Wednesday, February 20, 2013

ႏႈတ္ဆက္လိုက္သည္ အာအိုင္တီ - ေရးသူ ရင္ေမာင္

ႏႈတ္ဆက္လိုက္သည္ … အာအိုင္တီ


ႏွစ္ေပါင္းႏွစ္ဆယ္တိုင္ ခြဲခြါခဲ့ရေသာ အာအိုင္တီႏွင့္ ျပန္ဆံုရမည္ဆိုေသာ စိတ္ေတြက လႈပ္ရွားေနမိသည္။ ျပန္ေတြ႔သည့္အခါ အာအိုင္တီသည္ ဘယ္လိုမ်ား ေနမလဲ။ ဒါေလာက္ေတာင္ ခြဲထားရသလားဟူ၍ စိတ္လုပ္ေနမည္လား။ မေတြ႔တာၾကာ၍ ခပ္စိမ္းစိမ္း ျဖစ္ေနမည္လား။

ေတြ႔ရတာ ဝမ္းသာလြန္း၍ ဖက္လဲတကင္း ျဖစ္ေလမလား။ အာအိုင္တီႏွင့္ ခြဲခြါခဲ့ရေသာ ႏွစ္ေပါင္းႏွစ္ဆယ္ တို႔ထက္လြန္၍ အာအိုင္တီႏွင့္ စတင္ေတြ႔ရသည့္ ေနာက္ထပ္ႏွစ္ေပါင္းႏွစ္ဆယ္ေက်ာ္ အတိတ္သည္ ဆလိုက္ကားခ်ပ္မ်ားသဖြယ္ တခ်ပ္စီ တခ်ပ္စီ ေပၚလာၾကသည္။

ယခု ပထမအႀကိမ္ အတန္းေပါင္းစံုႏွင့္ ႏွစ္ေပါင္းစံု ျပန္လည္ဆံုေတြ႔ပြဲႀကီးကို ဝွဲခ်ီးက်င္းပမည့္ အာအိုင္တီျမက္ခင္း။

ကၽြန္ေတာ္တို႔ ၁၉၆၉ ဘြဲ႔ရသူမ်ား ဘြဲ႔ႏွင္းသဘင္ က်င္းပခဲ့သည့္ ေနရာေပပဲ။ စနစ္သစ္ပညာေရးအေၾကာင္းကို သည္ေနရာတြင္ ဆိုရေပလိမ့္မည္။

စနစ္ေတြက အသစ္အသစ္၊ သစ္ၿပီးရင္း သစ္လာခဲ့သျဖင့္ ဘယ္စနစ္သည္ မူလပထမ လက္ေဟာင္းစနစ္သစ္ ျဖစ္ေလသလဲ။ ေႏွာင္းလူတို႔ သိေစရန္ အနည္းငယ္ စျမံဳ႔ျပန္လိုပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အဂၤလိပ္ေခတ္ကတည္းက က်င့္သံုးလာခဲ့သည့္စနစ္မွာ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္လက္ေအာက္တြင္ ေဆးပညာမဟာဌာန၊ အင္ဂ်င္နီယာမဟာဌာန၊ စသည္ျဖင့္ မဟာဌာနႀကီးမ်ားျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားေသာ တကၠသိုလ္ ပညာေရး ျဖစ္သည္။ တကၠသိုလ္ပထမႏွစ္ႏွင့္ ဒုတိယႏွစ္တို႔တြင္ အဓိကဘာသာရပ္ လိုင္းခြဲမထားပဲ Inter A, Inter B ဟူ၍ ႀကိဳက္ရာဘာသာရပ္တြဲမ်ားကို ယူၿပီး သင္ၾကရသည္။ ထိုေနာက္ ယခုအေခၚ တတိယႏွစ္ ေရာက္မွ ႀကိဳက္ရာလိုင္းကို လိုက္ၾကရသည္။

ထိုစနစ္ေဟာင္းႀကီးကို အျမစ္မွ ေျပာင္းလဲလိုက္သည္က ၁၉၆၄ တြင္ ေပၚလာေသာ စနစ္သစ္ပညာေရး ျဖစ္သည္။ တကၠသိုလ္မ်ားကို သီးျခားခြဲ ဖြင့္လိုက္သည္။ ေဆးပညာတကၠသိုလ္၊ စက္မႈတကၠသိုလ္ စသည္ျဖင့္ ပါေမာကၡခ်ဳပ္ သီးျခားအုပ္ခ်ဳပ္ေသာ institute မ်ား ေပၚေပါက္လာခဲ့သည္။

ကၽြန္ေတာ္သည္ ၁၉၆၃ တြင္ ဆယ္တန္းေအာင္သူျဖစ္ရာ တကၠသိုလ္ပထမႏွစ္ကို စနစ္ေဟာင္းျဖင့္ မႏၱေလးတကၠသိုလ္ (၁၉၅၆ - ၅၇ ခန္႔က ရန္ကုန္တကၠသိုလ္မွ ခြဲထြက္၍ သီးျခားျဖစ္လာသည္) တြင္ သင္ရသည္။

ကၽြန္ေတာ္၏ တကၠသိုလ္ပညာေရးမွာ လာလာခ်င္း ေဆာက္ႏွင့္ထြင္းခံရေတာ့သည္။ ၁၉၆၃ ဇြန္လတြင္ ဖြင့္ေသာ မႏၱေလးတကၠသိုလ္သည္ ေအာက္တိုဘာလတြင္ စၿပီး ပိတ္လိုက္သည္။ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္သည္ လည္း ထိုနည္းလည္းေကာင္း ပါပဲ။ ၁၉၆၂ အေရးအခင္း၏ ရိုက္ခတ္ခ်က္က ၁၉၆၃ တြင္ ျပန္ေပၚလာျခင္း ျဖစ္သည္။

မႏၱေလးတကၠသိုလ္တြင္ ေအာက္တိုဘာလထဲ၌ အႀကီးအက်ယ္ ဆႏၵျပၾက၏။ ေက်ာင္းမတက္ရဟူ၍ ေက်ာင္းတက္လာသူမ်ားကို လမ္းမတြင္ ပိတ္ဆို႔ တားဆီးၾကသည္။ မအူမလည္ ပထမႏွစ္ေက်ာင္းသား ကၽြန္ေတာ္သည္ လမ္းေဘးမွ ၾကည့္ေကာင္းေကာင္းျဖင့္ ၾကည့္ေနခဲ့သည္။ မႏၱေလးနန္းေတာ္ ေတာင္မုခ္ႏွင့္ မႏၱေလးတကၠသိုလ္ အဓိပတိလမ္းသည္ ေတာင္ေျမာက္ ေျဖာင့္တန္းေနေသာ လမ္းမႀကီး ျဖစ္သည္။ ေနျမင့္လာေသာအခါ နန္းေတာ္ဘက္မွ သံခ်ပ္ကာ ကားႀကီးမ်ား တေရြ႔႔ေရြ႔ လာေနၾကသည္ကို ျမင္ရသည္။ ကားေပၚတြင္ မႏၱေလးၿမိဳ႔ တရားသူႀကီး ပါ၏။ တရားဥပေဒႏွင့္အညီ ဆႏၵျပသူမ်ားကို ဖယ္ရွားခိုင္းသည္။ တႀကိမ္၊ ႏွစ္ႀကိမ္၊ သံုးႀကိမ္ ဖယ္မေပးပါက အေရးယူမည္ ဆိုၿပီး အသင့္ပါလာေသာ မီးသတ္ကားေပၚမွ ေရပိုက္ႀကီးမ်ားျဖင့္ ထိုးခ်ေတာ့သည္။ ဆႏၵျပသူမ်ားက သႀကၤန္ေရသဘင္သဖြယ္ “ရယ္တာေပါ့၊ ရယ္တာေပါ့” ဟု ေအာ္ၾကသည္။ ေနာက္ေတာ့ မၾကာပါ။ ရယ္သံမ်ား ေပ်ာက္ၿပီး “ေျဗာက္ ေျဗာက္၊ ေျဗာက္ ေျဗာက္” ႏွင့္ အသံေတြ ၾကားလာရေတာ့သည္။

“ဒါ မ်က္ရည္ယို ဗံုးေဟ့” ဟု ေအာ္သူက ေအာ္သျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္သည္ ဖေနာင့္ႏွင့္ တင္ပါး တသားတည္းက်ေအာင္ ေျပးေတာ့သည္။

ထို႔ေနာက္ေတာ့ ေက်ာင္းေတြပိတ္၊
ဘယ္ေတာ့ ဖြင့္မယ္မွန္းမသိရ။

ေနာက္ေတာ့ စာေမးပြဲေတြကို နယ္က၊ အထက္တန္းေက်ာင္းေတြမွာပဲ လုပ္ေတာ့မည္ဟု ေၾကညာသည္။ ၁၉၆၄ မတ္လထဲတြင္ ကၽြန္ေတာ္သည္ ငယ္ငယ္က ေက်ာင္းတက္ခဲ့ေသာ ေက်ာက္ဆည္ အထက္တန္းေက်ာင္းတြင္ Inter A စာေမးပြဲကို ေျဖရသည္။ ေလးလတည္းသာ တက္လိုက္ရေသာ Inter A။

ျမန္မာ့ပညာေရးသမိုင္းတြင္ ပြဲဦးထြက္ (ေနာက္ထြက္ေတြ ရွိေသး၍ ဤစကားလံုးကို သံုးျခင္း ျဖစ္သည္) နယ္တြင္ ေျဖရေသာ တကၠသိုလ္စာေမးပြဲ။

စာေမးပြဲႀကီးၿပီးေတာ့လည္း ေက်ာင္းက မဖြင့္၊ ပံုမွန္မွာ သႀကၤန္အၿပီး ေမ ဇြန္တြင္ ဖြင့္ေနက် ျဖစ္သည္။ ေနာက္ေတာ့ စနစ္သစ္ ပညာေရးဟူ၍ ေပၚလာေတာ့သည္။ ၁၉၆၄ ခု၊ တႏွစ္လံုး ကၽြန္ေတာ္သည္ လပ္လ်ားလပ္လ်ားႏွင့္ ဘာအလုပ္မွ မရွိ။

၁၉၆၄ ခု ႏိုဝင္ဘာလက်ေတာ့မွ ရန္ကုန္စက္မႈတကၠသိုလ္တြင္ ဒုတိယႏွစ္ ေက်ာင္းသားအျဖစ္ စတက္ ရေတာ့သည္။ ရန္ကုန္ကို ထိုစဥ္က Rangoon ဟု ေခၚသျဖင့္ ရန္ကုန္စက္မႈတကၠသိုလ္သည္ အမ်ားအေခၚ R.I.T. ။ ၁၉၆၄ ခုႏွစ္ R.I.T ဝင္ေသာ ကၽြန္ေတာ္သည္ ငါးႏွစ္တက္ၿပီးေနာက္ ၁၉၆၉တြင္ ဘြဲ႔ရသည္။

အာအိုင္တီ၏ ပထမဆံုး ဘြဲ႔ႏွင္းသဘင္မွာ စိမ္းလန္းစိုေျပ၊ အုန္းထန္းပင္မ်ား ေဝဆာေသာ အာအိုင္တီ ျမက္ခင္းျပင္မွာ ျဖစ္သည္။

Building 2 ကို ေက်ာေပး၍ စင္ကို မနိမ့္မျမင့္ ေဆာက္ထားသည္။ Architect ဌာနက ဒီဇိုင္းဆြဲ ေဆာက္လုပ္ေပးသည္ဟု ဆိုသည္။ အျခားတပါးကို မွာမေနရ၊ ထိုစဥ္က Architect ဌာနတြင္ အခ်ိန္ပိုင္း ကထိက လုပ္ေသာ ဆရာဗဂ်ီေအာင္စိုး ရွိေနေသးသည္။

ညေနေစာင္း။
အုန္ထန္းပင္မ်ား၏ အရိပ္တို႔ ရွည္လ်ားလွၿပီ။
ျမန္မာဆိုင္းဝိုင္းႀကီးက စည္ေတာ္ရြမ္း၏။
အာအိုင္တီ၏ ပထမဆံုး ပါေမာကၡခ်ဳပ္ ဆရာႀကီး ဦးရံုးမို အမႈျပဳေသာ ပါေမာ္ကၡ ဆရာ ဆရာမမ်ားသည္ ဝတ္ရံုႀကီးတဖားဖား ေခါင္းေပၚမွ ဦးထုပ္ႀကီး တကားကားျဖင့္ ဝင္းခင္းၿပီး ေလွ်ာက္လာၾကသည္။ အလြန္ျမန္ဆန္၍ အလြန္ၾကည္ႏူးဖြယ္ ေကာင္းလွသည္။ အာအိုင္တီ ျမက္ခင္းသည္ သည္ေလာက္ က်က္သေရ မဂၤလာရွိလိမ့္မည္ဟု မထင္ခဲ့။

ယခု  ဤျမက္ခင္းတြင္ အႏွစ္ႏွစ္ဆယ္၊ အႏွစ္သံုးဆယ္၊ အႏွစ္ေလးဆယ္အတြင္း ဘြဲ႔ရသြားၾကေသာ အင္ဂ်င္နီယာမ်ား၊ ဆရာ တပည့္မ်ား ၾကံဳဆံုၾကရေတာ့မည္။

ဘယ္ေလာက္က်က္သေရ မဂၤလာ ရွိလိုက္ဦးမည္လဲ။ အာအိုင္တီသည္ ဘယ္ေလာက္ဝမ္းသာလိုက္ေလမလဲ။
အာအိုင္တီဟု ဆိုလိုက္လွ်င္ ပံုရိပ္အမ်ိဳးမ်ိဳး၊ ယခုေခတ္ Internet အေခၚ Key Word အမ်ိဳးမ်ိဳး ေခါင္းထဲတြင္ ေပၚလာေပလိမ့္မည္။

“စြယ္ေတာ္ရိပ္”၊ ”ဦးလူေပါ”၊ ”ဂ်ီေဟာ”၊ ”ေႏြးေအး”၊ ”မေျပာမရွိနဲ႔”…… စသည္ စသည္……၊
ပံုရိပ္တကာ့ ပံုရိပ္ထဲတြင္ အာအိုင္တီ ျမက္ခင္းပံုရိပ္သည္ အထင္လင္းဆံုးျဖစ္သည္။ ဤျမက္ခင္းသည္ ပြဲလန္းသဘင္မ်ိဳးစံု၊ အျဖစ္သနစ္မ်ိဳးစံု ေတြ႔ၾကံဳခဲ့ရၿပီ။
ဘြဲႏွင္းသဘင္မွသည္ Funfair ၊ ေလာင္းေၾကးစားေၾကး ၾသဘာလမ္းေလွ်ာက္ပြဲ၊ ထိုမွတပါး အျခားအျခားေသာ အျဖစ္အပ်က္မ်ား၊ အေကာင္းလည္းပါ၊ အဆိုးလည္းပါ၏။ ယခုေတာ့ ဆရာကန္ေတာ့ပြဲႏွင့္ ျပန္လည္ဆံုေတြ႔ပြဲ။ အာအိုင္တီသမိုင္းကိုအသိဆံုးမွာ ဤျမက္ခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။

ကၽြန္ေတာ့္အေၾကာင္းကို ျပန္ေကာက္ရလွ်င္ တကၠသိုလ္ တက္တက္ခ်င္း ေဆာက္နဲ႔ ထြင္းခံရေသာ ကႊန္ေတာ္သည္ အာအိုင္တီ တက္ေနစဥ္ႏွင့္ ထို႔ေနာက္ ႏွစ္မ်ားတြင္လည္း ေဆာက္သာမက စူးေရာ၊ ေပါက္ဆိန္ပါ ပါလာေသာ အျဖစ္မ်ားကို ၾကံဳဆံုခဲ့ရပါသည္။

၁၉၆၇ တြင္ တရုတ္ဗမာအေရးအခင္း ျဖစ္သျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္ စတုတၳႏွစ္အေရာက္တြင္ ေက်ာင္းေတြ ပိတ္လိုက္ျပန္၏။ အာအိုင္တီမွ အေရွ႔လားေသာ္ တရုတ္သင္းခ်ိဳင္း ျဖစ္သျဖင့္ ဗမာေတြ ရန္ကို ေၾကာက္၍ ညမွ လာခ်ေသာ အသုဘမ်ားအေၾကာင္း ေကာလာဟလက လာျပန္၏။

ဟုတ္ပါရဲ႔။ ညဥ့္ဘက္လွမ္းၾကည့္ပါက တရုတ္သင္းခ်ိဳင္းမွ မီးတလက္လက္။ အေဆာင္ႏွင့္ တရုတ္သင္းခ်ိဳင္း အေဝးႀကီး ျဖစ္ပါလ်က္ ေၾကာက္လြန္း၍ အိမ္သာသြားရန္ပင္ အျပင္မထြက္ရဲသူကလည္း ရွိေသးသည္။

ေက်ာင္းေတြ ပိတ္လိုက္ေတာ့ သူမ်ားေတြ ဝမ္းသာအားရ ကိုယ့္ရပ္ကိုယ့္ရြာ အလုအယက္ ျပန္ၾကေသာ္လည္း ကၽြန္ေတာ့္မွာေတာ့ ကၽြန္ေတာ့္အပူႏွင့္ ကၽြန္ေတာ္။ အညာသားျဖစ္ေသာ္လည္း အသားျဖဴ မ်က္လံုးေမွးေသာ ကၽြန္ေတာ့မွာ “ပဲခူးဘူတာမွာ ရထားေပၚ တရုတ္ပါရင္ ရိုက္သည္” ဟူေသာ ေကာလဟလ ရွိေန၍ ျပန္ရမွာ မဝ႔ံမရဲ။ ပဲခူးဘူတာ ဝင္ရင္ ကိုယ့္ကို မျမင္ရေအာင္ ပုန္းေနမည္ဟူ၍ စိတ္ကို ရဲေဆးတင္ကာ ေၾကာက္ေၾကာက္ လန္႔လန္႔ ျပန္ရ၏။

သည့္ေနာက္ ၁၉၇၀ ေရာက္ျပန္ေတာ့ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ေရႊရတုသဘင္ ပြဲတြင္းႀကီး ေပ်ာ္ေကာင္းေနတုန္း ေက်ာင္းေတြ ပိတ္ျပန္သည္။ ကၽြန္ေတာ္က ဆရာ ျဖစ္စ၊ အာအိုင္တီ ထီးယိမ္းကလည္း ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ပရဝုဏ္အတြင္း ဇာတ္စင္မွာ၊ နာမည္အရဆံုး ျဖစ္ေနခ်ိန္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ Chemical ဘာသာရပ္အသင္းကလည္း ယိုးဒယား မုန္႔ဟင္းခါးကို ဆိုင္ဖြင့္ေရာင္းေကာင္းေနခ်ိန္၊ ဘာေျပာေကာင္းမလဲ၊ ႏွစ္ရက္ သံုးရက္ႏွင့္ ပိတ္သြားေတာ့သည္။

ၾကည့္၊ သမိုင္းစဥ္တခုနွင့္ ယွဥ္လွ်င္ အႏွစ္ႏွစ္ဆယ္ သံုးဆယ္ဆိုေသာ ကာလသည္ မၾကာေသးဟု ဆိုႏိုင္ပါ၏။ သို႔ေသာ္ ကၽြန္ေတာ့္မွတ္ဥာဏ္သည္ မေကာင္းေတာ့။ ေမ့ေတ့ေတ့။ ေရွ႔ေနာက္ ေျပာင္းျပန္ ျဖစ္ခ်င္ခ်င္။ ေရႊရတု အရင္လား..၊ ေရႊရတုေနာက္မွာလား၊ ခုမွ သတိရသည္။

ပဥၥမအႀကိမ္ေျမာက္ အေရွ႔ေတာင္အာရွ ကၽြန္းဆြယ္ပြဲကို ျမန္မာႏိုင္ငံက အိမ္ရွင္အျဖစ္ လက္ခံ က်င္းပခဲ့သည့္ႏွစ္။ သမိုင္းဝင္းထဲက အားကစားရံုတြင္ ေဘာက္ဆင္ထိုးပြဲ၊ အႀကိတ္အနယ္။ လက္မွတ္မရသူေတြက အျပင္တြင္ ဆူၾကပူၾကသည္။ ထို႔ေနာက္ေတာ့ ေက်ာင္းပိတ္ျပန္သည္။ ေရႊရတုႏွင့္ ကၽြန္းဆြယ္ပြဲ ဘယ္ဟာက အရင္မွန္း မသိေတာ့။ သို႔ေသာ္ ေသခ်ာသည္ကေတာ့ ေက်ာင္းပိတ္ျခင္းပင္။ အာအိုင္တီအဖို႔ သူခ်စ္ေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ ခြဲရသည္မွာ တကယ္ေတာ့ မဆန္းလွ။

ကၽြန္ေတာ္သည္ ဆရာျပန္လုပ္ၿပီး အေဆာင္နည္းျပလည္း လုပ္ခဲ့သျဖင့္ ေက်ာင္းေတြ ပိတ္တိုင္း ေျခာက္ကပ္က်န္ရစ္ေသာ အေဆာင္အေၾကာင္းကို အသိဆံုးျဖစ္သည္။ ေက်ာင္းသား တရာေက်ာ္၊ နွစ္ရာခန္႔ရွိေသာ အေဆာင္ပင္လွ်င္ ဤမွ် ေျခာက္ေသြ႔သြားပါက၊ ေက်ာင္းသား ႏွစ္ေထာင္ေက်ာ္ရွိေသာ အာအိုင္တီႀကီးဆိုလွ်င္ ဘယ္လိုေနလိမ့္မည္နည္း။ ခြဲခြါရသည္မ်ားက အႀကိမ္ စိပ္လာသည္။

ရက္တိုမွ ရက္ရွည္၊ ရက္မွသည္လ၊ လမွသည္ နွစ္။
ခြဲခြါရတိုင္း ခံစားရျမဲ ျဖစ္သည္။
အာအိုင္တီ ဘယ္လို ခံစားရမလဲ။
အႏွစ္ႏွစ္ဆယ္ေတာင္ ခြဲေနခဲ့ေသာ ကၽြန္ေတာ့္ကို အျပစ္ဖို႔ေလမလား။

ျပန္လည္ေတြ႔ဆံုပြဲႀကီးကို ဝွဲခ်ီးျပဳလုပ္မည္ ဆိုေသာအခါ၊ ျပန္လည္မဆံုေတြ႔ႏိုင္ေတာ့သူ မ်ားကို သတိရျပန္သည္။

အတန္းထဲမွ ကိုမင္းထြန္းလိႈင္တို႔၊ ကိုျမင့္ေဆြတို႔ မရွိၾကေတာ့။ ဆရာႀကီးေတြထဲက ဦးစိန္လိႈင္တို႔ ေဒါက္တာစန္းတင့္တို႔၊ ဦးေအာင္သန္း စေသာ ဆရာႀကီးမ်ားကို ကန္ေတာ့ႏိုင္ေတာ့မည္ မဟုတ္ေတာ့။

ေက်ာင္းသားေတြထဲကေရာ၊ ႏိုင္ငံတကာတြင္ ျပန္လည္ဆံုေတ႔ြပြဲမ်ား ေခတ္စားသည္။

Facebook စေသာ Social Network မ်ား ေခတ္စားသည့္ ယခုလိုအခါတြင္ ပို၍ မ်ားလာသေယာင္ ျဖစ္သည္။

ျပန္လည္ဆံုေတြ႔ပြဲေတြ တက္ေရာက္ႏိုင္ဖို႔က အခ်ိန္ေရာ၊ ေငြေရာ၊ လူေရာ အားလံုး အဆင္ေျပဖို႔ လိုသည္။

အားလံုး အဆင္ေျပေနသူ မဟုတ္ပါက ျပန္လည္ေတြ႔ဆံုပြဲကို တက္ေရာက္ဖို႔ မလြယ္။ သံုးခုလံုးကို ျပည့္စံုမွ ျဖစ္မည္။

ယခုပြဲတြင္ ဘယ္သူေတြႏွင့္မ်ား ျပန္ေတြ႔ရမလဲ။ ျပန္ေတြ႔ရသူသည္ ေသခ်ာေပါက္ ျပန္ေတြ႔ႏိုင္ေလာက္ေအာင္ ခြန္အားရွိသူဟု မွတ္ရမွာ ျဖစ္သျဖင့္ သူ႔အတြက္ ႀကိဳတင္ ဝမ္းသာမိသည္။

သို႔ေသာ္ ျပန္မေတြ႔ႏိုင္သူမ်ားကို သတိရလွ၏။ အခ်ိဳ႔မွာ ရပ္ျခား၊ ေျမျခား၊ ႏိုင္ငံျခား၊ အခ်ိဳ႔မွာ အေျခအေနျခား၊ အခ်ိဳ႔မွာ ဘဝပင္ ျခားသြားၾကေလၿပီ။

တင္တင္ေစာ၊ ကိုေအးဝင္း၊ မသန္းေႏွာင္း၊ ဖုန္းေမာ္၊ တင္ေအးၾကဴ စသူတို႔ကို သတိရလွသည္။

အာအိုင္တီသည္ ဦးလူေပါဂိတ္ႀကီးက ဂိတ္မႀကီး ျဖစ္သျဖင့္ တရားဝင္ဆိုပါက ထိုဂိတ္မွ ဝင္ၿပီး ထိုဂိတ္မွ ျပန္ထြက္ရမည္ ျဖစ္သည္။ ပံုမွန္ ေက်ာင္းဝင္ၿပီးေနာက္ ဘြဲ႔ယူကာ ပံုမွန္ ေက်ာင္းထြက္ရမည္ ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ အာအိုင္တီတြင္ ဂိတ္ေတြ အမ်ားသား……..။

ဘီပီအိုင္ဂိတ္မွာ ဘတ္စ္ကားစီးသူ အမ်ားက သံုးေသာ ဂိတ္ျဖစ္သည္။ က်ဥ္းေသာ္လည္း လူဝင္လူထြက္ ပိုမ်ားသည္။ သည့္ျပင္လည္း ႀကိဳ႔ကုန္းရပ္ကြက္နွင့္ ဆက္ေနေသာ ေဘးဂိတ္မ်ား ရွိေသး၏။ အမႈထမ္းရပ္ကြက္ကို ေက်ာ္ၿပီး တရုတ္သင္းခ်ိဳင္း(ေဟာင္း) ကို ထြက္ေသာ ေနာက္ေဖးေပါက္လည္း ရွိေသးသည္။

ဝင္တုန္းက ဦးလူေပါဂိတ္မွ ဝင္လာၿပီး ေနာက္ေတာ့ ဘယ္အေပါက္က ထြက္သြားမွန္း မသိသူေတြ တပံုတပင္…။

အာအိုင္တီကေတာ့ ေက်ာသားရင္သားမခြဲျခားဘဲ ေလွေလွာ္ရင္း တက္က်ိဳးၾကေသာ ထိုသူတို႔ကိုလည္း လြမ္းေနေပလိမ့္မည္။

အမ်ားတကာေတြ ျပန္ေတြ႔ဆံုၾကသည့္အခါ သူတို႔ကို မျမင္လို႔ အာအိုင္တီကေမးလွ်င္ ဘယ္လိုေျဖရမည္နည္း။ ဆရာႀကီးမင္းသုဝဏ္၏ “သူ႔မွာတမ္း” ကဗ်ာေလးကို သတိရသည္။

လြတ္လပ္ေရး တိုက္ပြဲတြင္ ဖက္ဆစ္မ်ားကို တိုက္ရင္း က်ည္သင့္၍ ေသလုေျမာေနေသာ စစ္သားေလးအား က်န္ရစ္ ရဲေဘာ္မ်ားက ေမးသည္။

“ေမြးရပ္ေျမတြင္ က်န္ရစ္ေသာ မိဘမ်ားကို ဘာမွာဦးမလဲ”
”ကန္ေတာ့လိုက္ေၾကာင္း ေျပာျပပါ”
”ေနအိမ္တြင္ က်န္ရစ္ေသာ ဇနီးသည္အား ဘာမွာဦးမလဲ”
”ခြင့္လႊတ္ေၾကာင္း ေျပာျပလိုက္ပါ”
”တိုက္ပြဲဝင္ရဲေဘာ္ေတြကို ဘာမွာဦးမလဲ”
“အားနာေၾကာင္းေျပာလိုက္ပါ”
အာအိုင္တီကို ျပန္ေတြ႔သည့္အခါ ဘာကို ေျပာရပါ့။

ရင္ေမာင္။

No comments: