Tuesday, October 14, 2008

မိုးလိုက္လို႔႐ြာ{ဒုတိယပိုင္း}
ေရးသူ- ဗန္းေမာ္တင္ေအာင္

(၄)

ၾကပ္ျပား၏ ေျပာဆိုခ်က္အရ ကံေဘာက္ရြာတြင္ စစ္ၿပီးေခတ္ ျပင္သစ္ျပည္ႏွင့္ မျခား အစိုးရအဖြဲ႔မ်ား မၾကာခဏ ေျပာင္းလဲခဲ့ဟန္ရွိသည္။ အစုိးရအဖြဲ႔ေဟာင္း ျပဳတ္က်၍ျဖစ္ေစ၊ ထြက္ေျပး၍ျဖစ္ေစ၊ အစိုးရအဖြဲ႔သစ္တခု တက္လာေသာအခါတိုင္း ေက်းေတာ္မ်ဳိး ကြၽန္ေတာ္ မ်ဳိး ဆင္းရဲသားလယ္သမားမ်ားက အခြန္ေတာ္ ထပ္၍ထပ္၍ ဆက္သြင္းျခင္းျပဳရသည္။ သို႔ႏွင့္လည္း ေအးေအးေဆးေဆး လုပ္ကုိင္စားေသာက္ခြင့္ကို မရျပန္ေသးဘဲ ကံေဘာက္ရြာ ကေလးကို အစိုးရတဖြဲ႔ႏွင့္တဖြဲ႔ တုိက္ခိုက္ၾကေသာအခါတိုင္း စစ္ေျမျပင္ျပဳလုပ္ ၾကျပန္ေသာ ေၾကာင့္ ၾကပ္ျပားသည္ ရပ္ျပစ္ရွစ္ပါးထက္ ဆိုးဝါးေသာ ထုိရြာကို ေက်ာခိုင္း၍ အင္းတအင္း၌ တံငါဝင္ေရာက္လုပ္ကိုင္ျခင္း ျပဳခဲ့ရေလသည္။ ယင္းသို႔ အင္းသူႀကီးတဦးထံတြင္ တံငါလုပ္ကိုင္ ရင္း ရန္ကုန္မွ ပုလဲဆြာမိ၏ ငါးပြဲစား တမီလ္ကုလားမ်ားႏွင့္ အဆက္အသြယ္ ရရွိကာ ၾကပ္ျပားသည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႔သို႔ ေရာက္ရွိလာျခင္း ျဖစ္ေလသည္။ၾကပ္ျပားသည္ ၁၉၅ဝ-ခုႏွစ္ေလာက္ခန္႔က ရန္ကုန္ၿမိဳ႔သို႔ ေရာက္ရွိလာျခင္း ျဖစ္ေလ သည္။ ယခုကဲ့သို႔ ဖမ္းဆီးေထာင္ခ်ျခင္းမခံရမီ ေမာ္တင္လမ္း ငါးပြဲစား တဦးထံ၌ (၉) ႏွစ္ခန္႔မွ် ငါးကူလီ လုပ္ကိုင္ စားေသာက္၍ ေနထုိင္ခဲ့ေသာ ၎၏ ရန္ကုန္သက္တမ္းအတြင္း၌ ဘာမွ် ထူးျခားလွေသာ အျဖစ္အပ်က္မ်ားမရွိဟူ၍ ၾကပ္ျပားက ေျပာဆိုျခင္းျပဳသည္။ သို႔ရာတြင္ ရန္ကုန္ေရာက္မွ အတတ္ပညာ ႏွစ္ခုတိုးလာသည့္ အေၾကာင္းကိုကား ႐ုိးသားစြာ ဖြင့္ဟ ဝန္ခံသည္။ ထိုအတတ္ ပညာႏွစ္ခုမွာ အျခားေတာ့ကား မဟုတ္ေခ်။ ႐ုပ္ရွင္ၾကည့္တတ္ျခင္းႏွင့္ ကေဇာ္ စုတ္တတ္ျခင္းတို႔ပင္ျဖစ္သည္။ ေန႔ရွိသေရြ႔ ၫွီေစာ္နံလွေသာ ငါးပုစြန္မ်ားကို ကိုင္တြယ္ထမ္းပိုးေနရသျဖင့္ မိမိ၏အလုပ္၌ ၿငီးေငြ႔ထုိင္းမိႈင္းလာေသာ အခါမ်ားတြင္ စိတ္၏ ေျပာင္းလဲသက္သာမႈကို ရရွိရန္အတြက္ ကုလား႐ုပ္ရွင္မ်ားကို ၾကည့္တတ္လာသည္ဟု ေျပာဆိုသည္။ ကုလား႐ုပ္ရွင္မ်ားအနက္ ရယ္စရာေမာစရာ ကားမ်ားကိုသာ အႏွစ္ၿခိဳက္ဆံုး ျဖစ္သည့္အေၾကာင္းႏွင့္ ၎သေဘာအက်ဆံုး႐ုပ္ရွင္မင္းသား မင္းသမီးမ်ားမွာ ရပ္ခ်္ကပူး၊ ဂြၽန္နီေဝါ့ကား၊ နားဂစ္ ႏွင့္ နင္မီ တို႔ျဖစ္ေၾကာင္းကိုလည္း ေျပာျပေလသည္။ ကေဇာ္စုတ္တတ္ လာျခင္းမွာ အလုပ္၏ ပင္ပန္းလွေသာ ဒဏ္ရာဒဏ္ခ်က္မ်ားကို ခံႏုိင္ရည္ရွိရန္နည္း လမ္းမ်ား ကို ရွာေဖြရာမွ ဘဝတူငါးကူလီမ်ားထဲတြင္ ဂန္ဂ်ာ၊ ဘိန္းႏွင့္ ကေဇာ္ သံုးစြဲၾကသူမ်ား ရွိသည့္ အနက္ ကေဇာ္စုတ္သူမ်ား၏ ေနာက္သို႔လိုက္ခဲ့မိရာမွ ကေဇာ္စုတ္တတ္လာျခင္း ျဖစ္သည့္ အေၾကာင္းကို ဝန္ခံေျပာဆိုသည္။ သို႔ရာတြင္ ကေဇာ္ကို အလုပ္အင္မတန္ ပင္ပန္းလွသည့္ အခါမ်ား၌သာ ခိုမွီဆည္းကပ္သည့္ အေၾကာင္းကိုလည္း ဘုရားသခင္ကို အားမနာတမ္း က်ိန္တြယ္တုိင္တည္၍ ေျပာဆိုေလသည္။
၎၏ အိမ္ေထာင္ေရးအခန္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေမးျမန္းစံုစမ္းၾကည့္ေသာအခါ ၾကပ္ျပား သည္ ဖမ္းဆီးေထာင္သြင္းျခင္းမခံရမီ ႏွစ္ခါလည္သာသာခန္႔က အိမ္ေထာင္က်ခဲ့သည့္ အေၾကာင္းကိုေျပာဆိုေလသည္။ ၾကပ္ျပား၏ အိမ္ေထာင္ေရး၌ စိတ္ကူးယဥ္ေသာ က႑ မပါရွိေခ်။ အလ်ဥ္းသင့္သလို ေဆာင္ရြက္လုိက္ရေသာကိစၥကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနေလသည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႔ (၂၇) လမ္းၾကားရွိ ေကာ္ရင္ဂ်ီႏွင့္ ကလယ္ကုလားမ်ား စုေပါင္းေနထိုင္လ်က္ရွိၾကေသာ ကုလားရြာ၊ သို႔မဟုတ္ ကုလားကြက္သစ္ထဲတြင္ ထမင္းလခ ေပးစားေနထုိင္ရင္း သူ ထမင္းလခေပး စားေနထုိင္ေသာ အိမ္ရွင္ကလယ္ကုလားဖ်ား၍ ေသဆံုးသြားၿပီးေနာက္ ေျခာက္လခန္႔အၾကာတြင္ ၎၏ မုဆိုးမ ကေလးသံုးေယာက္မိခင္က ကေဇာ္မူး မူးႏွင့္ ထမင္းလာစားေသာ ၾကပ္ျပားအား လိမၼာပါးနပ္စြာ ဖမ္းဆီးလိုက္သျဖင့္ ၾကပ္ျပားသည္ ထိုကလယ္ကုလားမႀကီး၏ ရင္ခြင္တြင္းသုိ႔ က်ေရာက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ဟန္တူသည္။ ၾကပ္ျပားသည္ ထိုမိန္းမႏွင့္ သားကေလးတေယာက္ ရရွိခဲ့ေလသည္။
ဘာမွ် စိတ္ကူးယဥ္စရာႏွင့္ စိတ္ဝင္စားစရာ မရွိလွေသာ ၎၏ အိမ္ေထာင္ေရး အေၾကာင္းကို မေျပာခ်င္ေျပာခ်င္ႏွင့္ ေျပာဆုိလ်က္ရွိသျဖင့္ "ဒါေတြေတာ့ ထားပါေတာ့ကြာ၊ မင္းကို ဘာျပဳလို႔ ဖမ္းၿပီး ေထာင္ခ်လိုက္တဲ့အေၾကာင္းကို ေျပာျပစမ္းပါဦး" ဟု ၎၏ ကံဆိုးခဲ့ျခင္း အေၾကာင္းကို ေမးျမန္းလိုက္ေသာအခါ ၾကပ္ျပားသည္ ခပ္ေစာေစာကကဲ့သို႔ မဟုတ္ေတာ့ဘဲ မ်က္လံုးမ်ားမွာပင္ အေရာင္ထြက္ကာ လႈပ္လႈပ္ရွားရွားျဖစ္လာသည္။ သူသည္ ထိုအျဖစ္အပ်က္ကို မ်ားစြာေျပာခ်င္ဆိုခ်င္ဟန္လည္းရွိသည္။ တကယ္ဆိုေတာ့ သူ၏ နာက်င္ ကိုက္ခဲျခင္းမ်ားကို တုိင္ၾကားေျပာဆုိျခင္းမွ်သာ ျဖစ္ေလသည္။ သို႔ရာတြင္ ေမးျမန္းနားေထာင္ သည့္သူႏွင့္ ေတြ႔ခဲ့ဟန္မတူ။
"က်ေနာ့္ဘဝတေလွ်ာက္လံုးမွာ ခဏခဏ ကံဆိုးခဲ့ဖူးပါတယ္အကို၊ ဒါေပမယ့္ ဒီတခါေလာက္ တခါမွ ကံမဆိုးခဲ့ဖူး ပါဘူးဗ်ာ" ဟူ၍ အစခ်ီကာ ၾကပ္ျပား သည္ ၎နာနာ ၾကည္းၾကည္း ခံလာခဲ့ရဟန္ရွိေသာ ဒဏ္ရာဒဏ္ခ်က္မ်ားကို တခုမက်န္ လွန္ကာျပ ေလေတာ့သည္။ ၎၏ နာက်င္ရျခင္းကို အလြန္တရာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခ်င္ေနခဲ့ဟန္ရွိေသာ တမီလ္ကုလားမဲကေလးသည္ ထိုအခြင့္အေရးကို ရရွိသည္ႏွင့္ တၿပိဳင္နက္ လည္ပင္းေၾကာမ်ား ေထာင္ထလာေအာင္ မရပ္မနား ေျပာဆိုျခင္းျပဳသြားသည္။
ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေနဝင္းအစိုးရ တက္လာၿပီးေနာက္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႔ေတာ္ႀကီးတြင္ စည္းမဲ့ကမ္းမဲ့ ေဆာက္လုပ္ေနထုိင္လ်က္ရွိၾကေသာ တဲအိမ္မ်ားႏွင့္ ကြက္သစ္မ်ားကို ေရႊ႕ေျပာင္းဖ်က္သိမ္း ေရးႏွင့္ ဘဝဂ္သို႔တက္ေနေသာ ကုန္ေစ်းႏႈန္းမ်ား ခ်ေပးေရးတို႔အတြက္ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ တြန္းထိုး လုပ္ကိုင္ျခင္းျပဳလုိက္ေသာအခါ ၾကပ္ျပားသည္ ေန႔ခ်င္းညခ်င္းဆိုသလို အိုးမဲ့အိမ္မဲ့ ႏွင့္ အေျခမဲ့အေနမဲ့ လူတေယာက္၏ ဘဝသို႔ ေရာက္ရွိသြားေလသည္။ (၂၇) လမ္းရွိ ကုလား ကြက္သစ္တြင္ တဲတေဆာင္မီးတေျပာင္ႏွင့္ ေနထုိင္လ်က္ရွိရာမွ ထိုကြက္သစ္ကို ဒရၾကမ္းဖ်က္ သိမ္းလိုက္သည္ႏွင့္ တၿပိဳင္နက္ ၾကပ္ျပားတို႔ မိသားဘသားတစုသည္ အိုးမဲ့ အိမ္မဲ့ျဖစ္သြား ၾကေလသည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႔ေတာ္ဝန္သစ္ ဗုိလ္မႉးႀကီးထြန္းစိန္က အသစ္တည္ေထာင္ေနေသာ ဥကၠလာပအရပ္တြင္ ေျမတကြက္ေပးေသာ္လည္း ဥကၠလာပအရပ္တြင္ အိမ္တလံုးေဆာက္ ႏုိင္ဖို႔ ေနသာသာ ေျပာင္းေရႊ႕စရာ စရိတ္ပင္ အငွားကူလီ ၾကပ္ျပားတို႔လင္မယားသည္ မတတ္ႏိုင္ရွာၾကေခ်။ ယင္းကဲ့သို႔ သားအမိ သားအဖေျခာက္ေယာက္တို႔သည္ (၂၇) လမ္းေနာက္ေဖး လမ္းၾကားထဲတြင္ ေခြးေနရာမရသကဲ့သို႔ ေနစရာထုိင္စရာမရွိျဖစ္ေနခိုက္ ျမင့္ တက္ေနေသာ သားေစ်းငါးေစ်းမ်ားကို ႏွိပ္ကြပ္ေစ်းခ်ႏုိင္ရန္အတြက္၎၊ အလုပ္လုပ္ ေနရေသာ ငါးဒိုင္၊ ငါးပြဲစားမ်ားႏွင့္ ငါးသည္မ်ားကို တရၾကမ္း ဖမ္းဆီးလိုက္ေသာအခါ ၾကပ္ျပားသည္ အိုးမဲ့အိမ္မဲ့ဘဝႏွင့္ ရပ္မေနႏိုင္ေသးဘဲ အလုပ္လက္မဲ့ဘဝသို႔ပါ ေရာက္ရွိရျပန္ ေလသည္။
လူမမယ္ကေလး ေလးေယာက္ႏွင့္ ၾကပ္ျပားတို႔လင္မယားသည္ ဘာလုပ္၍ ဘာကိုင္ရ မွန္းမသိေအာင္ ခ်ာခ်ာလည္ေနစဥ္ ၎၏ ညာဘက္ေျခမတြင္ ငါး႐ုိးစူးေသာ အနာက တျဖည္းျဖည္းရင္းကာ ခူနာကဲ့သို႔ျဖစ္လာသျဖင့္ ၾကပ္ျပားသည္ မိမိကုိယ္ကို သတ္ေသလိုက္ခ်င္ ေအာင္ ျဖစ္ခဲ့ရေလသည္။ ဤကဲ့သို႔ ေျခမတြင္ ငါး႐ုိးစူးေသာ အနာႀကီးက တဖက္ႏွင့္ အဘယ္သို႔မွ် မႀကံတတ္ မစည္တတ္ျဖစ္ကာ (၂၇) လမ္းၾကားထဲတြင္ ဒုကၡပင္လယ္ေဝေနခိုက္ လွည္းကူးဘက္ရွိ သစ္စက္တစက္တြင္ ဒိုင္းဆရာျဖစ္ေနေသာ ၎မယား၏ ယခင္ ခဲအိုက ရန္ကုန္သို႔လာရင္း လမ္းႀကံဳသျဖင့္ ေခြးေနစရာ မရွိသလိုျဖစ္ေနေသာ ၾကပ္ျပားတို႔ လင္မယားႏွင့္ ကေလးမ်ားကို ၎တို႔သစ္စက္မွ ပ်ဥ္လာပို႔ေသာ ေမာ္ေတာ္ကားႀကီးႏွင့္ ေခၚေဆာင္ေပးသြားသျဖင့္ ေလာေလာဆယ္အားျဖင့္ ၾကပ္ျပားသည္ သက္သာရာရသလို ျဖစ္သြားေလသည္။ လွည္းကူးသို႔ ၾကပ္ျပား ေရာက္ရွိၿပီးေနာက္ တနဂၤေႏြ ႏွစ္ပတ္ခန္႔မၾကာမီ ၎တို႔လင္မယားႏွင့္ သားသမီးတေတြအား ၎မယား၏ ယခင္ခဲအိုက အဘယ္ကဲ့သို႔ေသာ ေစတနာႏွင့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ လွည္းကူးသို႔ ကယ္တင္ေခၚေဆာင္လာသည့္ အေၾကာင္းကို ၾကပ္ျပားသည္ ရိပ္မိစျပဳလာသည္။ ၎မယား၏ ခဲအိုမွာ မ်ားမၾကာမီက မယားေသဆံုးသြား သျဖင့္ လူမမယ္ ကေလးႏွစ္ေယာက္ႏွင့္ ကသီလင္တျဖစ္ေနရာမွ ၾကပ္ျပား လက္ဝယ္သို႔ ေရာက္ရွိေနေသာ ၎၏ခယ္မႏွင့္ တူမကေလးမ်ားကို ျပန္လည္သိမ္းပိုက္ယူငင္ရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ေခၚေဆာင္လာျခင္းမွ် သာျဖစ္ေလသည္။ လွည္းကူးတြင္ တလခန္႔ၾကာေသာ အခါ ၎၏ခဲအိုေဟာင္းဘက္သို႔ ခပ္ယိုင္ယိုင္ျဖစ္ေနေသာ မယားလုပ္သူက ၾကပ္ျပားအား ရန္ကုန္သို႔ ျပန္၍ အလုပ္အကိုင္ရွာေဖြျခင္း ျပဳရန္အတြက္ စတင္ေျပာဆိုေလသည္။ သို႔ရာတြင္ ၎၏ေျခမ၏ အနာႀကီးက ေကာင္းစြာေပ်ာက္ကင္းေသးသည္မဟုတ္၍ ၾကပ္ျပားက မသြားႏုိင္ ေသးေၾကာင္းကို ျပန္ေျပာေသာအခါ မယားလုပ္သူက ဆူဆူပူပူ လုပ္ေလသည္။ အိမ္တြင္ မေနႏိုင္ေအာင္ အမ်ဳိးမ်ဳိးရန္ရွာသည္။ စိတ္ မညစ္ညစ္ေအာင္ မိန္းမတို႔မာယာျဖင့္ အမ်ဳိးမ်ဳိး ျပဳလုပ္သည္။ ထိုသို႔မယားကသာလွ်င္မဟုတ္၊ ၎၏လက္ထဲမွ ၎၏ မယားကို လုယက္ ယူငင္လုိေသာ ခဲအိုလုပ္သူကလည္း ၾကပ္ျပားအား အမ်ဳိးမ်ဳိးရန္စျခင္း ျပဳလာသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ၾကပ္ျပားသည္ တေန႔တျခား စိတ္ညစ္ညဴးလာရသည္။ အေနအထုိင္ရ က်ဥ္းေျမာင္း က်ပ္တည္းလာသည္။ သို႔ရာတြင္ ၎၏ ေျခမက အနာႀကီးသည္ ေကာင္းစြာေပ်ာက္ကင္းျခင္း မရွိေသးသျဖင့္ ေအာင့္အည္းတြယ္ကပ္၍ ေနခဲ့ရသည္။ သို႔ရာတြင္ တညသ၌ ၎၏မယားက ၎၏လင္ငယ္က ေပးလုိက္ဟန္ ရွိေသာ ေငြတဆယ္တန္တရြက္ကိုၾကပ္ျပားအား လွမ္း၍ ေပးရင္း လွည္းကူးမွ အျမန္ဆံုးထြက္ခြာသြားဖို႔ အလန္႔တၾကားေျပာဆိုျခင္း ျပဳေလသည္။ ထိုသို႔ ထြက္သြားျခင္း မျပဳပါက ၎၏ခဲအိုက တနည္းနည္းျဖင့္ ရန္ရွာသတ္ျဖတ္လိမ့္မည္ အေၾကာင္း ကိုလည္း ပံုႀကီးခ်ဲ႔ေျပာဆိုေလသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ခက္ခဲလွေသာ အသက္တေခ်ာင္းကို မိန္းမ တေယာက္အတြက္ႏွင့္ အက်ဳိးမဲ့ အပ်က္စီး မခံႏုိင္ေသာၾကပ္ျပားသည္ ၎၏ သားကေလး တေယာက္ကို အဆံုးခံကာ ေငြတဆယ္ႏွင့္ ျဖစ္လိုရာျဖစ္ေစေတာ့ဟု သေဘာထားကာ ရန္ကုန္သို႔ျပန္လာခဲ့ေလသည္။
လွည္းကူးသို႔ တလသာသာခန္႔မွ် သြားေရာက္ေနထိုင္လ်က္ရွိသည့္အခိုက္ ရန္ကုန္ ၿမိဳ႔ေတာ္၏ အေျခအေနသည္ အဘယ္မွ်ေျပာင္းလြဲတိုးတက္၍ ေနသည္ကို ၾကပ္ျပား မသိေခ်။ ျပည္သူ႔လမ္းမႀကီးမ်ားေပၚတြင္ ၿငိမ္ဝပ္ပိျပားေရးကို ထိခိုက္ေလာက္ေအာင္ ျပဳသူမ်ား၊ လမ္းမ ႀကီးေဘးတြင္ တာဝန္မဲ့ အေပါ့စြန္႔သူမ်ား၊ လမ္းမႀကီးေပၚတြင္ အရက္မူးကာ သိုင္းကြက္ နင္းသူမ်ား၊ အလုပ္မရွိ အကိုင္မရွိ ျဖစ္ေနသူမ်ားႏွင့္ ေက်ာ္ေစာသတင္းျဖစ္ေနေသာ သူခိုး၊ ဓားျပ၊ ခါးပိုက္ႏႈိက္၊ အလစ္သုတ္ႏွင့္ မိန္းမထိန္းမ်ားကို ဒရၾကမ္းဖမ္းဆီးရွင္းလင္းျခင္း ျပဳေနေသာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႔ေတာ္သစ္သို႔ ၎၏အသက္တေခ်ာင္းကို ရွာႀကံေမြးျမဴရန္ ၾကပ္ျပား သည္ ေငြေလးတဆယ္ကိုကိုင္၍ ေျခမတြင္ ေပ်ာက္ကင္းျခင္းမရွိေသးေသာ အနာႀကီး ႏွင့္ ေရာက္ရွိ၍လာေလသည္။
လွည္းကူးမွ ဘတ္စ္ကားႏွင့္ လုိက္လာခဲ့ၿပီးေနာက္၊ ရန္ကုန္သို႔ေရာက္လွ်င္ ၾကပ္ျပား သည္ သူ႔အား ေက်ာတေနရာစာႏွင့္ ထမင္းတဆုပ္ ေပးကမ္းေကြၽးေမြးႏုိင္မည့္ အသိ မိတ္ေဆြေဟာင္းမ်ားကို လုိက္လံစံုစမ္း ရွာေဖြရေလသည္။ သို႔ရာတြင္ တေယာက္ တေလမွ် မေတြ႔ရေတာ့ေခ်။ တေနကုန္ေအာင္ လုိက္လံရွာေဖြ၍ တေယာက္တေလမွ် အစအန မေတြ႔ရွိရေသာအခါ ၾကပ္ျပားသည္ အားငယ္သလိုျဖစ္လာသည္။ ရန္ကုန္သို႔ျပန္ေရာက္ေသာ ပထမေန႔၌ ၾကပ္ျပားသည္ အိပ္စရာ ေက်ာတေနရာစာမွ် ရွာေဖြ၍ မေတြ႔ရိွရသျဖင့္ ေနာက္ေဖးလမ္းၾကားတခုတြင္ ငုတ္တုတ္မုိးလင္းသြားခဲ့ရသည္။
ဒုတိယေန႔တြင္ သူ၏ ေျခမအနာသည္ ျပန္၍ထလာသည္။ ေနအေတာ္ ျမင့္လာ ေသာအခါ မခံမရပ္ႏုိင္ေအာင္ ကိုက္ခဲနာက်င္လာေလသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ နာက်င္ျခင္းကို သက္သာသြားေစရန္အတြက္ သူသည္ ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ လမ္းေဘး အရက္ျဖဴဆုိင္တဆုိင္ သို႔ဝင္ေရာက္ကာ တက်ပ္ဖိုးခန္႔မွ် ဝယ္ယူသံုးစားျခင္း ျပဳေလသည္။ တက်ပ္ဖိုးခန္႔မွ် သံုးစားၿပီးသည့္ေနာက္ နာက်င္ျခင္းသည္ ေလ်ာ့ပါးမႈမရွိျပန္ေသးသည့္အတြက္ ေနာက္ထပ္၍ ျပားငါးဆယ္ဖိုးထပ္၍ ခ်လိုက္ျပန္ေလသည္။ ျပားတရာ့ငါးဆယ္ဖိုးခန္႔ အရက္ျဖဴကို ဝမ္းဗိုက္ ထဲသို႔ ထည့္သြင္းၿပီးစီးေသာအခါ နာက်င္ျခင္းသည္ ေလ်ာ့ပါးကာ ဝမ္းထဲ၌လဲ ဆာေလာင္ လာသျဖင့္ ၾကပ္ျပားသည္ အရက္ျဖဴဆုိင္ထဲမွ ထြက္လာခဲ့သည္။ ထိုသို႔အရက္ျဖဴဆုိင္ထဲမွ ထြက္လာခဲ့ၿပီးေနာက္ ထမင္းဆုိင္တဆိုင္ကို လုိက္လံရွာေဖြလ်က္ရွိစဥ္ ၾကပ္ျပားသည္ ရန္ကုန္ပုလိပ္အဖြဲ႔ႀကီး၏ လက္ဝယ္သို႔ က်ေရာက္သြားခဲ့ရျခင္း ျဖစ္ေလသည္။
"မင္းမွာ ဘာအျပစ္မွ မရွိဘဲနဲ႔ ပုလိပ္က ဘာျပဳလို႔ ဖမ္းၿပီး၊ ဘာပုဒ္မနဲ႔ ေထာင္ခ်လိုက္ တာလဲကြ ၾကပ္ျပားရဲ႔" ဟု ၎ပုလိပ္မ်ားလက္အတြင္းသို႔ က်ေရာက္ခဲ့ရျခင္း အေၾကာင္းကို တိတိက်က်သိရွိလိုသျဖင့္ တခ်ိန္လံုးၿငိမ္သက္စြာ နားေထာင္ေနရာမွ ေကက္၍ ကြၽန္ေတာ္က ေမးလိုက္မိသည္။
"ပုလိပ္ေတြက ေမာ္ေတာ္ကားႀကီးကို ရပ္ၿပီး ေစ်းသည္ေတြကို ဖမ္းေနတုန္း သူတို႔အနားက ျဖတ္ၿပီး ထမင္းဆုိင္တခုကို သြားရာက ဘုမသိဘမသိနဲ႔ က်ေနာ့္ကို ေမာ္ေတာ္ကားႀကီးအေပၚ ဆြဲတင္လိုက္တာပဲအကို"
"မင္းက ဘာမွ ျပန္မေျပာဘူးလားကြ"
"ေျပာပါတယ္အကို၊ ခင္ဗ်ားတုိ႔ က်ေနာ့္ကို ဘာအျပစ္ရွိလို႔ ဖမ္းတာလဲ" လို႔ေမးေတာ့၊ ရာဇဝတ္အုပ္က "ေခြးမသားကုလား အရက္မူးလာၿပီး ဘာ စကားမ်ားေနရတာလဲ" ေအာ္တယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ "မင္းတရားသူႀကီး ေရွ႔ ေရာက္ေတာ့မွ မင္းေမးခ်င္တာကိုေမး လို႔လဲေျပာေသး တယ္"
"႐ုံးက်ေတာ့ တရားသူႀကီးကုိ မင္းက မေျပာဘူးလား"
"တရားသူႀကီးက ေျပာလို႔ နားမေထာင္ပါဘူးအကို၊ ပုလိပ္ေျပာတာ အကုန္လံုးယံု တာပဲ"
"ဒါထက္ မင္းကို ဘာပုဒ္မနဲ႔ ေထာင္ခ်လိုက္သလဲကြ"
"တရာ့ကိုး၊ တရာ့တဆယ္"”
ယင္းသို႔ျဖင့္ တမီလ္ကုလားမဲကေလး ၾကပ္ျပားသည္ အလုပ္လက္မဲ့ႏွင့္ အိုးမဲ့၊ အိမ္မဲ့ျဖစ္လာခဲ့ရၿပီးလွ်င္ သားႏွင့္မယားတို႔ကိုသာ ဆံုးပါး႐ံုမွ်ႏွင့္ မၿပီးေသးဘဲ အလုပ္ၾကမ္းႏွင့္ ေထာင္ဒဏ္ေျခာက္လကိုလည္း က်ခံခဲ့ရေလသည္။
(၅)

ယင္းသို႔ ကံဆုိးခ်င္တုိင္း ဆိုးလာခဲ့ရေသာ ၾကပ္ျပားသည္ ရန္ကုန္စံျပေထာင္ ႀကီးအတြင္းသို႔ ေရာက္ရွိလာခဲ့ရၿပီးေနာက္ပိုင္းတြင္လည္း 'ကံဆိုးမသြားရာ မိုးလိုက္လို႔ရြာ' ဆိုေသာ စကားရွိသည့္အတိုင္း ကံဆိုးျခင္းမွ လြတ္ေျမာက္ ခြင့္မရေသးဘဲ ကာလအတန္ၾကာမွ် ဆက္လက္၍ ကံဆိုးၿမဲ ဆိုးေနရတုန္း ျဖစ္ေလသည္။
ရန္ကုန္ေထာင္သို႔ ေထာင္က်အက်ဥ္းသား လူသစ္တဦးေရာက္ရွိလာေသာ အခါတုိင္း ၎၏ က်န္းမာေရးအေျခအေနႏွင့္ လူပံုစံအမွတ္အသားကို စစ္ေဆးၾကည့္႐ႈရန္အတြက္ အက်ဥ္းေထာင္ဆရာဝန္အား ျပသျခင္း ျပဳရေလသည္။ ၾကပ္ျပားအား ႐ံုးေတာ္မွ ျပစ္မႈထင္ရွား သည္ဟုဆိုကာ ေထာင္ခ်လိုက္ၿပီးေနာက္ အက်ဥ္းေထာင္ဆရာဝန္အား ျပသရန္ေခၚလာ ေသာအခါ စိတ္တို၍ အလုပ္အဆမတန္မ်ားေနဟန္ရွိေသာ ကုလားဆရာဝန္က ၎၏ ေျခမက အနာကို ကတိုက္က႐ုိက္ ၾကည့္႐ႈၿပီးလွ်င္ ၾကပ္ျပားအား အႏူအက်ဥ္းသားမ်ားကို သီးျခားခြဲ၍ ထားရွိေသာ အမွတ္ (၁၄) ေဆး႐ံုတိုက္ေအာက္ခန္းသို႔ ပို႔လိုက္သျဖင့္ ထိုကုလားမဲ ကေလးသည္ ကိုယ္ပ်က္သူမ်ားႏွင့္ တလနီးပါးခန္႔မွ် အတူေနထိုင္ ရေလသည္။ ယင္းသို႔ ေျခမတြင္ ငါး႐ုိးစူးေသာ ၾကပ္ျပားအား အႏူခန္းသို႔ ပို႔လိုက္ေသာ အက်ဥ္းေထာင္ ဆရာဝန္အား ဤမွ်မုိက္မဲရစေကာင္းလား ဟူ၍လည္း အျပစ္တင္၍ မျဖစ္ေသးေခ်။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ရန္ကုန္ေထာင္ကဲ့သို႔ ဗဟိုေထာင္ႀကီးတေထာင္တြင္ ဆရာဝန္ ႏွစ္ေယာက္မွ်သာ ထားရွိေသာ ေၾကာင့္ျဖစ္ေလသည္။ ယခင္ကိုလိုနီေခတ္က ဆရာဝန္ေလးေယာက္မွ်ပင္ အဂၤလိပ္အစိုးရမင္း မ်ားက ထားရွိေပးခဲ့ေသာ္လည္း တို႔ဗမာျမန္မာအစိုးရ လက္ထက္တြင္ ႏွစ္ေယာက္မွ် အႏုိင္ႏုိင္ ထားေပးေလသည္။ ယင္းသို႔ ဆရာဝန္ေလးေယာက္ လုပ္ရသည့္အလုပ္ကို ႏွစ္ေယာက္တည္း ႏွင့္ လုပ္ကိုင္ေနၾကရသျဖင့္ အလုပ္ကို ႏိုင္နင္းျခင္းမရွိႏိုင္ေတာ့ေခ်။ ယင္းသို႔ မႏိုင္မနင္း လုပ္ကိုင္ေနရေသာ ဆရာဝန္က ၾကပ္ျပား၏ ေျခမ၌ ငါး႐ုိးစူးေသာအနာကို ေသေသခ်ာခ်ာ ေစ့ေစ့စပ္စပ္မၾကည့္႐ႈႏိုင္ဘဲ ကတိုက္က႐ိုက္ၾကည့္ကာ အႏူခန္းသို႔ ပို႔ထားလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။
ၾကပ္ျပားသည္ ကိုယ္ပ်က္ေသာ အက်ဥ္းသားမ်ားႏွင့္အတူ တလခန္႔မွ် စိတ္ မခ်မ္းမသာ ေနထုိင္ျခင္း ျပဳခဲ့ရသည္။ ထိုရက္မ်ားအတြင္း သူ႔အား အႏူေရာဂါ ကူးစက္မည့္ အေရးကို ေန႔ရွိတုိင္း ေတြးေတာထိတ္လန္႔ကာ မအိပ္ႏုိင္၊ မစားႏုိင္လည္း ျဖစ္ခဲ့ရသည္။ ထိုအေတာအတြင္း ေျခမအနာသည္ ျပန္တင္း၍ လာသျဖင့္ ဆရာဝန္အား သြား၍ ျပရာမွ ဆရာဝန္က ႏူနာမဟုတ္မွန္းသိ၍ သူ႔အား ေဆး႐ံုတင္ေပးေလသည္။ ၾကပ္ျပားအား ေဆး႐ံုေပၚ သို႔တင္ေသာအခ်ိန္တြင္ ၎ေျခမက အနာသည္ ေတာ္ေတာ္ဆိုးဝါးေနၿပီ ျဖစ္ရကား ၎၏ ေျခမကေလးကို ျဖတ္ပစ္လုိက္ရ ျပန္ေလသည္။
တရား႐ံုးေတာ္၏ စီရင္ခ်က္အတိုင္း ၾကပ္ျပားသည္ ရန္ကုန္ဗဟိုေထာင္ႀကီး အတြင္း၌ ေျခာက္လတိတိသာ အက်ဥ္းက်ခံျခင္းမျပဳခဲ့ရသည့္တုိင္ေအာင္ ငါးလ ေက်ာ္ေက်ာ္မွ် ေနထုိင္ သြားခဲ့ရေလသည္။ စင္စစ္ ရန္ကုန္ေထာင္ကဲ့သို႔ ဗဟို ေထာင္ႀကီးမ်ားတြင္ "စံျပ" စနစ္ႏွင့္ အခြင့္အေရးမ်ားကို စမ္းသပ္ျပဳလုပ္လ်က္ ရွိေသာ္လည္း ၾကပ္ျပားေထာင္က် သြားခဲ့ရေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေနဝင္းအစိုးရ လက္ထက္၌ စံျပစနစ္ႏွင့္ အခြင့္အေရးမ်ားကို ရပ္ဆုိင္း ပိတ္ပင္ထား ေသာေၾကာင့္ သူသည္ စံျပေထာင္၏ အခြင့္အေရးမ်ားကို ဘာတခုမွ် မခံစားသြား ရရွာေခ်။ စံျပေထာင္စနစ္နႏွင့္ အခြင့္အေရးမ်ားကို ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေနဝင္းအစိုးရက ရပ္ဆုိင္း ျခင္းမျပဳခဲ့လွ်င္ ၾကပ္ျပားကဲ့သို႔ ဘာသာတရားကိုင္း႐ႈိင္းကာ အက်င့္စာရိတၱလည္း ေကာင္းမြန္၍ အမ်ားအတြက္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေသာ အက်ဥ္းသားတဦးအား စံျပေလွ်ာ့ရက္မ်ားေပး၍ ေလးလသာသာ ခန္႔မွ်ႏွင့္ လႊတ္ေပးလိုက္ဖို႔သာ ျဖစ္ေလသည္။ သို႔ရာတြင္ ကံဆိုးလွေသာ ၾကပ္ျပားသည္ ေထာင္က်ရေသာ ဘဝမွာပင္ အခ်ိန္ေကာင္းအခါေကာင္းကို မမီလိုက္ရွာေပ။
၎အား ရန္ကုန္ေထာင္မွလႊတ္သည့္ နံနက္ခင္းက ၾကပ္ျပားသည္ ဗုဒၶဘာသာဝင္တို႔၏ ယဥ္ေက်းမႈအရ ၎ႏွင့္ ရင္းရင္းႏီွးႏွီး စားေသာက္ေန ထုိင္ခဲ့ၾကေသာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ လူသိုက္ အား လုိက္လံ၍ ကန္ေတာ့သြားေသးသည္။ အျပင္သို႔ေရာက္လွ်င္ ရန္ကုန္တြင္ ဆက္လက္ ရွာေဖြစားေသာက္၍ ေနထုိင္ျခင္းမျပဳဝံ့ေတာ့သျဖင့္ ေတာသို႔ျပန္ေတာ့မည့္အေၾကာင္းကိုလည္း မ်က္ရည္စကေလး တဝဲဝဲႏွင့္ ေျပာဆိုသြားသည္။ ယင္းသို႔ရန္ကုန္ၿမိဳ႔ႀကီးကို စိတ္နာစကား ေျပာဆို၍သြားေသာ ၾကပ္ျပား၏ ဝမ္းတြင္းအခံဓာတ္ကို ေကာင္းစြာနားလည္ထားသျဖင့္ ကြၽန္ေတာ္သည္ ဤကုလားကေလးအား ေတာအရပ္သို႔ မျပန္ရန္ အတြက္ တားျမစ္ျခင္းျပဳရန္ အားမထုတ္မိေပ။ တံဏွိဘာေဝၾကည့္ေနလုိက္ရသည္။ တေစၦသူရဲမ်ားပင္ျဖစ္ေစကာမူလည္း ကြၽႏု္ပ္တို႔ႏွင့္ မ်က္ႏွာနာေနေသာ တေစၦသူရဲမ်ားသည္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ႏွင့္ မသိကြၽမ္းေသာ တေစၦသူရဲ မ်ားထက္စာလွ်င္ ကြၽႏု္ပ္တို႔အား သက္သာခြင့္ေပးလိမ့္ဦးမည္ဆိုေသာ အဂၤလိပ္စကားပံုတခုကို လည္း စဥ္းစားမိသည္။ ကြၽန္ေတာ္ စဥ္းစားမိသကဲ့သို႔ပင္ ၾကပ္ျပားသည္လည္း စဥ္းစားမိ သလားေတာ့ မေျပာတတ္ေခ်။
ကြၽန္ေတာ္တို႔လူသိုက္ႏွင့္ သံုးေလးလခန္႔မွ် ေပါင္းသင္းေနထုိင္သြားေသာ တမီလ္ ကုလားကေလး လြတ္သြားသည့္အတြက္ ကြၽန္ေတာ္တို႔အားလံုးပင္ ဝမ္းသာဝမ္းနည္း ျဖစ္ခဲ့ ၾကရသည္။ ဝမ္းသာၾကျခင္းမွာ မိမိတို႔ႏွင့္ ဘဝတူတဦး အခ်ဳပ္အေႏွာင္ဘဝမွ လြတ္ေျမာက္ သြားေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ဝမ္းနည္းၾကျခင္း၌ အေၾကာင္းမ်ားစြာရွိေသာ္လည္း အဓိက အေၾကာင္းမွာ ၾကပ္ျပား၏ ေျခမကေလးတဘက္ ရန္ကုန္ေထာင္ႀကီးအတြင္း၌ ျပတ္က်န္ရစ္ခဲ့ ေသာေၾကာင့္ပင္ျဖစ္ေလသတည္း။

ဗန္းေမာ္တင္ေအာင္
(႐ႈမဝမဂၢဇင္း)

No comments: