိုင္ ဝါဂြမ္းစက္ရံုႀကီးတြင္ အလုပ္သမားဘဝသို႔ ေရာက္ခဲ့ပံု ေတြ႔ရသည္။  မူႏူးသည္ ေအာက္လႊာတြင္ က်က္စားၿပီး အေပၚလႊာ၏ ျခယ္လွယ္ေသြးစုပ္မႈ အဝဝကို ေဖာ္ျပထားသည္။

ေအာက္လႊာတြင္ ဟိႏၵဴမြတ္စလင္ဘာသာ အယူဝါဒကြဲျခင္း၊ ဇာတ္ကြဲျခင္း၊ လူမ်ိဳးကြဲျခင္း၊ အရင္းအျမစ္မရွိပံုကို ေဖာ္ျပထားသည္။ လူသားအားလံုးအတြက္ ကြဲေနသည္မွာ ေအာက္လႊာႏွင့္ အထက္လႊာသာျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။  ေအာက္လႊာသည္ လူမ်ားစု ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထိုလူမ်ားစု၏ လြတ္လပ္ေရးအတြက္ ေအာက္လႊာတို႔သည္ ဘာသာအယူဝါဒ၊ ဇာတ္လူမ်ိဳး ကြဲမႈေတြ ေက်ာ္နင္း၍ ႀကိဳးပမ္းရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဖတ္ရင္း ဖတ္ရင္း သေဘာေပါက္လာေစေပသည္။

ဤဝတၳဳကို ဖတ္ရင္း ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ အဂၤလိပ္ကၽြန္ဘဝက ေမြးျမဴခဲ့ၾကသည့္ ကုလားမုန္းတီးေရး စိတ္ဓါတ္ ေပ်ာက္ကြယ္ႏိုင္ေပသည္။  အိႏၵိယဆင္းရဲသား လူထုႀကီးကို ခ်စ္တတ္ေပလိမ့္မည္။  အိႏၵိယ ဆင္းရဲသား လူထုႀကီး၏ ဘဝလြတ္ေျမာက္ေရး တိုက္ပြဲမ်ားတြင္ စိတ္ဝင္စားလာေပလိမ့္မည္။

အာနန္သည္ ဝတၳဳကို အဂၤလိပ္လို ေရးသူ ျဖစ္သည္။  ဆင္း၇ဲသား လူထုအား ေလ့လာကာ အျပင္မွေန ေရးရေသာ ပညာရွင္ လူတန္းစားတဦးသာ ျဖစ္သည္။  ထို႔ေၾကာင့္ ဆင္းရဲသား လူထုၾကားမွ ေပါက္ဖြားလာေသာ ေဂၚကီတို႔လို 'သရုပ္ေဖာ္' စာေရးဆရာ အဆင့္အတန္းကို မမီေသာ္လည္း ဆင္း၇ဲသား လူထုကို ေလွာင္ေျပာင္သေရာ္ေသာ၊ ဆင္းရဲသားလူထုဘဝကို ရုပ္ပ်က္ဆင္းပ်က္ျဖစ္ေစေသာ အျပင္ပမွ ပညာရွင္ စာေရးဆရာမ်ိဳး မဟုတ္ေပ။  ဆင္းရဲသား လူထုႏွင့္ တသားတည္း ဆက္မေနသည့္တိုင္ ဆင္းရဲသားလူထု ဘက္သားပင္ ျဖစ္သည္။  ထို႔အျပင္ အိႏၵိယျပည္၏ နယ္ခ်ဲ႔ပေဒသရာဇ္ စနစ္ေဟာင္းကို အၾကင္နာကင္းမဲ့စြာ ေဖာ္ထုတ္ ရႈတ္ခ်သူ ျဖစ္ေပသည္။

ဘာသာျပန္သူ ေက်ာ္ေအာင္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အနည္းငယ္ ေျပာလိုသည္။

စာေရးဆရာအေနႏွင့္ ဘဝႏွင့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ႏိုင္နင္းသူ၊ သရုပ္မွန္ ေဖာ္ျပႏိုင္သူ ျဖစ္သည္။  သို႔ေသာ္ စာေပအေရးအသားမွာ ေတာက္ေျပာင္ျခင္း မရွိလွ (ဝါ) စာေရးဆရာအတတ္တြင္ ကၽြမ္းက်င္မႈ လိုေသးသည္။  ထို႔ေၾကာင့္ ဘာသာျပန္ေသာ အခါ၌ မေျပမျပစ္ရွိမႈမ်ား ေတြ႔ရသည္။  ဘာသာျပန္ျခင္းမွာ 'ရြက္ၾကမ္းေရက်ိဳ' သာ ျဖစ္ေနသည္။

သို႔ေသာ္ ေက်ာ္ေအာင္၏ ထံုးစံအတိုင္း ဘဝအေျခအေနႏွင့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို သစၥာရွိစြာ ေဖာ္ျပႏိုင္ေသာ ဘာသာျပန္ ျဖစ္ေပရကား ကၽြန္ေတာ္တို႔ လိုရင္းျဖစ္သည့္ အိႏၵိယအေၾကာင္းကို ဗမာက သိေရး၌ အထူးေက်းဇူးႀကီးပါေပေၾကာင္း ေဖာ္ျပရေပသတည္း။စတာလင္ဆုရ အိႏိၵယစာေရးဆရာႀကီး
မုလ္ခ္ရပ္ခ်္အာနန္ ၏ ကူလီ ဝတၳဳကို
ေက်ာ္ေအာင္ဘာသာျပန္ ကူလီစာအုပ္မွ အမွာစာ
၁၉၅၄ ႏိုဝင္ဘာ (ပ) ႏွိပ္၊ ရိုက္ႏွိပ္ ဗမာအမ်ိဳးသမီးပံုႏွိပ္တိုက္
ျဖန္႔ခ်ိ ဗမာအမ်ိဳးသမီးစာေပျဖန္႔ခ်ိေရး

[ဆရာႀကီး သိန္းေဖျမင့္ နွစ္ ၁၀၀ ျပည့္ အထိမ္းအမွတ္ႏွင့္ ထုတ္ေဝတဲ့ "သိန္းေဖျမင့္ - မဆလ သမၼတပုဆိုးဖိုး နွင့္ ေကာက္သင္းေကာက္စာမ်ား"  စာအုပ္မွ ကူးယူေဖာ္ျပပါတယ္။]


No comments: